Список наукових праць Білущак Тетяни

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

2019

 1. Білущак Т. Особливості сервісів для створення віртуальних виставок у формуванні ефективного бібліотечно-інформаційного простору / Т.Білущак, В.Акиджи // Вісник Книжкової Палати. – 2019. – № 2. - C. 45-48.

Колективні монографії

 1. Bilushchak Т. The study of documentary and information communication of the Lviv defense policy of Jagiellonian Dynasty in the period of its pre-source existence (illustrated by an example of the archival sources of the central state historical archive of Ukraine in Lviv): collective monograph / Т. Bilushchak; The Actual Problems of the World Today. – London, United Kingdom: SCIEMCEE Publishing, 2019. – рр.275-286.
 2. Білущак Т. Популяризація історико-культурної спадщини української діаспори в Канаді: колективна монографія/Т. Білущак; Канадознавство: суспільство, культура, мова: кол.моногр. = Canadian Studies: Society, Culture, Language: Сollective Monograph. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 34-43.
 3. Myna Zh. EXHIBITION AND EXPOSITION ACTIVITY USING ADVANCED INFORMATION AND ADVERTISING TOOLS AS A POWERFUL WAY TO POPULARIZE CULTURAL VALUES OF THE STATE /Zh. Myna, T. Bilushchak, R.Melnyk; Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I., Warsaw, 2019. – рр.602-618.
 4. Biłuszczak T. Źródłowo-informacyjny potencjał materiałów archiwalnych Сentralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie w badaniu zdolności obronnych Lwowa ostatniego kwartału XVI – pierwszej połowy XVII wieku w dobie królów elekcyjnych Rzeczypospolitej: Monografia zbiorowa/ Т. Biłuszczak; Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość. Monografia zbiorowa. – Toruń: Consortium scientifico-éducatif international Lucien Febvre, 2019. – рр. 11-16

2018

Колективна енциклопедія

 1. Химиця Н. Тейлор Закарі / Наталія Химиця, Тетяна Білущак // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія / О. В. Бабкіна, С. М. Дерев’янко, М. П. Требін та ін.; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів: Новий Світ-2000, 2018. – С. 94-101. – ISBN 978-617-751-922-4.

Колективні монографії

 1. Bilushchak Т. Innovation management in the higher education system with integration of ISO 9000 family of international standards and international standards in the field of archival activity, records management: collective monograph / Т.Bilushchak, Zh.Myna; Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – рр.1-20.– ISBN: 978-9934-571-26-8.– DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-26-8.
 2. Bilushchak Т. USING INFORMATION AND COMMUNICATION CAPACITY OF MEDIA FOR THE ELECTRONIC ARCHIVE FORMATION PROCESS TO PROMOTE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE UKRAINIAN DIASPORA IN CANADA: collective monograph (in U45 three books). Book 3 / Т.Bilushchak, A. Peleshchyshyn, S. Albota; Ukraine-Canada:Modern Scientific Studies. – Lutsk : Vezha-Druk, 2018. – рр.13-33.

матеріали Конгресу

 1. Bilushchak Т. THE MEDIA’S CAPACITY ASARCHIVES AND PRIMARY SOURCES TO PROMOTE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE UKRAINIAN DIASPORA IN CANADA / Т.Bilushchak, A. Peleshchyshyn // Ukraine – Canada: the Materials of the First International Scholarly and Practical Congress on Canadian Studies (June 21–24, 2018, Lutsk, Ukraine). – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 6,24 Мб.– P. 33-37.
Sertificate awarded to Tetiana Bilushchak for participation in the First International Scholarly and Practical Congress on Canadian Studies "Ukraine – Canada"

Наукова робота зі студентами

 1. Білущак Т. Віртуальні виставки: нові можливості у соціально-комунікаційних інституціях /Т. Білущак, В.Акиджи// Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2018). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.– С.81-82.
 2. Білущак Т. Вплив інформаційно-рекламного забезпечення діяльності підприємства у пошуку персоналу /Т. Білущак, М. Монастирська// Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2018). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.– С.268-269.
 3. Bilushchak Т. Automation of documentation registration and record keeping process in a personnel department /T. Bilushchak, Kh.Terletska// Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2018). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.– С.136-137.

