Відмінності між версіями «Партин Галина Остапівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Захищені під керівництвом кандидати економічних наук)
 
(Не показані 11 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 3: Рядок 3:
 
==Професійна діяльність==
 
==Професійна діяльність==
 
* 2011 – дотепер - професор кафедри фінансів
 
* 2011 – дотепер - професор кафедри фінансів
Загальний науково-педагогічний стаж роботи – 24 рік
+
Загальний науково-педагогічний стаж роботи – 35 років
  
 
==Навчальна робота==
 
==Навчальна робота==
 
''Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації''
 
''Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації''
  
* Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін: „Фінансовий контролінг”, „Фінансовий менеджмент”.   
+
* Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін: „Фінансовий контролінг”, „Фінансовий менеджмент”, "Фінанси підприємств".   
* Керує курсовими і дипломними магістерськими роботами студентів спеціальності "Фінанси і кредит".   
+
* Керує курсовими і дипломними магістерськими роботами студентів спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування".   
 
* Проводить навчальні семінари з управлінського обліку для економістів, фінансистів, бухгалтерів-практиків в рамках Міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CAP/CIPA.  
 
* Проводить навчальні семінари з управлінського обліку для економістів, фінансистів, бухгалтерів-практиків в рамках Міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CAP/CIPA.  
 
+
* Проводила навчальні заняття для студентів, що навчаються за програмою подвійних дипломів, в університеті AGH (Краків, Республіка Польща)
  
 
==Науково-дослідна робота ==
 
==Науково-дослідна робота ==
 
+
Брала участь у виконанні ряду науково-дослідних тем, в одній з яких була відповідальним виконавцем.
 
===Тема кандидатської дисертації===
 
===Тема кандидатської дисертації===
 
* «Резервування виробничих потужностей будівельних організацій», 08.0005 Економіка планування, організації, управління народним господарством та його галузями.
 
* «Резервування виробничих потужностей будівельних організацій», 08.0005 Економіка планування, організації, управління народним господарством та його галузями.
  
 
===Керування науковою роботою аспірантів ===
 
===Керування науковою роботою аспірантів ===
* Керує науковою роботою здобувачів, аспірантів і студентів. Шість аспірантів успішно захистили кандидатські дисертації.
+
* Керує науковою роботою аспірантів і студентів. Шість аспірантів успішно захистили кандидатські дисертації. Науково-пошукові роботи студентів, виконані під керівництвом Партин Г.О., неодноразово були призерами на Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.
  
 
==Членство у НМК та експертних радах ==
 
==Членство у НМК та експертних радах ==
Рядок 27: Рядок 27:
 
'''За значні досягнення в навчальній і науковій роботі Галина Остапівна нагороджена:'''
 
'''За значні досягнення в навчальній і науковій роботі Галина Остапівна нагороджена:'''
 
* Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації,   
 
* Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації,   
* Почесною грамотою міністерства освіти і науки України,   
+
* Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України,   
* Почесною грамотою НБУ.   
+
* Почесною грамотою Національного банку України.   
 
+
* Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти".
  
 
==Підвищення кваліфікації==
 
==Підвищення кваліфікації==
* Підвищувала кваліфікацію в Італії, Данії, США.
+
* Підвищувала кваліфікацію у провідних навчальних закладах  Італії, Данії, США. Польщі, а також у фінансових установах України.
  
 
==Захищені під керівництвом кандидати економічних наук==
 
==Захищені під керівництвом кандидати економічних наук==
 
* Слобода Л.Я., 2006 р., за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.
 
* Слобода Л.Я., 2006 р., за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.
 
* Гук О.В. 2008р., Тивончук О.І., 2008р., Ясінська А.І., 2010р. - за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).
 
* Гук О.В. 2008р., Тивончук О.І., 2008р., Ясінська А.І., 2010р. - за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).
* Дідух О.В., 2015р., Задерецька Р.І., 2016 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).
+
* Дідух О.В., 2015р., Задерецька Р.І., 2017 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).
  
