Ракобовчук Лариса Маратівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 16:12, 23 лютого 2015, створена Галина Денисенко (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Ракобовчук Лариса Маратівна
RTEmagicC Rakobovchuk stara.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 1 червня 1959 р.
Громадянство Україна
Alma mater Український поліграфічний інститут
Дата закінчення 1986 р.
Галузь наукових інтересів зв’язана з дослідженнями і розробкою матеріалів для електронної техніки.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1987 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1997 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Ракобовчук Лариса Маратівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 1 червня 1959 р.

Кандидат технічних наук (1987 р.), доцент (1997 р.), доцент кафедри.

У 1983 році закінчила технологічний факультет Українського поліграфічного інституту.

Навчальна робота

Лекційні курси

 • Технічні засоби охорони об'єктів
 • Захист інформації в інформаційних системах
 • Системи технічного захисту інформації

Нагороди та відзнаки

150px-Badge Inventor of the USSR.png Нагрудний знак «Изобретатель СССР»] (1989 р.)

Наукова діяльність

Напрямок науково-інженерних досліджень: зв’язаний з дослідженнями і розробкою матеріалів для електронної техніки.

Вибрані публікації

Автор 15 авторських свідоцтв на винаходи, опублікувала більше 40 наукових праць та 30 методичних розробок.

Основні публікації:

 1. З.Ю. Готра, Дж. Тейт, Р. Кікінеші, А.А. Закутаєв, Л.М.Ракобовчук. Прозрачные электропроводящие тонкие пленки BaCuTeF для полупроводниковой электроники// «Технология и конструирование в электронной аппаратуре» («ТКЭА»), — № 5.
 2. Ivan Lopatinsky, Zoja Dutchak, Galyna Pavlova, LarisaRakobovchukBogdan Yavorsky. Liquid Crystal Analog Discrete Indicator//Матеріали Міжнародної конф. TCSET’2008 Львів-Славсько, — Львів: НУ ЛП, 2008, — с.119-120.
 3. Спосіб діагностування отруєння крові важкими металами/Номер патенту: 31814/Опубліковано: 15.12.2000/Автори: Готра Олександра Зенонівна, Ракобовчук Лариса Маратівна, Юр’єв Руслан Сергійович.
 4. Дослідження фільтрів І,ІІ і ІІІ родів фазочастотним методом : Метод. вказівки до лаборатор. роботи з курсу «Електрон. пристрої зв’язку» для студ. спец. 7.090802 «Електрон. прилади та пристрої» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: Л.М. Ракобовчук, С.О. Юр’єв. -Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2003. — 12 с. — Бібліогр.: с. 11 (3 назви).
 5. Лазерна ударна хвиля як механізм трансформації дефектної структури напівпровідника / О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк, С.О.Юр’єв, Л.М. Ракобовчук // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2003. — №482: Електроніка. — С. 55-62. — Бібліогр.: 28 назв.
 6. Прилад для передачі інформації на відстань / В. Б.Дудикевич, В. О. Ракобовчук // Дванадцята відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки, 7-9 квітня 2009 р. : тези доп. /Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — С. 30.
 7. Розрахунок структури невпорядкованого селену методом комп’ютерного моделювання / З. А. Дутчак, Л. М. Ракобовчук, Б. М. Яворський //Дванадцята відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки, 7-9 квітня 2009 р.: тези доп. / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л.: Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — С. 31.
 8. Розробка безпечних систем ІР-телефонії / Л. М.Ракобовчук, С. В. Харчук, І. І. Рудик // Дванадцята відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки, 7-9 квітня 2009р.: тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — С. 53.
 9. The automatization of information security of localcalculation network with the open access to internet on freeBSD base / A.Piskozub, D. Levytskyy, I. Rudyk, L. Rakobovchuk // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна/ Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вежа і Ко, 2009. — С. 465-467.
 10. The fellow creature order in amorphous Se-Cd films / Z.Dutchak, L. Rakobovchuk, B. Yavorsky, R. Jatsuk // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна /Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 21. — Bibliogr.: 2titles.
 11. Захист інформації в протоколі Н. 323 / В. Б. Дудикевич, В. М. Стеренчук, Л. М. Ракобовчук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 трав. 2010 р., Вінниця, Україна / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2010. — С. 195-196.
 12. BFO металодетектор / В. Б. Дудикевич, Т. Б. Крет, П. А.Пуля, Л. М. Ракобовчук // Інформ. безпека. 2010. — № 2 (4). — С. 30-33. — Бібліогр.: 3 назви.
 13. Синтез математичної моделі прогнозування для систем захисту інформації / В. Б. Дудикевич, В. М. Стеренчук, Л. М. Ракобовчук //Сучасн. захист інформації. 2010. — № 1. — С. 70-72. — Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77