Відмінності між версіями «Яцук Василь Олександрович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Яцук Василь Олександрович
 
| П.І.Б = Яцук Василь Олександрович
| Зображення (фото) = RTEmagicC_JAcuk_03.JPG.JPG‎ 
+
| Зображення (фото) = Jazyk.jpg
 
| Підпис зображення (фото) = д.т.н., професор
 
| Підпис зображення (фото) = д.т.н., професор
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
Рядок 26: Рядок 26:
 
| Спеціальність =
 
| Спеціальність =
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = метрологія, стандартизація, сертифікація, засоби контролю якості
+
| Галузь наукових інтересів = Метрологія, стандартизація, сертифікація, засоби контролю якості
 
| Кваліфікаційний рівень =  
 
| Кваліфікаційний рівень =  
 
| Науковий ступінь = доктор технічних наук
 
| Науковий ступінь = доктор технічних наук
Рядок 48: Рядок 48:
  
 
==Загальні відомості==
 
==Загальні відомості==
Дата народження 9 вересня 1953 року.
 
  
Фахівець в галузі розроблення цифрових засобів вимірювання фізичних величин. Приймав безпосередню участь в розробленні серійних приладів: А565, А566, ЦР7701, ЦР7702, ЦР7704.
+
Фахівець в галузі розроблення цифрових засобів вимірювання фізичних величин, вимірювальних каналів кібер-фізичних систем та інтелектуальних пристроїв для «Інтернету речей» та їх метрологічного забезпечення. Приймав безпосередню участь в розробленні серійних приладів: А565, А566, ЦР7701, ЦР7702, ЦР7704.
  
''Тема докторської дисертації:'' «Розвиток теорії та методів підвищення якості засобів вимірювальної техніки з використанням кодокерованих мір [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.11.05 / Яцук Василь Олександрович; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 350 арк. — арк.298-316» за спеціальністю 05.11.05 прилади та методи вимірювання електричних величин
+
''Тема докторської дисертації:'' «Розвиток теорії та методів підвищення якості засобів вимірювальної техніки з використанням кодо-керованих мір» за спеціальністю 05.11.05 прилади та методи вимірювання електричних величин
  
 
==Нагороди та відзнаки==
 
==Нагороди та відзнаки==
Рядок 67: Рядок 66:
 
== Науково-педагогічна робота ==
 
== Науково-педагогічна робота ==
 
'''Лекційні курси'''
 
'''Лекційні курси'''
* Основи цифрової та мікропроцесорної техніки
+
* Основи побудови оптичних засобів вимірювання
* Проектування мікропроцесорних засобів метрологічного забезпечення
+
* Еталони одиниць фізичних величин
* Еталони і зразкові засоби вимірювань
+
* Автоматизовані засоби метрологічного забезпечення
* Перспективи розвитку національної системи еталонів і зразкових засобів вимірювань
+
* Методи і засоби підвищення точності вимірювань та випробувань
* Методи підвищення точності вимірювань
+
* Метрологія та інженерія якості продукції
 +
 
 +
Під керівництвом Яцука В.О. захищено 2 кандидатські дисертації.
  
 
==Напрямки наукової роботи:==
 
==Напрямки наукової роботи:==
* метрологічне забезпечення вимірювань та автоматизація метрологічної перевірки засобів вимірювань;  
+
 
* теорія похибок та оцінювання непевності вимірювань, оцінювання якості продукції, товарів та послуг;  
+
* метрологічне забезпечення вимірювань і випробувань та автоматизація метрологічної перевірки засобів вимірювань;  
* нейронні мережі;  
+
* теорія похибок та оцінювання якості і непевності вимірювань, оцінювання якості продукції, товарів та послуг;  
 +
* інтелектуальні перетворювальні пристрої для «Інтернету речей»;  
 
* інформаційна теорія вимірювань;  
 
* інформаційна теорія вимірювань;  
 
* мікроелектронні сенсори фізичних величин;  
 
* мікроелектронні сенсори фізичних величин;  
* розпорошені засоби вимірювання;
+
* розпорошені засоби вимірювання та кібер-фізичні системи;  
* методи та засоби контролю якості
+
* методи та засоби контролю якості.
  
