Федасюк Дмитро Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федасюк Дмитро Васильович
Ed Fedasiuk 0.jpg
Д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович

Проректор з науково-педагогічної роботи

Дата народження 29 січня 1955 р.
Місце народження с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської обл.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Спеціальність Радіотехніка
Науковий ступінь д.т.н.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,вул. Степана Бандери, 12, к.212, м. Львів,
Сторінка на lp.edu.ua [1]

Федасюк Дмитро Васильович — проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри програмного забезпечення, доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка».

Біографія

Дмитро Васильнович народився 29 січня 1955 р у с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області в селянській родині.

Після закінчення середньої школи, в 1972 р., вступив на радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту. В 1977 р. розпочав свою трудову діяльність інженером-конструктором у Всесоюзному науково-дослідному інституті метрології інформаційних та керуючих систем (НВО «Система» м. Львів). Відпрацювавши за направленням, у 1980 р. Д. В. Федасюк повернувся до Львівської політехніки для наукової роботи.

Наукова діяльність

Працюючи в науково-дослідній лабораторії при кафедрі конструювання і технології виробництва радіоапаратури, Дмитро Васильович упродовж 1983-1984 рр. навчався в аспірантурі без відриву від виробництва. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Системи автоматизованого проектування» захистив у Ленінградську інституті точної механіки і оптики у 1985 р. З цього часу працює на викладацькій роботі у Львівській політехніці. Докторську дисертацію за спеціальністю «Системи автоматизації проектувальних робіт» захистив у 2000 р. у рідному вузі, а в 2002 р. йому присвоєно вчене звання професора.

Протягом 2002-2005 рр. був секретарем спеціалізованої вченої ради, а з 2005 р. — заступник голови спецради із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Під його керівництвом підготовлено низку кандидатів наук. Ним опубліковано 2 монографії, навчальний посібник, понад 140 наукових праць, зокрема і в провідних журналах світу. Дмитро Васильович виступав на наукових міжнародних конференціях у Німеччині, Франції, Італії, Угорщині, Польщі, Словаччині, Естонії, Вірменії, Росії та ін.

Нині Дмитро Васильович — член редколегії кількох збірників наукових праць, голова оргкомітету Міжнародної наукової конференції «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Упродовж 2004-2008 рр. Д. В. Федасюк очолював Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». З 2004 р. завідує кафедрою програмного забезпечення. З лютого 2008 р. – проректор з науково-педагогічної роботи.

Він є членом науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з інформатики і обчислювальної техніки, членом підкомісії з програмної інженерії. Дмитро Васильович є членом робочої групи і співавтором галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки бакалаврів напряму «Програмна інженерія». Він є членом експертної ради Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки при Кабінеті Міністрів України.

Д.В. Федасюк керував двома міжнародними науковими проектами, що фінансувалися ЄС і НАТО, активно займається інформатизацією всіх сфер діяльності Львівської політехніки: впровадження новітніх інформаційних технологій в адміністративний та навчальний процеси.

Наукові інтереси

Сфера його наукових інтересів:

  • математичне моделювання та інформаційні технології проектування,
  • моделювання та аналіз теплоелектричних процесів у мікроелектронних системах,
  • інформаційні аналітичні системи,
  • Інтернет-технології,
  • технології створення програмного забезпечення тощо.

Під його керівництвом розроблено і впроваджено ряд методів та програмних засобів автоматизованого проектування мікроелектронних систем.

Нагороди та відзнаки

  • 2005 р. — Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.
  • 2006 р. — Відзнака Міністерства оборони України – медаль «15 років Збройним Силам України».
  • 2009 р. — Нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Громадська діяльність

Федасюк Д.В. завжди бере активну участь у громадському житті Університету і міста. У період становлення демократії й пожвавлення національного руху Дмитро Васильович очолив осередок Товариства української мови «Просвіта» радіотехнічного факультету. Від початку створення, з 1989 р., є членом Наукового товариства ім. Т.Шевченка (НТШ). А протягом 1990-2005 рр. був секретарем комісії інформатики і кібернетики фізико-математичної секції. З 2004 р. він є членом Президії НТШ, а в 2006 р. обраний дійсним членом НТШ.

Не зважаючи на зайнятість організаційною, науковою і методичною роботою, Дмитро Федасюк має цікаві і багатогранні захоплення: література, гірські лижі, гірський туризм, садівництво, фотографії, музика.