 
==Основні публікації==
 
==Основні публікації==
'''Опублікувала понад 220 наукових та науково-методичних праць. З них 6 монографій, 2 підручники, 25 навчальних посібників (14 з грифом МОН України), десятки статей у журналах "Фінанси України", "Регіональна економіка", "Вісник НБУ", "Вища школа".'''
+
'''Опублікувала понад 350 наукових та науково-методичних праць. З них 7 монографій, 4 підручники, 25 навчальних посібників (14 з грифом МОН України), десятки статей у журналах "Фінанси України", "Регіональна економіка", "Вісник НБУ", "Вища школа" в тому числі включених до науковометричних баз даних  Web of Science, Skopus, Index Copernicus.'''
 
===Підручники та навчальні посібники===
 
===Підручники та навчальні посібники===
 
# Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник/Партин Г.О.// Київ: Т-ва «Знання», «КОО», 2000. – 245 с.
 
# Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник/Партин Г.О.// Київ: Т-ва «Знання», «КОО», 2000. – 245 с.
Рядок 61: Рядок 61:
 
# Фінансовий контролінг: навч.посібник/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 232с.
 
# Фінансовий контролінг: навч.посібник/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 232с.
 
# Управлінський облік: Підручник/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
 
# Управлінський облік: Підручник/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
 +
# Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенька Т.І. Управлінський облік: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
 +
# Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с.
 +
# Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко.  – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388с.
 +
# Податки та оподаткування: словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 124с. Авт. л. – 3,88
 +
# Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Князь С.В., Партин Г.О. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник. Партин – Львів: Видавнича фірма ”Афіша”, 2019. – 413с. Авт. л. – 24,00
 +
  
 
===Монографії===
 
===Монографії===
Рядок 69: Рядок 75:
 
# Партин Г.О. Аналіз форм стимулювання залучення коштів на інноваційну діяльність підприємств. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія /Г.О. Партин, О.І. Тивончук// Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.-168с. – С.66-81
 
# Партин Г.О. Аналіз форм стимулювання залучення коштів на інноваційну діяльність підприємств. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія /Г.О. Партин, О.І. Тивончук// Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.-168с. – С.66-81
 
# Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: Монографія/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Л.: ЗУКЦ, ППНВФ «Біапр».- 2011. – 200с.
 
# Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: Монографія/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Л.: ЗУКЦ, ППНВФ «Біапр».- 2011. – 200с.
#Партин Г.О. Подходы и методы оценки имущественного потенциала предприятия/ Г.О. Партин, С.Я. Фаріон// Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария: коллективная монографія/ Под. ред.. проф.. И.Й.Яремко и проф.. Г.Ронэка-Львов: Издательство Львовской политехники, 2014.-С.88-99.
+
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Види капіталів підприємства та їхнє розкриття в інтегрованій звітності // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 111‒125.(МОНОГРАФІЯ)
 +
# Партин Г.О. Подходы и методы оценки имущественного потенциала предприятия/ Г.О. Партин, С.Я. Фаріон// Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария: коллективная монографія/ Под. ред.. проф.. И.Й.Яремко и проф.. Г.Ронэка-Львов: Издательство Львовской политехники, 2014.-С.88-99.
 +
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 88с. Авт. л. – 5,12
 +
# Partyn H., Zahorodniy A., Tyvonchuk O. The Enterprise Relationships with Stakeholders: Information Support, Management Control and Economic Evaluation: monograph. – Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing, 2020. – 112 p.
  
 
===Публікації у виданнях (за останні 5 років)===
 
===Публікації у виданнях (за останні 5 років)===
#Партин Г.О. An effect of period costs classification on the methodology of their accounting/ Г.О. Партин, Т.І. Бойчук// Monografia Zarzadzanie przediebiorstwem. Teoria I praktyka pod redacja naukowa P.Lebkowskiego. Wydawnictw Academii Gornico-Hutniczej im. Stanislawa Staszica. Krakow – 2014 .- c.687-701.
+
 