2017

Certificate of Participation in the Conference "CSIT 2017"
Conference "CSIT 2017"
X міжнародний науково-теоретичний семінар "Термінологія документознавства та суміжних галузей знань"
 1. Bilushchak Т. Recording and verification of educational documents in schools of Lviv City with the help of designing of information and reference system /Т.Bilushchak, I.Yaschyshyn// Turystyka i Rozwój Regionalny.– Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2017. – pp.15-23.
 2. Білущак Т. Дослідження залежності мотивації до навчальної діяльності від суб’єктних особливостей студентів / Т. Білущак // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2017). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.– С.350-351.
 3. Білущак Т. Архіви і сервіси Web 2.0: нові можливості в діяльності архівного менеджменту/Т. Білущак// 10 Міжнародний науково-теоретичний семінар «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань»:зб.наук.пр./Київський нац. Ун-т культури і мистецтв; факультет державного управління і права. За заг. ред. В.В.Бездрабко. – Київ:Четверта хвиля, 2017. – Вип.10. – С.171-177.

матеріали конференцій, які індексуються в наукометричній базі даних Scopus

 1. Bilushchak Т. Development of method of search and identification of historical information in the social environment of the Internet /Т.Bilushchak, A.Peleshchyshyn, M. Komova// Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT-2017). – Lviv, 05-08 September 2017. – 2017. – P. 196–199.
 2. Bilushchak Т. Integration processes in the archival section of Lviv Polytechnic National University /Т.Bilushchak, Zh.Myna, U.Yarka, O. Peleshchyshyn// Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT-2017). – Lviv, 05-08 September 2017. – 2017. – P. 200–203.

Наукова робота зі студентами

 1. Білущак Т. Створення студентського внутрішнього сайту групи як середовище для контекстного пошуку архівної інформації / Т. Білущак, В. Ольховик, Р. Лужецька // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2017). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.– С.119-120.
 2. Білущак Т. Засоби автоматизації пошуку та аналізу архівної інформації в середніх загальноосвітніх шкіл міста Львова / Т. Білущак, І.Ящишин // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2017). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.– С.335-336.
 3. Білущак Т. Автоматизація архівної діяльності сервісу експрес-доставки "Нова пошта"/ Т. Білущак, В.Постоєнко // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2017). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.– С.333-334.
 4. Білущак Т. Інформаційно-рекламне забезпечення популяризації Державного підприємства «Славське лісове господарство»/ Т. Білущак, Л.Сокол // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2017). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.– С.87-88.
 5. Олійник В. Seo-аналіз та оптимізація консолідованого інформаційного веб-ресурсу магазину автомобільних запчастин/ В.Олійник, Т. Білущак// Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2017). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.– С.107-108.
 6. Заскальна А. Питання інформаційного протистояння в умовах інформаційної війни/ А.Заскальна, Т. Білущак// Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2017). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.– С.38-39.

