Oleksandr Berezko

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Oleksandr Berezko
BerezkoS.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 21 квітня 1984 року
Місце народження м. Львів
Батько Березко Леонід Олександрович
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність 01.05.03
Галузь наукових інтересів проблеми побудови інформаційного суспільства;

соціальні комунікації у глобальній системі World Wide Web; опрацювання інформаційного наповнення у WWW; інформаційні технології наукової обробки документів.

Кваліфікаційний рівень магістр
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Пелещишин Андрій Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри інформаційних систем та мереж
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інститут гуманітарних та соціальних наук
Власний сайт http://berezko.net
Berezko Olexandr Leonidovych
BerezkoS.jpg
Ph.D., Associate professor
Birth date April 21, 1984
Birth place Lviv, Ukraine
Father Berezko Leonid Olexandrovych
Nationality Ukrainian
Alma mater Lviv Polytechnic National University
Graduated 2013
Specialty 01.05.03
Research areas Problems of building of information society.
Supervisor Doctor of Engineering,

Assistant professor Peleshchyshyn Andriy Mykolajovych, Lviv Polytechnic National University,

Degree awarding 2011
Current position Lviv Polytechnic National University, Department of Social Communications and Information Activities, Institute of Humanities and Social Sciences
Web-site Official page

Berezko Olexandr Leonidovych is a candidate of engineering sciences, an assistant professor at the Department of Social Communications and Information Activities at the Institute of Humanities and Social Sciences at Lviv Polytechnic National University.

General information

The date of birth : April 21, 1984.

Education

2006 - 2009 - postgraduate of the Department of Information systems and networks.

In 2011 he defended his PhD thesis entitled "Methods and means of personalisation of information content in the global system World Wide Web" with Specialization in 01.05.03 - "Mathematical and software of computing machines and systems".

Research supervisor: Doctor of Engineering, an assistant professor Peleshchyshyn Andriy Mykolajovych, Lviv Polytechnic National University, Professor at the Department of Information systems and networks.

Professional activity

 • 2006-2007 - an assistant at the Department of information systems and networks;
 • 2010-2011 - junior research associate;
 • A member of the Council of young scientists under the State Agency on issues of science, innovations and information support of Ukraine.
 • The head at the Department of support and development of web-services of center of information support at the university.

Academic work

Disciplines that he teaches

Multimedia support of information activity

Rewards and decorations

200px-Kmu1.jpg 120px-Medal-cabinet-ministriv.png Honorary diploma of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2014).

Scientific interests

 • Problems of building of information society;
 • Social communications in the global system World Wide Web;
 • Processing of information content in WWW;
 • Information technology of scientific processing of documents.

Selected publications

Author of 25 scientific works, 10 of them are articles in professional editions.

Main works

 • Персоніфікаційна класифікація Веб-сайтів / О. Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків : Техноло-гічний центр, 2009. — № 4/2 (40). — С. 27–32.
 • Суспільні акції як метод активної персоніфікації інформаційного наповнення у World Wide Web / О. Л. Березко // Вісник Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського. — Кременчук : КДУ, 2010. — Вип. 1/2010 (60), Ч. 1. — С. 34–39.
 • Веб 2.0 та Семантичний Веб: порівняльний аналіз перспективних тенденцій розвитку WWW / А. М. Пелещишин, О. Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків : Технологічний центр, 2006. — № 6/2 (24). — С. 43–51.
 • Алгоритм активної реферальної персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web / О. Л. Березко // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. -Л., 2010. — Вип. 20.4. — С. 281-285. — Бібліогр.: 4 назви.

Personal blog

http://berezko.net

Participation in projects

 • International youth science festival "Litteris et artibus", namely 7 international scientific conferences:

Contacts

"Department of Social Communications and Information Activities"

3 Metropolitan Andrey Str., Lviv, 79013 4-th academic building, 523-th room

phone: +38 (032) 258-25-95

E-mail: skid@ridne.net; skid@lp.edu.ua; berezko@gmail.com