Козик Василь Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Козик Василь Васильович
Kozyk.png
к.е.н., професор
Дата народження 2 вересня 1952 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність «Економіка і організація будівництва»
Галузь наукових інтересів інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства та регіону; інноваційна інфраструктура; трансфер технологій
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1987 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Кафедра економіки підприємства та інвестицій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінник освіти України»
Власний сайт http://epi.lp.edu.ua/index.php?id=5117

Козик Василь Васильович — кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 2 вересня 1952 року

У 1979 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Економіка і організація будівництва» і почав працювати на кафедрі економіки і організації будівництва.

З 1979 року працював у Львівській політехніці на посадах викладача-стажиста, асистента, старшого викладача, доцента, а з 1996 року працює завідувачем кафедри економіки підприємства та інвестицій.

З червня 1991 року до вересня 2008 року працював проректором з навчальної роботи та соціального розвитку Львівської політехніки.

Кандидат економічних наук з 1987 року, доцент з 1991 року, професор з 2008 року.

Тема дисертації: «Економічне оцінювання виробництва та застосування пластмасових труб» (1987р.)

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • Організація виробництва,
 • Вступ до фаху «Економіка»

Науковий керівник захищених кандидатських дисертацій

Офіційний опонент кандидатських дисертацій

Керівник аспірантів та здобувачів

Нагорди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG «Відмінник освіти України» (2004 р.).


RTEmagicC Nagrudnii znak Petro Mogila 02.JPG.JPG Почесний знак «Петро Могила » (2009 р.)

Наукова діяльність

Напрямки наукових досліджень: інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства та регіону; інноваційна інфраструктура; трансфер технологій.

Вибрані публікації

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з них 3 монографії та 8 навчальних посібників з Грифом МОН України. Понад 50 наукових праць стосується проблем будівництва, зокрема ефективності будівництва трубопроводів та організації праці у будівництві.

Серед них:

 1. Еконофізика — перспективний напрям економічної науки / О. Є. Кузьмін, В. В. Козик, Ю. І. Сидоров // Пробл. науки. — 2010. — № 3. — С. 2-6. — Бібліогр.: 27 назв.
 2. Інноваційний розвиток підприємства через призму інноваційної ємності / В. В. Козик, О. Ю. Черняк // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 71-75. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 14 назв.
 3. Інноваційні процеси в Україні з погляду еволюційної економіки / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 65-71. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). -Бібліогр.: 24 назви.
 4. Сутність та особливості здійснення трансферу технологій / В. В. Козик, М. Б. Жураковська // Екон. науки. Сер. «Регіональна економіка» : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — Вип. 7 (27), ч. 3. — С. 168-176.
 5. Практикум з управління проектами [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, І. Є. Тимчишин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 179 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 150. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-285-0
 6. Досягнення і проблеми еволюційної економіки [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін, Ю. І. Сидоров, В. В. Козик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 251 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці глав. — Бібліогр.: с. 249-250. — 120 экз. — ISBN 978-617-607-168-6
 7. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк. — К. : Знання, 2011. — 222 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 221-222. —ISBN 978-966-346-840-2
 8. Економіко-статистичне моделювання і прогнозування [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 7.050107 і 8.050107 «Економіка підприємництва» / В. П. Кічор [та ін.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 156 c.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 154. — ISBN 978-966-553-647-5
 9. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. для студ. дистанц. форми навч. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 159 с.: рис., табл. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 29). — Бібліогр.: с. 158. — ISBN 966-553-443-2
 10. Зовнішньоекономічні операції і контракти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Козик [та ін.]. — 2.вид., перероб., доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.: рис. — (Економіка). — ISBN 966-8568-45-1
 11. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик [и др.]. — 4. вид., стер. — К : Знання-Прес, 2003. — 407 с.: іл. — (Серія «Вища освіта XXI століття»). — Бібліогр.: с. 377-379. — ISBN 966-7767-84-1

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: epi.dept@lpnu.ua; Vasyl.V.Kozyk@lpnu.ua; vasyl.v.kozyk@gmail.com