Синютка Наталія Геннадіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:21, 1 квітня 2019, створена Клап Андрій (обговореннявнесок) (Публікації в неперіодичних виданнях)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Синютка Наталія Геннадіївна
SYNYUTKA.jpg
Alma mater Тернопільський національний економічний університет
Дата закінчення 1997
Спеціальність Фінанси і кредит
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016
Поточне місце роботи старший викладач кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2018 – докторант кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ
 • 2014 – дотепер - старший викладач кафедри фінансів
 • 1997-2014 - Державна податкова інспекція в м. Івано-Франківську, радник податкової та митної служби ІІ рангу

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Податковий менеджмент; 2. Tax management (English) 3. Податкова система 4. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит - "Формування та імплементація муніципальної боргової політики в Україні".

Основні публікації

Монографії

 1. Крисоватий А. І., Синютка Н. Г. Муніципальна боргова політика: теоретичні концепти та практика реалізації в Україні: монографія / А. І. Крисоватий, Н. Г. Синютка. – Львів: Українська академія друкарства, 2017. – 199 c.
 2. Синютка Н. Г. Детермінанти муніципальної боргової політики в Україні. Розділ 14 : монографія / Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах / За наук. ред. Проф. А. І. Крисоватого, Є.В. Савельєва. - Тернопіль  : ТНЕУ, 2016. – 388 с. - С. 218-230.
 3. Synyutka N.G. Formation of the municipal debt policy in Ukraine. Part 2. 12 : Monograph / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development / Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – 444pp. – P. 218- 223.

Навчальний посібник

 1. Податковий менеджмент: навчальний посібник / С.В.Паранчук, А.С. Мороз, О.С. Червінська, Н. Г. Синютка - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 296с.

Публікації в періодичних виданнях

 1. Синютка Н. Г. Використання податкового інструментарію фіскальної політики в умовах діджиталізації фіскального простору / А. Луцик, Н. Синютка // Світ фінансів. – 2019. - № 1 (58). – С. 30-38.
 2. Синютка Н. Г. Використання видаткового інструменту фіскальної політики у формуванні ефективного фіскального простору України / А. Луцик, Н. Синютка // Інноваційна економіка. 2018. - № 9-10 (77). – С. 171-176.
 3. Синютка Н. Г. Трансформація фіскальної політики та фіскального простору за умов експансії цифрових технологій / Н. Синютка, А. Луцик // Облік і фінанси. – 2018. - № 4 (82). – C. 108-113.
 4. Синютка Н. Г. Цифрова ідентифікація платників податків як передумова для діджиталізації фіскального простору // Бізнес Інформ. – 2018. – №10. – C. 363–368.
 5. Синютка Н. Г. Децентралізація в Україні: стан та перспективи провадження реформи / О.Вівчар, О. Курило, Н. Синютка // Економічний форум. – 2018. – №1. – С.55–62.
 6. Синютка Н. Г. Історичний ракурс формування офшорних юрисдикцій як глобальної системи ухилення від оподаткування // Бізнес Інформ. – 2017. – Т.3. – C. 249-253.
 7. Синютка Н. Г. Фіскальні стимули реалізації державної енергетичної політики та реформування вищої школи / Н. Синютка, М. Яструбський // Бізнес Інформ. – 2017. – Т.7. – C. 214–219.
 8. Синютка Н. Г. Орієнтири формування муніципальної боргової політики в Україні: аспекти фіскальної децентралізації / Н. Синютка, О. Курило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – № 105. – C. 118–126.
 9. Synyutka N. Transformation of Public Finances in Ukraine in the System of Decentralized Processes / A. Krysovatyi, N. Synyutka // Journal of European Economy. – 2016. – Vol. 15 (№1). – P.34-55.
 10. Синютка Н. Г. Управління податковим навантаженням підприємств / І. Алєксєєв, С. Паранчук, О. Червінська, Н. Синютка // Регіональна економіка. – 2016. – Т.82, № 4. – C. 145–152.
 11. Синютка Н. Г. Ринок субсуверенних запозичень України: ресурсні джерела для розвитку // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – C. 133–136.
 12. Синютка Н. Г. Ефективність імплементації муніципальної боргової політики Києва: за крок до дефолту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – № 11. – C. 141–146.
 13. Синютка Н. Г. Фіскальна і боргова політика українських муніципалітетів: зміна пріоритетів // Бізнес Інформ. – 2015. – Т.4, № 447. – C. 252–262.
 14. Синютка Н. Г. Аналіз розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні: чинники та тенденції // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал. – 2015. – Т.3, № 69. – C. 116–123.
 15. Синютка Н. Г. Теоретико-концептуальні домінанти формування муніципальної боргової політики / Н. Синютка, О. Вівчар // Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. – 2015. – Т.20, Вип. 5. – C. 141–146.
 16. Синютка Н. Г. Тенденції розвитку ринку муніципальної боргової політики в Україні // Економіст. – 2015. – № 12 (350). – C. 25–29.
 17. Synyutka N. Komponenten der Fiskalpolitik in der Ukraine fur eine nachhaltige Entwicklung von Regionen / A. Krysovatyj, N. Synyutka // The world economy. Global and country-specific aspects. Reihe: «Europäische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik». – 2014. – № 38. – C. 49–69.
 18. Синютка Н. Г. Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду // Світ фінансів. – 2014. – Т.4, № 41. – C. 126–135.

