Відмінності між версіями «Хома Ірина Борисівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показані 8 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 41: Рядок 41:
 
''Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації''
 
''Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації''
  
'''1. Управління фінансовими ризиками'''
+
'''1. Управління ризиками у банківській діяльності'''
  
 +
# Хома І.Б. Ризики банківського та страхового сегментів на ринку фінансових послуг України / І.Б. Хома, П.А. Гориславець, А.Ю. Роскіна // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 30. – 2020. – Видавничий дім «Гельветика». - С. 204-208.
 +
# Хома І.Б. Механізм удосконалення банківських переказів у вітчизняній практиці у реаліях часу / І.Б. Хома, А.Б. Тарабінович // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 43. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2020. – 200 с. – С. 150-158.
 +
# Хома І.Б. Вирішення проблеми залучення довгострокових вкладів фізичних осіб у зв’язку із введенням нового нормативу банківської ліквідності NSFR / І.Б. Хома, С.С. Садовник // Науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»: Електронне наукове фахове видання. – Випуск 2 (25) 2020. - Дніпро, С. 399-403.   
 +
# Хома І.Б. Особливості здійснення фінансового моніторингу у банківській системі України / І.Б. Хома, Б.В. Орищак // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 25-30. – 183 с.
 +
 +
'''2. Управління фінансовими ризиками'''
 +
 +
# Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.   
 
# Iryna Khoma, Pavlo Horyslavets. Modeling of the insurance company activity in the financial control system // Actual scientific research: Collection of scientific articles. - Editoria di Modena, Rome, Italy. 2018. - 216 p. - P. 136-139.
 
# Iryna Khoma, Pavlo Horyslavets. Modeling of the insurance company activity in the financial control system // Actual scientific research: Collection of scientific articles. - Editoria di Modena, Rome, Italy. 2018. - 216 p. - P. 136-139.
 
# Khoma Iryna (Khoma, I.), Moroz Liudmyla (Moroz, L.), Horyslavets Pavlo (Horyslavets, P.) (2018). Diagnostics of conflicts within the  Business Social Responsibility Forming System. Journal of Competitiveness, 10(3), 16-33.  
 
# Khoma Iryna (Khoma, I.), Moroz Liudmyla (Moroz, L.), Horyslavets Pavlo (Horyslavets, P.) (2018). Diagnostics of conflicts within the  Business Social Responsibility Forming System. Journal of Competitiveness, 10(3), 16-33.  
Рядок 48: Рядок 56:
 
# Хома І.Б. Теоретико-методологічні аспекти моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності бізнесової діяльності / І.Б. Хома // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. - № 20. – 322 c. - С. 293-302.  
 
# Хома І.Б. Теоретико-методологічні аспекти моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності бізнесової діяльності / І.Б. Хома // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. - № 20. – 322 c. - С. 293-302.  
  
'''2. Ринок фінансових послуг'''
+
'''3. Фінансовий аналіз в корпораціях'''
 +
 
 +
# Хома І.Б. Важливість показників оборотності в системі забезпечення ділової активності підприємств / І.Б. Хома, В.С. Матвійчук // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – Серія: Економічні науки. -  Випуск 37. – 2020. – Херсон - С. 90-94.
 +
# Хома І.Б. Формування механізму нейтралізації ризику від операційної діяльності виробничих підприємств / І.Б. Хома, І.І. Кіцкайло // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». – Серія: Економіка та підприємництво. – Випуск 1 (112). – 2020. – С. 131-136. 
 +
 
