Список навчально-методичних публікацій Білущак Т.М.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Розміщення у віртуальному навчальному середовищі НУ «ЛП» електронний навчально-методичний комплекс :

 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Технології підтримки прийняття рішень», Ярка У.Б., Білущак Т.М. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9982, Сертифікат № 00775, Е41-188-80 / 2014 від 15.05.2014 р.;
 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Архівознавство, Ч1», Білущак Т.М. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14392, Сертифікат № 01521, Е41-188-162 / 2016 від 07.04.2016 р.
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Архівознавство, Ч2», Білущак Т.М. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14651, Сертифікат № 01694, Е41-188-171 / 2016 від 22.06.2016 р.
 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Управління діловими інформаційними ресурсами», Комова М.В., Білущак Т.М., Кухтяк О.Я. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=439, Сертифікат № 01849, Е41-188-179/2017 від 20.03.2017 р.
 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Інформатика та комп"ютерна техніка. Ч.1», Ярка У.Б., Білущак Т.М. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=417, Сертифікат № 01856, Е41-188-180/2017 від 29.03.2017 р.
 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Організація виставкової діяльності», Білущак Т.М. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1264, Сертифікат № 01984, Е41-188-188/2017 від 29.06.2017 р.

Навчальні посібники:

 1. Банах В. М. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів: навчальний посібник / В. М. Банах, О. Я. Бік, Д. Я. Білавич, Т. М. Білущак, Г. З. Герасим, О. П. Гілета, О. Н. Горбач, І. В. Городняк, О. Б. Демків, Р. Б. Демчишак, Л. О. Дорош, Н. О. Думанський, Л. Є. Клос, М. В. Комова, О. В. Кукарцев, О. Я. Кухтяк, Я. Б. Лисейко, С. О. Лісіна, О. В. Марковець, Р. Е. Пасічник, В. В. Проскура, В. Є. Савка, Р. О. Савчинський, Ю. О. Сєров, О. О. Сметаніна, С. Г. Ставкова, І. М. Стасюк, О. Ю. Тимовчак-Максимець, Я. Б. Турчин, Н. А. Уманець, М. В. Школяр, У. Б. Ярка, І. І. Яцишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 316 c.
 2. Білущак Т.М. Менеджмент архівної діяльності: навч. посіб./Т. М. Білущак. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. - 240 с.
 3. Ярка У.Б. Інформатика та комп'ютерна техніка: навч. посіб. Ч. 1 / У.Б. Ярка, Т. М. Білущак. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 200 с.
 4. Комова М.В. Керування документаційними процесами: навч. посіб. / М.В Комова, А.М. Пелещишин, Т.М. Білущак. – Л.: В-во Львівської політехніки, 2013. – 188с.

Навчально-методичні роботи:

Навчально-методичне забезпечення з дисципліни "Інтернет-технології та ресурси"

 1. Голощук Р.О. «Інтернет-технології та ресурси»: курс лекцій з навчальної дисципліни «Інтернет-технології та ресурси» для студентів напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Р.О. Голощук, Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2019. – 92с. Реєстраційний №8943 від 10.10.2019.

Навчально-методичне забезпечення з дисципліни "Організація виставкової діяльності"

 1. Білущак Т.М. «Організація виставкової діяльності»: курс лекцій з навчальної дисципліни «Організація виставкової діяльності» для студентів напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – 72с. Реєстраційний №7548 від 11.07.2017.

Навчально-методичне забезпечення з дисципліни "Архівознавство,Ч.1"

