Відмінності між версіями «Попович Олена Романівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = ПоповичОлена Романівна | Зображення (фото) = Popovych.jpg‎ | Підпис зображення ...)
 
 
(Не показані 11 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
 
 
{{Особа
 
{{Особа
| П.І.Б = ПоповичОлена Романівна
+
| П.І.Б = Попович Олена Романівна
| Зображення (фото) = Popovych.jpg‎
+
| Зображення (фото) = PopovychOR.jpg‎
| Підпис зображення (фото) =к.т.н., доцент
+
| Підпис зображення (фото) = к.т.н., доцент
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
 
| Дата народження = 20.07.1967 р.
 
| Дата народження = 20.07.1967 р.
Рядок 28: Рядок 26:
 
| Спеціальність = хімічна технологія кераміки та вогнетривів  
 
| Спеціальність = хімічна технологія кераміки та вогнетривів  
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = застосування новітніх технологій для очищенняпромислових та побутових вод та технологій для переробки та утилізаціїпобутових відходів
+
| Галузь наукових інтересів = застосування новітніх технологій для очищення промислових та побутових вод та технологій для переробки та утилізації побутових відходів
 
| Кваліфікаційний рівень = інженер-хімік-технолог
 
| Кваліфікаційний рівень = інженер-хімік-технолог
 
| Науковий ступінь = кандидат технічних наук,  
 
| Науковий ступінь = кандидат технічних наук,  
 
 
| Науковий керівник = доктор технічних наук, професор [[Гумницький Ярослав Михайлович]], [[Львівський політехнічний інститут]]  
 
| Науковий керівник = доктор технічних наук, професор [[Гумницький Ярослав Михайлович]], [[Львівський політехнічний інститут]]  
 
 
| Дата присвоєння н_с = 2001 р.
 
| Дата присвоєння н_с = 2001 р.
 
| Вчене звання = доцент
 
| Вчене звання = доцент
Рядок 40: Рядок 36:
 
| Відомі команди =
 
| Відомі команди =
 
| Відомий у зв’язку з =  
 
| Відомий у зв’язку з =  
| Поточне місце роботи = [[Національний університет «Львівськаполітехніка»]] [[Кафедра екології та збалансованого природокористування]]
+
| Поточне місце роботи = [[Національний університет «Львівська політехніка»]], [[Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім.  В’ячеслава Чорновола|ІЕПТ]], [[Кафедра екології та збалансованого природокористування]]
 
| Почесні звання =  
 
| Почесні звання =  
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->
Рядок 47: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
ПоповичОлена Романівна — кандидат технічних наук, доцент [[Кафедра екології тазбалансованого природокористування|кафедри екології та збалансованогоприродокористування]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
+
'''Попович Олена Романівна''' — кандидат технічних наук, доцент [[Кафедра екології та збалансованого природокористування|кафедри екології та збалансованого природокористування]] [[Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола|Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
 
   
 
   
====ОСВІТА====
+
==Освіта==
 +
* 1990 р. — закінчила [[Львівський  політехнічний інститут|Львівський ордена Леніна політехнічний інститут]] з відзнакою. ''Спеціальність'' — хімічна технологія кераміки та вогнетривів. Кваліфікація інженер хімік-технолог.
 +
* 2001 р. — захист кандидатської дисертації та отримання диплому кандидата технічних наук. ''Спеціальність'' — процеси та обладнання хімічних технологій кафедра ХІПЕ.
 +
''Тема кандидатської дисертації:'' «Механізм та кінетика десорбції цільових компонентів з адсорбентів, покритих полімерними оболонками».
 +
 
 +
''Керівник:'' д.т.н. професор [[Гумницький Ярослав Михайлович|Гумницький Я.М.]]
 
   
 
   
1990 р. —закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут з відзнакою.Спеціальність — хімічна технологія кераміки та вогнетривів. Кваліфікаціяінженер хімік — технолог.
+
''Вчене звання'' доцента 2004 р. кафедра ЕОНС
 
   
 
   
Темакандидатської дисертації «Механізм та кінетика десорбції цільових компонентів задсорбентів, покритих полімерними оболонками». Рік захисту 2001, керівникд.т.н. професор
+
==Професійна діяльність==
[[ГумницькийЯрослав Михайлович]] ,Львів  
+
 
 +
* 1991 р. — методист деканату хіміко-технологічного факультету;
 +
* 1992 р. — викладач-стажист, кафедра «Процеси та апарати хімічної технології»;
 +
* 1993 р. — асистент, кафедра «Процеси та апарати хімічної технології»;
 +
* 2001 р. — к.т.н., доцент кафедри Хімічної інженерії та промислової екології;
 +
* 2002-2011 рр. — к.т.н., доцент кафедри Екології та охорони навколишнього середовища;
 +
* 2012 р. — к.т.н., доцент [[кафедра екології та збалансованого природокористування|кафедри Екології та збалансованого природокористування]], заступник зав. кафедри.
 +
 
