Старчевський Володимир Людвікович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Старчевський Володимир Людвікович
Ed Starchevsky.jpg
д.т.н., професор., зав. кафедри
Дата народження 24 березня 1958 р.
Місце народження с. Стриганці Івано-Франківської області.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1980 р.
Спеціальність «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу»
Галузь наукових інтересів застосування енергії акустичної кавітації для інтенсифікації процесів окиснення органічних сполук та очищення води відорганічних та бактеріальних забруднень.
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 03.07.1997 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 18.04.2002 р.
Поточне місце роботи Кафедра загальної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Старчевський Володимир Людвікович — доктор технічних наук, професор, завідувач Кафедри загальної хімії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Загальна інформація

Народився 24 березня 1958 р. в с. Стриганці Івано-Франківської області.

Вчений у галузі застосування енергії ультразвукової кавітації для інтенсифікації хімічних реакцій окиснення органічних сполук та процесів очищення води.

Член правління Європейської Асоціації зі звукохімії,президент 13-го Конгресу асоціації, який відбувся у 2012 р. у Львові, член спеціалізованої вченої ради, заступник головного редактора журналу«Chemistry&Chemical Technology», заступник голови правління Асоціації випускників Львівської політехніки.

Освіта:

Закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу»(1980).

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Ініційоване ультразвуком окиснення оцтового та кротонового альдегідів» за спеціальністю 02.00.04 — фізична хімія (1984)

Докторська дисертація на тему «Наукові основи ультразвукової активації процесів окиснення органічних сполук» на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу (1997).

Вчене звання доцента (1993),

Вчене звання професора по кафедрі технології органічних продуктів (2002).

Наукові інтереси

 • каталітичне окиснення вуглеводнів;
 • пошук і розробка багатокомпонентних каталітичних систем;
 • використання кавітації у промислових процесах;
 • вплив ультразвуку на процеси органічного синтезу;
 • водоочистка;
 • екологічна безпека;
 • створення біополімерних композицій для застосування в аграрній промисловості.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси:

 • «Хімія (загальна та неоганічна хімія)».

Стажування

Політехніка Вроцлавська 01.03.2018-30.03.2018.

Вибрані публікації

Автор понад 150 наукових праць.

Серед них:

