Партин Галина Остапівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 13:11, 17 жовтня 2019, створена Клап Андрій (обговореннявнесок) (Основні публікації)

Перейти до: навігація, пошук
Партин Галина Остапівна
Partyngo.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 1979
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1993
Вчене звання професор кафедри фінансів
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2011 – дотепер - професор кафедри фінансів

Загальний науково-педагогічний стаж роботи – 24 рік

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

 • Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін: „Фінансовий контролінг”, „Фінансовий менеджмент”.
 • Керує курсовими і дипломними магістерськими роботами студентів спеціальності "Фінанси і кредит".
 • Проводить навчальні семінари з управлінського обліку для економістів, фінансистів, бухгалтерів-практиків в рамках Міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CAP/CIPA.


Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • «Резервування виробничих потужностей будівельних організацій», 08.0005 Економіка планування, організації, управління народним господарством та його галузями.

Керування науковою роботою аспірантів

 • Керує науковою роботою здобувачів, аспірантів і студентів. Шість аспірантів успішно захистили кандидатські дисертації.

Членство у НМК та експертних радах

 • Партин Г.О. неодноразово залучалась до участі в експертних комісіях щодо ліцензування та акредитації спеціальностей та вищих навчальних закладів України.

Почесні звання та нагороди

За значні досягнення в навчальній і науковій роботі Галина Остапівна нагороджена:

 • Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації,
 • Почесною грамотою міністерства освіти і науки України,
 • Почесною грамотою НБУ.


Підвищення кваліфікації

 • Підвищувала кваліфікацію в Італії, Данії, США.

Захищені під керівництвом кандидати економічних наук

 • Слобода Л.Я., 2006 р., за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.
 • Гук О.В. 2008р., Тивончук О.І., 2008р., Ясінська А.І., 2010р. - за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).
 • Дідух О.В., 2015р., Задерецька Р.І., 2017 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).

Основні публікації

Опублікувала понад 350 наукових та науково-методичних праць. З них 7 монографій, 4 підручники, 25 навчальних посібників (14 з грифом МОН України), десятки статей у журналах "Фінанси України", "Регіональна економіка", "Вісник НБУ", "Вища школа" в тому числі включених до науковометричних баз даних Web of Science, Skopus, Index Copernicus.

Підручники та навчальні посібники

 1. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник/Партин Г.О.// Київ: Т-ва «Знання», «КОО», 2000. – 245 с.
 2. Управлінський облік: Навчальний посібник/ Партин Г.О.// Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – 194 с.
 3. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. Друге видання/ Г.О.Партин, А.Г. Загородній// К.:Товариство: «Знання» 2003. – 327с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 200 від 2 березня 2001 р.)
 4. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник/Г.О. Партин, Хом’як Р. Л., Полякова Л. М. Устінова І. Г. та ін.// Львів: «Інтелект – Захід», 2003. – 795с
 5. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник, 3-тє видання доповнене і перероблене/Г.О. Партин, Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Мороз А. С.// Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект», інститут післядипломної освіти) «Інтелект-Захід», 2004.–912с. (Рекомендовано МОН України. Лист №1/11 - 1843 від 28.04.2004 р.
 6. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник/Г.О. Партин, Загородній А. Г.,Корягін М.// Серія Дистанційне навчання. – 26. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005.–248с./Рекомендовано МОН України. Лист № 12.2-2358 від 10.12.2002р./
 7. Інвестиційний словник: Навчальний посібник/Г.О. Партин, Загородній А. Г.,Вознюк Г. Л.// Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. –512с. (Рекомендовано МОН України. Лист №1/11- 6115 від 26.11.2004 р.)
 8. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник/ Г.О. Партин, Загородній А.Г. Пилипенко Л.М.// Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 264 с.(Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 2413 від 31.10.2005 р.)
 9. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник.-4-те вид.,перероб. і доп./ Партин Г.О., Загородній А.Г., Пилипенко Л.М // К.:Знання, 2007 р.- 550 с. (Затверджено МОН України. Лист №14/18.2- 2346 від 26.10.2005 р.)
 10. Фінанси підприємств: Навчальний посібник/ Загородній А.Г.// Львів, Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 258с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 496 від 11 березня 2002р.)
 11. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник.-4-те вид.,перероб. і доп./ Партин Г.О., Загородній А.Г., Пилипенко Л.М // К.: Знання: 2009. – 422 с.(Затверджено МОН України. Лист №14/18.2- 2346 від 26.10.2005 р.)
 12. Управлінський облік: Підручник/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук// Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
 13. Управлінський облік:.-2-ге вид., випр. і доп.: Навчальний посібник/ Партин Г.О., загородній А.Г// К.: Знання, 2007.-303с.(Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 802 від 29.03.2006 р.)
 14. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського, Партин Г.О., Римарська Н.І. Дідик А.М// Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2008. – 1112 с.
 15. Облік, аналіз, аудит: Навчальний посібник/ партин Г.О., Білик М.С., Загородній А.Г., Кіндрацька Г.І., Корягін М.В.// К.: Кондор, 2008. – 618 с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18-Г - 138 від 23.01.2007 р.)
 16. Фінансовий менеджмент:. Навчальний посібник/ Партин Г.О., Селюченко Н.Є// Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 332с.
 17. Облік і аудит: термінологічний словник/ А.Г. Загородній, Г.Л., Вознюк, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид. доопр, та доп. Львів: Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»; ПП НВФ «Біарп», 2012. – 632с.
 18. Фінансовий контролінг: навч.посібник/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 232с.
 19. Управлінський облік: Підручник/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
 20. Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенька Т.І. Управлінський облік: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
 21. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с.
 22. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388с.
 23. Податки та оподаткування: словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 124с. Авт. л. – 3,88
 24. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Князь С.В., Партин Г.О. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник. Партин – Львів: Видавнича фірма ”Афіша”, 2019. – 413с. Авт. л. – 24,00