# Партин Г.О. Оцінюнювання підприємством-замовником ефективності аутсорсингової  діяльності за основними видадами  аутсорсингу/ Г.О. Партин, О.В. Дідух// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка” №794.-  Львів, вид-во Львівської політехніки, 2014.-С. 313-321.
+
# Аутсорсингова діяльність виробничих підприємств : монографія / І. В. Алєксєєв, Г. О. Партин, О. В. Дідух ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 124–133 (185 назв).
# Партин Г. О. Формування системи контролю за процесами залучення коштів на машинобудівних підприємствах/Г.О. Партин, Р.І. Задерецька// Бізнес Інформ №8. – Харків, - 2014. - c. 51 - 54
+
# Облік і аудит: вступ до фаху : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, Л. М. Пилипенко, Г. О. Партин, І. В. Борщук, О. С. Височан, В. І. Воськало, Я. С. Карп’як, В. С. Мохняк, С. Й. Сажинець, Р. Л. Хом’як, В. М. Чубай, В. Д. Шквір, І. Й. Яремко, М. Я. Яструбський ; [за заг. ред. А. Г. Загороднього] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2-ге вид., доопрац. і випр. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 288 с.
# Партин Г.О. Переваги і недоліки первинного публічного розміщення акцій як інструмента формування інвестиційних ресурсів підприємства/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька, І.І. Бирка// Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова Т.19. Вип.2/5. Економіка. – 2014. – с.123-126.  
+
# Асиметрія обліково-аналітичної інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень / М. І. Диба, А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Проблеми економіки та упр. : зб. наук. пр. – 2015. – № 815. – С. 271–275. – Бібліогр.: 10 назв.
# Партин Г. О. Управління грошовими потоками підприємства та оцінювання його ефективності / Г.О. Партин Р.І. Задерецька, Г.Б. Галечко// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – с.102-108.  
+
# Форми і види організування взаємовідносин підприємства з аутсорсинговою компанією / Г. О. Партин, О. В. Дідух // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. – 2015. – № 835. – С. 82–89. – Бібліогр.: 14 назв.
# Партин Г.О. The outsourcing risk management by the corporate customer /Г.О. Партин, О.В.Дідух // Economics entrepreneurship, management. - № 1(1). – Львів, НУ « Львівська політехніка», 2014, С.45-49
+
# Формування системи показників контролю зовнішнього залучення коштів на машинобудівні підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька, Б. О. Горбай // Технол. аудит та резерви вир-ва. – 2015. – № 6/6 (26). – С. 8–11. – Бібліогр.: 10 назв.
# Партин Г.О. Стратегічне управління інвестиційним кліматом національної економіки: проблеми та перспективи /Г.О. Партин// Економічний нобелівський вісник. - 1 (7). – Дніпропетровськ, 2014. – С. 355-360
+
# Контроль залучення коштів на машинобудівні підприємства на основі формування системи показників / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обіку, контролю та аналізу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16–17 жовт. 2015 р. : до 20-річчя каф. обліку і аудиту ІФНТУНГ / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 230–232. – Бібліогр.: 2 назви.
# Партин Г.О. Економічна сутність майнового потенціалу підприємства /Г.О. Партин, С.Я. Фаріон // Науковий журнал «Бізнес інформ». – 2013. - №6 (145). – с.296-301
+
# Перспективи залучення коштів для розвитку інноваційної інфраструктури машинобудівного комплексу / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 5–6 черв. 2015 р. : [у 4 ч.] / Наук. екон. орг. «Перспектива». – Дніпропетровськ, 2015. – Ч. 3. – C. 43–46. – Бібліогр.: 2 назви.
# Партин Г.О. Система показників оцінювання ефективності впровадження і реалізації аутсорсингових операцій /Г.О. Партин, О.В. Дідух// Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи. Збірник наукових праць Полтавського університету економіки і торгівлі №2. За редакцією д-ра екон. наук, проф.. І.Г Брімченка. Дніпропетровськ. – 2013. –с.11-22
+
# Asymmetry and assessment of information value in the course of managerial decision-making / A. Zahorodniy, I. Kryvtsun, H. Partyn // Current problems in management : [monograph] / Univ. of Bielsko-Biała ; ed. by: A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara. – Bielsko-Biała, 2015. – P. 65–76. – Bibliogr.: 4 titles.
# Партин Г.О. Ризики аутсорсингу та їх оцінювання /Г.О. Партин, О.В. Дідух // Технологічний аудит та резерви виробництва.-2013. - №3/2. – 45-48
+