2016

 1. Білущак Т. Роль документів в інформаційній комунікації міської влади у питаннях розбудови та налагодження оборони міста Львова у першій половині XVII ст. (на прикладі архівних джерел ЦДІА України у м. Львів) / Т. Білущак // ЕМІНАК: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв: Науково-дослідний центр "Лукомор'є", 2016. – № 2 (1). – Т.1. – С. 10-16.
 2. Білущак Т.М. Дослідження соціально-психологічного клімату та мотивації викладацького колективу як чинники успіху освітнього менеджменту /Т.М. Білущак/ Науковий вісник НЛТУ України:Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. 26.3. – С. 381-387.
 3. Пелещишин А. Інтернет-джерела як засіб використання інформації для джерелознавців /А.Пелещишин, Т. Білущак // Науковий журнал з історії та архівознавства «Сумський історико-архівний журнал». – Суми, 2016. – №XXVI. – С.16-24.
 4. Мина Ж.В. Інтеграція міжнародних стандартів управління якістю у загальну систему документообігу вищого навчального закладу / Ж.В. Мина, У.Б. Ярка, О.П. Пелещишин, Т.М. Білущак // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 144-150.
 5. Ярка У.Б. Оптимальні методи створення документації згідно стандартів управління якістю на основі ISO 9000/ У.Б.Ярка, Ж.В.Мина, О.П.Пелещишин, Т.М.Білущак // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27. – С. 162-169.
 6. Bilushchak Т. The information potential of archival sources on military affairs in Lviv second half of the XIV-XVIII centuries / Т. Bilushchak // Proceedings of the 5 th International Academic Conference ICS-2016. – Lviv – Slavske, 2016. – P. 250-251.
 7. Bilushchak Т. Information and communications technologies in the archives and museums activities/ Т. Bilushchak, S. Fedushko // Proceedings of the 5th International Academic Conference ICS-2016. – Lviv – Slavske, 2016. – P. 308-309.
 8. Білущак Т. Віртуальний інформаційний простір архівних та бібліотечних установ / Т.Білущак, М.Комова, Ж. Мина // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2016). – Львів-Славське: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 322-323.
 9. Yarka U. Modern information technologies of creating documents according to quality management standards based on ISO 9000. /U.Yarka, Zh. Myna, O. Peleschyshyn, Т. Bilushchak // Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU "KhPI". –2016. – 42 (1214). – С. 165–172, doi:10.20998/2413-4295.2016.42.27.
 10. Білущак Т. Поняттєво-термінологічний апарат керування документаційними процесами /Т. Білущак, М. Комова, А. Пелещишин// 9 Міжнародний науково-теоретичний семінар «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань»:зб.наук.пр./Київський нац. Ун-т культури і мистецтв; факультет державного управління і права. За заг. ред. В.В.Бездрабко. – Київ:Четверта хвиля, 2016. – Вип.9. – С.27-33.
 11. Pełeszczyszyn A. Wykorzystanie przez historyka-źródłoznawcę serwisów programowych do określenia wiarygodności informacji w procesach Historycznych / A.Pełeszczyszyn, T.Biłuszczak // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку” (ISRDT-2016). - Львів: видавництво”Редакція ”УП”, 2016. – с. 56-57.
 12. Peleshchyshyn A. The Algorithm of Search and Identification of Internet Sources on Historical Events /А. Peleshchyshyn, Т. Bilushchak// Proceedings 6th International Academic Conference of Young Scientists “Humanities and Social Sciences 2016” (HSS-2016). — Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. — Electronic edition on CD-ROM., P. 230-231.

матеріали конференцій, які індексуються в наукометричній базі даних Scopus

 1. Myna Zh.Using International Standards of Quality Management System in Higher Educational Institutions /Zh. Myna, U. Yarka, O. Peleschyshyn, Т. Bilushchak// Proceedings of the XIIIth International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” (TCSET'2016). – Lviv, 2016. – P. 834-837.