 +
'''4. Ринок фінансових послуг'''
 +
 
 +
# Хома І.Б. Роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг (The role of financial intermediaries in the financial services market in Ukraine) / І.Б. Хома, А.Ю. Ярмошук // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Вип. 36. – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». – 2019. - Одеса. – С. 464-468.
 +
# Хома І.Б. Стан та тенденції розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні / І.Б. Хома, Г.М. Ступницька // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 31-38.  – 183 с.
 +
# Хома І.Б. Банківське кредитування: аналіз сучасного стану на ринку фінансових послуг в Україні / І.Б. Хома, Н.Б. Хоркава // Науково-практичний журнал: Східна Європа: економіка, бізнес і управління. – Електронне наукове фахове видання. – Випуск 6(17). – 2018. – ДВНЗ «Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури». - С. 606 – 611. – 842 с. 
 +
# Хома І.Б. Умови розвитку криптовалют в Україні та їх легалізація / І.Б. Хома, Д.Г. Цюрось // Приазовський економічний вісник. – Електронний науковий журнал. – Випуск 6 (11). – 2018. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя. – С. 496 – 501. – 593 с.
 
# Хома І.Б. Особливості здійснення фінансового моніторингу у банківській системі України / І.Б. Хома, Б.В. Орищак // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 25-30. – 183 с.  
 
# Хома І.Б. Особливості здійснення фінансового моніторингу у банківській системі України / І.Б. Хома, Б.В. Орищак // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 25-30. – 183 с.  
 
# Хома І.Б. Стан та тенденції розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні / І.Б. Хома, Г.М. Ступницька // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 31-38.  – 183 с.
 
# Хома І.Б. Стан та тенденції розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні / І.Б. Хома, Г.М. Ступницька // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 31-38.  – 183 с.
Рядок 91: Рядок 109:
  
 
==Почесні звання і нагороди==
 
==Почесні звання і нагороди==
 +
[[Файл:IMG_0016_Khoma.jpg|448px|thumb|right]]
 
# Нагороджена дипломом Львівської політехніки на відзначення 100-літнього ювілею Військового інституту імені гетьмана Петра Сагайдачного при Національному університеті "Львівська політехніка" та 9-ми роковинами Збройних сил України за великий вклад у підготовку висококваліфікованих офіцерських кадрів для Збройних Сил України від 20.12.2000 р.
 
# Нагороджена дипломом Львівської політехніки на відзначення 100-літнього ювілею Військового інституту імені гетьмана Петра Сагайдачного при Національному університеті "Львівська політехніка" та 9-ми роковинами Збройних сил України за великий вклад у підготовку висококваліфікованих офіцерських кадрів для Збройних Сил України від 20.12.2000 р.
 
# Нагороджена дипломом Національного університету "Львівська політехніка" з нагоди Дня науки від 18.05.2009 р.   
 
# Нагороджена дипломом Національного університету "Львівська політехніка" з нагоди Дня науки від 18.05.2009 р.   
Рядок 110: Рядок 129:
  
 
===Монографії===
 
===Монографії===
 +
 +
#  Хома І.Б. Теоретико-прикладні аспекти моделювання процесу блокування наслідків бізнес-конфліктів у системі антикризового управління підприємством: монографія / І.Б. Хома // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку суб‘єктів національного господарства / за ред.. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги – 2020. – 520 с. - С. 383-393.
 +
# Хома І.Б. Формування поетапного механізму трансформації стратегічного фінансового управління підприємством у точці біфуркації / І.Б. Хома // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія / за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 420 с. – С. 231-247.
 +
# Khoma І. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у підприємницькій діяльності / I. Khoma, O. Poburko // Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) -  Katowice School of Technology ; edited by O. Chukurna, M. Gawron-Łapuszek. - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 р. – РР. 218-231.
 +
# Хома І.Б. Економічний контроль управлінських рішень у системі забезпечення стійкого розвитку підприємства / І.Б. Хома // Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування: [колективна монографія] / за заг. ред. В.Я. Плаксієнка. – Полтава: ПП «Астрая» 2018. – 352 с. – С. 161-173.
 +
# Хома І.Б. Теоретико-методологічні аспекти моделювання вибору джерел фінансування підприємств у системі забезпечення економічної захищеності / І.Б. Хома // Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: Монографія (до 15-річчя кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету) / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. – Дніпро: Пороги, 2018. – 460 с. – С. 54-69.
 