 1. Активність біметалевих гомогенних каталізаторів у реакції окислення октену-1 і циклооктену молекулярним киснем / Л. В. Булгакова, О. І.Макота, В. Л. Старчевський // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів.політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 104.
 2. Ефективна дія ультразвуку на бактерії групи кишкової палички/ І. З. Коваль, Л. І. Шевчук, В. Л. Старчевський // Хімія, технологія речовинта їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2010. С 234-237. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 667). — Бібліогр.: 4 назви.
 3. Иммобилизованные биметаллические композиции как катализаторы процесса окисления октена-1 молекулярным кислородом / Л. В. Булгакова, О. И.Макота, В. Л. Старчевский, М. Р. Гальдинг, Ю. С. Варшавский // Реакції окиснення. Наука і технології : матеріали І Укр. конф., 6-8 верес. 2010 р.,Рубіжне. — Рубіжне, 2010. — С. 6-7.
 4. Кінетика деструкції гідроксиетилцелюлози під дією ультразвуку / В. Старчевський,B. Кисленко, С. Іванишин // Хімія та хімічні технології : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. CCT-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 116-117. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 6 назв
 5. Кінетика окиснення дріжджів у водному розчині глюкози при акустичній кавітації / Н. Л. Максимів, В. Л. Старчевський, З. Я. Хлібишин, С.І. Іванишин // IV Українська конференція «Домбровські хімічні читання 2010» : тези доп., Львів, 17-20 трав. 2010 р. / НАН України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2010. — С. 94. — Бібліогр.: 2 назви.
 6. Кінетика процесу окиснення продуктів руйнування мікроорганізмів під час очищення води від хімічного та бактеріального забруднення з допомогою акустичної кавітації / Н. Л. Максимів, В. Л.Старчевський, З. М. Коваль, Г. В. Романюк, З. Я. Хлібишин,C. І. Іванишин // Молодіжний електрохімічний форум(МЕФ-2010): тези доп., 21-24 верес. 2010 р., Харків / Нац. техн. ун-т «Харк.політехн. ін-т». — Х. : НТУ «ХПІ», 2010. — С. 84-85. — Бібліогр.: 4назви.
 7. Рідиннофазне окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності іммобілізованих каталітичних композицій / Л. В. Булгакова,О. І. Макота, В. Л. Старчевський // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів.політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 105.
 8. Синтез амілацетату, каталізованого перфтор(4-метил-3,6-діоксаоктан)сульфонатамиметалів / М. Дзіняк, С. Мельник,В. Старчевський // Хімія та хімічні технології : матеріали I Міжнар. конф.молодих вчен. CCT-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 76-77. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 2 назв.
 9. Dependence of microbial cells disappearance rate of theirconcentration / I. Z. Koval, V. L. Starchevskyy, L. I. Shevchuk // 12th Meetingof the European society of sonochemistry : program and book of abstr., May 30 — June 03, 2010, Chania, Crete, Greece. — Chania, 2010. — P. 106. — Bibliogr.: 2titles.
 10. Destruction of bacteria under ultrasound action anddissolved gases / V. L. Star-chevskyy, I. Z. Koval, L. I. Shevchuk, N. L.Maksymiv // 12th Meeting of the European society of sonochemistry : program andbook of abstr., May 30 — June 03, 2010, Chania, Crete, Greece. — Chania, 2010. — P. 88. — Bibliogr.: 2 titles.
 11. Influence of surface-active matters on ethylbenzeneoxidation / V. Reutskyy, Yu. Melnyk, V. Starchevskyy // 17th Internationalsymposium on homogeneous catalysis, July 4-9, 2010, Poznah, Poland : book ofabstr. — Poznah, 2010. — P. 279.
 12. Kinetics of deseggregation of microorganism colonies andmicroorganism destruction under acoustic cavitation / V. L. Starchevskyy, V. N.Kislenko, N. L. Maksymiv, I. Z. Koval // 12th Meeting of the European societyof sonochemistry : program and book of abstr., May 30 — June 03, 2010, Chania,Crete, Greece. — Chania, 2010. — P. 107. — Bibliogr.: 3 titles.
 13. Kineto of oxidation of yeast under acoustic cavitation inwater / V. L. Starchevskyy, V. N. Kislenko, N. L. Maksymiv // 12th Meeting ofthe European society of sonochemistry : program and book of abstr., May 30 — June 03, 2010, Chania, Crete, Greece. — Chania,2010. — P. 87. — Bibliogr.: 4titles.
 14. Sonochemical disinfection of wastewater from brewingproduction / L. I. Shevchuk, I. Z. Koval, I. E. Nykulyshyn, V. L. Starchevskyy// 12th Meeting of the European society of sonochemistry : program and book ofabstr., May 30 — June 03, 2010, Chania, Crete, Greece. — Chania, 2010. — P. 86.
 15. Низькочастотні віброрезонансні кавітатори: монографія/ Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Старчевський В.Л., (Строган О.І.). - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.–176с. (ДБ/Кавітація). Прикладні дослідження. Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (Протокол №63 від 25.06.2013р).
 16. Шевчук Л.І. Кавітації. Фізичні,хімічні,біологічні та технологічні аспекти.: монографія/ Шевчук Л.І.,Старчевський В.Л. .-Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.–450с.( ДБ/Кавітація).// Прикладні дослідження. Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (Протокол №68 від 28.01.2014р,).
 17. Establishing the Optimal Frequency of the Sewage Water Processing by Meansof Different Kinds of Cavitation Generators Volodymyr Starchevsky, Volodymyr Pohrebennyk, Nataliya Bernatska P.278-289.Water security,.Bristol – Mykolaiv, 2016,monograph.
 18. Показники якості води, рН-водних розчинів. Лужність води. Методичні вказівки до лабораторно-розрахункової роботи зі спецкурсу "Захист від корозії та консервація теплоенергетичного устаткування” для студентів зі спеціальності «Теплоенергетика». / Укл. Типіло І.В., Старчевський В.Л. – Львів: Видавництво "Львівської політехніки", 2014.- 15 с.
 19. Показники якості. Твердість води. Методичні вказівки до лабораторно– розрахункової роботи зі спецкурсу Захист від корозії та консервація теплоенергетичного устаткування” для студентів зі спеціальності «Теплоенергетика». / Укл. Типіло І.В., Старчевський В.Л. - Львів: Видавництво "Львівської політехніки", 2013.- 19 с.
 20. d-Елементи. Методичні вказівки, до самостійної та лабораторної робіт з курсу «Хімія 1 (загальна та неорганічна хімія)» для студентів базового напряму 051401 «Біотехнологія» і 120201 «Фармація» / Укл. Петренкова Т.М., Старчевський В.Л. - Львів: Видавництво "Львівської політехніки", 2012.- 23 с.
 21. Розчини (гетерогенні та гомогенні дисперсні системи). Методичні вказівки до самостійної та лабораторної роботи з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів базових напрямів 051401 «Біотехнологія» і 120201 «Фармація»./ Укл. Петренкова Т.М., Старчевський В.Л..- Львів: Видавництво "Львівської політехніки", 2012.- 23 с.
 22. Електрохїімія. Методичні вказівки до лабораторної та індивідуальної роботи з курсу «Загальна хімія» для студентів хімічних та нехімічних спеціальностей./ Укл. Старчевський В.Л., Коваль І.З., Олійник Л.П.. - Львів: Видавництво "Львівської політехніки", 2015.- 42 с.


Профіль у:

Нагороди та відзнаки:

 • Почесна грамота НУ»ЛП»

Контакти

пл.Св. Юра 9, 79013, Львів; 9-й корпус, кімната 210

Номер телефону: +38 (032) 258-27-70

E-mail: vstarchevskyy@gmail.com