# Etapy działalnosci outsourcingowej przedsiębiorstwa i ocena jej efektywności / H. Partyn, O. Didukh // Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie : międzynar. konf. nauk., Lublin, 21–22 maja 2015 r. / Zakł. rachunkowości Uniw. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra rachunkowości i analizy ekon. Nar. Uniw. Politech. Lwowska we Lwowie, Katedra rachunkowości i audytu Nar. Uniw. Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem. – Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 26–27. – Bibliogr.: 6 nazw.
# Партин Г.О. Аналіз релевантної управлінської інформації при прийнятті інвестиційних рішень з урахуванням впливу чинників ризику/Загородній А.Г., Ясінська А.І// Вісник Львівської комерційної академії / [ ред. кол: Башнянин Г.І., Апотій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип.35. – С.132-136
+
# Accounting I (General Theory) : the texts of lectures for the students of bachelor direction 6.030509 «Accounting and Auditing» / A. Zahorodniy, H. Partyn, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk ; Min. of education and science Ukraine, Lviv Polytechnic Nat. Univ., Dep.of accounting and analysis. – Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2015. – 124 p. – Bibliogr.: p. 121–122.
# Партин Г.О. Аутсорсинг  як інструмент управління прибутком підприємства/ Партин Г.О.// Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки». 23 частина 2. Видавництво Львівського національного університету імені  Івана Франка.-2011. –с.174-178
+
# Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : електрон. навч.-метод. комплекс / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух. – 2016. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=7322 (31.03.16). – Метод. рек. до викон. курс. проекту, контрол. та самост. роботи, для практ. і самост. занять ; конспект лекцій ; глосарій. – Назва з екрана.
# Партин Г.О. Особливості витрат підприємства під час залучення контокорентного банківського кредиту/ Г.О. Партин, Дутчак С.В.// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 21.7 – Львів: РВВ ЛТУ України – 2011. – С.249-255
+
# Застосування зовнішнього залучення коштів для зростання фінансово-економічного потенціалу підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Міжнар. екон. відносини та світ. госп-во». – 2016. – Вип. 6, ч. 1 – С. 129–132.
# Партин Г.О. Толінг як форма залучення обігового капіталу/ Г.О. Партин, О.А. горбач// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 21.7 – Львів: РВВ ЛТУ України – 2011. – С.243-248
+
# Контролінг відносин підприємства з основними стейкхолдерами / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Актуал. проблеми економіки. – 2016. – 12 (186). – С. 167–179. – Бібліогр.: 27 назв.(Фахове видання,Skopus)
# Партин Г.О. Ризики у сучасній банківській діяльності та шляхи їх зниження/ Г.О. Партин, У.І. Путько// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 21.9 – Львів: РВВ ЛТУ України – 2011. – С.247-253
+
# Формування фінансового потенціалу підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька, О. В. Граціян // Ефектив. економіка. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4754 (дата звернення: 23.06.17). – Назва з екрана.
# Партин Г.О. Особливості формування системи управлінського контролю за діяльністю персоналу підприємства та її інформаційно-аналітичне забезпечення/ Г.О. Партин// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка» №722. –Львів,вид-во Ну «ЛП», 2012. – С. 181-185
+
# Внутрішні групи впливу підприємства (стейкхолдери): специфіка відносин, інтересів та внесків / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи : матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 12–13 лют. 2016 р. : [у 2 ч.] / Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород, 2016. – Ч. 1. – С. 114–117.
# Партин Проблеми та шляхи вдосконалення інвестиційних процесів на підприємствах вугільної галузі /Г.О. Партин, І.О.Кривецький// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка» №727. –Львів,вид-во Ну «ЛП», 2012. – С. 358-363
+
# Завдання та об’єкти контролінгу відносин підприємства з основними групами економічного впливу (стейкхолдерами) / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : ХIV Всеукр. наук. конф., присвяч. пам'яті д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України О. С. Бородкіна (15.03.1930 – 14.03.2002), Київ, 25 берез. 2016 р. : тези доп. учасників / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – С. 183–186.
# Партин Г.О. Систематизація підходів до визначення сутності «потенціал підприємства»/Г.О. Партин, С.Я. Фаріон// Вісник університету банківської справи Національного банку України (м.Київ).-2012. - №2(14)-С.76-80
+
