Подольчак Назар Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Подольчак Назар Юрійович
АФМ ПОДОЛЬЧАК Н. -1.jpg
д.е.н., зав.кафедри
Військове звання лейтенант запасу ЗСУ
Дата народження 26 січня 1978 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000
Спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Галузь наукових інтересів Формування системи менеджменту та ризик-менеджменту організацій
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та фінансового менеджменту, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Подольчак Назар Юрійович — доктор економічних наук, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження : 26 січня 1978 року

Освіта:

 • 7.02.2011 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Соціально-економічна ефективність систем менеджменту машинобудівних підприємств»
 • 17.09.2003 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю – економіка, організація і управління підприємствами на тему «Формування систем управління підприємством на засадах ризик-менеджменту».
 • 2000-2004 Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет міжнародного права і бізнесу, напрямок міжнародне право, спеціальність міжнародне приватне право.
 • 2000-2003 аспірантура Національного університету «Львівська політехніка», кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва.
 • 1995-2000 Державний університет «Львівська політехніка», факультет економіки і менеджменту, напрямок менеджмент, спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Диплом магістра з відзнакою.
 • 1997-1999 Державний університет «Львівська політехніка», військове відділення. Навчання за програмою офіцера ЗСУ, за напрямком фінансове забезпечення в ЗСУ. Лейтенант запасу ЗСУ.


Досвід роботи:

 • 1.09.2005 – 31.08.2011 доцент Національного університету «Львівська політехніка», кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (лекції – стратегічний менеджмент, міжнародні стратегії економічного розвитку, управління ризиками, адміністративний менеджмент)
 • 7.10.2005 – 1.09.2009 керівник лабораторії управління ВНЗ
 • 1.09.2004 – 1.09.2005 старший викладач Національного університету «Львівська політехніка», кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (проведення лекційних занять з менеджменту і міжнародних стратегій економічного розвитку, семінарів з логіки)
 • 22.07.2005-28.08.2005 стажування у США в Міннесотському університеті (вивчення досвіду викладацької та наукової діяльності, створення та діяльності громадських організацій)
 • 1.09.2002-1.09.2004 асистент Національного університету «Львівська політехніка», кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (проведення семінарських та лабораторних робіт з менеджменту, логіки та міжнародних економічних відносин)
 • 1.07.1998-30.11.2000 Менеджер СП «Фукс Мастила України» (збут продукції, налагодження сітки із збуту продукції, формування системи підтримки збуту продукції)
 • 1.08.1998-30.09.1998 стажування в Великобританії на фірмі «Fuchs Lubricants» PLC (вивчення досвіду збуту продукції, ознайомлення з новими продуктами)
 • 1.08.1997-30.09.1997 стажування в Великобританії на фірмі «Fuchs Lubricants» PLC (вивчення досвіду збуту продукції, ознайомлення з новими продуктами)


Поточне місце роботи:

1.03.2011 – зав. кафедри Адміністративного та фінансового менеджменту

1.09.2001 – професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Нагороди та стипендії:

 • Стипендія для участі у міжнародній конференції та літній школі за програмою СЕЕPUS (2004).
 • Стипендія для стажування у США (2005).
 • Стипендія від голови Львівської обласної Ради як молодому перспективному науковцю (2006).
 • Проект ТЕМПУС «Управління ВНЗ в контексті створення єдиного європейського освітнього простору» (2007-2008).
 • Грамота Львівської Політехніки (2011р.).
 • Грамота Львівської обласної державної адміністрації як кращому молодому науковцю (2011 р.).
 • Кращий молодий науковець ІНЕМ Львівської політехніки (2012р.)

Основні курси лекцій

 • Стратегічний менеджмент,
 • міжнародні стратегії економічного розвитку,
 • управління ризиками в інноваційній діяльності,
 • стратегічне управління інноваційним розвитком.

Наукові інтереси:

Оцінювання ефективності систем менеджменту підприємств, стратегічне управління, ризик-менеджмент, управління ВНЗ.

