Хім Марія Кімсанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 15:56, 29 травня 2020, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок) (незначне редагування)

Перейти до: навігація, пошук
Хім Марія Кімсанівна
IMG-14b00c4a25113b3714ae5d1052e28d73-V.jpg
асистент
Дата народження 28 серпня 1992 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2015 р.
Спеціальність інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач, магістр з управління навчальним закладом
Галузь наукових інтересів Професійний і особистісний розвиток державних службовців на засадах впровадження Європейських стандартів, системи оцінки ефективності роботи державних службовців, роль ЗМІ в політиці,

інноваційні методи прогнозування в галузі стратегічного планування, регіональна економіка, публічний маркетинг та маркетинг територій, страхування та бюджетний менеджмент.

Кваліфікаційний рівень магістр економіки
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та фінансового менеджменту, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Хім Марія Хімсанівна — асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 28 серпня 1992 р. Освіта:

повна вища, 2015 р. Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач, магістр з управління навчальним закладом».

Професійна діяльність:

 • з червня 2016 р. — президент Громадської організації «Інститут соціальних та економічних ініціатив» при Національному Університеті «Львівська політехніка»;
 • з вересня 2016 р. — асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2008-2012 — Національний університет «Львівська політехніка» Спеціаліст деканату перепідготовки спеціалістів ІАПО;
 • лютий 2017 – курси підвищення кваліфікації ( тренінг доктора філософії, незалежного консультанта з управління людськими ресурсами Олафа Саксегаарда (Норвегія)).

Наукова робота

Розробила навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін: «Публічний маркетинг та маркетинг територій», «Територіальний маркетинг», «Теорія організації», «Економічний аналіз державної політики», «Глобальна економіка», «Публічне управління регіональною економікою», «Організаційно-правові засади публічного управління», «Державне і приватне страхування», «Основи фінансів, гроші та кредит», «Бюджетний менеджмент», «Публічне управління макроекономічними процесами», «World and national markets», «Theory of organizations» та ін. Cертифіковано у ВНС Національного університету «Львівська політехніка» електронні навчально-методичні комплекси: «Публічний маркетинг та маркетинг територій», «Територіальний маркетинг», «Теорія організації», «Основи фінансів, гроші та кредит» , «Державне і приватне страхування», «Публічне управління регіональною економікою», «World and national markets», «Theory of organizations» та ін.

Наукові зацікавлення:

Професійний і особистісний розвиток державних службовців на засадах впровадження європейських стандартів, системи оцінки ефективності роботи державних службовців, роль ЗМІ в політиці, інноваційні методи прогнозування в галузі стратегічного планування, регіональна економіка, публічний маркетинг та маркетинг територій, страхування та бюджетний менеджмент.


Вибрані публікації

Навчальні посібники:

Білик О.І., Хім М.К. Державне і приватне страхування. Теорія і практика. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 232 с.

Розділи у колективних монографіях: 1. Хім М.К. Концепція відповідального маркетингу в Україні: проблеми і перспективи впровадження / М.К. Хім. – С. 68-78./ Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Колективна монографія / Авт. кол. А. В. Рибчук, І. Я. Кулиняк, І. В. Кулініч та ін. / За заг. ред. Проф. А. В. Рибчука. – Львів: Видавництво «Растр-7». – 2017. – 458 с. 2. Хім М.К., Перхач О.Л., Карковська В. Я. Сільський туризм як напрям розвитку потенціалу сільських територій об’єднаних громад в Україні. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації: колективна монографія/ за заг. ред. О. Л. Гальцової. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2020. С. 221-234

Наукові статті:

 1. Хім М.К., Дума О.І. Управління ефективністю професійного та особистісного розвитку державних службовців на основі положень теорії поколінь. Економіка та держава. Вип. 6. С. 74-78. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2019/17.pdf
 2. Хім М. К., Савчук М. Ю. Значення впровадження сучасної гендерної політики для професійного та особистісного розвитку державних службовців. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 29. С. 156–161.
 3. Хім М. К., Корецька Т. М. Інформаційно-комунікаційні механізми в публічному управлінні. Східна Європа:економіка, бізнес управління, Вип. 1 (24). 2020. С. 195-202. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/24_2020/31.pdf
 4. Хім М.К., Савчук М. Ю. Мотивація та корупція як взаємопов’язані елементи підвищення професійного і особистісного розвитку державних службовців. Приазовський економічний вісник. 4 (15). 2019. С. 161-168. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/4_15_uk/29.pdf
 5. Хім М.К., Корецька Т. М. Модель економічного та політичного розвитку державного управління для «нових» державних службовців. Приазовський економічний вісник. 4 (15). 2019. С. 178-184. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/4_15_uk/32.pdf
 6. Хім М. К., Білик О. І., Публічне управління професійним розвитком державних службовців в країнах ЄС// Електронне фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2018. - №12. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1152
 7. Khim M. K., Litorovych O.V. Professionalism of public service as one of the key moments of the development of investment activity in the conditions of euro integration// Електронне фахове видання «Ефективна економіка» . – 2018. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6148
 8. Хім М.К. Професійний і особистісний розвиток державних службовців України в контексті сталого суспільного розвитку (архетипний підхід) // Фахове видання «Публічне урядування»: збірник. — № 2 (17) — червень 2019. — Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019. — С. 478-488
 9. Хім М. К., Яковина А. І., Андріїв М. О. Застосування концепції відповідального маркетингу в діяльності українських підприємств// Ефективна економіка. – 2017. - №1. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5404
 10. Хім М. К. Механізми впровадження європейських стандартів у вищих навчальних закладах, як спосіб підвищення ефективності та якості навчання. – Електронне наукове фахове видання « Державно-управлінські студії», 2017. - №1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://box5800.temp.domains/~ipkeduua/mekhanizmy-vprovadzhennia-ievropeys-kykh/
 11. Хім М.К., Михальчишин Н. Л. Професійний і особистісний розвиток (професіоналізм) державних службовців як конкурентна перевага держави в умовах глобалізації// Науковий фаховий журнал «Причорноморські економічні студії», Одесса 2017. – вип.24. - С.188-192
 12. Khim M. K., Veselov O. O. Influence of innovative structures on the economy of the region// Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2018. – вип. 23. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4125-khim-m-k-veselov-o-o-vpliv-innovatsijnikh-struktur-na-ekonomiku-regionu


Участь у науково-практичних конференціях

 1. Interdisciplinary conference on tourism, management and development of territory : proceedings book of 1st UNICART (Bari, Italy, 16-19 December 2019)
 2. Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи»: Київ – оз. Світязь, 1-5 липня 2019 року
 3. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: ІІІ та ІV Всеукраїнська науково-практична конференції, 19 листопада 2019 року, 25 березня 2020 р., Херсон
 4. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : Міжнародна науково-практична конференція,27 листопада 2019 року, Львів.
 5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» (м. Херсон, 18-19 квітня 2019 р.).
 6. Міжнародна наукова конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (м. Тернопіль, 15 травня 2018 р.)
 7. Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі: Міжнародна науково-практичноа конференція (Полтава, 22 грудня 2017 року)
 8. Управління якість в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті професора Петра Столярчука (11-12 травня 2017 р.)

Контакти

вул. Ст.Бандери 28 а, 79013, Львів; 5-й навчальний корпус, кімната № 2-б

тел.: +38 (032) 258-26-30

e-mail: missm28@ukr.net, Mariya.K.Khim@lpnu.ua