Піхоцька Ольга Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Піхоцька Ольга Миколаївна
OPihocka.jpg
Alma mater Тернопільський фінансово-економічний інститут
Дата закінчення 1986
Спеціальність Фінанси і кредит
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 2006
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2016 – дотепер асистент кафедри фінансів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Бюджетна система

 1. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.
 2. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [за загальною редакцією, передмова Ф.О.Ярошенка]. К.: Зовнішня торгівля: УДУФМТ, 2010 р. – 592с.
 3. Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М.Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.
 4. Фінанси: курс для фінансиста / колектив авторів: Буряк П.Ю., Жихор О.Б., Бугіль С.Я. та ін. // Підручник / За ред. П.Ю. Буряка та О.Б. Жихор. – К.: „Хай-тек Пресˮ, 2010. – 528 с.
 5. Аналіз ефективності використання видатків місцевих бюджетів / О.М. Піхоцька, О.Р. Західна // Вісник ЛДФА, Економічні науки. – №26 . – 2014. – С. 78 – 85.
 6. Аналіз взаємодії податкової системи із соціально-економічним середовищем та визначення оптимального рівня податкового навантаження / Піхоцька О.М., Кулинич // Вісник ДДФА, Економічні науки. - №1(33). – 2015р. - с.216-221.
 7. Состояние государственного долга и пути обеспечения долговой безопасности Украины/ О.Пихоцкая// Сборник научных статей VII Международной научно-практической конференции по вопросам экономики «Банковская система: устойчивость и перспективы развития» (4-5 апреля) - Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 2016. – с.143-147.


Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Формування і розвиток системи місцевих податків і зборів в Україні» за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит, 2006р.


Підвищення кваліфікації

2016 р. - Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації


Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М.Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.
 2. Фінанси: курс для фінансиста / колектив авторів: Буряк П.Ю., Жихор О.Б., Бугіль С.Я. та ін. // Підручник / За ред. П.Ю. Буряка та О.Б. Жихор. – К.: „Хай-тек Пресˮ, 2010. – 528 с.

Монографії

 1. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [за загальною редакцією, передмова Ф.О.Ярошенка]. К.: Зовнішня торгівля: УДУФМТ, 2010 р. – 592с.
 2. Аналіз ефективності використання видатків місцевих бюджетів / О.М. Піхоцька, О.Р. Західна // Вісник ЛДФА, Економічні науки. – №26 . – 2014. – С. 78 – 85.
 3. Аналіз взаємодії податкової системи із соціально-економічним середовищем та визначення оптимального рівня податкового навантаження / Піхоцька О.М., Кулинич // Вісник ДДФА, Економічні науки. - №1(33). – 2015р. - с.216-221.
 4. Состояние государственного долга и пути обеспечения долговой безопасности Украины/ О.Пихоцкая// Сборник научных статей VII Международной научно-практической конференции по вопросам экономики «Банковская система: устойчивость и перспективы развития» (4-5 апреля) - Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 2016. – с.143-147.
 5. Піхоцька О.М. Аналіз стану надходження місцевих податків і зборів в Україні // Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2009р.) – Львів: ЛДФА, 2009.
 6. Піхоцька О.М. Особливості бюджетного фінансування видатків на утримання органів влади і управління // Актуальні питання теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 23-24 квітня 2009р.). Рівне: НУВГП, 2009.
 7. Піхоцька О.М., Маринець В.П. Актуальні питання вдосконалення податкової системи України в умовах євроінтеграції // Партнерство ЄС з країнами Сходу в умовах євроігтеграції. Матеріали міжнародної наукової конференції (12-16 червня 2010р.). – Львів – Лодзь, 2010.
 8. Формування власних доходів бюджетів місцевого самоврядування в умовах бюджетно-податкової реформи / О.М. Піхоцька // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 листопада) – Львів: ЛДФА, 2013. – С. 55-57.


Кафедра фінансів