 
==Вибрані публікації==
 
==Вибрані публікації==
Кількість опублікованих праць:
 
* Наукових праць — понад 150
 
* Методичних розробок — 20, у т.ч. 2 підручники
 
* Авторських свідоцтв (патентів України) на винахід — 50
 
  
'''З них'''
+
Кількість опублікованих праць:
# Калібратори для метрологічної перевірки перетворювачів з уніфікованими вихідними сигналами / О. Бойко, П. Столярчук, В. Яцук // Вимірюв.техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. Л., 2003. — Вип. 64. — С.32-35. — Бібліогр.: 2 назви.
+
* Наукових праць понад 230
# Контроль температури при оцінюванні якості готельних послуг/ В.О. Яцук, В.В. Паракуда, Л.Й. Шишкіна, А.В. Яцук // 8-а Міжнар. конф.«Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003 р., Львів. Л. : Ліга-Прес,2003. — С. 133.
+
* Методичних розробок 30, у т.ч. 4 підручники
# Метрологія та вимірювальна техніка : Підручник / Є.С.Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко ; 3а ред. Є.С. Поліщука; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Л. : Бескид Біт, 2003. — 544 с. — Бібліогр.: — с. 538-540 (45 назв).
+
* Авторських свідоцтв (патентів України) на винахід 50.
# Підвищення метрологічної надійності вимірювальних каналів енергетичних об’єктів / О.В. Бойко, П.Г. Столярчук, В.О. Яцук, Б.І.Крохмальний // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2003. — № 487: Електроенерг. та електромех. системи. — С. 33-36. — Бібліогр.: 4 назви.
+
# Підвищення точності та метрологічної надійності засобів вимірювання температури з напівпровідниковими сенсорами / В.О. Яцук, Ю.В. Яцук// Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 475: Автоматика,вимірювання та керування. — С. 88-93. — Бібліогр.: 14 назв.
+
# Покращання якості лічильників гарячої води / Б. Голюка, В.Яцук, П. Столярчук // Вимірюв. техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб.— Л., 2003. — Вип. 62. — С. 101-104. — Бібліогр.: 17 назв.
+
  
 +
'''З них'''
 +
# Метрологія та вимірювальна техніка : Підручник — 2-е вид., доп. та переробл. /Є.С.Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко ; 3а ред. Є.С. Поліщука; — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 544 с.
 +
# Методи підвищення точності вимірювань. Яцук В.О., Малачівський П.С. Підручник — Львів: Вид-во «Бескид-біт», 2008. — 368 с.
 +
# Вимірювальні перетворювачі (сенсори). — Підручник: Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Ю.В. Яцук. — Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2015. — 584 с. — Бібліогр.: с. 534-544.
 +
# Multicomponent Liquids’, Research, P. Stolyarchuk, M. Mikhalieva, V. Yatsuk, Ye. Pokhodylo, O. Basalkevych, Sensors and Transducers Journal Vol.148, Issue 1, January 2013. — p. 95-99.
 +
# Metrological assurance of the sun energy collector testing, V. Yatsuk, P. Stolyarchuk, M. Mykyjchuk, H. Serkez, R. Dyak, T. Oleskiv, Pomiary, Automatyka, Kontrola. — Vol. 59. — Nr 9/2013. — Pp. 901-905
 +
# Metrological Array of Cyber-Physical Systems. Part 1. Challenge of Modernity, S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, Ya. Lutsyk, V. Yatsuk, Sensors & Transducers, Vol. 186, Issue 3, March 2015, pp. 1-11.
 +
# Resistance calibrators for verification of instruments destined for industrial applications, V. Yatsuk, M/ Mykyjchuk, O. Ivakhiv,Measurement Automation Monitoring, Aug. 2015, vol. 61, no. 08, p. 390-394.
 +
 
== Організаційна робота ==
 
== Організаційна робота ==
 +
* Заступник директора ІКТА з організаційної та виховної роботи
 
* Заступник завідувача кафедри з наукової роботи
 
* Заступник завідувача кафедри з наукової роботи
 
* Член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій
 
* Член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій
* Член робочої групи з розроблення галузевого стандарту вищої освіти з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» Міністерства освіти і науки України
+
* Член робочої групи з розроблення галузевого стандарту вищої освіти із спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
 
+
 
==Контакти==  
 
==Контакти==  
  
вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 710,
+
вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 715,
  
 
тел.: +38(032)258-23-94; +38(032) 258-23-79  
 
тел.: +38(032)258-23-94; +38(032) 258-23-79  
  
 
E-mail: mss@lp.edu.ua; vyatsuk@lp.edu.ua
 
E-mail: mss@lp.edu.ua; vyatsuk@lp.edu.ua
 +
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Поточна версія на 09:37, 19 квітня 2016

Яцук Василь Олександрович
Jazyk.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 9 вересня 1953 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Галузь наукових інтересів Метрологія, стандартизація, сертифікація, засоби контролю якості
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Державні нагороди Срібна медаль ВДНГ СРСР,

Бронзова медаль ВДНГ СРСР

Яцук Василь Олександрович — доктор технічних наук, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Фахівець в галузі розроблення цифрових засобів вимірювання фізичних величин, вимірювальних каналів кібер-фізичних систем та інтелектуальних пристроїв для «Інтернету речей» та їх метрологічного забезпечення. Приймав безпосередню участь в розробленні серійних приладів: А565, А566, ЦР7701, ЦР7702, ЦР7704.

