Ришковець Юрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ришковець Юрій Володимирович
Ryshkovets.jpg
к.т.н., старший викладач
Дата народження 29 травня 1982 року
Місце народження м. Дрогобич
Громадянство Україна
Alma mater Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Інформатика»
Галузь наукових інтересів Розроблення алгоритмів структурного перетворення веб-галерей
Кваліфікаційний рівень математик-програміст, викладач інформатики
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Жежнич Павло Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра інформаційних систем та мереж

Ришковець Юрій Володимирович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 29 травня 1982 року

Освіта:

У 2006 р. з відзнакою закінчив інститут фізики, математики та інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Інформатика» і отримав кваліфікацію математик-програміст, викладач інформатики;

2010-2013 рр. — аспірант Національного університету «Львівська політехніка»;

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Тема дисертації: Методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересів користувача [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ришковець Юрій Володимирович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. — 167 с. : рис., табл.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцентЖежнич Павло Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»


'Професійна діяльність:'

Сфера наукових інтересів

 • Реляційні бази даних та бази часово-залежних даних.
 • Методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересу користувача.
 • Консолідація даних при організації мультимедійного середовища.
 • Електронне урядування.

Перелік навчальних дисциплін

Програмування та алгоритмічні мови

Основи програмування

Вибрані публікації

Автор понад 25 наукових праць, основні з яких такі:

 • Ryshkovets Yu.V., Zhezhnych P. I. Information model of Web-gallery taking into account user’s interests // ECONTECHMOD : an international quarterly journal on economics of technology and modelling processes, 2013. -№ 2. — 0,625 д.а. («BazTech» database)
 • Операційні системи : лабораторний практикум [для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» ] / Ришковець Юрій Володимирович. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. — 74 с.
 • Аналіз особливостей відвідування Веб-галерей з урахуванням поведінки користувача / Ю. В. Ришковець, П. І. Жежнич // Журн. «Радиоэлектроника и информатика». — 2012. — № 2. — С. 90-93.
 • Development of software architecture for Web-gallery creation considering the user’s interests / Yuriy Ryshkovets // Proceedings of the 7th International Scientific and Technical Conference «Computer Sciences and Information Technologies». — Lviv : Publisher Lviv Polytechnic, 2012. — p. 150-151.
 • Комп’ютерні мережі : лаб. практ. з дисц. «Комп’ютерні мережі» для студ. напряму підготов. 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Ю. В. Ришковець ; [відп. за вип. О. Р. Гарбич-Мошора] ; ДДПУ ім. І. Франка. — Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. — 88 с.
 • Моделювання інформаційних потреб користувача Веб-галереї / Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич // Журн. «Штучний інтелект». — 2011. — № 1. — С. 236-242.
 • Проектування інтелектуальних агентів на основі адаптивних онтологій / B. В. Литвин, Н. Б. Шаховська, А. С. Мельник, О. Ю. Пшеничний, Ю. В. Ришковець // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2010 : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф., 17-21 трав. 2010 р., Євпаторія, Україна : у 2 т. / Херсон. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Херсон, 2010. — Т. 2. : Аналіз та моделювання складних систем і процесів. Теоретичні і прикладні аспекти систем прийняття рішень. Обчислювальний інтелект. Безпека інформаційних систем і мереж. — С. 401-404. -Бібліогр.: 8 назв. — Парал. тит. арк. англ., рос.
 • Розробка алгоритму об’єднання Веб-галерей / Ю. Ришковець // Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -C. 44-45. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 2 назви. — Парал. тит. арк. англ.
 • Розроблення алгоритмів структурного перетворення веб-галерей / Ю. В. Ришковець, П. І. Жежнич // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 163-170. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № б73). — Бібліогр.: 4 назви.
 • Розроблення інтелектуальної інформаційно-пошукової Веб-системи виставки виробів народного мистецтва / Ю. В. Ришковець, І. М. Лук’яненко // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -С. 227-236. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). — Бібліогр.: 15 назв.
 • The analysis of standard tools of exporting data to XML-formats and XML-documents in the popular DBMS / Yu. Ryshkovets // Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 159-160. — Bibliogr.: 2 titles.
 • Побудова віртуальних галерей за інтересом користувача / Ю.В. Ришковець, В.В. Литвин, П.І. Жежнич // Зб. наук. праць / НАН України, Ін-т пробл. модел. в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К. : Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є.Пухова, 2009. — Випуск 51. — С. 159-166.

Участь у проектах:

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, 79013, Львів; 4-й навчальний корпус, кімната № 122а,

тел. +38 (032) 258-25-38