 +
Виконую обов’язки заступника завідувача кафедри, відповідальна на кафедрі за міжнародну співпрацю, член Вченої Ради ІСТР.
 +
 
 +
Призначена куратором групи ЕКА-41.
 +
 
 +
Володію англійською та російською мовами.
 +
 
 +
===Навчальна робота===
 +
 
 +
''Лекційні курси:''
 +
* «Гідрологія», « Основи мікробіології», «Переробка та утилізація спеціальних відходів» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;
 +
* «Екологічна біотехнологія», «Утилізація промислових та побутових відходів», «Системи екоменеджменту та концепція сталого розвитку» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації 01.00 «Екологія та охорона навколишнього середовища» та 02.00 «Екологічний контроль та аудит»;
 +
* Екологія для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Цивільна безпека» 
 +
* «Екологічне управління» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації 02.00 «Екологічний контроль та аудит»
 +
 
 +
==Наукова діяльність==
 +
 
 +
===Наукова робота===
 +
 
 +
Працє над застосуванням новітніх технологій для очищення промислових та побутових вод та технологій для переробки та утилізації побутових відходів.
 +
 
 +
===Основні публікації===
 +
Опубліковано 87 публікацій, в т.ч. 67 наукових статей, 37 тез доповідей на наукових конференціях різного рівня, та 3 авторські свідоцтва, 1 патент, 34 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт та практичних робіт. Розроблено повне забезпечення дисциплін Основи екології, Гідрологія, Грунтознавство у віртуальному середовищі.
 +
# Мальований М.С., Попович О.Р., Слюсар В.Т., Вронська Н.Ю. Альтернативні методи очищення стічних вод від амонійного азоту // Екогеофорум 2017. Актуальні проблеми та інновації : міжнародна науково-практична конференція (22-25 березня 2017 р., Івано-Франківськ) . – C. 147 – 148.
 +
# Попович О.Р., Вронська Н.Ю., Слюсар В., Мальований М.С. Застосування УФВ для процесу очищення стічних вод від бактеріального забруднення // Хімічна технологія та інженерія : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Львів, 26–30 червня 2017 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 386 – 387.
 +
# Попович О.Р., Вронська Н.Ю., Слюсар В.Т., Мальований М.С. Вплив ультрафіолетового опромінення на зниження бактеріального забруднення стічних вод // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 26-28 квітня 2017 р.) - Запоріжжя : ПП "АА Тандем". – C. 215 – 216.
 +
# Попович О.Р., Ковальчук О.З. Вплив кислотного чинника на перебіг грунтових процесів // Семінар "Сталий розвиток - погляд у майбутнє" : збірник матеріалів, Львів, 15 вересня 2017 р. : до 60-річчя доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри екології та збалансованого природокористування, заслуженого діяча науки і техніки України Мирослава Мальованого / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут сталого розвитку імені Вячеслава Чорновола - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 25.
 +
# Попович О.Р., Мальований М.С., Слюсар В.Т., Вронська Н.Ю. Застосування біологічних технологій для очищення стічних вод на основі ANAMMOX-процесу // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання : матеріали шістнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25–26 травня 2017 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 134 – 135.
 +
# Попович О.Р., Слюсар В., Вронська Н.Ю., Мальований М.С. Оцінка рівня екологічної небезпеки від неефективної роботи муніципальних очисних споруд // Хімічна технологія та інженерія : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Львів, 26–30 червня 2017 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 384 – 385.
 +
# Рацкий Н.І., Попович О.Р. Антропогенний вплив на екосистему озера Світязь // Матеріали Четвертого студентського конгресу "Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування" (Львів, 26-27 квітня 2017) . – C. 89 – 90.
 +
# Svyryda I., Popovych O. Analysis of the environmental impact Ltd." Tarkett Vinisin " Kalush // Litteris et Artibus : матеріали VІI Міжнародного молодіжного наукового форуму (Львів, 23–25 листопада 2017 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 146 – 148.
 +
# Свирида І.М., Попович О.Р. Вплив підприємства ТзОВ «Таркетт вінісін» на навколишнє середовище // Матеріали Четвертого студентського конгресу "Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування" (Львів, 26-27 квітня 2017) . – C. 101 – 103.
 +
 
 +
==Контакти==
 
   
 
   
2001 р. —Диплом кандидата технічних наук. Спеціальність — процеси та обладнання хімічнихтехнологій кафедра ХІПЕ.
+
79013, м. Львів, НУ ЛП, 8 навчальний корпус, 121 кімн., тел.: +38(032)258-24-53
 
   
 
