Малиновський Юрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Малиновський Юрій Володимирович
MalynovskyyINEM2.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 10 вересня 1981 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Стратегічне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Інститут адміністрування та післядипломної освіти , Національний університет «Львівська політехніка»

Малиновський Юрій Володимирович — кандидат економічних нак, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, [Інститут адміністрування та післядипломної освіти |Інституту адміністрування та післядипломної освіти ]], Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 10 вересня 1981 року

Тема дисертації: Стратегічне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Малиновський Юрій Володимирович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 196 арк. — Бібліогр.: арк. 177-192

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Економічна теорія
  • Політична економія

Науковоj-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: Стратегічне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Вибрані публікації

  1. Особливості управлінських рішень в стратегічному плануванні інноваційної діяльності підприємств / Ю. В. Малиновський, П. І. Стецюк, Л. А. Сенів // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 288­289. — Бібліогр.: 5 назв.
  2. Проблеми стратегічного планування інноваційної діяльності підприємств / Ю. В. Малиновський, П. І. Стецюк, Л. А. Сенів // Економіка і менеджмент : матеріали І Між­нар. конф. молодих вчен. ЕМ-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 228-229. — (2-й Між­народний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 2 назви.
  3. Особливості стратегічного планування розвитку підприємств України / Ю. В. Малиновський // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — Вип. 19.4. — С. 179-183. — Бібліогр.: 7 назв.
  4. Стратегія інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: особливості формування, реалізація та оцінювання : [монографія] / О. Є. Кузьмін, С. В. Князь, Н. О. Шпак, Ю. В. Малиновський ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : [Видавн. дім «Укрпол»], 2009. — 198 c. — Бібліогр.: с. 173-186.
  5. Стратегічні підходи у використанні цінових стратегій в сучасному світі / Ю. В. Малиновський // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 266-270. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 657). -Бібліогр.: 5 назв.
  6. Фактори впливу на результативність стратегічного планування інноваційної діяльності підприємств / Ю. В. Малиновський, П. І. Стецюк // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 205-207.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська

E-mail: tpeinem@gmail.com