Смердова Тетяна Андріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 15:54, 1 квітня 2015, створена Галина Денисенко (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Смердова Тетяна Андріївна
Smerdova.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 16.11.1968р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів Методи математичного моделювання.
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Павлиш Володимир Андрійович, Державний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

Смердова Тетяна Андріївна — кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народилася 16 листопада 1968 року.

Педагогічна діяльність

Читає та веде практичні заняття з наступних дисциплін:

 • Терапевтичні апарати та системи,
 • Основи робототехнічних систем,
 • Електронні технології віртуального бізнесу.

Тема дисертації

Моделювання та структурний синтез імітаторів потовиділення людини [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Смердова Тетяна Андріївна; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1998. — 177 л. — л. 162-176

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Павлиш Володимир Андрійович, Державний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

Методи математичного моделювання.

Видавнича діяльність

Автор понад 40 наукових праць, з них 4авторських свідоцтва та 2 навчальних посібники

Вибрані публікації:

 1. Смердова Т.А. Моделирование биофизического процесса потоотделения человека //Электроника и связь: Тематический выпуск «Проблемы физической и биомедицинской электроники». — № 2, Ч.1. — Киев, 1997. — С.111-114.
 2. Смердова Т.А.Термостат з прокачкою теплоносія як імітатор біофізичного процесу потовиділення // Электроника и связь. — № 4. — Киев, 1998. — С.103-108.
 3. Смердова Т.А. Оптимізація параметрів конденсаторного перетворювача // Комп’ютерні системи проектування: Теорія і практика. Вісник ДУ «Львівська політехніка». — № 313. — Львів, 1996. — С. 125-127.
 4. Янгурський К., Смердова Т. Температурне поле прямокутного паралелепіпеда з нагрітою основою // Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. Вісник ДУ «Львівська політехніка». — № 302. — Львів, 1996. — С.83-86.
 5. Гліненко Л.К., Смердова Т.А. Використання вказівника біофізичних ефектів для розв’язання задачі експресного отримання потопроби // Український журнал медичної техніки і технології. 1998. — № 1-2. — С.21-24.
 6. Павлыш В.А., Смердова Т.А. Моделирование емкостного датчика для экспресс-анализа потовыделения человека // Сборник докладов Междун. научно-техн. конф. «Проблемы физической и биомедицинской электроники». — Киев, 1996. — С.318-321.
 7. Смердов А.А., Сторчун Є.В., Смердова Т.А. Перетворювачі для теплових вимірювань // Біомедичні вимірювальні перетворювачі: Навчальний посібник. — Львів: Кальварія, 1997. — С.95-97.
 8. Смердова Т.А. Особенности построения имитаторов биофизических процессов потоотделения // Оротерапия. Доклады Академии проблем гипоксии. — Т. ІІ. — Киев, 1998. — С.130-131.
 9. Смердова Т.А. Моделирование гидродинамики потоотделения человека // Thesis of International Conf. «Modelling and Investigation of Systems Stability». — Kiev, 1997. — C.119.
 10. Смердова Т.А. Моделювання гідромеханічної системи подачі рідини // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки. Тези доповідей 4-ої наук.-техн. конф. — Ч.2. — Львів, 1997. — С.164-165.
 11. Смердова Т.А. Моделювання і розрахунок ємнісного потонакопичувача // Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів, застосування засобів зв’язку та підготовки інженерних кадрів. Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. — Ч.2. — Львів, 1996. — С.243-244.
 12. Павлиш В.А., Дронюк М.І., Смердова Т.А. Моделювання та дослідження параметрів ємностей з двохфазним діелектриком // Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів, застосування засобів зв’язку та підготовки інженерних кадрів. Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. — Ч.2. — Львів, 1996. — С. 241.
 13. Костюк І.В., Смердова Т.А., Стасевич С.П. Моделювання нестаціонарного теплового поля в тілах з круговою симетрією // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки. Тези доповідей 4-ої наук.-техн. конф. — Ч.2. — Львів, 1997. — С. 89-90.
 14. Гліненко Л.К., Вибойщик О.М., Смердова Т.А. Моделювання фізичних ефектів у біосередовищах // Фізичні методи та засоби контролю матеріалів та виробів «Леотест-97». Матеріали наук.-техн. конф. — Київ-Львів, 1997. — С. 65-66.
 15. Смердов А.А., Сторчун Є.В., Смердова Т.А. Математичне моделювання біотехнічних систем // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки. Тези доповідей наук.-техн. конф. — Ч.І. — Львів, 1995. — С. 15-16.
 16. Корнієнко Ю.О., Соколов С.Є., Нестор О.В., Сбейх Р., Смердова Т.А. Боровська Т.А., Тишкевич А.А., Гнатейко О.З. Перспективи застосування імпедансометрії в діагностиці муковісцидозу // Матеріали ІІ з’їзду генетиків України. — Львів, 1995. — С.82-83.
 17. Батлук Вікторія Арсенівна, Гогіташвілі Георгій Григорович, Уваров Ростислав Васильович, Смердова Тетяна Андріївна. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посібник / Національний ун-т Львівська політехніка; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. — Л. : Афіша, 2003. — 320 с. : рис. — ISBN 966-8013-51-4.
 18. Електроімпедансний метод дослідження мікроциркуляції у тварин / А. А. Смердов, С. Є. Соколов, Т. А. Смердова // Вісн. Полтав. держ аграр. акад. 2010. — № 1 (56). — С. 151-153. — Бібліогр.: 9 назв.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 113, 306

тел.: +38 (032) 258-25-06