Відмінності між версіями «Сікора Любомир Степанович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Педагогічна діяльність)
Рядок 95: Рядок 95:
 
'''Курси, які викладає:'''
 
'''Курси, які викладає:'''
  
«Проектування  АСУ»
+
Проектування інтегрованих систем автоматизованого управління
 +
 
 +
Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій
  
 
==Наукові інтереси==
 
==Наукові інтереси==

Версія за 00:30, 7 січня 2015

Сікора Любомир Степанович
Sicora 01.jpg
д.т.н, с.н.с., професор
Дата народження 1 листопада 1942 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність «Автоматика, телемеханіка»
Галузь наукових інтересів Загальна теорія ієрархічних систем управління.
Кваліфікаційний рівень Інженер-електрик по спеціальності автоматика та телемеханіка
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи кафедра автоматизованих систем управління,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Сікора Любомир Степанович — доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри автоматизованих систем управління, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Персональна інформація

Дата народження: 1 листопада 1942 року

Знання мов: Російська— відмінний; Англійська — базовий; Німецька — базовий

40 років професійної діяльності (комунікації, зв’язок,управління);

35 років науково-дослідної діяльності;

30 років досвіду розробки та реалізації проектів в АСУ та лазерних технологіях.

Досвід оперативного управління в екстретмальних умовах та надзвичайних ситуаціях в технічних системах.

Член спеціалізованої Вченої ради Д.35.052.05 (НУ «Львівська політехніка» МОН України)

Член спеціалізованої Вченої ради Д.35.052.14 (НУ «Львівська політехніка» МОН України)

Член спеціалізованої Вченої ради Д 35.101.01 (Українська академія друкарства МОН України)

Освіта

1998 — 2001 р.р. - Доктор технічних наук. Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури АН України Дисертація. Спеціальність 05.13.06 "Системи і процеси керування «Тема: «Лазерні інформаційні технології синтезу робастних автоматичних систем управління [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Сікора Любомир Степанович ; Держ. ком. зв’язку та інформатизації, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2001. — 543 арк.: рис. — Бібліогр.: арк. 378-412»

1984 — 1991 р.р. - Кандидат технічних наук. Фізико-механічний інститут АН СРСР Дисертація. Спеціальність 05.11.16 «Інформаційно-вимірювальні системи» Тема: «Інформаційно-вимірювальні лазерні системи управління рівнем стохастичних поверхонь»

1969 — 1975 р.р. - Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики і телемеханіки. Автоматика, телемеханіка. Інженер-електрик по спеціальності автоматика та телемеханіка

1960 — 1963 р.р. - Львівський технікум електрозв’язку Міністерства зв’язку СРСР . Спеціальність «Міжміський магістральний зв’язок». Технік зв’язку

Професійна діяльність:

2005 — по даний час - Професор кафедри автоматизованих систем управління

1992 — по даний час - НДВ ТзОВ «Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічний систем». Науковий керівник проектів, директор.

1998 — 2001 р.р. - Старший науковий співробітник. Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури АН України

1986 — 1991 р.р. – Здобувач. Фізико-механічний інститут,відділ 31 сектору фізикометрії

1981 — 1991 р.р. - Старший інженер, провідний інженер. Львівське відділення Київського управління тресту «Союзавтоматстром»

Педагогічна діяльність

Навчальний процес (викладання, курс лекцій «Проектування АСУ»), керівництво аспірантами, керівництво дипломними роботами спеціалістів та магістрів

Під науковим керівництвом підготовлено: доктор наук −1; кандидатів наук — 5.

Курси, які викладає:

Проектування інтегрованих систем автоматизованого управління

Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій

Наукові інтереси

Теорія складних інтелектуальних систем АСУ-ТП.

Штучний інтелект.

Загальна теорія ієрархічних систем управління.

Системи підтримки прийняття рішень.

Наукове керування проектами в області АСУ-ТП та лазерних технологій для скловарної та енергетичної промисловості.

Розробка та впровадження лазерних інформаційно-керуючих систем для управління скловарними печами.

