Шаповал Павло Йосифович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шаповал Павло Йосифович
Schapocal P.png
д.х.н., доцент
Дата народження 01.01.1973 р
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Шаповал Павло Йосифович — доктор хімічних наук, доцент Кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Науково-педагогічна діяльність

Кандидатська дисертація на тему «Вплив будови акрилових мономерів на закономірності їх фотоініційованої полімеризації [Текст] : дис. канд. хім. наук: 02.00.06 / Шаповал Павло Йосифович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2000. — 135 арк.+ дод. — арк. 119-135» захистив у 2001 р.

Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Суберляк Олег Володимирович. Національний університет «Львівська політехніка».

Наукові інтереси

 1. Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали (відповідальний виконавець наукового проекту, що фінансується за рахунок коштів держбюджету № 0117U004455 “Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали для фоточутливих елементів сонячних батарей»)
 2. Ресурсозберігаючі технології. Біотехнології очистки грунтів, забруднених внаслідок військової чи промислової діяльності (Co-Director NATO SPS MYP G4687 “New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites”( http://military-site-cleaning.cz))

Лекційні курси

 • «Аналітична хімія»;
 • «Аналітична хімія, хімічні методи аналізу»;
 • «Інструментальні методи аналізу».

Навчально-методична діяльність

 1. Електронний навчально-методичний комплекс “Хімія 3 (Аналітична хімія, інструментальні методи аналізу). Частина 1”. Номер та дата реєстрації: Е41-212-16/2012 від 28.11.2012 р.
 2. Електронний навчально-методичний комплекс “Хімія 3 (Аналітична хімія, інструментальні методи аналізу). Частина 2”. Номер та дата реєстрації: Е41-216-9/2011 від 17.11.2011 р.
 3. Типові задачі з курсу “Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу. Частина І”: Методичні вказівки для студентів хімічних та технічних спеціальностей. Укл. П.Й. Шаповал, Р.Р. Гумінілович, М.М. Ларук, Д.І. Семенишин, Ф.І. Цюпко, Й.Й. Ятчишин - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". 2014. - 60 с.
 4. Типові задачі з курсу «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу. Частина ІІ»: Методичні вказівки для розв’язування задач для студентів хімічних та технічних спеціальностей. Укл.: М.М. Ларук, П.Й. Шаповал, Р.Р. Гумінілович, Й.Й. Ятчишин, Ф.І. Цюпко, І.П. Полюжин - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". 2017. - 60 с.
 5. Молекулярно-абсорбційний аналіз. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Аналітична хімія” (фізико-хімічні методи аналізу) для студентів хімічних спеціальностей / Укл. П.Й. Шаповал, І.П. Полюжин, Д.І. Семенишин, М.М. Ларук, Ф.І. Цюпко, Й.Й. Ятчишин - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. - 13 с.
 6. Вольтамперометричний аналіз (інверсійна вольтамперометрія): Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Аналітична хімія” (фізико-хімічні методи аналізу) для студентів хімічних спеціальностей / Укл.: І.П. Полюжин, П.Й. Шаповал, Ф.І. Цюпко, Р.Р. Гумінілович, Й.Й. Ятчишин- Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. -18 с.
 7. Газова хроматографія: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Аналітична хімія” (інструментальні методи аналізу) для студентів хімічних спеціальностей / Укл.: Й.Й. Ятчишин, Ф.І. Цюпко, І.П. Полюжин, М.М. Ларук, П.Й. Шаповал, Р.Р. Гумінілович - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. - 16 с.
 8. Хімічні методи аналізу. завдання до контрольної роботи з курсу “Аналітична хімія” для студентів хімічних спеціальностей заочної форми навчання, екстернату та ІПДО / Укл. Д.І. Семенишин, М.М. Ларук, Р.Р. Гумінілович, П.Й. Шаповал, Й.Й. Ятчишин, Ф.І. Цюпко, І.П. Полюжин - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2015. – 44 с.
 9. Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу: завдання до контрольної роботи з курсу “Аналітична хімія та Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу” для студентів заочної форми навчання, екстернату та ІПДО/ Укл. М.М. Ларук, П.Й. Шаповал, Р.Р. Гумінілович, Й.Й. Ятчишин, Ф.І. Цюпко, І.П. Полюжин Полюжин - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2015. – 60 с.
 10. Якісний та кількісний емісійний атомний спектральний аналіз за допомогою стилоскопа моделі СЛ-13 (СПЕКТР): Інструкція до виконання лабораторної роботи. Укл.: І.П. Полюжин, М.М. Ларук, П.Й. Шаповал, Р.Р. Гумінілович – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2017. - 20 с.
 11. Основи якісного хімічного аналізу. Ідентифікація неорганічних речовин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Укл. Й.Й. Ятчишин, І.П. Полюжин, П.Й. Шаповал, М.М. Ларук, Д.І. Семенишин, Ф.І. Цюпко, Р.Р.Гумінілович - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 24 с.
 12. Титриметричний аналіз: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів хімічних спеціальностей. / Укл. П.Й. Шаповал, М.М. Ларук, Й.Й. Ятчишин, І.П. Полюжин, Ф.І. Цюпко, Р.Р.Гумінілович - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 24 с.
 13. Гравіметричний аналіз: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів хімічних спеціальностей / Укл. М.М. Ларук, П.Й. Шаповал, Ф.І. Цюпко, Р.Р.Гумінілович, І.П. Полюжин, Стаднік В.Є. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. - 20 с.

Профіль у:

Контакти

пл.Св. Юра, 9, м. Львів, 79013; 9-й корпус, кімн. 215, 223

тел.: +38-032-258-27-68

pavlo.y.shapoval@lpnu.ua