Хома Ірина Борисівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 13:36, 26 лютого 2013, створена Клап Андрій (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Хома Ірина Борисівна | Зображення (фото) = | Підпис зоб...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Хома Ірина Борисівна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність прикладна математика
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Освіта – повна вища, закінчила з відзнакою Львівський політехнічний інститут, спеціальність: прикладна математика (1992). З 1992 року дотепер працює у Національному університеті «Львівська політехніка»: стажист-дослідник (1992-1994), аспірант каф. економіки, фінансів та обліку (ЕФО) (1994-1997), асистент каф. ЕФО (1997-1998), старший викладач (1998-2000), доцент кафедри фінансів (2000 – дотепер).

Спеціаліст у галузі фінансових інструментів господарювання в умовах ринкової економіки. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організація управління і планування діяльності промислово-фінансових груп в системі регулювання економіки»; кандидат економічних наук (1999); вчене звання: доцент (2002).

Наукові інтереси: Економіко-математичне моделювання економічної ефективності систем корпоративного управління. Є автором понад 160 робіт (наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники, науково-методичні розробки).

Основні з них:

Посібники: 1. Хома І.Б., Андрушко Н.І., Слюсарчик К.М. Фінансовий аналіз. Навч. – метод. Посібник. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». - 2009. - 365 с. 2. Хома І.Б., Турко В.В. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: Навч.- метод. посібник. - Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 328 с. 3. Алєксєєв І.В., Хома І.Б., Тревого Л.С., Андрушко Н.І. Ринок фінансових послуг. - Навчально.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». - 2005. - 178 с. 4. Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. – Навч. посіб. для студ. економ. спец.- Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2003. – 152 с. 5. Хома І.Б. Статистика фінансового ринку (теоретичний матеріал, контрольні питання, тестові завдання, вправи) // Розділ 7.3. навч. посібника „Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти”; за наук. ред. проф. Р.В.Фещура – 2-е вид. оновлене і доповнене. - Львів. Вид-во „Інтелект-Захід”, 2003. - 576 с. 6. Кузьмін О.Є., Березовська І.Б., Берченко М.М., Алєксєєв І.В., Хома І.Б., Малех П.І. Путівник в мережі Internet для економістів. Навчальний посібник // Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2000. - 96 с. 7. Алєксєєв І.В., Хома І.Б., Вівчар О.Й., Андрушко Н.І. Гроші та кредит. Конспект лекцій до самостійного вивчення розділів з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво»// Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 2000. - 56 с.

Монографії: 1. Хома І.Б. Інноваційні підходи в системі економіко-математичного моделювання фінансово-кредитної діяльності виробничо-господарських структур. – Розділ 7. – С.125-149: В кн.: Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур / За загал. ред. О.Є.Кузьміна, І.В.Алєксєєва. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 152 с. 2. Хома І.Б. «Структурно-функціональна діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства». /Монографія/. - Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 240 с. (в друці).