   
Вченезвання доцента 2004 р. кафедра ЕОНС
+
E-mail: Olena.R.Popovych@lpnu.ua
+
 
====ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:====
+
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
+
[[Категорія:Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім.  В’ячеслава Чорновола]]
1991р. —методист деканату хіміко технологічного факультету
+
+
1992р. —викладач — стажист, кафедра Процеси та апарати хімічної технології
+
+
1993р. —асистент, кафедра Процеси та апарати хімічної технології
+
+
2001р. —к.т.н., доцент кафедри Хімічної інженерії та промислової екології
+
+
2002-2011рр.— к.т.н., доцент кафедри Екології та охорони навколишнього середовища
+
+
2012р. —к.т.н., доцент кафедри Екології та збалансованого природокористування,заступник зав. кафедри
+
====НАВЧАЛЬНА РОБОТА====
+
Лекційні курси:
+
+
Гідрологія
+
+
Екологічнабіотехнологія
+
+
Переробкаі утилізація твердих промислових відходів
+
+
Переробката утилізація муніципальних відходів
+
+
Екологія(фармація,біотехнологія, захист інформації, безпека інформації, упр.інформацією, хімічна технологія, менеджмент, метрологія)
+
+
Біологія
+
+
Основипромислової екології
+
Технологіята устаткування для очищення газових, рідинних середовищ та твердих відходів
+
====НАУКОВА РОБОТА====
+
Науковіінтереси — застосування новітніх технологій для очищення промислових тапобутових вод та технологій для переробки та утилізації побутових відходів.
+
====ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ====
+
Опубліковано61 публікація, в т.ч. 50 наукових статей, 26 тез доповідей на науковихконференціях різного рівня, та 3 авторські свідоцтва, 1 патент, 22 методичнихвказівок до виконання лабораторних робіт, курсових проектів напряму «Екологія»,повне забезпечення дисципліни Інженерна екологія у віртуальному середовищі.
+
Серед  них:
+
+
1. ДячокВ.В., Попович О.Р., Захарко Я.М. Основи екології // Навчальний посібник.Друкарня Львівського інституту Сухопутних військ НУ «Львівська політехніка». —Л.: 2008.
+
+
2. ЗахаркоЯ.М., Якимечко Г.Я., Попович О.Р. Аспекти рециклінгу будівельних відходів // ІМіжнародний конгрес. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність.Збалансоване природокористування. Збірник матеріалів. Львів. 28-29 травня 2009 р.
+
+
3.ПетрушкаІ.М., Попович О.Р., Жук Г.В. Біогазовий потенціал твердих побутовихвідходів.//Вісник НУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їхзастосування № 644, С. 185-188. 2009 р.
+
+
4. ПоповичО. Р., Ятчишин Ю. Й., Кіндій М.В., Леськів Г.З. Аналіз політики передових країнсвту у свері поводження з твердими побутовими відходами та перспективизастосування напрацьованої стратегії для України//Вісник НУ «ЛП» Хімія,технологія речовин та їх застосування № 667.-2010.-с.294-298
+
+
+
===КОНТАКТИ====
+
+
79013, м. Львів , НУ ЛП, 8 навчальний корпус, 121 кімн.,тел.:+38(032)258-24-53
+
+
lpolenaeko@yahoo.com
+
[[Категорія:Національнийуніверситет «Львівська політехніка»]]
+
[[Категорія:Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім.  В’ячеславаЧорновола]]
+
 
[[Категорія:Кафедра екології та збалансованого природокористування]]
 
[[Категорія:Кафедра екології та збалансованого природокористування]]
 
[[Категорія:Викладачі]]
 
[[Категорія:Викладачі]]

Поточна версія на 11:05, 17 січня 2018

Попович Олена Романівна
PopovychOR.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 20.07.1967 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність хімічна технологія кераміки та вогнетривів
Галузь наукових інтересів застосування новітніх технологій для очищення промислових та побутових вод та технологій для переробки та утилізації побутових відходів
Кваліфікаційний рівень інженер-хімік-технолог
Науковий ступінь кандидат технічних наук,
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Гумницький Ярослав Михайлович, Львівський політехнічний інститут
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», ІЕПТ, Кафедра екології та збалансованого природокористування

Попович Олена Романівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

 • 1990 р. — закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут з відзнакою. Спеціальність — хімічна технологія кераміки та вогнетривів. Кваліфікація інженер хімік-технолог.
 • 2001 р. — захист кандидатської дисертації та отримання диплому кандидата технічних наук. Спеціальність — процеси та обладнання хімічних технологій кафедра ХІПЕ.

Тема кандидатської дисертації: «Механізм та кінетика десорбції цільових компонентів з адсорбентів, покритих полімерними оболонками».

Керівник: д.т.н. професор Гумницький Я.М.

