Почапська Ірина Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Почапська Ірина Ярославівна
Ir2.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 3 травня 1972
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Національність Українка
Alma mater НУ "Львівська політехніка"
Дата закінчення 1994
Спеціальність Хімічна технологія органічних речовин
Кваліфікаційний рівень інженер-технолог, магістр
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2016
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола, Кафедра цивільної безпеки

Почапська Ірина Ярославівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки , Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола.

Біографічні відомості

Дата народження – 3 травня 1972 р.

У 1994 р. закінчила Державний університет “Львівська політехніка” і отримала диплом “з відзнакою” за спеціальністю 25.01 «Хімічна технологія органічних речовин» та здобула кваліфікацію інженера хіміка-технолога.

У 1994-1995 рр. – навчалась у магістратурі за програмою «Технологія продуктів органічного синтезу» і отримала диплом з кваліфікацією магістра.

Згодом у 1995-1998 рр. - навчання у аспірантурі денної форми навчання з відривом від виробництва при кафедрі ТОП ДУ “Львівська політехніка”; у 1999 р. захистила кандидатську дисертацію.


Професійна діяльність

1999 р. – інженер дочірнього науково-виробничого підприємства «Еталон-Мікро».

1999–2001 рр. – старший лаборант кафедри хімічної технології переробки нафти і газу НУ «Львівська політехніка».

2001–2002 рр. – м.н.с. по темі ДБ12/ЛІЗ при кафедрі хімічної технології переробки нафти і газу НУ «Львівська політехніка».

У травні 2005 р. за плідну працю нагороджена Дипломом НУ «Львівська політехніка».

2003–2005 рр. – асистент кафедри охорони праці НУ «Львівська політехніка».

2006–2010 рр. – старший викладач кафедри охорони праці НУ «Львівська політехніка».

2010–2015 рр. – доцент кафедри охорони праці НУ «Львівська політехніка».

З 2015 – доцент кафедри цивільної безпеки НУ «Львівська політехніка».

У 2016 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри цивільної безпеки.

З вересня 2021 р. – декан бакалаврату Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка».

У 2022 р. нагороджена Грамотою Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за участь у роботі Української дистанційної школи, високий рівень організації освітнього процесу, підготовку дидактичних матеріалів для дистанційного навчання учнів.

Підвищення кваліфікації

  • Сертифікат проходження онлайн-курсу «Освітні інструменти критичного мислення»
.
  • Сертифікат про підвищення кваліфікації «Діджиталізація навчального процесу»
.
  • Сертифікат про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Педагогічна техніка викладача ЗВО»
.
  • Сертифікат про підвищення кваліфікації «Міжнародні освітні програми»
.
  • Сертифікат про проходження курсу Webinar Series «Tech Summer for Teachers»
.
  • Сертифікат про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Професійно-педагогічна мобільність викладача закладу вищої освіти»
ПП6.gif
  • Сертифікат про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Інтелектуальна власність науково-педагогічного працівника у технічному закладі вищої освіти: теоретичні аспекти та практичне використання»
.
  • Сертифікат про проходження курсу Webinar Series «Tech Summer for Teachers»
.
  • Сертифікат про участь у навчальному тренінгу «Сучасні платформи онлайн навчання»
.

Дисципліни, які викладає:

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Професійна та цивільна безпека

• Безпечна експлуатація інженерних систем і мереж

• Інформаційні технології безпеки праці та техногенної безпеки


Наукова робота

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію. Тема дисертації: Розробка основ технології одержання акрилових мономерів з бета- лактонів [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.17.04 / Почапська Ірина Ярославівна ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 165 л. — л.132-143.

Науковий керівник- д.т.н., професор Мокрий Є.М.

Участь у виконанні договорів по науково-дослідній роботі:

• виконання госпдоговору НДЛ-12 (02.04.2018-30.04.2018)

• ДБ/КC (02.04.2018-30.06.2018)

• виконання госпдоговору № 0608 НДЛ №12 (07.10.2018-31.12.2019)

Напрямки наукових досліджень:

• Дослідження та пошук шляхів утилізації забруднень нафтохімічного походження

• Охорона праці та безпека життєдіяльності

• Органічна хімія

Наукові публікації:

Опублікувала понад 100 наукових праць (з них 18 одноосібних), в тому числі 40 статей у фахових журналах, 1 патент України на винахід. Автор 34 методичних розробок (з них 6 одноосібних), 8 сертифікованих електронних навчально-методичних комплексів, 2 навчальних посібників, 3 конспектів лекцій.

Основні праці:

1. Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності: навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Левада, 2021. – 326 c.

2. Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності (практикум): навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Левада, 2019. – 240 c.

3. Y. Khlibyshyn, I. Pochapska, O. Grynyshyn, Z. Gnativ. The study of the fabrification of bitumen from acid tars and oil residues // Питання хімії та хімічної технології. – 2018. – № 5 (120). – С. 161–167. (SciVerse SCOPUS)

4. Ю. Я. Хлібишин, І. В. Фридер, О. Б. Гринишин, І. Я. Почапська. Новий метод відображення властивостей нафтових бітумів залежно від їх групового складу // Нафтогазова галузь України. – 2016. – № 6. – С. 30–32.

5. Sabadash V., Gumnitsky J., Lyuta O., Pochapska I. Thermodynamics of (NH4+) cation adsorption under static conditions // Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, № 2. – P. 143–146. (Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index)

6. Хлібишин Ю. Я., Почапська І. Я., Гринишин О. Б. Дослідження розподілу твердих вуглеводнів у фракціях твердих нафтових відкладів // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2017. – № 2 (41). – С. 89–93. (Google Scholar).

7. Pochapska I. Analysis of the causes of occupational injuries in European countries // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018, (25–27 квітня 2018 року, Львів, Україна) - Львів : ТзОВ “Західно-український консалтинг центр”. – C. 98 – 100.

8. Khlibyshyn Y., Pochapska I., Grynyshyn O., Hladkyi O. Preparation of bitumen using acidic tars // Chemical technology and engineering : proceedings of the 2nd International scientific conference, June 24–28th, 2019, Lviv, Ukraine. – 2019. – C. 394–396. (Google Scholar).

9. Хлібишин Ю. Я., Почапська І. Я., Несторяк О. І. Одержання спиртових дистилятів з вітчизняної зернової сировини // Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2020. – Vol. 3, № 1. – P. 142–147. (Index Copernicus).

10. Хлібишин Ю. Я., Почапська І. Я. Дослідження культивування дріжджів Saccharomyces cerevisiae в різних середовищах // Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2021. – Vol. 4, № 2. – Р. 122–126. (Index Copernicus).

11. Гринишин О. Б., Нагурський А. О., Почапська І. Я., Хлібишин Ю. Я. Модифікування дорожніх бітумів гумовою крихтою відпрацьованих шин // Екологічні науки. – 2017. – № 3/4 (18/19). – С. 64–70. (Google Scholar).


Статті у колективних монографіях :

1. Почапська І.Я. Вивчення охорони праці в контексті отримання якісної освіти. Безпека праці. Теорія і практика сучасного розвитку: колективна монографія / За редакцією проф. Нагурського О.А. – Львів: Видавництво Західно-Український консалтинг центр, 2021. – 270 c.

Контакти

пл. Св. Юра,1 3-й навчальний корпус, кімната 308А.

E-mail: iryna.y.pochapska@lpnu.ua

Посилання:

• Профіль userID Google Scholar

• Профіль scopusID НУЛП

• Профіль web of Science НУЛП

• Профіль ORCID