Наукова робота зі студентами

 1. Білущак Т. Засоби автоматизації роботи архівних підрозділів організації / Т. Білущак, Р. Лужецька, В. Ольховик // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2016). – Львів-Славське : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 332– 333.
 2. Білущак Т. Аналіз програмних забезпечень для створення віртуальних турів як спосіб популяризації історико-культурної спадщини / Т. Білущак, А. Паславська, Х.Реут, М. Рудник// Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2016). – Львів-Славське : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 336– 337.
 3. Білущак Т. Особливості використання соціальних мереж у ресторанному бізнесі як ефективний інструмент маркетингу/ Т. Білущак, М. Кучеренко // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2016). – Львів-Славське: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 88– 89.
 4. Білущак Т. Засоби автоматизації вихідної документації для Стрептівської сільської ради / Т. Білущак, О. Шпирка // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2016). – Львів-Славське : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 302– 303.
 5. Білущак Т. Обробка даних засобами електронних таблиць у фінансовій діяльності ПП «Мережа-Сервіс Львів» / Т. Білущак, З. Сидорук // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2016). – Львів-Славське : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С.304– 305.
 6. Білущак Т. Використання видів соціальних медіа у популяризації розважального закладу ПП «Клуб достойних львів’ян „Лялька“» / Т. Білущак, В. Олійник // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2016). – Львів-Славське : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 108– 109.

2015

 1. Peleshchyshyn A. Analysis and classification of historical-oriented Internet sources /А. Peleschyshyn, Т. Bilushchak// Proceedings 5th International Academic Conference of Young Scientists “Humanities and Social Sciences 2015” (HSS-2015). — Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2015. — Electronic edition on CD-ROM., P. 200-202.
 2. Білущак Т. Дослідження обороноздатності середньовічного Львова XIVXVIII ст. на основі аналізу архівних та музейних джерел / Т. Білущак // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: "Талком", 2015. – С. 21-24.
 3. Мина Ж. Формальні текстові ознаки в структурі наукових реферативних документів / Ж. Мина, Т. Білущак, І. Каменська// Матеріали 4 Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2015» (ICS-2015). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 208-209.
 4. Biłuszczak T. Źródła i historiografia badań zdolności miasta Lwowa do obrony w XIV–XVIII wieku / T. Biłuszczak, Ś. Terski-Szełomencew// Studia Orientałne.– Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2015. – Nr 1 (7). – S. 117 -127.

2014

 1. Bilushchak T. Historical and documentary research of the funding for military and defence projects in analysis of documents which produced in the chancery of Lviv magistrate during XVII-XVIII centuries / Т. Bilushchak, S. Shelomentsev -Tersky // Молодой ученый. — Россия, г. Казань, 2014. — №3. — С. 699-702.
 2. Bilushchak T. Using Archival Documents Created in the Chancellery of Magistrate in Defense Study of Lviv in XIV-XVIII Centuries / Т. Bilushchak, S. Shelomentsev-Tersky // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences (GJISS), Vol. 3, No. 1(2014). – P. 19-22. – Available at: http://gifre.org/library/upload/volume/19-22-vol-3-1-14-gjiss.pdf.
 3. Білущак Т. Аналіз архівних документів ґродських та земських судів, сеймиків з питань обороноздатності міста Львова XVI-XVIII ст. / Т. Білущак, С. Шеломенцев-Терський // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2014. — Вип. XXXVII. — С. 22-27.
 4. Білущак Т. Огляд архівних документів з обороноздатності Львова XIV-XVIII ст. та складові частини формуляра того часу / Т. Білущак // Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конференції ICS-2014. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 246-247.

2013

 1. Bilushchak T. Documents Central State Historical Archives in Lviv as a Channel of Social Communication / Т. Bilushchak // Proceedings 4th International Academic Conference of Young Scientists “Humanities and Social Sciences 2013” (HSS-2013). — Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. — Electronic edition on CD-ROM., P. 100 -102.
 2. Білущак Т. Стан обороноздатності Львова у світлі архівних документів королівської канцелярії середини XIV–середини XVII ст. / Т. Білу¬щак, С. Шеломенцев-Терський // Студії з архівної справи та документознавства. — Київ, 2013. — Т. 21. — С. 140-147.
 3. Білущак Т. Стан озброєності Високого замку у Львові за актовими джерелами / Т. Білущак // Держава та армія: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — № 752. — С. 24-30.
 4. Білущак Т. Зброя середньовічного Львова (за актовими джерелами) / Т. Білущак // Військовий-науковий вісник. —Львів: АСВ, 2013. — Вип. 19. — С. 3-1.
 5. Білущак Т. Результати археологічних досліджень Львова, як джерело до вивчення військової історії міста / С. Терський, Т. Білущак // Зб. наук. пр. за результата¬ми IV Міжнар. конференції молодих науковців «Проблеми дослідження, збереження та реставрації істо¬ричних фортифікацій». — Львів: Видавництво Львівської політесніки, 2013. — С. 40-45.
 6. Лісіна С. Архівні матеріали з історії м. Львова в системі інформаційних ре¬сурсів / С. Лісіна, Т. Білущак, // Матеріали III Міжнр. наук.-практ. конференції «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері». – Донецьк: ДонНУ, 2013. — С. 39-41.

