Відмінності між версіями «Статті у журналах і збірниках праць Нікіпчук С.В.»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 17: Рядок 17:
 
# М. В. Глобчак, С. В. Нікіпчук, Я. Я. Кайда. Дослідження причин нерівномірності роботи ремонтної майстерні ТзОВ «Львівське АТП 14631». / Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів: РВВ НТЛУ України.– 2016.– Вип. 26.3.– С. 317-323.
 
# М. В. Глобчак, С. В. Нікіпчук, Я. Я. Кайда. Дослідження причин нерівномірності роботи ремонтної майстерні ТзОВ «Львівське АТП 14631». / Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів: РВВ НТЛУ України.– 2016.– Вип. 26.3.– С. 317-323.
 
# П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Структурні особливості рядів передатних відношень в автомобільних транcмісіях / Збірник наукових праць Вісник Національного університету „Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.– № 838.– Львів, 2016.– C. 126-134.
 
# П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Структурні особливості рядів передатних відношень в автомобільних транcмісіях / Збірник наукових праць Вісник Національного університету „Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.– № 838.– Львів, 2016.– C. 126-134.
# Гащук П. М., Нікіпчук С. В. Стендово-аналітичні засоби моделювання теплових явищ, що перебігають у двигуні внутрішнього згоряння. Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорті автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців» (м. Харків: ТОВ «Видавництво «Форт», 19–20 жовтня 2017 р).– Харків: Харківський Національний автомобільно-дорожній університети, Автомобільний факультет. – С. 227-228.  (Посвідчення УкрІНТЕІ від 22 грудня 2016 року № 792).
 
 
# П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Алгоритм структурування трансмісій мобільних машин у середовищі автоматизованого проектування. Збірник наукових праць ЛДУ БЖД.– Львів, 2017.– C. 124-146.
 
# П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Алгоритм структурування трансмісій мобільних машин у середовищі автоматизованого проектування. Збірник наукових праць ЛДУ БЖД.– Львів, 2017.– C. 124-146.
 
# П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Формалізація структур автомобільних трансмісій у системах автоматизованого проектування. / Збірник наукових праць Вісник Національного університету „Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.– № 866.– Львів, 2017.– C. 126-133.
 
# П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Формалізація структур автомобільних трансмісій у системах автоматизованого проектування. / Збірник наукових праць Вісник Національного університету „Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.– № 866.– Львів, 2017.– C. 126-133.