 1. Білущак Т.М. «Архівознавство» частина 1: курс лекцій з навчальної дисципліни «Архівознавство» ч.1 для студентів напряму № 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 54с. Реєстраційний № 6775 від 04.04.2016.
 2. Білущак Т.М. «Архівознавство як наукова система»: методичні вказівки для виконання лабораторної роботи № 1 з навчальної дисципліни «Архівознавство» ч.1 для студентів напряму № 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 11с. Реєстраційний №6776 від 04.04.2016.
 3. Білущак Т.М. «Функціонування архівної системи та мережа архівних установ»: методичні вказівки для виконання лабораторної роботи № 2 з навчальної дисципліни «Архівознавство» ч.1 для студентів напряму № 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 8с. Реєстраційний №6777 від 04.04.2016.
 4. Білущак Т.М. «Національний Архівний Фонд (НАФ) України, його структура»: методичні вказівки для виконання лабораторної роботи № 3 з навчальної дисципліни «Архівознавство» ч.1 для студентів напряму № 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 9с. Реєстраційний №6778 від 04.04.2016.
 5. Білущак Т.М. «Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка»: методичні вказівки для виконання лабораторної роботи № 4 з навчальної дисципліни «Архівознавство» ч.1 для студентів напряму № 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 10с. Реєстраційний №6779 від 04.04.2016.
 6. Білущак Т.М. «Організація роботи архівів»: методичні вказівки для виконання лабораторної роботи № 5 з навчальної дисципліни «Архівознавство» ч.1 для студентів напряму № 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 6с. Реєстраційний №6780 від 04.04.2016.
 7. Білущак Т.М. «Класифікація архівних документів»: методичні вказівки для виконання лабораторної роботи № 6 з навчальної дисципліни «Архівознавство»ч.1 для студентів напряму № 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 6с. Реєстраційний №6781 від 04.04.2016.
 8. Білущак Т.М. «Експертиза цінності документів та комплектування державних архівів»: методичні вказівки для виконання лабораторної роботи № 7 з навчальної дисципліни «Архівознавство»ч.1 для студентів напряму № 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 10с. Реєстраційний №6782 від 04.04.2016.
 9. Білущак Т.М. «Архівне описування та обліково-пошукові засоби архівів»: методичні вказівки для виконання лабораторної роботи № 8 з навчальної дисципліни «Архівознавство» ч.1 для студентів напряму № 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 7с. Реєстраційний №6783 від 04.04.2016.
 10. Білущак Т.М. «Забезпечення збереженості документів»: методичні вказівки для виконання лабораторної роботи № 9 з навчальної дисципліни «Архівознавство» ч.1 для студентів напряму № 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Т.М.Білущак; НУ «ЛП». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 6с. Реєстраційний №6784 від 04.04.2016.

Навчально-методичне забезпечення з дисципліни "Документознавство"

 1. Лісіна С.О. Інформаційний складник докумена: методичні вказівки до практичних занять №1 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк., О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.-10 с. Реєстраційний №
 2. Лісіна С.О. Матеріальний (фізичний) складник документа. структура документа: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 2 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 13 с. Реєстраційний №
 3. Лісіна С.О. Соціальна документно-комунікаційна система: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 3 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 10 с. Реєстраційний №
 4. Лісіна С.О. Класифікація документа за інформаційним складником: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 4 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 7 с. Реєстраційний №
 5. Лісіна С.О. Класифікація документа за матеріальним складником: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 5 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 8 с. Реєстраційний №
 6. Лісіна С.О. Видання як вид документа: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 6 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 7 с. Реєстраційний №
 7. Лісіна С.О. Характеристика типів видань: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 7 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 11 с. Реєстраційний №
 8. Лісіна С.О. Книга: історія розвитку книги: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 8 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 14 с. Реєстраційний №
 9. Лісіна С.О. Книга як різновид документа: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 9 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 7 с. Реєстраційний №
 10. Лісіна С.О. Патентний і нормативний документ: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 10 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 10 с. Реєстраційний №
 11. Лісіна С.О. Періодичне і продовжуване видання: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 11 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 8 с. Реєстраційний №
 12. Лісіна С.О. Нотне видання. картографічне видання: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 12 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 9 с. Реєстраційний №
 13. Лісіна С.О. Образотворче видання. кінофотофонодоку¬мент: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 13 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 12 с. Реєстраційний №
 14. Лісіна С.О. Неопублікований документ. діловий документ: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 14 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 12 с. Реєстраційний №
 15. Лісіна С.О. Документи на новітніх носіях інформації: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 15 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 8 с. Реєстраційний №
 16. Лісіна С.О. Документознавство як наука: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 16 з дисципліни “Документнознавство” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р. Швед – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.- 11 с. Реєстраційний №

