Сиротюк Степан Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 11:00, 10 березня 2020, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок) (доповнені праці та науковий ступінь)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Сиротюк Степан Васильович
35.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 08.09.1952 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка.
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів електронні та магнітні властивості напівпровідників, що отримуються за допомогою методів змішаного базису, функції Гріна KKR, приєднаних проекторами хвиль (PAW) та LMTO
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра напівпровідникової електроніки

Сиротюк Степан Васильович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри напівпровідникової електронікиНаціонального університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 8 вересня 1952 року.

 • У 1970 році закінчив середню школу.
 • З 1970 по 1975 р.р. навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка.
 • З 1975 по 1978 р.р. інженер НДС.
 • 1978 по 1981 р.р. аспірант ЛДУ ім.І. Франка.

Після закінчення аспірантури працював на посадах молодшого та старшого наукового співробітника ЛДУ ім. І.Франка.

Має науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук з 1984 року; вчене звання доцента з 1992 року.

Працює на кафедрі напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка» асистентом з 1987 р., доцентом з 1990.

Викладацька діяльність

Читає лекції з курсів

 • «Основи комп’ютерного моделювання в мікро- та наноелектроніці»,
 • «Квантова механіка і статистична фізика»,

Член Українського фізичного товариства.

Основна тематика наукових досліджень на кафедрі

 • Електронні властивості напівпро­від­ни­ків з домішками d- та f-елементів
 • Властивості розведених магнітних напівпровідників як перспективних елементів для спітроніки
 • Комп’ютерне моделювання легованих напівпровідників як перспективних елементів для оптоелектроніки

Наукові інтереси

 • Електронні та магнітні властивості напівпровідників, що отримуються за допомогою методів змішаного базису, функції Гріна KKR, приєднаних проекторами хвиль (PAW) та LMTO.

Видавнича діяльність

Має понад 100 наукових публікацій, у тому числі у міжнародних наукових виданнях, реферованих наукометричними базами даних ISI та SCOPUS та авторське свідоцтво, а також статті у співавторстві зі студентами.