# Хома І.Б. Формування процесів забезпечення економічної захищеності підприємства з елементами діагностичного оцінювання в умовах антикризового управління [Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро- та макрорівень: Монографія / І.Б. Хома, О.О. Бонецький, В.М. Кащишин, Р.М. Вороніна, О.С. Лемішовська // за ред. д.е.н., проф. І.Б. Хоми. – Львів: Ліга-Прес , 2017. - 216 с.] - Розділ 1. – С. 8-57.
 
# Хома І.Б. Формування процесів забезпечення економічної захищеності підприємства з елементами діагностичного оцінювання в умовах антикризового управління [Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро- та макрорівень: Монографія / І.Б. Хома, О.О. Бонецький, В.М. Кащишин, Р.М. Вороніна, О.С. Лемішовська // за ред. д.е.н., проф. І.Б. Хоми. – Львів: Ліга-Прес , 2017. - 216 с.] - Розділ 1. – С. 8-57.
 
# Хома І.Б. Роль оперативного менеджменту в системі контролю та захисту інноваційних процесів підприємства: [Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 244 с. ] / Розділ 4.3. – С. 173-179.
 
# Хома І.Б. Роль оперативного менеджменту в системі контролю та захисту інноваційних процесів підприємства: [Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 244 с. ] / Розділ 4.3. – С. 173-179.
Рядок 131: Рядок 156:
  
 
===Статті у наукових фахових виданнях України, у наукових виданнях іноземних держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз (за останні 5 років)===
 
===Статті у наукових фахових виданнях України, у наукових виданнях іноземних держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз (за останні 5 років)===
 +
# Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.
 +
# Khoma I., Kostiuk-Pukaliak O. Improvement of tools for cash flow analysis of e-commerce companies / І. Khoma, О. Kostiuk-Pukaliak  // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (Financial and credit activity: problems of theory and practice). – Вип. 3(30). -  ДВНЗ «Університет банківської справи». – Харків. - 2019. - С. 305-314.  Web of Science, Index Copernicus. 
 +
# Khoma I., Kostiuk-Pukaliak O. Economic and mathematical models of cash flows for E-commerce enterprises (Економіко-математичне моделювання грошових потоків на підприємствах електронної комерції) / І. Khoma, О. Kostiuk-Pukaliak  // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Вип. 31. – 2019. - ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». - Одеса. – С. 814-822.
 +
# Хома І. Б. Чинники впливу та оцінка економічної захищеності підприємства в умовах маркетингової діяльності / І.Б. Хома, Л.І. Мороз // Modern Scientific Researches. – 2019. – Iss. 8, pt. 2. – P. 24–30.
 +
# Iryna Khoma, Pavlo Horyslavets. Modeling of the insurance company activity in the financial control system // Actual scientific research: Collection of scientific articles. - Editoria di Modena, Rome, Italy. 2018. - 216 p. - P. 136-139.
 +
# Khoma Iryna (Khoma, I.), Moroz Liudmyla (Moroz, L.), Horyslavets Pavlo (Horyslavets, P.) (2018). Diagnostics of conflicts within the  Business Social Responsibility Forming System. Journal of Competitiveness, 10(3), 16-33.
 +
# Хома І.Б. Classification of signs and causes of business-conflicts of enterprises [Класифікування ознак та причини бізнес-конфліктів підприємств] / Л.І. Мороз, І.Б. Хома  // SWorld International periodic scientific journal: Scientific look into the future, Одеса: Куприенко С.В. – Issue N 9, Vol. 2, April 2018. – PP. 61-67.
 +
# Хома І.Б. Теоретико-методологічні аспекти моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності бізнесової діяльності / І.Б. Хома // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. - № 20. – 322 c. - С. 293-302.
 
