Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:00, 5 листопада 2020, створена Віктор Зварич (обговореннявнесок) (Професорсько-викладацький та науковий склад кафедри)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТБСФБ
Дата заснування 1923(1964)р
Засновники Технічна академія
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Попередник кафедра технології органічного синтезу (ТОС) факультету технології органічних речовин
Завідувач кафедри д. х. н., професор Лубенець Віра Ільківна
Розташування (адреса) пл. Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8 - й корпус, кімн. 223
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tbsfb

Загальні відомості про кафедру

Кафедра технології біологічно активних сполук, напівпродуктів та барвників (ТБСНБ) була створена у 1964 р. на базі кафедри технології органічного синтезу (ТОС). За період існування кафедри було створено ряд спеціальностей, а саме, технологія органічних барвників та проміжних продуктів (ТБ, ТОР, ТБПП), технологія лікарських речовин (ТЛР), технологія пластичних мас (ТПМ), технологія біологічно активних сполук (ТБС), біотехнологія (БТ), промислова фармація (ПФ), хімічна технологія фармацевтичних продуктів (ХТФП, ТФП), фармація (ФР). З 2001 року кафедра ТБСФБ працює за спеціальностями «Біотехнологія» напряму «Хімічна технологія та інженерія» та «Технологія фармацевтичних препаратів» напряму «Фармація» (бакалаврського, інженерного та магістерського рівня денної та заочної форми навчання).

З 2003 року кафедра працює за базовим напрямом «Біотехнологія» та спеціальність «Біотехнологія біологічно активних речовин».

Розроблено освітні програми І рівня вищої освіти ОПП бакалавра та ІІ рівня вищої освіти ОПП магістра (інженерії) та ОНП магістра (наук)для спеціальностей 162 - "Біотехнології та біоінженерія" і 226 "Фармація, Промислова Фармація".

У рамках міжнародної співпраці одержуються подвійні дипломи за спеціальностю 162 - "Біотехнології та біоінженерія".


Історична довідка

Відділ хімічної технології у системі Львівської технічної академії був організований в 1861 року та об’єднував всі хімічні спеціальності — технологію органічного синтезу, технологію неорганічних речовин, технологію бродильних речовин, технологію нафти і газу. В 1923 році на основі відділу були організовані дві кафедри, зокрема, кафедра хімічної технології органічних речовин (ХТОР), яку очолив професор В. Лиснянський, видатний вчений в області проміжних продуктів та органічних барвників. В 1945 р. керівництво кафедрою ХТОР, перейменовану на кафедру технології органічного синтезу (ТОС), прийняв професор І. В. Грінберг. З 1951 завідувачем призначено доцента Болдирєва Б. Г., визнаного спеціаліста в області органічних сполук сірки. В 1964 р. кафедра ТОС була названа кафедрою технології біологічно активних сполук, напівпродуктів та барвників (ТБСНБ). З 1976р. кафедрою ТБСНБ завідував доцент Колєсніков В. Т., відомий вчений в області хіноїдної сполук. В 1981 р. завідувачем кафедри став професор Чуйко Л. С. спеціаліст по біологічно активних полімерах та каучуках. В 1988 р. після захисту докторської дисертації кафедрою знову завідував професор Колєсніков В. Т. Починаючи з 1994 року до 2020 керував кафедрою ТБСФБ учень Болдирєва Б. Г. та Колєснікова В. Т. професор Новіков Володимир Павлович, який працював в області органічного синтезу біологічно активних сполук, біохімії, технології лікарських сполук табіотехнології. 3 02.11.2020 Виконуючим обов'язків завідучача кафедри ТБСФБ є професор Лубенець Віра Ільківна знаний вчений в хімії біологічно активних сполук. За період існування кафедри було створено ряд спеціальностей, а, саме, технологія органічних барвників та проміжних продуктів (ТБ, ТОР, ТБПП), технологія лікарських речовин (ТЛР), технологія пластичних мас (ТПМ), технологія біологічно активних сполук (ТБС), біотехнологія (БТ), промислова фармація (ПФ), хімічна технологія фармацевтичних продуктів (ХТФП, ТФП), фармація (ФР).

З 2001 року кафедра ТБСФБ працює за спеціальностями «Біотехнологія» напряму «Хімічна технологія та інженерія» та «Технологія фармацевтичних препаратів» напряму «Фармація» (бакалаврського, інженерного та магістерського рівня денної та заочної форми навчання). З 2003 року кафедра працює за базовим напрямом «Біотехнологія» та спеціальність «Біотехнологія біологічно активних речовин».

Починаючи з 1945 року штат викладачів зріс з 3 чол. до 27 чол., в тому числі 2 професори, 14 центів, 11 асистентів. Кафедрою створено новий технічний потенціал лабораторій для навчання та освоєна широка база для проведення практики студентів.

За час становлення кафедри до 1945 року випущено спеціалістів хіміків-технологів 180, з 1945 р. по 2000 р. підготовано 2047 інженерів хіміків-технологів, серед яких 843 інженери з технології барвників, 770 інженерів з технології біологічно активних сполук, а також 316 біотехнологів та 56 технологів фармацевтичних препаратів. Випускників кафедри ТБСНБ — ТБСФБ добре знають на заводах хімічного профілю, багато з них є керівниками та головними інженерами підприємств, провідними спеціалістами науково дослідних інститутів НАН України, викладачами вищих учбових закладів. Серед випускників кафедри — 3 академіки, 15 докторів наук, 92 кандидатів наук, з них на кафедрі захищені 2 докторські та 39 кандидатських дисертацій.

Історія кафедри в роках:

Завідувачі кафедри

 • д. х. н., проф. Лиснянський В. (з 1923 до 1945),
 • д. х. н., проф. Грінберг І. В. (з 1945 до 1951),
 • к. х. н., доц. Болдирєв Б. Г. (з 1951 до 1976),
 • к. х. н., доц. Колєсніков В. Т. (з 1976 до 1981),
 • д. х. н., проф. Чуйко Л. С., (з 1981 до 1988),
 • д. х. н., проф. Колєсніков В. Т. (з 1988 до 1994),
 • д. х. н., проф. Новіков В. П. (3 1994 до 2020).

3 02.11.2020 Виконуючим обов'язків завідучача кафедри ТБСФБ є професор, доктор хімічних наук Лубенець Віра Ільківна.

Наукова діяльність кафедри

 • Синтез, властивості та біологічна активність нових S-, N- і О-вмісних хіноїдних сполук
 • Синтез та біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук.
 • Синтез та хімічні і біологічні властивості тіосульфонатних похідних аліфатичного, ароматичного, гетероциклічного та хіноїдних рядів.
 • Дослідження мікробних асоціацій молочно-кислих культур та створення функціональних напоїв на їх основі.
 • Підбір і дослідження носіїв для модифікації ферментів лідаз з метою гідролізу рослинних олій та їх переетерифікації.
 • Розробка складу стоматологічної суміші на основі природних композитів, біологічно активних сполук з додаванням синтетичних полімерних матеріалів.
 • Біологічно активні полімерні матеріали на основі тіосульфонатних та хіноїдних сполук.
 • Дослідження біосинтезу глюкозооксидази.
 • Дослідження хімічного складу та вивчення фармакологічних властивостей рослин Карпатського регіону.
 • Дослідження сучасного ринку страхових медичних послуг та застосування методів фармакоекономіки для створення системи страхової медицини.
 • Математичне моделювання біотехнологічних та фармацевтичних процесів.
 • Полімерні носії для іммобілізації біоактивних лігандів.

Науково-дослідні лабораторії:

Професорсько-викладацький та науковий склад кафедри