Поточна версія на 15:07, 8 червня 2019

 1. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук, Ю. О. Богачик. Натурно-машинні засоби в моделюванні термодинамічних процесів, що перебігають у двигунах внутрішнього згоряння / Вісник Державного університету “Львівська політехніка”: динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – № 354.– Львів, 1998.– С. 3-9.
 2. Гащук П. М., Нікіпчук С. В. Механічний аналог як засіб дослідження властивостей внутрішнього автоматизму гідродинамічних передач / Збірник наукових праць асоціації підприємств України по виробництву автобусів “Автобус”: проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів.– Вип. 4.– Львів, 2000.– С. 43-50.
 3. Гащук П. М., Нікіпчук С. В. Математичні моделі як засіб аналітичного конструювання гідродинамічного трансформатора механічної потужності. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: динаміка, міцність та проектування машин і приладів.– № 434.– Львів, 2001.– С. 25-38.
 4. Петро Гащук, Сергей Никипчук. Аналитическая аппроксимация топливных характеристик автомобильного двигателя. Polska Akademia nauk oddział w Krakowie. Teka komisji naukowo-problemowej motoryzacji: konstrukcja, Badanja, Eksploatacja, Technologia pojazdów samochodowych I silników sralinowych.– Zeszyt Nr 22.–Kraków, 2001.– S. 127-134.
 5. Гащук П. М., Нікіпчук С. В. Умови параметричної оптимальності гідродинамічного трансформатора автомобіля / Збірник наукових праць асоціації підприємств України по виробництву автобусів “Автобус”: проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів.– Вип.. 5.– Львів, 2001.– С. 52-64.
 6. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Оптимальне суміщення режимів роботи автомобільних двигуна і гідротрансформатора. Труды Одесского политехнического университета.– Вип 2 (14).– Одесса, 2001.– С 32-41.
 7. Гащук П. М., Нікіпчук С. В., Максимів В. С. Апроксимаційне відображення характеристик гідродинамічних муфт транспортних засобів / Збірник наукових праць асоціації підприємств України по виробництву автобусів “Автобус”: проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів.– Вип. 6.– Львів, 2002.– С. 63-69.
 8. С. Нікіпчук. Механічні аналоги як засіб апроксимації характеристик гідродинамічних муфт транспортних засобів / Збірник наукових праць асоціації підприємств України по виробництву автобусів “Автобус”: проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів.– Вип. 7.– Львів, 2003.– С. 202-203.
 9. Дубно М. В., Вайда І. Р., Нікіпчук С. В. Класифікація, типізація, ідентифікація і моделювання умов експлуатації автомобіля у Віснику Національного університету „Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”, Львів, 2006, № 539, С 38-41.
 10. М. В. Дубно, С. В. Нікіпчук, І. Р. Вайда. Моделювання на ЕОМ експлуатаційних режимів вільного руху автомобілів/ Збірник наукових праць асоціації підприємств України по виробництву автобусів “Автобус”: проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів.– Вип. 9.– Львів, 2006.– С. 33-37.
 11. О. Й. Коцюмбас, С. В. Нікіпчук Наближений метод визначення екстремальних обертових моментів на опорних шийках колінчатих валів автомобільних двигунів / Збірник наукових праць асоціації підприємств України по виробництву автобусів “Автобус”: проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів.– Вип. 9.– Львів, 2006. – С. 58-63.
 12. С. В. Нікіпчук, О. Й. Коцюмбас. Аналіз навантаженості опорних шийок колінчастих валів автомобільних двигунів автомобільних двигунів та метод визначення екстремальних обертових момонтів, що діють на них. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні.– № 583.– Львів, 2007.– С. 74-81.
 13. М. З. Джура, С. В. Нікіпчук. Деякі зауваги щодо української виразні у царині транспорту та шляхів / Збірник наукових праць Вісник НУ „Львівська політехніка”: Проблеми української термінології.– № 593.– Львів, 2007.– С. 61-68.
 14. О. В. Антошків, С. В. Нікіпчук. Покращення поєднання елементів виділення теплоти двигуна в системі охолодження транспортних засобів / Збірник наукових праць Вісник Національного університету „Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.– № 614.– Львів, 2008.– С. 11-19.
 15. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Зумовлені зволоженістю дороги, акустичним випромінюванням та проковзуванням шин складові коефіцієнта опору коченню колеса транспортної машини / Збірник наукових праць Вісник Національного університету „Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.– № 730.– Львів, 2012.– С. 14-21.
 16. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Феноменологічне й модельне тлумачення поняття «коефіцієнт опору коченню» колеса транспортної машини. / Збірник наукових праць Вісник Національного університету „Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.– № 759.– Львів, 2013.– С. 16-25.
 17. М. В. Глобчак, С. В. Нікіпчук, Я. Я. Кайда. Дослідження причин нерівномірності роботи ремонтної майстерні ТзОВ «Львівське АТП 14631». / Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів: РВВ НТЛУ України.– 2016.– Вип. 26.3.– С. 317-323.
 18. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Структурні особливості рядів передатних відношень в автомобільних транcмісіях / Збірник наукових праць Вісник Національного університету „Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.– № 838.– Львів, 2016.– C. 126-134.
 19. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Алгоритм структурування трансмісій мобільних машин у середовищі автоматизованого проектування. Збірник наукових праць ЛДУ БЖД.– Львів, 2017.– C. 124-146.
 20. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Формалізація структур автомобільних трансмісій у системах автоматизованого проектування. / Збірник наукових праць Вісник Національного університету „Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.– № 866.– Львів, 2017.– C. 126-133.
 21. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Теплотворення в двигуні швидкого внутрішнього згоряння / Mechanics and Advanced Technologies.– № 1 (82).– Київ, 2018.– С. 92-99. ISSN 2521-1943. DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2521-1943.2018.82.125201.
 22. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Теплотворення в двигуні швидкого внутрішнього згоряння / Mechanics and Advanced Technologies.– № 1 (82).– Київ, 2018.– С. 92-99. ISSN 2521-1943. DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2521-1943.2018.82.125201.
 23. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Особливості теплотворення в двигуні внутрішнього згоряння / Автомобільний транспорт.– № 42.– 2018.– С. 12-21. DOI: 10.30977/АТ.2219-8342.2018.42.0.12.
 24. Hashchuk P., Nikipchuk S. Heat generation and heat consumption in engine of rapid internal combustion / Ukrainian Jornal of Mechanical Engineering and Materials Science. Vol. 4. № 1.– Львів, 2018. – C. 160-174.
 25. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Hard-soft-технологія інформаційного супроводу процесу моделювання теплотворення/теплоспоживання в двигуні внутрішнього згоряння. Збірник наукових праць ЛДУ БЖД.– Львів, 2019.– C. .
 26. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Моделювання теплообмінних процесів, що перебігають в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння. Збірник наукових праць «Пожежна безпека».– Львів, 2019.– C. 28.
 27. Hashchuk P., Nikipchuk S. General principles of hard-soft-technologies application to modelling of operation process in internal combustion engines. Proceedings of Odesa polytechnic university. – Issue 2 (55). – Odesa, 2018.– С. 34-48.
 28. Hashchuk P., Nikipchuk S. Development of praxeological principles to model/study heat generation and heat consumption processes in the engine of rapid internal combustion / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.– Vol 1, № 5 (97).– 2019.– С. 54-65, 73-74. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.154409. ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061 (Scopus)