Солтисік Роман Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 18:42, 1 листопада 2022, створена Солтисік Роман (обговореннявнесок) (Освіта)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Солтисік Роман Андрійович
203343613.jpg
к.т.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Будівельні матеріали
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Кафедра цивільної безпеки

Солтисік Роман Андрійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки , Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола.


Освіта

Вчене звання

 • Доцент кафедри цивільної безпеки

Науковий ступінь

 • Кандидат технічних наук, спеціальність 05.17.11. «Технологія тугоплавких неметалiчних матеріалів»

Назва теми дисертації - «Модифікованi гiпсовi в`яжучi тонкого помелу з регульованими термiнами тужавлення»


 • Спеціаліст - інженер-будівельник - Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність - «Промислове та цивільне будівництво»
 • Магістр - Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність - «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація магістра за програмою "Хімічна технологія силікатних і важкотопних неметалічних матеріалів"
 • Технік-будівельник - Чернівецький будівельний технікум, спеціальність – «Промислове та цивільне будівництво»

Професійна діяльність

Викладає навчальні дисципліни :

 • «Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв»,
 • «Безпека експлуатації будівель та споруд»,
 • «Основи інформаційної безпеки»,
 • «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності»,
 • «Безпека технологічних процесів»
 • «Основи безпеки будівель та споруд»
 • «Охорона праці в галузі»,
 • «Професійна та цивільна безпека»


Досвід роботи:

 • Технік-будівельник - Чернівецький машинобудівний завод, відділ капітального будівництва.
 • Начальник дільниці виготовлення сухих будівельних сумішей - Львівський керамічний завод, відділ капітального будівництва
 • Асистент - кафедра Будівельного виробництва, - Національний університет "Львівська політехніка"
 • Старший викладач - кафедра Охорони праці - Національний університет "Львівська політехніка"
 • Доцент - кафедра цивільної безпеки - Національний університет "Львівська політехніка"
 • Відділ охорони праці - Національний університет "Львівська політехніка"

Наукова діяльність

Наукові інтереси

 • Будівельні матеріали
 • Охорона праці

Вибрані публікації

 1. Здановський*** В. Г., Радіонов*** М. О., Шепітчак В. Б., Солтисік Р. А. Застосування ризик-орієнтованого підходу до оцінки виробничих чинників з метою підвищення дієвості системи управління охороною праці // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2021. – № 24. – С. 12–23.
 2. Maruchchak U., Sydor N., Braichenko S., Margal I., Soltysik R. Modified fiber reinforced concrete for industrial floors [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – Vol. 708, iss. 1 : The 8th International scientific conference «Reliability and durability of railway transport engineering structures and buildings» (TransBud 2019) 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine. 0,31 ум.д.ар. (ДБ/ALKALI, Прикладні дослідження і розробки) (Сидор Н. І.) (SciVerse SCOPUS).
 3. Maruchchak U., Poznyak O., Soltysik R., Prots* Y. Optimization of parameters of window structures // Theory and Building Practice. – 2019. – Vol. 1, № 2. – P. 30–36. 0,31 ум.д.ар. (ДБ/ALKALI, Прикладні дослідження і розробки) [н.к. - Марущак У.Д.] (Index Copernicus International).
 4. У. Марущак, Р. Солтисік, Н. Сидор. Швидкотверднучі високофункціональні бетони для споруд цивільного захисту // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018, (25–27 квітня 2018 року, Львів, Україна) - Львів : ТзОВ “Західно-український консалтинг центр”. – C. 161 - 162 .
 5. Солтисік Р., Позняк О., Марущак У., Гетманова* В. Будівельні матеріали у контексті сталого розвитку будівництва // Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2020, 12–15 лютого 2020 року, Львів-Славське, Україна. – 2020. – C. 463–464.
 6. Kondratieva N. Microstructure and properties of modified gypsum systems / Kondratieva N., Sanytsky M., Soltysik R. // 3. Weimar Gypsum Conference F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde. Bauhaus-Universitat Weimar. Bundesrepublik Deutschland. 2017. – Tagungsbericht. – P. 162-173.
 7. The Properties and Peculiarities of structure formation of dereted concrete // Melnyk A.Y., Poznyak O.R., Soltysyk R.A. // 19. Internationale Baustofftagung. F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde. 16. – 18. September, 2015. Bauhaus-Universitat Weimar. Bundesrepublik Deutschland. – Tagungsbericht – Band 2. – P. 959-966.
 8. Саницький М.А., Солтисік Р.А., Сербін В.П., Колеснікова Р.М., Птічніков О.С. Розробка складів та дослідження властивостей низьковипалюваних модифікованих гіпсових в`яжучих // Будівельні матеріали та вироби. Київ. – 2003. -№ 1. –C. 7-11.
 9. Вплив модифікаторів на морфологію кристалів та властивості гіпсових в’яжучих / М.А.Саницький, Р.А.Солтисік, Х.-Б.Фішер // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2000. — № 414: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С.61-64.
 10. The influence of modifiers on the gypsum binders hydration // Sanitsky M.A., Fischer H.-B., Soltysik R.A., Korolko S.W. // Internationale Baustofftagung "IBAUSIL 15".– Band 1. – Weimar: Bauhaus-Universitat (Bundesrepublik Deutschland). - 2003. - Р. 211-219.
 11. Розробка складів та дослідження властивостей низьковипалюваних модифікованих гіпсових в`яжучих // Саницький М.А., Солтисік Р.А., Сербін В.П., Колеснікова Р.М., Птічніков О.С. // Будівельні матеріали та вироби. Київ. – 2003. -№ 1. –C. 7-11.
 12. Fine-ground gypsum binders with mechanical-chemical activation / M.Sanitsky, H.-B.Fischer, R.Soltysik // ibausil: 14 intern. Baustofftagung, 20-23 Sept. 2000, Weimar (Bundesrepublik Deutschland): Tagungsbericht. — Weimar, 2000. — Bd.1. — S.1-0259-1-0268.
 13. Peculiarities of modified calcium sulphate binders hydration // Sanytsky M.A., Pozniak O.R., Soltysik R.A. // Weimarer Gipctagung. Weimar Gypsum Conference 30-31. Marz 2011. Bauhaus – Universitat Weimar, Bundesrepublik Deutschland, - 2011.-P.135-141
 14. Ячеистый бетон, содержащий отходы промышленности. Мельник А.Я., Позняк О.Р., Солтысик Р.А // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 50. – Иваново, 2013.– С. 21-28. (РИНЦ SCIENCE INDEX).

