Чорна Ірина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чорна Ірина Іванівна
FB IMG 1549560931138.jpg
Дата народження 22.05.1988 р.
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов


Професійний розвиток:

Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної мобільності майбутніх економістів засобами іноземної мови у процесі навчання у вищому навчальному закладі». Захист відбувся 09.11.2018 р.

Напрями наукових зацікавлень:
– ­- методика викладання іноземної мови професійного спрямування;
- формування професійної мобільності майбутніх фахівців;
- проблеми викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах.

Участь у міжнародних конференціях

1. Międzynaro Konferencja Naukowa «Wplyw edukacji na poziomie czcolnictwa wyszszego na rozwoi spoleczenstwa informacyjnego» (Katowice, 2017).
2. Міжнародна науково-практична конференція «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» (Київ, 2017).
3. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, сім'я і суспільство: питання педагогіки та психології» (Львів, 2017).
4. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання xxi століття» (Харків, 2017).
5. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика» (Одеса, 2018).
6. Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (Львів, 2018).
7. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities» (Lithuania, Kaunas, 2018).
8. International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH (Poliana, 2018).
9. ХI науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» (Львів, 2015).
10. ХII науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» (Львів, 2016).
11. IV науково-практична конференція «Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір» (Львів, 16-17 листопада 2017 р.).
12. ХІІІ науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» (м. Львів, Україна, 30 – 31 березня 2017 р.).
13. XIV науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» (м. Львів, Україна, 17–20 квітня 2018 р.)

Публікації:

Колективні монографії

2017
1. Boreiko О., Teslyuk V. & Chorna І. Analysis and prospects of smart city technology development. Іnnovative Tecnologies in the Education System as a way to form Professional and Pedagogical Skills of a Teacher of Higher Economical Education Institution. [Колективна монографія] Oleh Boreiko, Vasyl Teslyuk, Iryna Chorna // Innowacyjna Edukacja jako skladowa Inteligentnego Miasta. Series of monographs. Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology. Monograph 14. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Techniczney w Katowicach (redakcja naukowa Aleksander Ostenda, Tetyana Nestorenko). – Katowice, 2017, P. 60-71.
2018
2. Batkovets N., Tsubov L. & Chorna I. Formation of professional competencies using innovation technologies in the higher education system. Innovation and information technologies in the social and economic development of society. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018, P. 178-186.

Навчальні посібники та підручники

Навчально-методичні розробки

Наукові статті у фахових виданнях

2017
1. Чорна І. І. Contents of professional mobility in works of the foreign scientists / І. І. Чорна // Порівняльна педагогіка. - 2017. - № 4 (Т. 7) . - С. 139-145.
2. Чорна І. І. Сутність професійної мобільності майбутніх економістів / І. І. Чорна // Збірник наукових праць НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, №3 (10) . - 2017. - C. 399- 409.
2018
3. Чорна І. І. Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх фахівців з економіки / І. І. Чорна // Молодь і ринок, № 1 (156). - 2018. - C. 112-118.
4. Чорна І. І. Обґрунтування педагогічних умов формування професійної мобільності майбутніх економістів засобами іноземної мови у процесі навчання у вищому навчальному закладі / І. І. Чорна // Педагогічні науки, № LXXIX (Т. 1) - 2018. - C. 199-203.
5. Чорна І. І. Використання нетрадиційних форм організації навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх економістів / І. І. Чорна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, № 60 (Т. 2). - 2018. - C. 216-219.
6. Чорна І. І. Стан формування професійної мобільності майбутніх економістів засобами іноземної мови / І. І. Чорна // Педагогічний альманах, № 38. - 2018. - C. 153-159.
7. Чорна І. І. Використання дидактичних можливостей іноземної мови для формування професійної мобільності майбутніх економістів / І. І. Чорна // Обрії, № 1 (46) . - 2018. - C. 75-80.
8. Чорна І. І. Модель формування професійної мобільності майбутніх економістів засобами іноземної мови у процесі навчання у вищому навчальному закладі / І. І. Чорна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, Вип. 52. - 2018. - C. 172-176.

Інші публікації

2015
3. Chorna I. I. (2015). Specific features of ecological terms. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні / I. I. Chorna // Матеріали ХI всеукраїнської науково-практичної конференції (30 березня - 4 квітня 2015 р.). – Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 263-265.
2016
4. Chorna I. I. Technical means of training in the educational process. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні / I. I. Chorna // Матеріали ХIІ всеукраїнської науково-практичної конференції (4-8 квітня 2016 р.). – Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 244-245.
2017
1. Чорна І. І. Зміст професійної мобільності майбутніх економістів / І. І. Чорна // Молодий вчений. - 2017. - № 11 (51) . - С. 474-477.
2. Чорна І. І. Розвиток швидкості та гнучкості професійного мислення студентів економічного профілю засобами іноземної мови як важлива умова їхньої професійної мобільності / І. І. Чорна // Молодий вчений. - 2017. - № 12 (52). - С. 272-276.
5. Chorna I. I. The importance of information technologies in learning of English language / I. I. Chorna // Wplyw edukacji na poziomie czcolnictwa wyszszego na rozwoi spoleczenstwa informacyjnego : Redakcja Wydawnictwa WST w Katowicach Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, 2017. – С. 25-26. 6. Чорна І. І. Структура професійної мобільності майбутніх економістів / I. I. Чорна // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1-2 грудня, 2017 р.) . – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – С. 23-25.
7. Чорна І. І. Сутність професійної мобільності майбутніх економістів / I. I. Чорна // Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір: Матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 листопада 2017 р.) - Львів : ПП «Ощипок М.М.», 2017. – C. 278-280.
8. Чорна І. І. Іноземна мова як засіб формування професійної мобільності майбутнього економіста / I. I. Чорна // Особистість, сім'я і суспільство: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2017 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – с. 73-74.
9. Чорна І. І. Зміст професійної мобільності майбутніх економістів у працях зарубіжних вчених / I. I. Чорна // Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання xxi століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень» 2017. – С. 81-84.
13. Chorna I. I. Innovative methods of studying a foreign language / Chorna I. I. // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: матеріали ХIІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (27 - 31 березня 2017). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С.156-158.
2018
10. Chorna I. I. Development of professional thinking of future economists by means of foreign language as important conditions of their professional mobility / I. I. Chorna // Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19-20 січня). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. – С. 69-72.
11. Чорна І. І. Спрямування освітнього процесу на розвиток швидкості та гнучкості професійного мислення майбутніх фахівців з економіки іноземною мовою / I. I. Чорна // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26-27 січня), 2018. – С. 97-99.
12. Сушенцева Л. Л. & Чорна І. І. Критерії сформованості професійної мобільності майбутніх економістів / Л. Л. Сушенцева, I. I. Чорна // Modernization of educational system: world trends and national peculiarities: International scientific conference (February 23th, 2018). – Lithuania, Kaunas, 2018. – с. 100-102.
14. Чорна І. І. Нестандартні форми навчання іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх економістів / I. I. Чорна // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17–20 квітня 2018 р.) . – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 170-171.
15. Denysyuk, P., Teslyuk, V. & Chorna, I. Development of mobile robot using LIDAR technology based on Arduino controller / P. Denysyuk, V. Teslyuk, I. Chorna // 14th International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH. – Poliana, 2018. – P. 240-244.