Публікації в неперіодичних виданнях

 1. Синютка Н. Г. Прагматика оподаткування в умовах інформаційних обмежень у фіскальному просторі // Монетарні і фінансові аспекти стабільного економічного розвитку: збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (Тернопіль, 10 листопада 2018 року). – Вектор. – Тернопіль, 2018 – С.372-374.
 2. Синютка Н. Г., Луцик А. І. Діджиталізація фіскальних процесів: теоретичні підходи // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р.; м. Київ) / К.: ТОВ «ВІПО», 2018. С.91-94.
 3. Синютка Н. Г. Формування глобальної мережі офшорних юрисдикцій // Фінансовий ринок: інституції та інструменти : матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, Львів, 3-6 червня 2018 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – C. 92–94.
 4. Синютка Н. Г., Цюрось Д. Г. Тенденції фіскальної децентралізації на прикладі міст та ОТГ Львівської області // Економіка міста та урбаністика: Тези міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 23 березня 2018 р.) — К.: КНЕУ, 2018. — С. 180-182.
 5. Синютка Н. Г., Цюрось Д. Г. Доходи місцевих бюджетів, їх склад та структура // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали ІІІ Міжнар. науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (Львів, 24–25 квітня 2018 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 70 - 72.
 6. Синютка Н. Г., Курило О. Б. Трансфертне ціноутворення як інструмент ухилення від оподаткування // Проблеми економіки. Фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Львів , 16 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – C. 106–108.
 7. Курило О. Б., Синютка Н. Г. Реалізація політики фіскальної децентралізації в Україні // Economy and management: modern transformation in the age of globalization: Proceeding of the International scientific conference (Klaipeda, March 24, 2017). – 2017. – C. 36–38.
 8. Синютка Н. Г. Партиципаторний бюджет: інноваційний метод управління місцевими фінансами в Україні чи піар-хід // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції (Львів, 27–31 березня 2017 р.). – 2017. – C. 82–84.
 9. Синютка Н. Г. Муніципальні запозичення як механізм фіскальної децентралізації в Україні // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: Тези науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 3 березня 2017 р.) — К.: КНЕУ, 2017. — С. 183-186.
 10. Синютка Н. Г. Вектори формування муніципальної боргової політики в Україні // Фінанси, банківництво, страхування: матеріали Міжнародної науково-практичної -конференції молодих вчених, 22-23 вересня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 2017. – C. 126–129.
 11. Синютка Н. Г. Фінансування муніципальних програм ресурсозбереження та енергоефективності: нові можливості // Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 січня 2015 р. // Університет економіки і підприємництва. У 2-х частинах. - Хмельницький: Видавничий дім "Гельветика", 2015. - Ч.2. – 2015. – C. 125–128.
 12. Синютка Н. Г. Облігації місцевих позик та інституціональні інвестори: втрачені можливості // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Дніпропетровськ , 27 березня 2015 року). – 2015. – C. 79–81.
 13. Синютка Н. Г. Проблемні аспекти державного регулювання в сфері субнаціональних запозичень України // Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 13-14 лютого 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. 2 частина. – 2015. – C. 63–66.
 14. Синютка Н. Г. Заощадження домогосподарств як ресурс для активізації ринку муніципальних запозичень України // Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015 р.). - У 3-х частинах. - Ч. 3. – 2015. – C. 104–107.
 15. Синютка Н. Г. Боргова політика українських муніципалітетів : зміна пріоритетів // Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 20-21 лютого 2015р.\\ Національний гірничий університет. – 2015. – C. 194–197.
 16. Синютка Н. Г. Дефіцитність сектору місцевих фінансів України як першопричина субнаціональних запозичень // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 13-14 березня 2015 р.) \ ред. кол.: К. С. Шапошников та ін. – 2015. – C. 237–240.
 17. Синютка Н. Г. Активи недержавних пенсійних фондів як ресурс для ринку субнаціональних запозичень України // Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту, обліку та аудиту. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м.Сімферополь, 6-7 березня 2015 р.) \ Наукове об"єднання "Еconomics". – 2015. – C. 92–96.
 18. Синютка Н. Г. Аналіз ефективності муніципальних запозичень України: приховані ризики // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 24-25 вересня 2015 р.).- Львів: ТзOB «Простір-М». - 2015. – C. 171–172.
 19. Синютка Н. Г. Проблемні аспекти запровадження боргового інструментарію в місцеві фінанси України // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). – 2015. – C. 183–186


Кафедра фінансів