Ромака Володимир Афанасійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ромака Володимир Афанасійович
RTEmagicC Romaka Volodimir Afanasiiovich.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 29 січня 1955 року
Місце народження м. Буськ, Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів розроблення фізичних засад інтерметалічних напівпровідників як нових та перспективних термоелектричних матеріалів та термоелементів для енергоощадних термоелектричних генераторів електричного струму, а також термометричних матеріалів, елементів та засобів вимірювання температури.
Кваліфікаційний рівень «Інженер радіофізик».
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор,заслужений винахідник України Стадник Богдан Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2010р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Ромака Володимир Афанасійович — доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 29 січня 1955 р. у м. Буську, Львівської області.

Вищу освіту здобув у 1978 р., закінчивши фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Інженер радіофізик».

Після закінчення фізичного факультету ЛДУ ім.І. Франка був залишений на роботі в університеті.

У 1982-1988 рр.,аспірант, науковий співробітник Інституту напівпровідників АН України (м.Київ), де у 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук по спеціальності 01.04.10 — фізика напівпровідників і діелектриків.

У 1989-1992 рр.працював асистентом, старшим викладачем кафедри напівпровідникової електроніки Львівського політехнічного інституту.

У 2005 р.повернувся в Національний університет «Львівська політехніка», де працював на посаді доцента кафедри автоматики та телемеханіки, а нині — професор кафедри захисту інформації.

У 2008 р. у НУ «Львівська політехніка» захистив докторську дисертацію, зроблену в університеті та Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, на тему «Фізичні засади розроблення термометричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників» за спеціальністю 05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин.

Науковий консультант - доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України Стадник Богдан Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів — розроблення фізичних засад інтерметалічних напівпровідників як нових та перспективних термоелектричних матеріалів та термоелементів для енергоощадних термоелектричних генераторів електричного струму, а також термометричних матеріалів, елементів та засобів вимірювання температури.

Читає лекційні курси з дисциплін: Менеджмент інформаційної безпеки та Менеджмент у сфері захисту інформації.

Вибрані публікації

Автор понад 300 наукових праць, учасник багатьох міжнародних наукових конференцій. Близько 200 наукових статей опубліковано у наукових журналах, які індексуються у міжнародних наук метричних базах даних. Підготував двох кандидатів технічних наук та одного доктора технічних наук. Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу “Physics and Chemistry of Solid State” ISSN 1729-4428, який належить до переліку наукових фахових видань України та Індексується в Index Coperniсus. Член спеціалізованої вченої ради Д26.224.02 із захисту докторських дисертацій в Інституті технічної теплофізики НАН України (м. Київ). Автор двох навчальних посібників з грифом МОН України, двох підручників, монографії:


Основні публікації:

  1. Гарасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Ромака В.А. Комплексні системи санкціонованого доступу. Навчальний посібник з грифом МОН України, вид. НУ «Львівська політехніка, Львів, 2010.
  2. Ромака В.А., Дудикевич В.Б., Гарасим Ю.Р., Гаранюк П.І., Козлюк О.І. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Навчальний посібник з грифом МОН України, вид. НУ «Львівська політехніка, Львів, 2012.
  3. Ромака В.А., Корж Р.О., Гарасим Ю.Р. Менеджмент у сфері захисту інформації. Підручник, вид. ЗУКЦ, Львів, 2013.
  4. Ромака В.А., Лагун А.Е., Гарасим Ю.Р., Рак Т.Є., Самотий В.В., Рибій М.М. Аудит інформаційної безпеки. Підручник, вид. СПОЛОМ, Львів, 2015.
  5. Ромака В.А., Ромака В.В., Стадник Ю.В. Інтерметалічні напівпровідники: властивості та застосування. Монографія, вид. НУ «Львівська політехніка, Львів, 2011.


Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77]