Вчене звання доцента 2004 р. кафедра ЕОНС

Професійна діяльність

 • 1991 р. — методист деканату хіміко-технологічного факультету;
 • 1992 р. — викладач-стажист, кафедра «Процеси та апарати хімічної технології»;
 • 1993 р. — асистент, кафедра «Процеси та апарати хімічної технології»;
 • 2001 р. — к.т.н., доцент кафедри Хімічної інженерії та промислової екології;
 • 2002-2011 рр. — к.т.н., доцент кафедри Екології та охорони навколишнього середовища;
 • 2012 р. — к.т.н., доцент кафедри Екології та збалансованого природокористування, заступник зав. кафедри.

Виконую обов’язки заступника завідувача кафедри, відповідальна на кафедрі за міжнародну співпрацю, член Вченої Ради ІСТР.

Призначена куратором групи ЕКА-41.

Володію англійською та російською мовами.

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • «Гідрологія», « Основи мікробіології», «Переробка та утилізація спеціальних відходів» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;
 • «Екологічна біотехнологія», «Утилізація промислових та побутових відходів», «Системи екоменеджменту та концепція сталого розвитку» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації 01.00 «Екологія та охорона навколишнього середовища» та 02.00 «Екологічний контроль та аудит»;
 • Екологія для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Цивільна безпека»
 • «Екологічне управління» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації 02.00 «Екологічний контроль та аудит»

Наукова діяльність

Наукова робота

Працє над застосуванням новітніх технологій для очищення промислових та побутових вод та технологій для переробки та утилізації побутових відходів.

Основні публікації

Опубліковано 87 публікацій, в т.ч. 67 наукових статей, 37 тез доповідей на наукових конференціях різного рівня, та 3 авторські свідоцтва, 1 патент, 34 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт та практичних робіт. Розроблено повне забезпечення дисциплін Основи екології, Гідрологія, Грунтознавство у віртуальному середовищі.

 1. Мальований М.С., Попович О.Р., Слюсар В.Т., Вронська Н.Ю. Альтернативні методи очищення стічних вод від амонійного азоту // Екогеофорум 2017. Актуальні проблеми та інновації : міжнародна науково-практична конференція (22-25 березня 2017 р., Івано-Франківськ) . – C. 147 – 148.
 2. Попович О.Р., Вронська Н.Ю., Слюсар В., Мальований М.С. Застосування УФВ для процесу очищення стічних вод від бактеріального забруднення // Хімічна технологія та інженерія : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Львів, 26–30 червня 2017 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 386 – 387.
 3. Попович О.Р., Вронська Н.Ю., Слюсар В.Т., Мальований М.С. Вплив ультрафіолетового опромінення на зниження бактеріального забруднення стічних вод // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 26-28 квітня 2017 р.) - Запоріжжя : ПП "АА Тандем". – C. 215 – 216.
 4. Попович О.Р., Ковальчук О.З. Вплив кислотного чинника на перебіг грунтових процесів // Семінар "Сталий розвиток - погляд у майбутнє" : збірник матеріалів, Львів, 15 вересня 2017 р. : до 60-річчя доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри екології та збалансованого природокористування, заслуженого діяча науки і техніки України Мирослава Мальованого / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут сталого розвитку імені Вячеслава Чорновола - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 25.
 5. Попович О.Р., Мальований М.С., Слюсар В.Т., Вронська Н.Ю. Застосування біологічних технологій для очищення стічних вод на основі ANAMMOX-процесу // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання : матеріали шістнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25–26 травня 2017 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 134 – 135.
 6. Попович О.Р., Слюсар В., Вронська Н.Ю., Мальований М.С. Оцінка рівня екологічної небезпеки від неефективної роботи муніципальних очисних споруд // Хімічна технологія та інженерія : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Львів, 26–30 червня 2017 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 384 – 385.
 7. Рацкий Н.І., Попович О.Р. Антропогенний вплив на екосистему озера Світязь // Матеріали Четвертого студентського конгресу "Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування" (Львів, 26-27 квітня 2017) . – C. 89 – 90.
 8. Svyryda I., Popovych O. Analysis of the environmental impact Ltd." Tarkett Vinisin " Kalush // Litteris et Artibus : матеріали VІI Міжнародного молодіжного наукового форуму (Львів, 23–25 листопада 2017 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 146 – 148.
 9. Свирида І.М., Попович О.Р. Вплив підприємства ТзОВ «Таркетт вінісін» на навколишнє середовище // Матеріали Четвертого студентського конгресу "Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування" (Львів, 26-27 квітня 2017) . – C. 101 – 103.

Контакти

79013, м. Львів, НУ ЛП, 8 навчальний корпус, 121 кімн., тел.: +38(032)258-24-53

E-mail: Olena.R.Popovych@lpnu.ua