Патенти

 • Отриманий охоронний документ - Назва об'єкту “Зв'язуюче“ – Власник “Національний університет "Львівська політехніка"“ - Реєстраційний № 128725 - Автори : У. Д. Марущак, М. А. Саницький, О. Р. Позняк, І. І. Кіракевич, Р. А. Солтисік - Дата оформлення 10.10.2018


Підвищення кваліфікації

 • Стажування в ТзОВ "Фірма "Терміт"у м. Львів 2022 р. [210 год.];
 • Пройшов навчання за програмою курсу «Інтелектуальна власність науково-педагогічного працівника у технічному закладі вищої освіти: теоретичні аспекти та практичне використання» Підвищення кваліфікації в Україні - Львівська політехніка (28.02.2022 - 15.04.2022) [30 год.];
 • Пройшов навчання за програмою курсу «Професійно-педагогічна мобільність викладача закладу вищої освіти» Підвищення кваліфікації в Україні - Львівська політехніка (28.02.2022 - 15.04.2022) [30 год.];
 • Пройшов навчання за програмою курсу «Педагогічна техніка викладача ЗВО» Підвищення кваліфікації в Україні - Львівська політехніка (29.11.2021 - 24.12.2021) [30 год.];
 • Пройшов навчання за програмою курсу «Діджиталізація навчального процесу» Підвищення кваліфікації в Україні - Львівська політехніка (01.11.2021 - 23.11.2021) [30 год.];
 • Підвищення кваліфікації в Україні - SOFTSERVE (22.06.2021 - 16.07.2021) [10 год.];
 • Пройшов навчання - Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету за програмою «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» [Термін навчання з 10 грудня 2018 р. по 21 грудня 2018 р.](Сертифікат НО 01132330/000922-18) [72 год.]
 • Пройшов навчання - Державне підприємство «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (Посвідчення №360-18-25); Підстава – протокол від 14.09.2018 р. № 360-18
 • Пройшов 6-ти годинний курс «Домедична допомога в екстремальних умовах» 15.06.2017 р. При підготовкці медичного формування в системі цивільного захисту НУ ЛП.

Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 312

Tел. +38 (032) 258-25-09