Тихан Мирослав Олексійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тихан Мирослав Олексійович
Tychan.jpg
Дата народження 09 вересня 1960 р.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність «Прилади точної механіки»
Галузь наукових інтересів прилади та методи вимірювання нестаціонарних механічних величин
Кваліфікаційний рівень Інженер-механік
Науковий ступінь д.т.н.
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2000 р.
Поточне місце роботи Кафедра приладів точної механіки, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка»

Тихан Мирослав Олексійович — доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри приладів точної механіки, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

В 1982 році закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Прилади точної механіки» (інженер-механік).

В 1991 році закінчив з Львівський державний університет за спеціальністю «Прикладна математика» (математик).

Навчався в аспірантурі Пензенського політехнічного університету (1985-1989 р.р.).

Кандидат технічних наук з 1995 р. (спеціальність 05.13.01 - управління в технічних системах та 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки і систем керування).

Вчене звання доцента кафедри прилади точної механіки присвоєно у 2000 р.

Доктор технічних наук з 2013 р. ( спеціальність 05.11.01 — прилади та методи вимірювання механічних величин). Тема дисертації: Розвиток теоретичних засад та принципів побудови тензорезистивних сенсорів тиску нестаціонарних середовищ: дис. д-ра техн. наук: 05.11.01 / Тихан Мирослав Олексійович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2013.

Член двох Вчених Раді з захисту докторських дисертацій.

Науково-педагогічна діяльність

Основні навчальні дисципліни:

 • Електромеханічні та оптикомеханічні вузли мехатроніки;
 • Спеціальні механізми оптико-механічних та мехатронних систем;
 • Проектування засобів вимірювання механічних величин;
 • Проектування електромеханічних вузлів приладів.

Напрямки наукової роботи

Наукові інтереси:прилади та методи вимірювання нестаціонарних механічних величин, мехатроніка, біомеханіка.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: Має 82 наукові праці та 20 патентів на винаходи.

Основні опубліковані праці:

 1. M. Tykhan, I.Maryamova. Semiconductor Mechanical Sensors for Adverse and Dynamic Conditions / I.Maryamova, E.Lavitska, A.Kutrakov // XIV IMEKO World Congress.-Tampere.-1997. -Vol. IX A. -P. 99-103.
 2. Tykhan M. The piezoresistive sensors for impact pressure // 44th International Scientific Colloquium. –Ilmenau. -1999. -Р. 268 -271.
 3. Tykhan M. Method for input signal restoration during dynamic pressure measurement and its sensor // XVIII IMEKO World congress. September, 17 – 22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil. – Brazil. -Vol. XVI. - P.123-128.
 4. Tykhan M. Сzujnik cisnienia z możliwością samodiagnozy / М. Tykhan, V. Kаlicinskyj // IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne. Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006. Poland. -S.85-88.
 5. Тихан М. Выбор параметров испытательного сигнала для получения переходной характеристики датчиков давления / М.А. Тихан //-М. -Датчики и системы. -2007. -№9. –С.17-19.
 6. Тихан М. А.Тензометрический датчик давления для сред с переменными температурами / М.А. Тихан // -Москва. -Датчики и системы. -2008. -№1. - С.39-40.
 7. Тихан М. О. Метод вимірювання динамічного тиску в умовах нестаціонарного термовпливу /М.О. Тихан // Вісник Нац. техн. ун-ту України "Київський політехнічний інститут". Приладобудування. - Київ: -2010. -№40. - С.93-99.
 8. Тихан М. Вимірювання нестаціонарного тиску в реальному масштабі часу /М.О. Тихан // Вісник Нац. техн. ун-ту України "Київський політехнічний інститут". Приладобудування. - Київ:. - 2012. -№43. - С.72-80.
 9. Tykhan M. The method of signal processing by non-stationary values measurement / М. Tykhan, O. Ivakhiv, V. Teslyuk // Еnergy engineering and control systems.- V. 1, № 1, 2015

Контакти

вул. Кн. Романа 1/3 а, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 117

Тел.: +38(032) 258-30-41

E-mail: ptm@lp.edu.ua]