Основні публікації
 1. Сиротюк С.В., Кинаш Ю.Е. Симметричная ортогонализация остовных блоховских функций валмазе // ФТП. 1995. — Т.29, — № 2. — С.240-243.
 2. Буджак Я.С., Сиротюк С.В., Собчук І.С., Кинаш Ю.Є. Комп’ютерне моделювання законів дисперсії електронів у кристалах // Вісн. Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. 1995. — № 297. — С.54-69.
 3. Syrotyuk S.V., Kynash Yu.E. Orthogonalizing of core Bloch states for crystalline copper// Phys.Stat.Sol.B. 1996. — Vol.196. — P.95-101.
 4. Сиротюк С.В., Кинаш Ю.Є., Краєвський С.Н. Електронна енергетична структура твердих розчинів Si1-xGex // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Електроніка. 2001. — № 423. — С.112-120.
 5. Сиротюк С.В., Собчук І.С., Кинаш Ю.Є. Апріорні методи розрахунку електронної енергетичної структури напівпровідників і діелектриків / Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Електроніка. 2002. — № 459. — С.148-164.
 6. Сиротюк С.В., Кинаш Ю.Є., Краєвський С.Н. Розрахунок матриці потенціалу спін-орбітальної взаємодії на основі змішаного базису в напівпровідникових кристалах // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Електроніка. 2003. — № 482. — С.147-151.
 7. Syrotyuk S.V., Kynash Yu.E., and Sobchuk I.S. The energy band structure evaluation fordiamond within the new completely orthogonalized plane waves method //International conference on advanced materialsICAM’97.-Strasbourg(France). 1997. — D29.
 8. Сиротюк С.В., Кинаш Ю.Є., Краєвський С.Н. Алгоритм самоузгодженого розрахунку матриці гамільтоніана кристала на змішаному базисі у прямому просторі // 7thinternational modelling school of AMSE-UAPL. — Alushta. 2002. — P.129-132.
 9. Електронні властивості алмазу з домішкою нікелю / С. В. Сиротюк, В. М. Швед // Електроніка: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Д. Заячук. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2010. — С. 184-190. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 681). — Бібліогр.: 6 назв.
 10. Електронні та магнітні властивості кристала PbTe, легованого Cr / С. В. Сиротюк, B. М.Швед // Актуальні проблеми фізики напівпровідників : тези доп. VN Міжнар.шк.-конф., Дрогобич, Україна, 28 верес. — 1 жовт. 2010 р. / Ін-т фізики НАН України, Ін-т фізики напівпровідників НАН України, Наук.-вироб. п-во «Карат». —Дрогобич, 2010. — C. 138-139. — Бібліогр.: 1 назва.
 11. Evaluatingthe electronic energy eigenvalues for A2B6 crystals obtained with the GGGA+Ufunctional / S. V. Syrotyk // Physica Status Solidi ©. 2010. — Vol. 7, № 6. — P. 1612-1614.
 12. Syrotyuk S.V., Shved V. M., Quasiparticle electronic band structure of the alkali metal chalcogenides // Condensed Matter Physics, 2015, Vol. 18, No 3, 33702:1-8.
 13. Syrotyuk S.V., Shved V.M., The GW electronic structure of cubic RbMF3 perovskites (M = Be, Mg, Ca, Sr, Ba) // European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex Systems, 2015, Vol. 88, No. 9: 229, P. 1-8.
 14. Antonyak O.T., Chornodolskyy Ya.M., Syrotyuk S.V. , Gloskovska N.V. , Gamernyk R.V. , High-energy electronic excitations and radiation defects in SrCl2 crystals // Mater. Res. Express, 2017, Vol. . 4, No.11, 116306 (10 pages).
 15. Malyk O., Syrotyuk S., New scheme for calculating the kinetic coefficients in CdTe based on first-principle wave function // Computational Materials Science, 2017, Vol. 139, No. 11, P. 387–394.
 16. Syrotyuk S.V. , Shved V.M. , Klysko Yu.V., The Quasiparticle Electronic Energy Bands of the Cubic KMgF3 Perovskite under Pressure Effect // Acta Physica Polonica A, 2018, Vol. 133, No. 4, P. 990-993.
 17. Kumar K., Arun P., Syrotyuk S.V., Ab initio calculation of stressed cesium iodide lattices and resulting surface plasmon resonance peak shifts // International Journal of Modern Physics B, 2018, Vol. 32, P.1850205(12 pages).
 18. Malyk O.P. , Syrotyuk S.V. , Local Electron Interaction with Point Defects in Sphalerite Zinc Selenide: Calculation from First Principles // Journal of Electronic Materials, 2018, Vol. 47, N. 8, P. 4212-4218.
 19. Syrotyuk S.V. , Khoverko Yu.M., Shcherban N.O., Druzhinin A.A., The spin-resolved electronic structure of doped crystals Si < Ni > and Si < B, Ni>: theoretical and experimental aspects // Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2018, Vol. 674, No. 1, P. 120-129.
 20. Klysko Yu.V., Syrotyuk S.V., Heteroatom-doped derivatives of cyclopentadithiophene–benzothiadiazole quasiparticle study // Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2018, Vol. 674, No. 1, P. 31-39.
 21. Klysko Yu.V., Syrotyuk S.V., Excited state properties of polycyclic hydrocarbons based dyes // Condensed Matter Physics, 2019, Vol. 22, No.1, 14701: 1-5.
 22. Gupta Y., Arun P., Syrotyuk S.V., Kumar K., Arora S., A Novel Route for Fabrication of Stable CsPbI3 Perovskite Thin Film by Thermal Evaporation // Chemistry Select, 2019, Vol. 17, No. 4, P. 1–7.
 23. Syrotyuk S.V., Klysko Yu.V., Excitonic Properties of Perylene Diimide Based Dyes // Journal of Nano- and Electronic Physics, 2019, Vol. 11, No.2, P. 02028(1)-02028(3).

Контакти

ІТРЕ, каф.НПЕ, 318к. 3 н.к.,

тел.: +38 (032) 258-26-27

e-mail: syrotyuk@polynet.lviv.ua