Тема докторської дисертації: «Розвиток теорії та методів підвищення якості засобів вимірювальної техніки з використанням кодо-керованих мір» за спеціальністю 05.11.05 – прилади та методи вимірювання електричних величин

Нагороди та відзнаки

Silver VDNH.png Срібна медаль ВДНГ СРСР ( 1985 р.)

Bronze VDNH.png Бронзова медаль ВДНГ СРСР 1984 р.

150px-RIAN archive 468648 Sign of winner of Lenin Komsomol prize.jpg Премія Ленінського комсомолу 1976 р.

T 26555 1294846323.jpg Диплом ВДНГ УРСР ІII ступеня 1985 р.

Науково-педагогічна робота

Лекційні курси

 • Основи побудови оптичних засобів вимірювання
 • Еталони одиниць фізичних величин
 • Автоматизовані засоби метрологічного забезпечення
 • Методи і засоби підвищення точності вимірювань та випробувань
 • Метрологія та інженерія якості продукції

Під керівництвом Яцука В.О. захищено 2 кандидатські дисертації.

Напрямки наукової роботи:

 • метрологічне забезпечення вимірювань і випробувань та автоматизація метрологічної перевірки засобів вимірювань;
 • теорія похибок та оцінювання якості і непевності вимірювань, оцінювання якості продукції, товарів та послуг;
 • інтелектуальні перетворювальні пристрої для «Інтернету речей»;
 • інформаційна теорія вимірювань;
 • мікроелектронні сенсори фізичних величин;
 • розпорошені засоби вимірювання та кібер-фізичні системи;
 • методи та засоби контролю якості.

Вибрані публікації

Кількість опублікованих праць:

 • Наукових праць — понад 230
 • Методичних розробок — 30, у т.ч. 4 підручники
 • Авторських свідоцтв (патентів України) на винахід — 50.

З них

 1. Метрологія та вимірювальна техніка : Підручник — 2-е вид., доп. та переробл. /Є.С.Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко ; 3а ред. Є.С. Поліщука; — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 544 с.
 2. Методи підвищення точності вимірювань. Яцук В.О., Малачівський П.С. Підручник — Львів: Вид-во «Бескид-біт», 2008. — 368 с.
 3. Вимірювальні перетворювачі (сенсори). — Підручник: Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Ю.В. Яцук. — Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2015. — 584 с. — Бібліогр.: с. 534-544.
 4. Multicomponent Liquids’, Research, P. Stolyarchuk, M. Mikhalieva, V. Yatsuk, Ye. Pokhodylo, O. Basalkevych, Sensors and Transducers Journal Vol.148, Issue 1, January 2013. — p. 95-99.
 5. Metrological assurance of the sun energy collector testing, V. Yatsuk, P. Stolyarchuk, M. Mykyjchuk, H. Serkez, R. Dyak, T. Oleskiv, Pomiary, Automatyka, Kontrola. — Vol. 59. — Nr 9/2013. — Pp. 901-905
 6. Metrological Array of Cyber-Physical Systems. Part 1. Challenge of Modernity, S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, Ya. Lutsyk, V. Yatsuk, Sensors & Transducers, Vol. 186, Issue 3, March 2015, pp. 1-11.
 7. Resistance calibrators for verification of instruments destined for industrial applications, V. Yatsuk, M/ Mykyjchuk, O. Ivakhiv,Measurement Automation Monitoring, Aug. 2015, vol. 61, no. 08, p. 390-394.

Організаційна робота

 • Заступник директора ІКТА з організаційної та виховної роботи
 • Заступник завідувача кафедри з наукової роботи
 • Член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій
 • Член робочої групи з розроблення галузевого стандарту вищої освіти із спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 715,

тел.: +38(032)258-23-94; +38(032) 258-23-79

E-mail: mss@lp.edu.ua; vyatsuk@lp.edu.ua]