Наукова робота зі студентами

 1. Білущак Т. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у роботі служби документаційного забезпечення управління / Т. Білущак, М. Клепуц // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2013). – Львів-Славське : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 60–62 .
 2. Білущак Т. Оптимізація діловодства за допомогою бази даних / Т. Білущак, Ю. Шевчук // Інформаційно – документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції м. Київ, 21-22 березня 2013, Національний авіаційний університет – К.:НАУ, 2013. – С. 39-40.
 3. Білущак Т. Використання бази даних, як автоматизація процесу створення ділових документів / Т. Білущак, Д. Уляніцька // Інформаційно – документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції м.Київ, 21-22 березня 2013, Національний авіаційний університет – К.:НАУ, 2013. – С. 8-9.
 4. Білущак Т. Огляд впровадження стандарту у сфері керування документацією за кордоном / Т. Білущак, З. Пилат // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2013). – Львів-Славське : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 70– 72.


2012

 1. Білущак Т. Оборонні споруди Львова XIV–XVIII ст.: історичні дослідження і збереженні пам’ятки / Т. Білущак // Держава та армія: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — №724. — С. 68 74.
 2. Білущак Т. Проблема найдавніших укріплень Львова в історіографії / Т. Білущак // Тези III-ї університетської конференції студентів і молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і соціальних наук». — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. 5- 8.
 3. Білущак Т. Історія вивчення укріплень Високого Замку у Львові / Т. Білущак // II Всеукраїнська наук.-практ. конференція Кам’янець-Подільського державно¬го історичного музею-заповідника «Археологія і фортифікація Середнього Подністров’я». — Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори — 2006”, 2012. – С. 216-219.
 4. Білущак Т. Джерельна база досліджень історії військового мистецтва у середньовічному Львові / Т. Білущак // Матеріали VIII Міжнар. наук-практ. конференції «Розвиток наукових досліджень 2012». – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2012. — Т. 3. — С. 103-107.

Наукова робота зі студентами

 1. Білущак Т.М. Засоби опрацювання вхідної кореспонденції на підприємстві з використанням офісного пакету / Т.М. Білущак, Ю.О. Москалюк // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 3. – С. 32-43.
 2. Білущак Т. Автоматизація реєстрування вхідної кореспонденції на підприємстві з використанням офісного пакету / Т. Білущак, Ю. Москалюк // Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2012). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 18– 20.

Підготовка студентів - переможців та призерів всеукраїнських олімпіад та конкурсів. У 2012 році була науковим керівником та підготувала переможця (друге місце) 70-ої студентської науково-технічної конференції (СНТК) студентку Москалюк Юлію Орестівну.

Результати одержані,що отримали практичне використання спільно з дипломантом в 2012 році та підтверджено актом про використання: Реєстрації вхідної кореспонденції у публічному акціонерному товаристві «Іскра». Впроваджена база даних «Робота з вхідної кореспонденцією ПАТ «Іскра» забезпечує швидкість і високу якість реєстрації, аналіз та систематизацію за заданими параметрами вхідної кореспонденції. Розроблений інтерфейс роботи з базою даних є зручним для користувача та надає повний доступ до отриманої кореспонденції