# Khoma I. Importance of E-commerce in the development of economy and business / I. Khoma, O. Kostiuk-Pukaliak // Economics, Entrepreneurship, Management. – Vol. 4, No. 2., Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University - 2017 – P. 15-22. (p. 89)- http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/dee/7620/201742maket115-22.pdf. DOI: http://doi.org/10.23939/eem2017.02.015. (Index Copernicus, РИНЦ).
 
# Khoma I. Importance of E-commerce in the development of economy and business / I. Khoma, O. Kostiuk-Pukaliak // Economics, Entrepreneurship, Management. – Vol. 4, No. 2., Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University - 2017 – P. 15-22. (p. 89)- http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/dee/7620/201742maket115-22.pdf. DOI: http://doi.org/10.23939/eem2017.02.015. (Index Copernicus, РИНЦ).
 
# Хома І.Б. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання технологічного рівня  машинобудівних підприємств / І.Б. Хома, Г.І. Біла // Вісник «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» Національного університету «Львівська політехніка», 2016. - № 858. – С. 82-92.  
 
# Хома І.Б. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання технологічного рівня  машинобудівних підприємств / І.Б. Хома, Г.І. Біла // Вісник «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» Національного університету «Львівська політехніка», 2016. - № 858. – С. 82-92.  
Рядок 187: Рядок 220:
 
# Ihor Alieksieiev, Iryna Khoma. Transformation of Strategic Management of the Enterprise at the Bifurcation Point in Terms of the Emergence of Business Confiicts / Ihor Alieksieiev, Iryna Khoma // Management Engineering and Industrial Application (IMEIA 2016). – DEStech Publications, Inc. 439 North Duke Street Lancaster, Pennsylvania 17602 U.S.A. – PP. 116-124.
 
# Ihor Alieksieiev, Iryna Khoma. Transformation of Strategic Management of the Enterprise at the Bifurcation Point in Terms of the Emergence of Business Confiicts / Ihor Alieksieiev, Iryna Khoma // Management Engineering and Industrial Application (IMEIA 2016). – DEStech Publications, Inc. 439 North Duke Street Lancaster, Pennsylvania 17602 U.S.A. – PP. 116-124.
  
