Собко Юрій Мирославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Собко Юрій Ярославович
RTEmagicC sobko s.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 27 листопада 1959 року
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1981 р.
Спеціальність Автомобільні дороги
Галузь наукових інтересів Підсилення будівельних елементів композиційними матеріалами, що наклеюються., Сучасні технології будівництва
Кваліфікаційний рівень інженер шляхів сполучення
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук доцент Кваша Віктор Григорович, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра будівельних конструкцій та мостів, доцент
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра автомобільних доріг та мостів

Собко Юрій Ярославович — кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільних доріг та мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

В 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: Експериментальний і теоретичний аналіз напружено-деформованого стану реконструйованих ребристих прольотних будов автодорожних мостів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Собко Юрій Мирославович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 184 арк. — арк. 151-163.

Науковий керівник: кандидат технічних наук доцент Кваша Віктор Григорович, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра будівельних конструкцій та мостів, доцент

Сфера наукових інтересів:

 • Підсилення будівельних елементів композиційними матеріалами, що наклеюються.
 • Сучасні технології будівництва.

Спеціалізується на дослідженні резервів несучої спроможності наявних залізобетонних прольотних будов автодорожніх мостів, їх реконструкції та підсиленні. Займається сучасними технологіями та матеріалами, зокрема дослідженням напружено-деформованого станузалізобетонних елементів, підсилених композитними матеріалами, що наклеюються.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Комп’ютерні технології в транспортному будівництві та експлуатації автомобільних доріг.
 • Міські вулиці і дороги.
 • Експлуатація і будівництво міських вулиць.
 • Аеродроми і експлуатація аеродромів.

Автор 79 наукових праць, з них шість авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Вибрані публікації

 1. Проектування автомобільних доріг/ Мовчан М. І., Собко Ю. М. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 116 с.
 2. Дослідження впливу додатків модифікаторів на властивості дрібнозернистого бетону / Г. Я. Шевчук, Ю. М. Собко, Б. М. Навогольник // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 343-346. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). — Бібліогр.: 5 назв.
 3. Спосіб реконструкції залізобетонної ребристої прогонової будови моста/ Номер патенту: 42025/ Опубліковано: 15.10.2001// Автори: Собко Юрій Мирославович, Кваша Віктор Григорович, Стечишин Степан Михайлович
 4. Кваша В.Г., Собко Ю.М., Стечишин C.M. Експериментальне дослщження просторового розподілу зусиль в прольотній будові моста по ТП вип.56 // Bicник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Проблеми Teopii i практики буд1вництва. Том V. (Мости, автомобільні шляхи). Львів. — 1997. — С. 17-23.
 5. Кваша В.Г., Стечишин С.М., Собко Ю.М. Результата випробувань балки прольотної будови моста по ТП вип.56 // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехшка». Проблеми Teopii i практики будівництва. Том V. (Мости, автомобільні шляхи). Львів. — 1997. — С.24-31.
 6. Кваша В.Г., Котенко В.Т., Собко Ю.М., Стечишин С.М. Реконструкция автодорожного залізобетонного моста через р.Ворскла біля с. Білики Полтавської: обл. // В зб. «Проблеми Teopii i практики залізобетону». Полтава. — 1997. — С. 194-197.
 7. Собко Ю.М. Просторові розрахунки перехресно-ребристих прольотних будов за ПК «М1РАЖ» з врахуванням тріщиноутворення // Bicник Держ. ун-ту «Льв1вська полпехніка». Teopiя i практика будівництва. Льв1в, — 1998. — № 360. — С. 219-227.
 8. Victor Kvasha, Yurij Sobko, Stepan Stechishin. Strengthening and widening of motorway bridges by RC superimposed plate // International scientific conference «Quality and reliability in building indusry». — Levoca. — 1999. — S.174-180.
 9. Собко Ю. Просторовий розрахунок з врахуванням реальної жорсткості в пружнш моделі МСЕ розширених ребристою накладною плитою діафрагмових прольотних будов. // Bicник Львівс. аграрн. ун-ту. «Архітектура i с1льськогосподарське будівництво». — 2000. — № 1 — С.188-196.
 10. Собко Ю.М. Особливосп просторової роботи модел1 бездіафрагмової прольотної будови // Тематичний вип. Зб. «Автомобільні дороги i дорожне будівництво». — К. — 2000. — № 59. — С.205-209.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 306

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-17

e-mail: sobko.yuriy@ua.sika.com