Відмінності між версіями «Повторева Світлана Михайлівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 98: Рядок 98:
 
тел..: +38 (032) 258-26-41  
 
тел..: +38 (032) 258-26-41  
  
E-mail: polyfil@rambler.ru
+
E-mail:vedmedja@ukr.net
  
  

Версія за 15:49, 26 січня 2018

Повторева Світлана Михайлівна
Povtor.jpg
д.філос.н.., доцент
Дата народження 11 квітня 1953 року
Місце народження м. Стрий Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність «Журналістика».
Галузь наукових інтересів філософія науки, логіка і методологія наукового пізнання, культурологія, релігієзнавство, а також робота з редагування філософської літератури.
Науковий ступінь доктор філософських наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1995 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Повторева Світлана Михайлівна — доктор філософських наук , доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 11 квітня 1953 року

Народилася 11 квітня 1953 р. у місті Стрий Львівської області у сім’ї службовців.

У 1975 р. закінчила Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова, спеціальність «Журналістика».

У 1984-1988 навчалася в аспірантурі при кафедрі філософії природничих факультетів (Київський державний університет ім.Т.Шевченка).

В 1989 р. захистила кандидатську дисертацію «Філософський аналіз структурного підходу в науковому пізнанні» і в цьому ж році отримала вчений ступінь кандидата філософських наук.

В 1995 році отримала атестат доцента.

З 1975 по 2001 р. працювала в Українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова (нині Українська Академія друкарства) — асистентом кафедри, старшим викладачем, з 1995 по 2001 р. — доцентом кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін.

З 2001 року і донині працює доцентом кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка».

Підвищувала кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації у Києві у 1983 і 1991 рр., а також у Геттингенському університеті (Німеччина) в 1996 р., на психолого-педагогічному семінарі Національного університету «Львівська політехніка» (2004).

У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему «Методологія структуралізму і постструктуралізму в дискурсі європейської філософії (генезис, засади, принципи)».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Філософія

Наукові інтереси

Сфера професійної діяльності — філософія науки, логіка і методологія наукового пізнання, культурологія, релігієзнавство, а також робота з редагування філософської літератури.


Загалом опубліковано 125 наукових і методичних праць, в тому числі навчальні посібники.

Була делегатом і доповідачем на багатьох наукових конференціях як в Україні, так і за її межами, зокрема на ХІХ Всесвітньому філософському конгресі (Москва, 1993), на регулярній міжнародній конференції «Релігії і церкви в посткомуністичних суспільствах» в м. Краків (Польща, 1993, 1995, 1997), міжнародній конференції із соціології релігії (м.Гановер, Німеччина, 1995), конференціях SISR- Міжнародного товариства соціологів релігії (м.Тулуза, Франція 1997; м.Лувен, Бельгія 1999), Міжнародному симпозіумі теологічного факультету Католицького університету (м.Кошіце. Словаччина, 2005, 2006, 2007) та ін. Редагувала збірник «Філософські пошуки» (Львів-Одеса: Центр Європи, 1997-2000 рр.), тексти зібрання праць у 5 тт. Академіка Степана Балея (Львів-Одеса, 2002); серію посібників з християнської освіти «Кроки віри» (переклад з англ.) — Львів: Нова Надія, 2001 та інші видання. Координатор наступних міжнародних християнських рухів і організацій: Екуменічного руху жінок «Всесвітній День Молитви», Екуменічного Форуму жінок-християнок Європи, Міжнародного екуменічного руху «Фокуляре».

У 2010 р. у видавництві «Львівської політехніки» вийшла друком монографія «Структурний підхід — структуралізм- постструктуралізм (еволюція методології та її поширення у гуманітарних студіях)».

Вибрані публікації

 1. Структурний підхід — структуралізм- постструктуралізм (еволюція методології та її поширення у гуманітарних студіях): Монографія. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010. — 336 с.
 2. Фердинанд де Соссюр і школа структуралізму // Філософські пошуки. Вип XVІ.- Львів-Одеса: Центр Європи, 2004 (0,5 д.а.).
 3. Релігієзнавство. Навч.посібник. Львів: вид- во НУЛП, 2004 (у співав. — теми 2, р.4; 3, р.1-4) — 3,0 д.а.
 4. Культурологія. Навч. посібник. 2-е вид.- Львів: Магнолія плюс, 2005 (у співав. — Розд.2.1-2; 8; 9). — 5,0 д.а.
 5. Структуралізм і постмодернізм: гносеологічний аспект // Вісник НУЛП. Філософські науки, № 525. — Львів, 2005 (0,5 д.а.)
 6. Логіка. Навч.посібник.- Львів; Магнолія плюс, 2006 (10,82 д.а.).
 7. Manzenstvo ako potreba partnera (Шлюб як потреба в іншому) // Clovek v nudze. — Kosice. Teologicka faculta Katolickej university v Kosiciach, 2006 (0,5 д.а.)
 8. Доктрина християнської праведності в творчості Івана Огієнка // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник. Кн. П. — Львів, 2007 (0,5 д.а.)
 9. Передумови та історичні етапи розвитку структурного підходу // Філософські науки. Вісник НУ «Львівська політехніка», № 578 — Львів, 2007 (0,6 д.а.).
 10. Словник з логіки. — Львів: Магнолія-2006, 2007 (10,6 д.а.).
 11. Застосування принципів постструктуралістської методології у філософії життя Ж.Дельоза // Вісник Черкаського ун-ту. Серія: Філософія. — № 110. — Черкаси, 2007. — С.20-29 (0,6 д. а.)
 12. Структурний підхід — структуралізм — постструктуралізм : еволюція методології та її поширення у гуманітарних студіях: монографія / Світлана Михайлівна Повторева; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка» .— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка» , 2010.— 332 с. Бібліогр.: с. 302-330 . — ISBN 966-553-915-5
 13. Степан Балей у світлі провідних філософських напрямів XX століття / Заг.ред. Ольга Гончаренко ; Степан Богданович Іваник, Віктор Малецький, Світлана Михайлівна Повторева, Віктор Петрович Савельєв . — Львів : Ліга-Прес : ПП «Арал», 2014 . — 348 с. : портр. — Бібліогр.: с.334-348 та у підрядкових примітках . — На укр. яз.

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail:vedmedja@ukr.net