Основні наукові публікації: 1. Хома І.Б. Структурно-функціональний аналіз процесу забезпечення економічної безпеки на машинобудівному підприємстві // Зб.наук.праць: Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Проблеми економіки та управління». Львів. Вид-во НУ ЛП. – 2010 (в друці). 2. Хома І.Б. Інтеграція критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень на підприємствах машинобудівної галузі // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Проблеми економіки та управління». – Львів: Вид-во НУ ЛП.- 2009.- № 640.- с.425-433. 3. Хома І.Б. Механізм відновлення фінансової безпеки автомобілебудівних підприємств України в умовах поглиблення світової кризи Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 22/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 299-308. 4. Хома І.Б. Формування системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки підприємства // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Проблеми економіки та управління». – Львів: Вид-во НУ ЛП. - 2008. - № 611.- С. 32-41. 5. Хома І.Б. Механізми виявлення приховування валютної виручки у фінансово-господарській діяльності підприємств Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». Львів. Вид-во НУ ЛП, № 582. - 2007. - С. 98-107. 6. Хома І.Б. Модель самофінансування підприємства в умовах нестабільного фінансового стану // Зб. наук. праць: Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». Львів. Вид-во НУ ЛП, № 554. - 2006. - С. 40-46 . 7. Хома І.Б. Інноваційні підходи в процесі економіко-математичного моделювання фінансово-кредитної діяльності підприємства // Зб. наук. праць: Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». Львів. Вид-во НУ ЛП, № 533. - 2005. - С. 88-94. 8. Хома І.Б. Оцінка та застосування методів інтерполяції в пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфелю // Проблеми економіки та управління. Львів: Вид-во НУ ЛП. - № 484. - 2003. - С. 389- 394. 9. Хома І.Б. Модель оцінки європейських опціонів на ринку // Проблеми економіки та управління - Львів: Вид-во НУ ЛП. - № 448. - 2002. - С. 44 - 48. 10. Хома І.Б. Проблема максимізації прибутку суб’єктів ринку фінансових послуг // Вісник НУ Львівська політехніка «Проблеми економіки та управління» - Львів. Вид-во НУ ЛП, № 425. - 2001. - С. 58-64. 11. Хома І.Б. Оцінка вартості цінних паперів в Україні // Щорічник наук. праць: Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Випуск XVII. Банківська і фінансово-кредитна система та їх роль у сучасних умовах. Львів: Ін-т регіон. досліджень НАНУ, 2000. - С. 355-359. 12. Хома І.Б. Управління економічною безпекою підприємств як складовий елемент захисту національної безпеки // Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: в 2 ч. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – Ч.2. – С. 434-437. 13. Хома І.Б. Проблеми управління ліквідністю у сфері банківської діяльності в умовах кризи // Тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління у сферах фінансів,оподаткування, страхування і кредиту» присвяченої 165-річчю Національного університету «Львівська політехніка», 18-21 листопада 2009р.), Львів.-Видавництво НУ ЛП.-2009.- С. 144-147. 14. Хома І.Б. Вплив фінансово-інвестиційного забезпечення на збереження рівня економічної безпеки підприємств // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р., т.1- Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2009. – С. 49-50. 15. Хома І.Б. Шляхи забезпечення економічної безпеки виробничих підприємств на сучасному етапі розвитку // Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичного семінару з міжнародною участю «Проблеми розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України» (26-28 листопада 2009 р.) – Тернопіль. - Вид-во «Вектор».- С.168-170. 16. Хома І.Б. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах світових інтеграційних та глобалізаційних процесів. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави», 29-30 жовтня 2008. – Т. 5. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 59-62. 17. Хома І.Б. Реструктуризація фінансової системи підприємств-банкрутів в умовах ринкових трансформацій // Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст. - Вінницький інститут економіки ТНЕУ. – Вінниця. – Т. 3. – Вид-во ВІЕ ТНЕУ, 2008. – С. 247-251. 18. Хома І.Б. Моделювання рівня економічної безпеки підприємства. Збірник наукових статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конф. «Економічна безпека сучасного підприємства». – Вінниця: «УНІВЕРСУМ - Вінниця». – 2008. – С. 28-32. 19. Хома І.Б. Управління процесом формування фінансових ресурсів на підприємстві. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2008 р. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2008. – С. 121-122. 20. Хома І.Б. Упровадження системи контролінгу в діяльність підприємств України // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації. – Тернопіль: Економічна думка. – ТНЕУ. – 2008. – Ч. 2. - С. 499-501. 21. Хома І.Б. Управління процесами інвестиційної діяльності на фінансовому ринку України Всеукраїнська науково-практична конференція „Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту”. (8-10 листопада 2007). - Львів. - Вид-во НУ ЛП. – 2007. – С. 290-292. 22. Хома І.Б. Економічний аналіз в аспекті виявлення недоліків господарсько-фінансової діяльності підприємств // Тези доповідей III Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених „Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу” (Донецький національний університет, 18-20 квітня 2006 р.). – Донецьк. – Вид-во ДНУ. – 2006. – С. 110-111. 23. Хома І.Б. Теорія і практика корпоративного управління // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45 річниці Полтавського університету споживчої кооперації України „Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти” (Полтавський університет споживчої кооперації України, 10-12 травня 2006 р.). – Полтава: ПУСКУ, 2006. – С. 86-87. 24. Хома І.Б. Вплив зовнішніх інвестицій на управління витратами малих підприємств // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. - Львів. – Вид-во ЛДФА. - 2005. - № 7. - С. 462-468. 25. Хома І.Б. Зовнішні інвестиції як інструмент державної підтримки малих підприємств// Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України» (26 жовтня 2004 р.). Т.2. – Дніпропетровськ. – Вид-во ДНУ: Наука і освіта. – 2004. 26. Хома І.Б. Механізм узагальнення критеріїв оцінки інвестиційних проектів // Збірник тез доповідей за матеріалами науково-практичної конференції «Проблеми розвитку фінансової системи та обліку» (27-29 березня 2002 р.) – Львів. – Вид-во НУ ЛП. – С. 122-124.


Кафедра фінансів