Монографії

 1. Партин Г.О. Внутрішньобанківське регулювання кредитних ризиків: Монографія/ Г.О. Партин, Л.І. Слобода// К.: УСБ НБУ, 2007. – 254с.
 2. Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: Монографія/ Г.О. Партин// К.: УСБ НБУ, 2008. – 219 с.
 3. Партин Г.О. Аутсорсинг как фактор повишения эффективности бизенс-процесов / Г.О. Партин, А.Г. Загродній// Uwarunkowania rozwoju systemov zarza,dzania: Monografia.Redakcia naukowa H. Howaniec, W.Waszkielewicz. – Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009.-417с. – С. 127-131
 4. Партин Г.О. Формування підсистеми стратегічного управління витратами підприємства та його обліково-аналітичне забезпечення. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.-168с. – С.66-81
 5. Партин Г.О. Аналіз форм стимулювання залучення коштів на інноваційну діяльність підприємств. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія /Г.О. Партин, О.І. Тивончук// Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.-168с. – С.66-81
 6. Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: Монографія/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Л.: ЗУКЦ, ППНВФ «Біапр».- 2011. – 200с.
 7. Партин Г.О., Загородній А.Г. Види капіталів підприємства та їхнє розкриття в інтегрованій звітності // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 111‒125.(МОНОГРАФІЯ)
 8. Партин Г.О. Подходы и методы оценки имущественного потенциала предприятия/ Г.О. Партин, С.Я. Фаріон// Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария: коллективная монографія/ Под. ред.. проф.. И.Й.Яремко и проф.. Г.Ронэка-Львов: Издательство Львовской политехники, 2014.-С.88-99.
 9. Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 88с. Авт. л. – 5,12

