Хім Марія Кімсанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Хім Марія Кімсанівна
IMG-14b00c4a25113b3714ae5d1052e28d73-V.jpg
асистент
Дата народження 28 серпня 1992 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2015 р.
Спеціальність інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач, магістр з управління навчальним закладом
Галузь наукових інтересів Професійний і особистісний розвиток державних службовців на засадах впровадження Європейських стандартів, системи оцінки ефективності роботи державних службовців, роль ЗМІ в політиці,

інноваційні методи прогнозування в галузі стратегічного планування, регіональна економіка, публічний маркетинг та маркетинг територій, страхування та бюджетний менеджмент.

Кваліфікаційний рівень магістр кафедри міжнародної інформації (спеціальність: міжнародний аналітик, перекладач), магістр кафедри психології, педагогіки і соціального управління (спеціальність: управління навчальним закладом).
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та фінансового менеджменту, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Хім Марія Хімсанівна — асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 28 серпня 1992 р. Освіта:

повна вища, 2015 р. Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач, магістр з управління навчальним закладом».

Професійна діяльність:

 • з червня 2016 р. — президент Громадської організації «Інститут соціальних та економічних ініціатив» при Національному Університеті «Львівська політехніка»;
 • з вересня 2016 р. — асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2008-2012 — Національний університет «Львівська політехніка» Спеціаліст деканату перепідготовки спеціалістів ІАПО;
 • лютий 2017 – курси підвищення кваліфікації ( тренінг доктора філософії, незалежного консультанта з управління людськими ресурсами Олафа Саксегаарда (Норвегія)).
 • з червня 2019 р. — фасилітатор Британської Ради в Україні за програмою "Активні громадяни".

Наукова робота

Розробила навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін: «Публічний маркетинг та маркетинг територій», «Територіальний маркетинг», «Теорія організації», «Економічний аналіз державної політики», «Глобальна економіка», «Публічне управління регіональною економікою», «Організаційно-правові засади публічного управління», «Державне і приватне страхування», «Основи фінансів, гроші та кредит», «Бюджетний менеджмент», «Публічне управління макроекономічними процесами», «World and national markets», «Theory of organizations» та ін. Cертифіковано у ВНС Національного університету «Львівська політехніка» електронні навчально-методичні комплекси: «Публічний маркетинг та маркетинг територій», «Територіальний маркетинг», «Теорія організації», «Основи фінансів, гроші та кредит» , «Державне і приватне страхування», «Публічне управління регіональною економікою», «World and national markets», «Theory of organizations» та ін.

Наукові зацікавлення:

Професійний і особистісний розвиток державних службовців на засадах впровадження європейських стандартів, системи оцінки ефективності роботи державних службовців, роль ЗМІ в політиці, інноваційні методи прогнозування в галузі стратегічного планування, регіональна економіка, публічний маркетинг та маркетинг територій, страхування та бюджетний менеджмент.


Вибрані публікації

Навчальні посібники:

Білик О.І., Хім М.К. Державне і приватне страхування. Теорія і практика. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 232 с.

Розділи у колективних монографіях: 1. Хім М.К. Концепція відповідального маркетингу в Україні: проблеми і перспективи впровадження / М.К. Хім. – С. 68-78./ Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Колективна монографія / Авт. кол. А. В. Рибчук, І. Я. Кулиняк, І. В. Кулініч та ін. / За заг. ред. Проф. А. В. Рибчука. – Львів: Видавництво «Растр-7». – 2017. – 458 с. 2. Хім М.К., Перхач О.Л., Карковська В. Я. Сільський туризм як напрям розвитку потенціалу сільських територій об’єднаних громад в Україні. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації: колективна монографія/ за заг. ред. О. Л. Гальцової. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2020. С. 221-234

Наукові статті:

 1. Хім М.К., Дума О.І. Управління ефективністю професійного та особистісного розвитку державних службовців на основі положень теорії поколінь. Економіка та держава. Вип. 6. С. 74-78. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2019/17.pdf
 2. Хім М. К., Савчук М. Ю. Значення впровадження сучасної гендерної політики для професійного та особистісного розвитку державних службовців. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 29. С. 156–161.
 3. Хім М. К., Корецька Т. М. Інформаційно-комунікаційні механізми в публічному управлінні. Східна Європа:економіка, бізнес управління, Вип. 1 (24). 2020. С. 195-202. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/24_2020/31.pdf
 4. Хім М.К., Савчук М. Ю. Мотивація та корупція як взаємопов’язані елементи підвищення професійного і особистісного розвитку державних службовців. Приазовський економічний вісник. 4 (15). 2019. С. 161-168. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/4_15_uk/29.pdf
 5. Хім М.К., Корецька Т. М. Модель економічного та політичного розвитку державного управління для «нових» державних службовців. Приазовський економічний вісник. 4 (15). 2019. С. 178-184. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/4_15_uk/32.pdf
 6. Хім М. К., Білик О. І., Публічне управління професійним розвитком державних службовців в країнах ЄС// Електронне фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2018. - №12. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1152
 7. Khim M. K., Litorovych O.V. Professionalism of public service as one of the key moments of the development of investment activity in the conditions of euro integration// Електронне фахове видання «Ефективна економіка» . – 2018. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6148
 8. Хім М.К. Професійний і особистісний розвиток державних службовців України в контексті сталого суспільного розвитку (архетипний підхід) // Фахове видання «Публічне урядування»: збірник. — № 2 (17) — червень 2019. — Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019. — С. 478-488
 9. Хім М. К., Яковина А. І., Андріїв М. О. Застосування концепції відповідального маркетингу в діяльності українських підприємств// Ефективна економіка. – 2017. - №1. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5404
 10. Хім М. К. Механізми впровадження європейських стандартів у вищих навчальних закладах, як спосіб підвищення ефективності та якості навчання. – Електронне наукове фахове видання « Державно-управлінські студії», 2017. - №1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://box5800.temp.domains/~ipkeduua/mekhanizmy-vprovadzhennia-ievropeys-kykh/
 11. Хім М.К., Михальчишин Н. Л. Професійний і особистісний розвиток (професіоналізм) державних службовців як конкурентна перевага держави в умовах глобалізації// Науковий фаховий журнал «Причорноморські економічні студії», Одесса 2017. – вип.24. - С.188-192
 12. Khim M. K., Veselov O. O. Influence of innovative structures on the economy of the region// Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2018. – вип. 23. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4125-khim-m-k-veselov-o-o-vpliv-innovatsijnikh-struktur-na-ekonomiku-regionu


Участь у науково-практичних конференціях

 1. Interdisciplinary conference on tourism, management and development of territory : proceedings book of 1st UNICART (Bari, Italy, 16-19 December 2019)
 2. Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи»: Київ – оз. Світязь, 1-5 липня 2019 року
 3. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: ІІІ та ІV Всеукраїнська науково-практична конференції, 19 листопада 2019 року, 25 березня 2020 р., Херсон
 4. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : Міжнародна науково-практична конференція,27 листопада 2019 року, Львів.
 5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» (м. Херсон, 18-19 квітня 2019 р.).
 6. Міжнародна наукова конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (м. Тернопіль, 15 травня 2018 р.)
 7. Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі: Міжнародна науково-практичноа конференція (Полтава, 22 грудня 2017 року)
 8. Управління якість в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті професора Петра Столярчука (11-12 травня 2017 р.)

Контакти

вул. Ст.Бандери 28 а, 79013, Львів; 5-й навчальний корпус, кімната № 2-б

тел.: +38 (032) 258-26-30

e-mail: missm28@ukr.net, Mariya.K.Khim@lpnu.ua