Навчально-методичне забезпечення з дисципліни "Керування документацією"

 1. Комова М.В. Створення шаблонів службових документів: Методичні вказівки до лабораторних робіт №1 з дисципліни “Керування документацією” для студентів спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ М.В.Комова, Т.М.Білущак. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.-12 с. Реєстраційний №
 2. Комова М.В. Автоматизація роботи з документами за допомогою операції злиття в середовищі Writer LibreOffice.org: Методичні вказівки до лабораторних робіт №2 з дисципліни “Керування документацією” для студентів спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ М.В.Комова, Т.М.Білущак. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.-17 с. Реєстраційний №
 3. Комова М.В. Керування документацією, як шлях до створення високоефективних систем керування комплексом документаційно - інформаційних ресурсів: Методичні вказівки до лабораторних робіт №3 з дисципліни “Керування документацією” для студентів спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ М.В.Комова, Т.М.Білущак. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.-10 с. Реєстраційний №
 4. Комова М.В. Документаційні - інформаційні процеси та їх контролювання: Методичні вказівки до лабораторних робіт №4 з дисципліни “Керування документацією” для студентів спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ М.В.Комова, Т.М.Білущак. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.-13 с. Реєстраційний №
 5. Комова М.В. Захист документної інформації, керування розподілом документів для встановлення доступу до документів: Методичні вказівки до лабораторних робіт №5 з дисципліни “Керування документацією” для студентів спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ М.В.Комова, Т.М.Білущак. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.-11 с. Реєстраційний №
 6. Комова М.В. Захист документної інформації, керування розподілом документів для встановлення доступу до документів: Методичні вказівки до лабораторних робіт №6 з дисципліни “Керування документацією” для студентів спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ М.В.Комова, Т.М.Білущак. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.-11 с. Реєстраційний №
 7. Комова М.В. Моделювання, створення службового документа: Методичні вказівки до лабораторних робіт №7 з дисципліни “Керування документацією” для студентів спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ М.В.Комова, Т.М.Білущак. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013.-9с. Реєстраційний №

Навчально-методичне забезпечення з дисципліни "Математичні основи інформаційної діяльності, ч.2"

 1. Ярка У.Б. Математичні основи інформаційної діяльності, частина 2: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №1-6 з дисципліни “Математичні основи інформаційної діяльності” частина 2 для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”/ У.Б. Ярка, Т.М.Білущак. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 36 с. За кошт ІГСН.

Навчально-методичне забезпечення з дисципліни "Комп"ютерні технології в діловодстві"

 1. Думанський Н.О. Основи роботи з програмами перегляду pdf-файлів: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 для студентів базового напряму № 6.020.105-“ Документознавство та інформаційна діяльність” / Укл.: Н.О. Думанський., Т.М. Білущак, 2012. – 14 с. Реєстраційний № 4214 від 06.06.12
 2. Думанський Н.О. Створення pdf файлів.: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 для студентів базового напряму № 6.020.105- “ Документознавство та інформаційна діяльність ” / Укл.: Н.О. Думанський., Т.М. Білущак, 2012. – 9 с. Реєстраційний № 4215 від 06.06.12
 3. Думанський Н.О. Робота із шаблонами: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 для студентів базового напряму № 6.020.105- “ Документознавство та інформаційна діяльність ” / Укл.: Н.О. Думанський., Т.М. Білущак, 2012. – 18 с. Реєстраційний № 4216 від 06.06.12
 4. Думанський Н.О. Робота з офісним пакетом OpenOffice.org Створення і показ презентації: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 для студентів базового напряму № 6.020.105-“Документознавство та інформаційна діяльність ” / Укл.: Н.О. Думанський., Т.М. Білущак, 2012. – 11 с. Реєстраційний № 4217 від 06.06.12
 5. Думанський Н.О. Електрона таблиця та табличний процесор (OpenOffice.org Calc). Створення, форматування та редагування табличного документа. Гістограми: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 для студентів базового напряму № 6.020.105- “Документознавство та інформаційна діяльність ” / Укл.: Н.О. Думанський., Т.М. Білущак, 2012. – 25 с. Реєстраційний №4218 від 06.06.12

