Чекурін Василь Феодосійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чекурін Василь Феодосійович
RTEmagicC CHekurin stara.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 14 січня 1951 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність «інженерна електрофізика»
Галузь наукових інтересів математичне моделювання та дослідження процесів перенесення в деформівних напівпровідниках, діелектриках, металах і структурах на їх основі; розвиток обчислюваних методів розв’язування прямих і обернених задач теорії взаємодії полів різної фізичної природи в деформівних твердих тілах; розроблення математичних моделей та методів для томографії тензорних полів у неоднорідних деформівних твердих тілах та ідентифікації їх структури, фізичних властивостей і термодинамічного стану;розвиток теоретичних засад для нових методів вимірювання фізичних параметрів з використанням ефектів взаємодії полів різної фізичної природи в твердих тілах і розроблення принципів функціонування пристроїв для реалізації цих методів; інформаційні технології в освіті та управленні.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрофізик
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Чекурін Василь Феодосійович — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка». (Штатнийсумісник).

Загальні відомості

Народився 14 січня 1951 року.

З 1966 по 19969 року навчався у Львівському технікумі радіоелектроніки.

У 1974 році закінчив електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту і отримав диплом інженера електронної техніки за спеціальністю «інженерна електрофізика»

З 1974 по 1984 рік працював у Львівському політехнічному інституті на посадах інженера, старшого інженера, молодшого та старшого наукового співробітника.

З 1977 по 1981 рік без відриву від основного місця роботи навчався в аспірантурі при Інституті прикладних проблем механіки і математики АН України.

У 1982 році захистив у цьому інституті дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

З 1984 року працює в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України на посадах: старшого наукового співробітника (1984 — 1988 рр.), завідувача лабораторії теоретично-експериментальних методів механіки (1988 — 1986 рр.), провідного наукового співробітника (1986 — 1988 рр.).

З 1988 на посаді завідувача відділу математичних проблем механіки неоднорідних тіл цього інституту.

У 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

Тема дисертації: Математичні моделі і методи термомеханіки провідно-діелектричних тіл [Текст] : дис... д-рафіз.-мат. наук: 01.02.04 / Чекурін Василь Феодосійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Л., 1998. — 370 л. — Бібліогр.: л. 351-370.

У 2005 році отримав наукове звання професора зі спеціальності «математичне моделювання та обчислювальні методи»

З 2008 року керівник філії кафедри захисту інформації при ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України та професор цієї кафедри (за сумісництвом).

Організаційна робота

 • Заступник голови Спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01 приІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, член Спеціалізованої вченої ради Д35.226.01 при ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України.
 • Член редколегії міжнародного наукового журналу «Математичні методи і фізико-механічні поля» та трьох збірників наукових праць.
 • Член Міжнародних наукових товариств GAMM, EUROMECH, IEEE.
 • Член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки,Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ) у Львові.

Навчальна робота

Лекційні курси

 • «Основи наукових досліджень»,
 • «Методи та засоби захисту інформації в комп’ютерних мережах».

Наукова діяльність

Напрямки наукових досліджень:

 • математичне моделювання та дослідження процесів перенесення в деформівних напівпровідниках, діелектриках, металах і структурах на їх основі;
 • розвиток обчислюваних методів розв’язування прямих і обернених задач теорії взаємодії полів різної фізичної природи в деформівних твердих тілах;
 • розроблення математичних моделей та методів для томографії тензорних полів у неоднорідних деформівних твердих тілах та ідентифікації їх структури, фізичних властивостей і термодинамічного стану;
 • розвиток теоретичних засад для нових методів вимірювання фізичних параметрів з використанням ефектів взаємодії поліврізної фізичної природи в твердих тілах і розроблення принципів функціонування пристроїв для реалізації цих методів;
 • інформаційні технології в освіті та управленні.

Брав участь як науковий керівник, відповідальний виконавець чи виконавець низки наукових проектів НАН України та МОН України, договорів,виконаних на замовлення інших організацій та виробничих компаній, і міжнародних проектів (загалом порядку 30-ти).

Науковий керівник чотирьох захищених кандидатських дисертацій і науковий консультант однієї захищеної докторської дисертації.

Вибрані публікації

Опублікував понад 250 наукових праць у тому числі 4монографії, 17 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Основні публікації:

 1. Чекурін В.Ф., Шуміліна Н.В. Математична модель резистивної томографії приповерхневих неоднорідностей з використанням потенціального поля// Вісник Нац. ун-ту «Львів. політех». Сер. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки.— Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політех.», 2002. — №454. — C. 75–78.
 2. Чекурін В.Ф., Шуміліна Н.В. До ідентифікації прямокутного включення у півплощині з використанням потенціального поля Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (серія), вип. : Неруйнівний контроль конструкційних та функціональних матеріалів: Зб. наук. пр. — Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, 2002. — С. 130–132.
 3. Спосіб визначення міцності скла/ Номер патенту: 65681 |Автори: Марголін Анатолій Михайлович, Осадчук Василь Антонович, Чекурін Василь Феодосійович | Мітки: спосіб, визначення, скла, міцності | Опубліковано:15.04.2004 | МПК: C03C 23/00, G01N 11/00
 4. Спосіб визначення довговічності гартованого скла при зовнішніх навантаженнях/ Номер патенту: 70187 | Автори: Чекурін Василь Феодосійович, Дяків Василь Володимирович, Марголін Анатолій Михайлович | Мітки: зовнішніх, визначення, довговічності, спосіб, скла, навантаженнях, гартованого| Опубліковано: 15.09.2004 | МПК: G01N 11/00
 5. Інформаційні технології та системи [Текст] : лабораторний практикум для студ. мат. та фіз.-техн. спец. / В. Ф. Чекурін, К. А. Червінка; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л.: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. — 222 с.: рис. — Бібліогр.: с. 215-216
 6. Фізико-математичне моделювання складних систем [Текст] / Бурак Ярослав Йосипович, Чапля Євген Ярославович, Нагірний Тарас Семенович, Чекурін Василь Феодосійович, Кондрат Василь Федорович. / НАН України; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача / Ярослав Йосипович Бурак (заг.ред.), Євген Ярославович Чапля(заг.ред.). — Л.: Сполом, 2004. — 264 с. : рис. — Бібліогр.: в кінці розділів. — ISBN 966-665-155-6
 7. Пружні збурення в неоднорідно деформованих твердих тілах [Текст] : [монографія] / В. Ф. Чекурін, О. З. Кравчишин ; Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. — Л.: Сполом, 2008. — 150 с.: рис. — Бібліогр.: с. 141-148. — ISBN 978-966-665-579-3
 8. Спосіб статистичних випробувань скла на тривалу міцність/ Номер патенту: 67825 | Автори: Дяків Василь Володимирович, Чекурін Василь Феодосійович | Мітки: міцність, скла, тривалу, спосіб, випробувань, статистичних | Опубліковано: 12.03.2012 | МПК: G01N 3/08

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77

email: chekurini.apmm.lviv.ua; v.chekurin@gmail.com]