Вибрані публікації:

Має 160 публікацій, з них 122 наукового та 38 навчально-методичного характеру, в тому числі 71 у фахових виданнях. Після захисту докторської дисертації опублікував 42 праці, з них 29 наукових, у т.ч. 18 у фахових виданнях. Є автором 9 монографій та 3 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 1. Кузьмін О.Є., Мороз А.С., Подольчак Н.Ю., Шуляр Р.В. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту // Національний університет «Львівська політехніка» / монографія. – Львів, 2005. – 335 с.
 2. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2006. – 224 с.
 3. Подольчак Н.Ю. Оцінка ефективності систем менеджменту підприємств за допомогою кластерного аналізу (на прикладі підприємств легкої промисловості України) // Наукові записки. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». - 2006. – Том 56. – С. 94-99.
 4. Загородній А.Г., Подольчак Н.Ю. Визначення оптимальної ціни освітніх послуг Вища школа. – 2006. - №1. – С. 53-58.
 5. Подольчак Н.Ю. Підвищення рівня ефективності менеджменту підприємств на засадах використання R-теорії мотивації // Економіка України. – 2005. - Планування економічних ризиків машинобудівних підприємств / Н.Ю. Подольчак, О.Р. Беднарська // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». — Київ: Національна академія управління. — № 8 (122). — 2011. — С. 219-230. (фахове видання).
 6. Удосконалення систем менеджменту підприємств шляхом використання R-теорії мотивації / Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» „Логістика“. — Львів: НУ «Львівська політехніка». — 2011. — № 698 — С. 262-271. (фахове видання).
 7. Оцінювання рівня податкового ризику підприємств / Н.Ю. Подольчак, А.А. Тимейчук // Науковий вісник НЛТУ України. — Вип. 21.13. — 2011. — С. 281-287. (фахове видання).
 8. Подольчак Н.Ю. Розвиток R-теорії мотивації: теоретико-методологічні і методичні засади / Н.Ю. Подольчак // Науковий економічний журнал „Актуальні проблеми економіки“. — Київ: Національна академія управління. — № 9 (123). — 2011. — С. 33-41. (фахове видання).
 9. Подольчак Н.Ю. Менеджмент змін на сучасному підприємстві: вітчизняні та зарубіжні аспекти // Н.Ю. Подольчак, С.Р. Стеців // Науковий вісник НЛТУ України. — Вип. 21.11. — 2011. — С. 263-267. (фахове видання).
 10. Соціально-економічні втрати підприємств від двомовності в Україні / Н.Ю. Подольчак // Науковий економічний журнал „Актуальні проблеми економіки“. — Київ: Національна академія управління. — № 2 . — 2012 — C. 151-160. (фахове видання).
 11. Удосконалення систем мотивації працівників шляхом урахування ризику / Н.Ю. Подольчак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку». — Львів: НУ «Львівська політехніка». — 2011. — № 714. — С. 139-148. (фахове видання).
 12. Розвиток співпраці між вищими навчальним закладами та фінансово-кредитними установами / Н.Ю. Подольчак, В.Я. Гаврилюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». — Львів: НУ «Львівська політехніка». — 2012. — № 725. — С. 173-179. (фахове видання).
 13. Соціально-регіональні бар’єри розвитку взаємовідносин між підприємствами та Державною податковою службою України / Н.Ю. Подольчак, А.А. Тимейчук // Науковий вісник НЛТУ України. — Вип. 21.14. — 2011. — С. 275-282. (фахове видання).
 14. Формування та використання типових змін на етапах життєвого циклу підприємства // Н.Ю. Подольчак, С.Р. Стеців // Вісник Тернопільського національного економічного університету — Випуск 4. — 2011. — С. 84-94. (фахове видання).

Інша інформація

Навички:

 • Робота в середовищі Windows, робота з програмами MS Office, Statistica, SPSS, NCSS-PASS.
 • Формування системи менеджменту та ризик-менеджменту організацій.
 • Ділове спілкування з людьми.
 • Права водія категорії “В” і “С”.

Мова:

 • Українська - рідна
 • Російська - вільно
 • Англійська - вільно

Інтереси:

 • Комп’ютери, література, спорт (гірські лижі, ролики, велоспорт), музика, автомобілі.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28 а, 79013, Львів; 5-й навчальний корпус, кімната № 2а,б

тел.: +38 (032) 2582630

е-mail: kafafm[lp.edu.ua

е-mail: nazar_podolchak@yahoo.com