Яковенко Євгенія Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яковенко Євгенія Ігорівна
Yakovenko.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30.11.1977 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1998 р.
Галузь наукових інтересів Моделювання електромагнітних полів в складних структурах.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Гоблик Віктор Васильович, , Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2005р.
Вчене звання ljwtyn
Дата присвоєння в.з. 2007р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

Яковенко Євгенія Ігорівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологійНаціонального університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 30 листопада 1977 року.

Педагогічна діяльність

Читає та веде практичні заняття з наступних дисціплін:

 • Технологія організації та адміністрування корпоративних мереж,
 • Програмні інтерфейси в інфокомунікаціях.


Тема дисертації

Дослідження розподілу поля радіотелефону у фантомі людини [Текст] : дис... канд. техн.наук: 01.05.02 / Яковенко Євгенія Ігорівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 140арк. — арк. 125-137

Науковий керівник — кандидат фізико-математичних наук, доцент Гоблик Віктор Васильович, Національний університет «Львівська політехніка».

Апробація результатів дисертації

Основні положення роботи доповідалися на міжнародних конференціях:

 • IX th International Conference on Mathematical Methods inElectromagnetic Theory. Kiev, Ukraine, September 10-13, 2002.
 • V th International Conference on Antenna Theory andTechniques. Sevastopol, Ukraine, September 9-12, 2002.
 • VIII th International Seminar/Workshop on Direct and InverseProblems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. Lviv, September 23-25,2003.
 • V th International Kharkov Symposium on Physics andEngineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves. Ukraine,Kharkov, June 21 — 26, 2004.

Наукові інтереси

Моделювання електромагнітних полів в складних структурах.

Видавнича діяльність

Автор понад 20 друкованих праць.

Вибрані публікаці

 1. Modelling of exciter’s influence on characteristicoscillation frequencies field structures in dielectric resonance radiators / E.Yakovenko // Millimeter and submillimeter waves : proc. of intern. Kharkovsymp. on physics and engineering of microwaves, Kharkov, Ukraine, June 21¬26,2010. — Kharkov, 2010. — P. Y-20.
 2. Гоблик В., Яковенко Є. Достандартизаційні дослідження розподілу поля радіотелефону у фантомі людини. //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Радіоелектроніка та телекомунікації. -№428. —2001. —С. 234 — 238.
 3. Goblyk V., Yakovenko Y. Modeling of Electromagnetic Fieldfrom Mobile Phone Distributed in the Human Head Phantom. // 2002 InternationalConference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Kiev, Ukraine. —2002. -Vol.2.-P. 569.
 4. Goblyk V., Yakovenko Y. Three-Dimensional Model ofElectromagnetic Field Distribution in the Human Head from Mobile Phones.//Proceedings of International Conference ICATT.-Sevastopol, 2003.- P. 825-827.
 5. Гоблик В.В., Яковенко Є.І..Тривимірна модель розподілу поля вібраторної антени радіотелефону в фантомі голови людини.// Відбір і обробкаінформації- Міжвідомчий збірник наукових праць НАН України, ФМІ, 19(95).-Львів, 2003.-С. 22 — 26.
 6. Є.І.Яковенко. Верифікація математичної моделі розподілуелектромагнітного поля зовнішніх джерел у фантомі людини.// Вісник Національного університету «Львіська політехніка» «Комп"ютерні системи проектування. Теорія і практика».- № 501, Львів,2004.-С. 148 — 153.
 7. E.Yakovenko. The verification of the mathematical model ofelectromagnetіc field distribution in the human head phantom from externalsources.// Proceedings of International Seminar DIPED 2003 — Lviv,2003.-P.177-182.
 8. Яковенко Є.І. Вдосконалений метод вимірювання електродинамічних параметрів композитних матеріалів для імітації тканин людини.//Вісник Національного університету «Львівська політехніка».
 9. E.Yakovenko. The Mathematical model of Electromagnetic FieldDistribution in Human Head Phantom from External Sources.// The Fifth InternationalKharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter andSubmillimeter Waves. Ukraine, Kharkov, June 21 — 26, 2004. —C. 827-830
 10. Патент № 66464А, Україна, C08L29/04, G09B23/00. Полімернакомпозиція для імітації тканин людини за електродинамічними параметрами./Є.Яковенко, В.Гоблик: НУ «Львівська політехніка»/Опубл.17.05.2004.Бюл.№ 5 —2 с.

Контакти

ТРЕ, каф. ЕЗІКТ, 016к. ХІ н.к.,

тел. 258-25-06