Петрович Роман Йосипович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 15:43, 10 лютого 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Петрович Роман Йосипович | Зображення (фото) = | Підпис зображення (фото) =...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Петрович Роман Йосипович
Дата народження 22 вересня 1960 року
Alma mater Львівськийполітехнічний інститут
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність «Прикладна математика».
Галузь наукових інтересів Чисельні методи розв’язуваннясистем лінійних алгебраїчних рівнянь. Застосування отриманих алгоритмів длярозв’язання крайових задач для диференціальних рівнянь із частинними похідними
Кваліфікаційний рівень інженер-математик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівськаполітехніка», Кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики тафундаментальних наук

Петрович Роман Йосипович– кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедриобчислювальної математики та програмування Інституту прикладної математики тафундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 22 вересня 1960 року.

Закінчив Львівський політехнічний інститут в 1982 році заспеціальністю «Прикладна математика».

З 1982 р. по 1985 р. навчався в аспірантурі кафедриприкладної математики Львівського політехнічного інституту.

З 1985 р. працював в обчислювальному центрі Інститутуприкладних проблем механіки і математики АН УРСР.

Працює в НУ «Львівська політехніка» з 1993р.

У 1993 — 2000 рр. — асистент, 2000-2001 — старший викладач, з 2001 р. — по даний час —працює на посаді доцента кафедри обчислювальної математики та програмування Інституту прикладної математики та фундаментальнихнаук Національного університету «Львівська політехніка» .

Тема дисертації: Агрегативно-ітеративні алгоритми для лінійних рівнянь з обмеженимиоператорами [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.07 / Петрович Роман Йосипович ; Державний ун-т«Львівська політехніка». - Л., 1999. - 150 л. - л. 143-150.

Навчальна робота

Навчальні курси


Інформатика

інформатика, комп’ютерна техніка та програмування

інформатика та комп’ютерна техніка

комп’ютерні мережі та телекомунікації

диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики

лінійна алгебра та аналітичнагеометріяматематико-статистичні методи в соціології

обчислювальна математика і програмування

Наукові інтереси

Чисельні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчнихрівнянь. Застосування отриманих алгоритмів для розв’язання крайових задач длядиференціальних рівнянь із частинними похідними


За період наукової діяльності видано біля 30 науковихпублікацій.

Основні публікації

Основні наукові публікації

Петрович Р.Й., Шувар Б.А. Однопараметричний агрегативно —ітеративний алгоритм для систем лінійних алгебраїчних рівнянь // ВісникДержавного університету «Львівська політехніка», сер. Прикладна математика. —Львів, 1996. — N 299. — С.180-183.

Петрович Р.Й. Багатократний агрегативно-ітеративний алгоритмдля систем лінійних алгебраїчних рівнянь // Вісник Державного університету«Львівська політехніка», сер. Прикладна математика. — Львів, 1996. — N 299. —С.183-185.

Петрович Р.Й. Параметризація методу найшвидшого спуску //Вісник Державного університету «Львівська політехніка», сер. Прикладнаматематика. — Львів, 1997. — N 320. — С.111-113.

Петрович Р.Й. Про достатні умови збіжності деяких алгоритмівітеративного агрегування. — Львів, 1996. — 43с. (Препр./ НАН України. І-нтприкл. проблем механіки і математики ім Я.С.Підстригача; 3-96).

Петрович Р.Й. Агрегативно-ітеративний аналог методупослідовної верхньої релаксації // Вісник Державного університету «Львівськаполітехніка», сер. Прикладна математика. — Львів, 1999. — N 364. — С.219-222.

Петрович Р.Й. Про збіжність багатократнихагрегативно-ітеративних алгоритмів // Вісник Державного університету «Львівськаполітехніка», сер. Прикладна математика. — Львів, 2000. — N 407. — С.64-68.

Клюйник І.І. Петрович Р.Й. Агрегативно-ітеративні аналогиградієнтних методів. «Львівська політехніка», Львівський національнийуніверситет ім. І. Франка, Технічний коледж національного університету«Львівська політехніка». Матеріали 16-ї міжвузівської науково-практичноїконференції «Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальнихзакладах». Львів — 2011, С.46-48.

Губа С.К., Петрович Р.Й.. Чисельне моделювання росту сполукАІІІBV, методом хлорид-гідридної епітаксії у прямоточному горизонтальномуреакторі. Международная научная конференция «Новые технологии вматериаловедении, информационных системах, электронике, энергетике, экономике,экологии НТ МИС 4Э» Кременчуг, 14-17 мая 2012г. — Кременчуг, С.96-97.


За період педагогічної діяльності видано 5 навчальнихпосібники з грифом Міністерства освіти та науки України.

Основні навчально-методичні розробки

Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І.,Петрович Р.Й. Основи програмування в середовищі турбо-паскаль. Лекції тазавдання до лабораторних робіт. Навчальний посібник. РекомендованийМіністерством Освіти і Науки України. Львів: Каменяр — 2003. 202 с.

Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І.,Клюйник І.Ф., Петрович Р.Й Основи роботи в середовищах Microsoft Excel 2000 таMicrosoft Access 2000 та застосування SQL та VBA. Лекції та завдання долабораторних робіт. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством Освіти іНауки України. Львів: Каменяр — 2004. 223с.

Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І.,Петрович Р.Й.РОБОТА З ПК. Архітектура ПК. Операційні системи WINDOWS і MS DOS.Текстовий редактор WORD 2000. Вступ в INTERNET. Лекції та завдання долабораторних робіт. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством Освіти іНауки України. Львів: Каменяр, — 2004. 210 с.

Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І.,Петрович Р.Й. Основи програмування у середовищах Турбо-Паскаль та Delphi.Лекції та завдання до лабораторних робіт. Навчальний посібник. РекомендованийМіністерством Освіти і Науки України, 2010, 220с.

Петрович Р. Й., Тумашова О. В. «Основи програмування мовоюСі.». Навчальний посібник. Видавництво НУ «ЛП», Львів, 2005р. 100с.


Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 222, тел..: +38(032)258-21-74

E-mail: omp_pry@polynet.lviv.ua