Попович Олена Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Попович Олена Романівна
PopovychOR.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 20.07.1967 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність хімічна технологія кераміки та вогнетривів
Галузь наукових інтересів застосування новітніх технологій для очищення промислових та побутових вод та технологій для переробки та утилізації побутових відходів
Кваліфікаційний рівень інженер-хімік-технолог
Науковий ступінь кандидат технічних наук,
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Гумницький Ярослав Михайлович, Львівський політехнічний інститут
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екології та збалансованого природокористування

Попович Олена Романівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка».

ОСВІТА

1990 р. — закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут з відзнакою. Спеціальність — хімічна технологія кераміки та вогнетривів. Кваліфікаціяі нженер хімік — технолог.

Тема кандидатської дисертації «Механізм та кінетика десорбції цільових компонентів з адсорбентів, покритих полімерними оболонками». Рік захисту 2001, керівникд.т.н. професор Гумницький Ярослав Михайлович ,Львів

2001 р. — Диплом кандидата технічних наук. Спеціальність — процеси та обладнання хімічних технологій кафедра ХІПЕ.

Вчене звання доцента 2004 р. кафедра ЕОНС

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1991р. — методист деканату хіміко-технологічного факультету

1992р. — викладач — стажист, кафедра Процеси та апарати хімічної технології

1993р. — асистент, кафедра Процеси та апарати хімічної технології

2001р. — к.т.н., доцент кафедри Хімічної інженерії та промислової екології

2002-2011рр.— к.т.н., доцент кафедри Екології та охорони навколишнього середовища

2012р. —к.т.н., доцент кафедри Екології та збалансованого природокористування, заступник зав. кафедри

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Лекційні курси:


Гідрологія

Екологічнабіотехнологія

Переробкаі утилізація твердих промислових відходів

Переробката утилізація муніципальних відходів

Екологія(фармація,біотехнологія, захист інформації, безпека інформації, упр.інформацією, хімічна технологія, менеджмент, метрологія)

Біологія

Основи промислової екології

Технологіята устаткування для очищення газових, рідинних середовищ та твердих відходів


НАУКОВА РОБОТА

Науковіінтереси — застосування новітніх технологій для очищення промислових та побутових вод та технологій для переробки та утилізації побутових відходів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 61 публікація, в т.ч. 50 наукових статей, 26 тез доповідей на наукових конференціях різного рівня, та 3 авторські свідоцтва, 1 патент, 22 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, курсових проектів напряму «Екологія», повне забезпечення дисципліни Інженерна екологія у віртуальному середовищі.

Серед них:


1. Дячок В.В., Попович О.Р., Захарко Я.М. Основи екології // Навчальний посібник. Друкарня Львівського інституту Сухопутних військ НУ «Львівська політехніка». —Л.: 2008.

2. Захарко Я.М., Якимечко Г.Я., Попович О.Р. Аспекти рециклінгу будівельних відходів // І Міжнародний конгрес. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. Збірник матеріалів. Львів. 28-29 травня 2009 р.

3.ПетрушкаІ.М., Попович О.Р., Жук Г.В. Біогазовий потенціал твердих побутових відходів.//Вісник НУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їхзастосування № 644, С. 185-188. 2009 р.

4. ПоповичО. Р., Ятчишин Ю. Й., Кіндій М.В., Леськів Г.З. Аналіз політики передових країн свту у свері поводження з твердими побутовими відходами та перспективи застосування напрацьованої стратегії для України//Вісник НУ «ЛП» Хімія,технологія речовин та їх застосування № 667.-2010.-с.294-298


КОНТАКТИ=

79013, м. Львів , НУ ЛП, 8 навчальний корпус, 121 кімн.,тел.:+38(032)258-24-53

lpolenaeko@yahoo.com