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Партин Г.О. An effect of period costs classification on the methodology of their accounting/ Г.О. Партин, Т.І. Бойчук// Monografia Zarzadzanie przediebiorstwem. Teoria I praktyka pod redacja naukowa P.Lebkowskiego. Wydawnictw Academii Gornico-Hutniczej im. Stanislawa Staszica. Krakow – 2014 .- c.687-701.
 2. Партин Г.О. Оцінюнювання підприємством-замовником ефективності аутсорсингової діяльності за основними видадами аутсорсингу/ Г.О. Партин, О.В. Дідух// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка” №794.- Львів, вид-во Львівської політехніки, 2014.-С. 313-321.
 3. Партин Г. О. Формування системи контролю за процесами залучення коштів на машинобудівних підприємствах/Г.О. Партин, Р.І. Задерецька// Бізнес Інформ №8. – Харків, - 2014. - c. 51 - 54
 4. Партин Г.О. Переваги і недоліки первинного публічного розміщення акцій як інструмента формування інвестиційних ресурсів підприємства/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька, І.І. Бирка// Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова Т.19. Вип.2/5. Економіка. – 2014. – с.123-126.
 5. Партин Г. О. Управління грошовими потоками підприємства та оцінювання його ефективності / Г.О. Партин Р.І. Задерецька, Г.Б. Галечко// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – с.102-108.
 6. Партин Г.О. The outsourcing risk management by the corporate customer /Г.О. Партин, О.В.Дідух // Economics entrepreneurship, management. - № 1(1). – Львів, НУ « Львівська політехніка», 2014, С.45-49
 7. Партин Г.О. Стратегічне управління інвестиційним кліматом національної економіки: проблеми та перспективи /Г.О. Партин// Економічний нобелівський вісник. - № 1 (7). – Дніпропетровськ, 2014. – С. 355-360
 8. Партин Г.О. Економічна сутність майнового потенціалу підприємства /Г.О. Партин, С.Я. Фаріон // Науковий журнал «Бізнес інформ». – 2013. - №6 (145). – с.296-301
 9. Партин Г.О. Система показників оцінювання ефективності впровадження і реалізації аутсорсингових операцій /Г.О. Партин, О.В. Дідух// Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи. Збірник наукових праць Полтавського університету економіки і торгівлі №2. За редакцією д-ра екон. наук, проф.. І.Г Брімченка. Дніпропетровськ. – 2013. –с.11-22
 10. Партин Г.О. Ризики аутсорсингу та їх оцінювання /Г.О. Партин, О.В. Дідух // Технологічний аудит та резерви виробництва.-2013. - №3/2. – 45-48
 11. Партин Г.О. Аналіз релевантної управлінської інформації при прийнятті інвестиційних рішень з урахуванням впливу чинників ризику/Загородній А.Г., Ясінська А.І// Вісник Львівської комерційної академії / [ ред. кол: Башнянин Г.І., Апотій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип.35. – С.132-136
 12. Партин Г.О. Аутсорсинг як інструмент управління прибутком підприємства/ Партин Г.О.// Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки». 23 частина 2. Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка.-2011. –с.174-178
 13. Партин Г.О. Особливості витрат підприємства під час залучення контокорентного банківського кредиту/ Г.О. Партин, Дутчак С.В.// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 21.7 – Львів: РВВ ЛТУ України – 2011. – С.249-255
 14. Партин Г.О. Толінг як форма залучення обігового капіталу/ Г.О. Партин, О.А. горбач// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 21.7 – Львів: РВВ ЛТУ України – 2011. – С.243-248
 15. Партин Г.О. Ризики у сучасній банківській діяльності та шляхи їх зниження/ Г.О. Партин, У.І. Путько// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 21.9 – Львів: РВВ ЛТУ України – 2011. – С.247-253
 16. Партин Г.О. Особливості формування системи управлінського контролю за діяльністю персоналу підприємства та її інформаційно-аналітичне забезпечення/ Г.О. Партин// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка» №722. –Львів,вид-во Ну «ЛП», 2012. – С. 181-185
 17. Партин Проблеми та шляхи вдосконалення інвестиційних процесів на підприємствах вугільної галузі /Г.О. Партин, І.О.Кривецький// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка» №727. –Львів,вид-во Ну «ЛП», 2012. – С. 358-363
 18. Партин Г.О. Систематизація підходів до визначення сутності «потенціал підприємства»/Г.О. Партин, С.Я. Фаріон// Вісник університету банківської справи Національного банку України (м.Київ).-2012. - №2(14)-С.76-80
 19. Партин Г.О. Особливості організації антикризового фінансового управління на підприємствах будівельної галузі /Г.О. Партин, У.М. Бовцайло // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 22.6 – Львів: РВВ НЛТУ України – 2012. – С.120-125
 20. Партин Г.О. Сутність та особливості системно-орієнтованого управління витратами підприємства /Г.О. Партин, А.І. Ясінська // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет.- Випуск 9 (34). Частина 2. Редкол.: відп.ред. д.е.н.,професор Герасимчук З.В.-Луцьк, 2012 .-С.396-407
 21. Партин Г.О. Організаційно-економічні аспекти впровадження аутсорсингу в господарську діяльність підприємств /Г.О. Партин, О.В. Дідух// Економіка і управління: Науковий журнал. - 2012. - №3. – С.54-60