===Тези доповідей на наукових закордонних конференціях===
+
===Тези доповідей на наукових міжнародних та закордонних конференціях===
 +
# Хома І.Б. (Khoma I.B.) Features of currency risk management / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління ризиками у фінансовому секторі» (International scientific conference on risk management in financial sector), 6-7 грудня 2019 р. / Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2020. – 68 с. – P. 14-16. (Національний університет «Львівська політехніка», Краківський економічний університет, Лодзький університет, Польща)
 +
# Хома І.Б. Загрози фінансової безпеки страхового ринку України / І.Б. Хома, П.А. Гориславець // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  (м. Полтава, 09-10 квітня 2020 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2020. – 167 с. – С.91-93.
 +
# Хома І.Б. Роль та значення трансформації стратегії фінансового управління підприємством в умовах невизначеності / І.Б. Хома // Фінанси, банківська система та страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2019 р. – ДДАЕУ, 2019. – 255 с. – С. 53-55.
 +
# Хома І.Б. Проблеми контролю точності діагностики ризику втрати прибутків у підприємницькій діяльності / І.Б. Хома // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства». – 18-19 квітня 2019 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 358 с. - С. 154-156.
 +
# Хома І.Б. Технологія формування креативного та критичного мислення студента в освітньому процесі / І.Б. Хома, П.А. Гориславець // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства». – 18-19 квітня 2019 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 358 с. - С. 355- 357.
 +
# Хома І.Б. Антикризова стратегія підприємства як необхідність, зумовлена змінами умов господарювання у період економічної кризи  / І.Б. Хома, О.О. Коць, А.В. Шургот // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, 23-24 квітня 2019 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 171 с. - С. 104-105.
 +
# Хома І.Б. Проблеми забезпечення фінансової стійкості страхових компаній із впровадженням вимог Solvency II в умовах євроінтеграції / І.Б. Хома, П.А. Гориславець, Р.В. Громиш // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», 23–25 травня 2019 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 544 с. - С. 235-236.
 +
# Хома І.Б. Чинники впливу та оцінка економічної захищеності підприємства в умовах маркетингової діяльності / І.Б. Хома, Л.І. Мороз // Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2019 : сборник тезисов международной научно-практической конференции, 20–21 мая 2019 г., Минск, Беларусь (при поддержке научного проекта SWorld) - Минск : Ёлнать. – C. 47 – 48.
 +
# Хома І.Б. Венчурне фінансування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / І.Б. Хома, Т.В. Василюк // Перспективи розвитку нової економічної системи на державному та регіональному рівнях: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 5 жовтня, 2019 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. – 132 с. – С. 124-127.
 +
# Хома І.Б. The Current State of Internet Bankiing in Ukraine: Advantages and Disadvantages / І.Б. Хома, Д.Я. Мартинюк // 9th International youth science forum "Litteris et Artibus" & 14th International conference "Young scientists towards the challenges of modern technology" : materials, Lviv, Ukraine, November 21–23, 2019. – 2019. – C. 151–152.   
 +
# Khoma I.B., Kostiuk-Pukaliak O.M. Cash flows desynchronization in crisis management of E-commerce companies / I.B. Khoma, O.M. Kostiuk-Pukaliak // International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17 th, 2017. – Le Mans University, Faculty of Law, Economics and Management, 2017: Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 pages. – P. 24-26. 
 +
# Хома І.Б. Роль самофінансування підприємств у трансформації стратегії фінансового управління / І.Б. Хома // XIV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – (м. Львів, 17-20 квітня 2018 р.). - Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2018. – 178 с. - С. 78-80.
 +
# Хома І.Б. Вплив інвестиційного забезпечення на економічну захищеність підприємств / І.Б. Хома // Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. - (м. Дніпро, 20 травня 2018 р.). – 2018. – Частина 2. – ДДАЕУ, 2018. – 311 с. - С. 211-214.
 +
# Хома І.Б. Онлайн-брокеридж як перспективна сфера українського фондового ринку / Н.В. Стрипа, І.Б. Хома // Перспективні напрямки наукової думки [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18 квітня 2018 року у м. Тернопіль: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.3. – с.120. – С. 108-111. (Elibrary.ru, РИНЦ, Google Академія)
 +
# Хома І.Б. Проблеми управління фінансово-економічною безпекою підприємства / А.К. Юськова, І.Б. Хома // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» [Management of economical processes at the macro- and microlevels: problems and prospects of solution] (24-25 квітня 2018 р.). - Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 185 с. – С. 122-123.
 +
# Хома І.Б. Особливості амортизації комерційних сайтів / І.Б. Хома, О.М. Костюк-Пукаляк // Матеріали XVІI Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти» (3-6 червня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2018. – 132 с. – С. 104-106.
 +
# Хома І.Б. Перспективи торгового фінансування за допомогою експортно-кредитного агентства в Україні / І.Б. Хома, О.В. Бицька  // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю [Problems of economics, finance, export and import management]: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (16 травня 2018 р., Львів). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 111 с. – С. 110-111.
 +
# Хома І.Б. Класифікування ознак та причини бізнес-конфліктів підприємств [Classification of signs and causes of business-conflicts of enterprises] / Л.І. Мороз, І.Б. Хома  // Sword conference «The practical significance of modern scientific research 2018» April 2018, Одеса – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/management-and-marketing-ua9-218/anti-crisis-management-ua9-218/30237-ua-218-034.
 +
# Хома І.Б.  Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та оптимізації бізнесової діяльності / І.Б. Хома // Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku: Międzynarodowa konferencja naukowa, 20.09.2018-22.09.2018, Katowice, Poland - Katowice, Poland: Wydawnictwo Wyższey Szkoły Technicznej w Katowicach, Poland. –  43 с. - C. 23.
 +
# Хома І.Б. Сек‘юритизація активів як засіб підвищення фінансової безпеки України / Р.В. Громиш, І.Б. Хома // Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – 128 с. – С. 21-23.
 +
# Хома І.Б. Консалтинг та його роль у формуванні українського бізнесу / І.Б. Хома, І.М. Катірнога // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 33)» // Збірник тез доповідей: випуск 33 (м. Тернопіль, 13 листопада 2018 р.). – Частина 2. – Тернопіль. – 2018. – 148 с. –С. 54-55.
 +
# Хома І.Б. Стан та перспективи взаємодії юридичних осіб зі страховим ринком / А.В. Гребенюк, І.Б. Хома // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки» (м. Дніпро, 9-10 листопада 2018 р.). – 128 с. – С. 57-59.
 
