Хома Володимир Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Хома Володимир Васильович
RTEmagicC KHoma Volodimir Vasilovich.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 23 травня 1959 року
Місце народження с. Великі Лучки Мукачівського району Закарпатської област
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1981 р.
Спеціальність « автоматикаі телемеханіка»
Галузь наукових інтересів методи та засоби вимірювання імітансу для прикладних задач; алгоритми цифрового оброблення вимірювальних сигналів; принципи і засоби виявлення та ідентифікації технічних каналів витоку інформації.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінникосвіти України»

Хома Володимир Васильович — доктор технічних наук,професор кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології,Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Народився 23 травня 1959року у селі Великі Лучки Мукачівського району Закарпатської област

Навчався у Великолучківській середній школі, яку закінчив у 1976 році із золотою медаллю.

З 1 вересня 1976 року по червень 1981 року —студент Львівського політехнічного інституту (факультет автоматики і телемеханіки).

Після закінченнявузу продовжив навчання в аспірантурі.

З 1990 року —кандидат технічних наук, доцент Львівського політехнічного інституту.

У 2000 році захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток теорії та принципів побудови проблемно-орієнтованих засобів вимірювання імітансу [Текст] : дис... д-ра техн. наук:05.11.05 / Хома Володимир Васильович ; Національний ун-т «Львівська політехніка».— Л., 2000. — 365 арк. — арк. 326-341».

Доктор технічних наук (2001 р.), професор (2003 р.), професор кафедри.

Організаційна робота

Член експертної ради із комп’ютерних наук і технологій ДАК Міністерства освіти і науки України.

Член редколегії Вісника НУ «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання і керування».

Навчальна робота

Лекційні курси

Захист засобів і каналів телефонного зв'язку

Нагороди та відзнаки

150px-Badge Inventor of the USSR.png Нагрудний знак «Изобретатель СССР»] (1987 р.)


180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України» 2001 р.)


RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001 р.)

Наукова діяльність

Наукові інтереси: методи та засоби вимірювання імітансу дляприкладних задач; алгоритми цифрового оброблення вимірювальних сигналів;принципи і засоби виявлення та ідентифікації технічних каналів витоку інформації.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій — близько 140, з них: патентів — 17; методичних розробок— 25; опублікованих та перекладених за кордоном — 15 наукових публікацій Основні публікації:

1. Хома В.В. Сфери застосування та вимоги до основних характеристик проблемно-орієнтованих засобів вимірювання імітансу //Вимірювальна техніка та метрологія — 2006.

2. Хома В.В., Проців Р.О. Уніфікація структури і алгоритмів функціонування багатоцільових вимірювачів імітансу // Відбір і обробкаінформації — 2006- № 24(100), с.77-84;

3. Хома В.В., Гаврилюк М.О. Особливості визначення та нормування похибок у засобах вимірювання імітансу // Вимірювальна техніка та метрологія — 2002.- Випуск 60. -с.17-22;

4. Хома В.В., Совин Я.Р. Комп’ютерні методи опрацювання реографічних даних // Відбір і обробка інформації — 2007- № 26(102), с.127-133;

5. W. Choma, M. Wrzuszczak. Pomiary impedancji zwykorzystaniem szybkiego algorytmu równowazenia // Pomiary Automatyka Kontrola.-2006.- Nr. 7/8.- s. 27-30;

6. Khoma V. and other. New Method of Summation forMeasurement Errors Based on Piece-wise Linear Approximation of ProbabilityDistribution // Journal of Electrical Engineering.- 2000.- Vol. 51, № 3-4.-p.94-99;

7. Khoma V. and other. Novel advanced methods for highaccuracy immitance measurements // Instrumentation & Development- 2001.-Vol.5, Nr.1.- p.27-38.

8. Основи збору, передачі та оброблення інформації :навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання / Володимир Васильович Хома; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». Ін-т дистанц.навчання.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007.— 312 с.—(Дистанційне навчання; N 43) ISBN 966-553-653-6

9. Вимірювачі CLR з перетворенням «імітанс-напруга» :монографія / Євген Володимирович Походило, Володимир Васильович Хома; В.о. М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка".— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011.— 289 с. : іл.—Бібліогр.: с. 280-289 . — ISBN 978-617-607-079-5

10. Захист засобів і каналів телефонного зв’язку : навч.посіб. / Валерій Богданович Дудикевич, Володимир Васильович Хома, Любомир Теодорович Пархуць, Нац. ун-т «Львівська політехніка» .— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012.— 210 с.— Бібліогр.: с. 190-191 . — ISBN 978-617-607-283-6

11. Проблемно-орієнтовані засоби вимірювання імітансу .Теорія та практика / Володимир Васильович Хома, Євген Володимирович Походило.—Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013.— 260 с. — ISBN 978-617-607-433-5


Джерела

{Хома Володимир Васильович. Вікіпедія.

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-йкорпус, кімната 204,тел +38(032)235-77-49 +38(032) 235-74-77]