 22. Партин Г.О. Завдання та основні функції фінансового контролінгу на підприємстві /Г.О. Партин, Т.Г. Гирик // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 23.8 – Львів: РВВ НЛТУ України – 2013. – С.272-278
 23. Партин Г.О. Оцінювання ефективності впровадження аутсорсингових операцій у господарську діяльність підприємства /Г.О. Партин, О.В. Дідух// Міжнародна економічна політика: Науковий журнал. Спеціальний випуск у 2 частинах . Частина 2. – Київ. – 2012. – С. 261-267
 24. Партин Г.О., Задерецька Р.І. Управління залученням коштів та його вплив на конкурентні переваги машинобудівних підприємств.\\ Науковий журнал Економіка промисловості. №3. . – Дніпропетровськ. -2011р. – с.245-253
 25. Партин Г.О. Задерецька Р.І. Вплив залучення коштів на прибуток машинобудівних підприємств// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.\\ Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». - № 691- Львів: видавництво Львівської політехніки. – 2011р. – с.407-412
 26. Партин Г.О., Задерецька Р.І. Проблеми залучення коштів у машинобудівну галузь на прикладі підприємств Львівського регіону. \\ Науковий журнал Економіка ринкових відносин. №5. –Київський університет ринкових відносин - 2010р. – с.316-322.
 27. Партин Г.О., Задерецька Р.І. Обґрунтування необхідності врахування критерію поверненості при систематизації залучених коштів підприємства\\ Науковий вісник НЛТУ 19.10. – Львів – 2010р. – 134-143.
 28. Партин Г.О. Аналіз релевантної управлінської інформації при прийнятті інвестиційних рішень з урахуванням впливу чинників ризику/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська// Вісник Львівської комерційної академії / [ ред. кол: Башнянин Г.І., Апотій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип.35. – С.132-136
 29. Партин Г.О. Особливості впливу процесів залучення коштів на формування прибутку машинобудівних підприємств/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №691. Львів: Вид.-во Львівської політехніки. –2011. – С. 407-412
 30. Партин Г.О. Відновлення фінансової стійкості української банківської системи на основі створення «тимчасового» та «проблемного» банків/Г.О. Партин, О.М. Крачковська// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №691. Львів: Вид.-во Львівської політехніки. – 2011. – С. 193-200
 31. Партин Г.О. Пути усовершенствования управления затратами за центрами ответственности/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Zarzadzanie predsiebiorstwem. Teoria I paktyka. Wybrane materially XII Miesdnarodowej konferencji Naukowej.- Krakow, 27-28 maja 2010. – С.83-91
 32. Партин Г.О. Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізації/ Г.О. Партин, О.А. Бурба// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 20.9. – Львів: РВВ ЛТУ України. –2010. –– С.215-220
 33. Партин Г.О. Особливості управління страховими ризиками/ Г.О. Партин, М.С. Мацей// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 20.8. – Львів: РВВ ЛТУ України .- 2010. –– С.294-298
 34. Партин Г.О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи/ Г.О. Партин, О.В. Дідух// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 20.8. Львів: РВВ ЛТУ України. – 2010. – С.275-279.
 35. Партин Г.О. Проблеми діяльності кредитних спілок в умовах економічної кризи в Україні/ Г.О. Партин, І.М. Заяць// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. Вип 20.8. – Львів: РВВ ЛТУ України. –2010.– С.232 -236
 36. Партин Г.О. Особливості управління витратами машинобудівного підприємства на засадах системного підходу./Г.О. Партин, А.І., Ясінська// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «ЛП», 2009. –№ 647. – С. 157-163
 37. Партин Г.О. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства/Г.О. Партин, А.Г. Загородній// Фінанси України. – 2009. - №9. – С. 87-97
 38. Партин Г.О. Фінансова стратегія у системі управління фінансами підприємств/Г.О. Партин, О.Я. Митрухіна // Науковий Вісник Національного Лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип. 19,6. - Львів: РВВ НЛТУ. – 2009. –– С. 208-214
 39. Партин Г.О. Види та місце фінансового конотролінгу на підприємстві/Г.О. Партин, Я.В. Маєвська// Науковий Вісник Національного Лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. Вип. 19,6. - Львів: РВВ НЛТУ. – 2009. –С. 199-202.Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 • Фінансовий менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Партин Г.О. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012. – Сертифікат № 00139 від 04.12.2012р.
 • Фінансовий контролінг. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Партин Г.О., Задерецька Р.І. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – Сертифікат № 00285 від 30.05.2013р.

Додаткова інформація

 • Заступник завідувача кафедри з науково-дослідної роботи студентів.
 • Делегат конференції трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка.
 • Голова організаційного комітету щорічних студентських науково-технічних конференцій та олімпіад.
 • Наукові інтереси Партин Г.О. охоплюють проблеми вдосконалення управління формуванням і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, зокрема, управління витратами підприємств.


Кафедра фінансів