# Khoma I.B., Kostiuk-Pukaliak O.M. Cash flows desynchronization in crisis management of E-commerce companies / I.B. Khoma, O.M. Kostiuk-Pukaliak // International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17 th, 2017. – Le Mans University, Faculty of Law, Economics and Management, 2017: Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 pages. – P. 24-26.  
 
# Khoma I.B., Kostiuk-Pukaliak O.M. Cash flows desynchronization in crisis management of E-commerce companies / I.B. Khoma, O.M. Kostiuk-Pukaliak // International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17 th, 2017. – Le Mans University, Faculty of Law, Economics and Management, 2017: Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 pages. – P. 24-26.  
 
# Хома І.Б.  Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та оптимізації бізнесової діяльності / І.Б. Хома // Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku: Międzynarodowa konferencja naukowa, 20.09.2018-22.09.2018, Katowice, Poland - Katowice, Poland: Wydawnictwo Wyższey Szkoły Technicznej w Katowicach, Poland. –  43 с. - C. 23.
 
# Хома І.Б.  Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та оптимізації бізнесової діяльності / І.Б. Хома // Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku: Międzynarodowa konferencja naukowa, 20.09.2018-22.09.2018, Katowice, Poland - Katowice, Poland: Wydawnictwo Wyższey Szkoły Technicznej w Katowicach, Poland. –  43 с. - C. 23.
Рядок 203: Рядок 258:
 
==Додаткові відомості==
 
==Додаткові відомості==
  
Є автором понад 340 наукових і навчально-методичних праць: 1 авторське свідоцтво, 19 монографій, з яких 2 одноосібно, 124 наукові статті (з них 102 у фахових виданнях, 24 розміщено у міжнародних наукометричних базах даних та ряд статей у закордонних журналах), понад 140 тез доповідей (з них понад 100 тез доповідей на міжнародних конференцій, зокрема 10 закордонні, 39 всеукраїнських науково-практичних конференцій, 10 тез доповідей міжнародних науково-практичних конференцій розміщено у наукометричних базах даних), понад 60 навчально-методичних розробок, у тому числі: навчальних посібників – 10; методичних розробок понад 40; конспектів лекцій – 9; електронних навчально-методичних комплексів у ВНС – 4 з дисциплін: «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»; «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальностей 7.03050801 і 8.03050801 «Фінанси і кредит»; «Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств» для студентів спеціальностей 8.04030203 «Соціальна інформатика», 8.04030204 «Інформаційно-комунікаційні технології» та 7.04030101 «Прикладна математика»; «Ринок фінансових послуг» (оновлений) для студентів спеціальностей 7.03050801 і 8.03050801 «Фінанси і кредит».
+
Є автором понад 380 наукових і навчально-методичних праць: 1 авторське свідоцтво, 24 монографії, з яких 2 одноосібно, 138 наукових статей (з них 116 у фахових виданнях, 38 розміщено у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема 6 статей в Scopus і Web of Science, та ряд статей у закордонних журналах Чехії, Італії, США, Великобританії тощо), понад 160 тез доповідей (з них понад 100 тез доповідей на міжнародних конференцій, зокрема 15 закордонні, понад 40 всеукраїнських науково-практичних конференцій, 20 тез доповідей міжнародних науково-практичних конференцій розміщено у наукометричних базах даних), понад 70 навчально-методичних розробок, у тому числі: навчальних посібників – 11; методичних розробок понад 50; конспектів лекцій – 16; електронних навчально-методичних комплексів у ВНС – 6 з дисциплін: «Математичне забезпечення фінансів соціально-економічних проектів» для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"; «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (ІППТ); «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»; «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальностей 7.03050801 і 8.03050801 «Фінанси і кредит»; «Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств» для студентів спеціальностей 8.04030203 «Соціальна інформатика», 8.04030204 «Інформаційно-комунікаційні технології» та 7.04030101 «Прикладна математика»; «Ринок фінансових послуг» (оновлений) для студентів спеціальностей 7.03050801 і 8.03050801 «Фінанси і кредит».
  