Вибрані публікації

Автор більне 250 наукових праць та публікацій, 7 монографій, серед яких:

Лазерні інформаційно-вимірювальні системи для управління технологічними процесами [Текст] / Л. С. Сікора ; Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В.Карпенка НАН України. — Л. : [б. и.], 1998 . Ч. 2 : Системологія прийняття рішень на управління вскладних технологічних структурах. — 1998. — 452 с. — (Серія ТСС : цілі,стратегія, інформація, ресурси ; т.3). — ISBN 966-7255-59-X

Інформаційно-ресурсна концепція ідентифікації і синтезу робасних систем управління [Текст] / Л. С. Сікора ; Інженерна академія України, Центр стратегічних досліджень еко-біотехнічних систем. — Л. : [б.в.], 1999. —372 с.: іл. — (Теорія сигналів і систем : інформація, ідентифікація, гра,синтез, конфлікт ; т. 5). — Бібліогр.: с. 330-348

Основи сучасної теорії стохастичних сигналів: енергетична концепція, математичний апарат, фізичне тлумачення [Текст] : навч. посіб. для студ., магістрантів та аспірантів спец. 6.0910 «Електронні апарати», а також приладобудівних, радіофізичних, інформ. спец. / Я. П. Драган [та ін] ; Терноп.держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Фіз.-мех. ін-т НАН України. — Л. : Центрстратегічних досліджень ЕБТЕС, 1999. — 133 с. — (Теорія сигналів і систем.Парадігми, концепції, теорії ; т. 4). — ISBN 5-7763-1815-7

Робастні та інформаційні концепції в процедурах синтезу систем управління [Текст] / Л. С. Сікора ; Держ. н.-д. ін-т інформац.інфраструктури НАН України, Інж. акад. України, Центр стратег. дослідж.еко-біотехн. систем. — Л. : Центр стратегічних досліджень еко-біотехнічних систем, 2001. — 578 с.: іл. — (Серія ТСС «Енергія, ресурси, робастність,сигнали, стійкість» ; т. 6). — Бібліогр.: с. 566-577. — ISBN 966-7456-17-X

Математично-логічні концепції синтезу процедур роз’язання проблемних задач, управління складними системами [Текст] / В. В. Грицик [таін.]. — Л. : [б.в.], 2000. — 63 с.: рис. — (Препр. / НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури ; № 7-2000). — Бібліогр.: с. 63

Моделі стохастичних динамічних процесів в складних об’єктах керування та інформаційні технології опрацювання даних про їх стан в умовах збурень [Текст] / М. О. Медиковський, Л. С. Сікора. — Л., 1999 . Ч. 1 : Ймовірнісні моделі полів як інформаційні образи простору станів об’єктів керування. — 1999. — 44 с.: рис. — (Препр. / НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури ; № 7-1999)

Моделі стохастичних динамічних процесів в складних об’єктах керування та інформаційні технології опрацювання даних про їх стан в умовах збурень [Текст] / М. О. Медиковський, Л. С. Сікора. — Л., 1999 . Ч. 2 : Структурні моделі та інформаційні технології опрацювання даних в умовах збурень. — 2000. — 52 с.: іл. — (Препр. / НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури ; № 8-2000). — Бібліогр.: с. 50-51

Перспективні інформаційні технології в системах автоматичного управління енергоактивними об’єктами виробничих структур [Текст]/ Л. С. Сікора [та ін.] ; НАН України, Держ. ком. зв’язку та інформатизації України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л. : [б.в.], 2002. — 416 с.: рис.— ISBN 966-7510-01-8

Когнітивна психологія і логіка формування процедур прийняття цільових рішень в надзвичайних ситуаціях [Текст] / Л. С. Сікора [и др.] ;Українська академія друкарства, Кафедра АСУ Національного ун-ту Львівська політехніка. — Л. : [б.в.], 2007. — 57 с. — (Препр. / Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем ; № 4). — Бібліогр.: с. 56-57

Автоматизація керування енергоактивними об’єктами приобмежених ресурсах [Текст] / М. О. Медиковський, Л. С. Сікора ; Держ. НДІінформ. інфраструктури НАН України, Інж. акад. України, Центр стратег. дослідж.еко-біотехн. систем. — Л. : [б.в.], 2002. — 298 с.: рис. — (Серія ТСС :конфлікти, ресурси, стратегії ; т. 7). — Бібліогр.: с. 231-251. — ISBN966-547-098-1

Логіко-когнітивні моделі формування управлінських рішень інтегрованими системами в екстремальних умовах [Текст] : посібник / Р. Ткачук,Л. Сікора ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності [та ін.]. — Л. :Ліга-Прес, 2010. — 404 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 390-404. — 300 экз. —ISBN 978-966-397-126-4

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а,, 79013, Львів; 5-й корпус,кімната 805

Tел. +38 (032) 258-26-47

e-mail: medyk@lp.edu.ua; lssikora@gmail.com