Навчально-методичне забезпечення з дисципліни "Технології підтримки прийняття рішень"

 1. Ярка У.Б. Постановка задач лінійного програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 9 с. Реєстраційний №4199 від 06.06.12
 2. Ярка У.Б. Геометричний метод розв’язування задач лінійного програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 12 с. Реєстраційний №4200 від 06.06.12
 3. Ярка У.Б. Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 9 с. Реєстраційний №4201 від 06.06.12
 4. Ярка У.Б. Двоїсті задачі ЛП. Властивості двоїстих задач. Двоїстий метод розв’язування задачі ЛП: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М. Білущак, 2012. – 11 с. Реєстраційний № 4202 від 06.06.12
 5. Ярка У.Б. Геометричний метод розв’язування цілочислових задач лінійного програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 10 с. Реєстраційний №4203 від 06.06.12
 6. Ярка У.Б. Розв’язування задач лінійного програмування методом Гоморі: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 10 с. Реєстраційний №4204 від 06.06.12
 7. Ярка У.Б. Транспортна задача і її розв’язання методом потенціалів: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 9 с. Реєстраційний №4205 від 06.06.12
 8. Ярка У.Б. Зведення задач дробово-лінійного програмування до задач лінійного програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №8 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 8 с. Реєстраційний №4206 від 06.06.12
 9. Ярка У.Б. Екстремуми функцій багатьох змінних: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №9 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 10 с. Реєстраційний №4207 від 06.06.12
 10. Ярка У.Б. Метод множників Лагранжа розв’язування задачі ЛП: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №10 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 9 с. Реєстраційний №4208 від 06.06.12
 11. Ярка У.Б. Геометричний метод знаходження умовного екстремуму функцій: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №11 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 9 с. Реєстраційний №4209 від 06.06.12
 12. Ярка У.Б. Задачі квадратичного програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №12 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 9 с. Реєстраційний №4210 від 06.06.12
 13. Ярка У.Б. Ймовірнісні моделі: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №13 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 10 с. Реєстраційний №4211 від 06.06.12
 14. Ярка У.Б. Основні поняття теорії ігор: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №14 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 10 с. Реєстраційний №4212 від 06.06.12
 15. Ярка У.Б. Зведення матричних ігор до задач лінійного програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №15 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 7 с. Реєстраційний №4213 від 06.06.12
 16. Ярка У.Б. “Технології підтримки прийняття рішень” частина I: курс лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 96 с. Реєстраційний №4242 від 06.06.12
 17. Ярка У.Б. Моделі задач лінійного програмування. Скласти математичну модель задачі і розв’язати її графічним методом: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт №1 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 13 с. Реєстраційний №4219 від 06.06.12
 18. Ярка У.Б. Симплекс-метод розв’язування задач лінійного програмування: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт №2 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 8 с. Реєстраційний №4220 від 06.06.12
 19. Ярка У.Б. Цілочислове лінійне програмування: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт №3 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 7 с. Реєстраційний №4221 від 06.06.12
 20. Ярка У.Б. Транспортна задача: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт №4 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 8 с. Реєстраційний №4222 від 06.06.12
 21. Ярка У.Б. Зведення задач дробово-лінійного програмування до задач лінійного програмування: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт №5 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 9 с. Реєстраційний №4223 від 06.06.12
 22. Ярка У.Б. Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт №6 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 7 с. Реєстраційний №4224 від 06.06.12
 23. Ярка У.Б. Матрична гра: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт №3 для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності № 8.18010015 - “Консолідована інформація”. / Укл.: У.Б. Ярка, Т.М.Білущак, 2012. – 7 с. Реєстраційний №4225 від 06.06.12