  

Поточна версія на 21:27, 19 вересня 2020

Хома Ірина Борисівна
KhomaIB.png
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 01.06. 1992 р.
Спеціальність прикладна математика
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 03.04.2014 р.
Вчене звання професор кафедри фінансів
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2014 – дотепер професор кафедри фінансів
 • 2011-2014 докторант кафедри фінансів
 • 2000-2014 доцент кафедри економіки, фінансів та обліку, після реорганізації кафедри – доцент кафедри фінансів
 • 1998-2000 старший викладач кафедри економіки, фінансів та обліку
 • 1997-1998 асистент кафедри економіки, фінансів та обліку
 • 1997-1998 аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку без відриву від виробництва
 • 1994-1997 аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку з відривом від виробництва
 • 1992-1994 стажист-дослідник кафедри САПР

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Управління ризиками у банківській діяльності

 1. Хома І.Б. Ризики банківського та страхового сегментів на ринку фінансових послуг України / І.Б. Хома, П.А. Гориславець, А.Ю. Роскіна // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 30. – 2020. – Видавничий дім «Гельветика». - С. 204-208.
 2. Хома І.Б. Механізм удосконалення банківських переказів у вітчизняній практиці у реаліях часу / І.Б. Хома, А.Б. Тарабінович // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 43. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2020. – 200 с. – С. 150-158.
 3. Хома І.Б. Вирішення проблеми залучення довгострокових вкладів фізичних осіб у зв’язку із введенням нового нормативу банківської ліквідності NSFR / І.Б. Хома, С.С. Садовник // Науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»: Електронне наукове фахове видання. – Випуск 2 (25) 2020. - Дніпро, С. 399-403.
 4. Хома І.Б. Особливості здійснення фінансового моніторингу у банківській системі України / І.Б. Хома, Б.В. Орищак // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 25-30. – 183 с.

2. Управління фінансовими ризиками

 1. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.
 2. Iryna Khoma, Pavlo Horyslavets. Modeling of the insurance company activity in the financial control system // Actual scientific research: Collection of scientific articles. - Editoria di Modena, Rome, Italy. 2018. - 216 p. - P. 136-139.
 3. Khoma Iryna (Khoma, I.), Moroz Liudmyla (Moroz, L.), Horyslavets Pavlo (Horyslavets, P.) (2018). Diagnostics of conflicts within the Business Social Responsibility Forming System. Journal of Competitiveness, 10(3), 16-33.
 4. Хома І.Б. Classification of signs and causes of business-conflicts of enterprises [Класифікування ознак та причини бізнес-конфліктів підприємств] / Л.І. Мороз, І.Б. Хома // SWorld International periodic scientific journal: Scientific look into the future, Одеса: Куприенко С.В. – Issue N 9, Vol