# Інтегрована звітність підприємства як елемент взаємовідносин з групами економічного впливу (стейкхолдерами) / А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана» та 20-річчю Федерації проф. бухгалтерів і аудиторів України, Київ, 25 листоп. 2016 р. / Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ, 2016. – С. 47–49.
# Партин Г.О. Особливості організації антикризового фінансового управління на підприємствах будівельної галузі /Г.О. Партин, У.М. Бовцайло // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 22.6 Львів: РВВ НЛТУ України – 2012. – С.120-125
+
# Постачальники як група економічного впливу: вибір та оцінювання результатів співпраці / А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Конкурентоспроможність національної економіки: показники, фактори впливу та шляхи підвищення : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 30 верес. 2016 р. : [у 2 ч.] / ГО "Київ. екон. наук. центр". – Київ, 2016. – Ч. 1. – С. 49–52.
# Партин Г.О. Сутність та особливості  системно-орієнтованого управління витратами підприємства /Г.О. Партин, А.І. Ясінська // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет.- Випуск 9 (34). Частина 2. Редкол.: відп.ред. д.е.н.,професор Герасимчук З.В.-Луцьк, 2012 .-С.396-407
+
# Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, # Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенька Т.І. Управлінський облік: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
# Партин Г.О. Організаційно-економічні аспекти впровадження аутсорсингу  в господарську діяльність підприємств /Г.О. Партин, О.В. Дідух// Економіка і управління: Науковий журнал. - 2012. - №3. – С.54-60
+
# Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів другого (магістер ського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, Р. І. Задерецька]. – Львів, 2017. – 20 с.
# Партин Г.О. Завдання та основні функції фінансового контролінгу на підприємстві /Г.О. Партин, Т.Г. Гирик // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 23.8 – Львів: РВВ НЛТУ України – 2013. – С.272-278
+
# Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів другого (магістер ського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, П.А. Гориславець]. – Львів, 2017. – 16с.
# Партин Г.О. Оцінювання ефективності впровадження аутсорсингових операцій у господарську діяльність підприємства /Г.О. Партин, О.В. Дідух// Міжнародна економічна політика: Науковий журнал. Спеціальний випуск у 2 частинах . Частина 2. – Київ. – 2012. – С. 261-267
+
# Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенська Т.І., Дзьоба Н.Б. Управлінський облік: практикум. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 364с.  
# Партин Г.О., Задерецька Р.І. Управління залученням коштів та його вплив на конкурентні переваги машинобудівних підприємств.\\ Науковий журнал Економіка промисловості. №3. . – Дніпропетровськ. -2011р. – с.245-253
+
# Партин Г.О., Дідух О.В.,  Задерецька Р.І. Management of outsourcing risks in the process of enterprise financial activity //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 2017. – Т.2(№23). – С.118-125. (Фахове видання, Web of Science)
# Партин Г.О. Задерецька Р.І. Вплив залучення коштів на прибуток машинобудівних підприємств// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.\\ Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». - № 691- Львів: видавництво Львівської політехніки. – 2011р. – с.407-412
+
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Капітал підприємства: види та форми представлення в інтегрованій звітності // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. ‒ Х.: ХДУХТ, 2018. – С. 161–162.
# Партин Г.О., Задерецька Р.І. Проблеми залучення коштів у машинобудівну галузь на прикладі підприємств Львівського регіону. \\ Науковий журнал Економіка ринкових відносин. №5. –Київський університет ринкових відносин - 2010р. – с.316-322.  
+
# Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с.
# Партин Г.О., Задерецька Р.І. Обґрунтування необхідності врахування критерію поверненості при систематизації залучених коштів підприємства\\ Науковий вісник НЛТУ 19.10. – Львів – 2010р. – 134-143.  
+
# Загородній А.Г., Партин Г.О. Державне регулювання ринку криптовалют: необхідність, моделі та форми // Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 41‒42.
# Партин Г.О. Аналіз релевантної управлінської інформації при прийнятті інвестиційних рішень з урахуванням впливу чинників ризику/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська// Вісник Львівської комерційної академії / [ ред. кол: Башнянин Г.І., Апотій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип.35. – С.132-136
+
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Види капіталів підприємства та їхнє розкриття в інтегрованій звітності // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 111‒125.(МОНОГРАФІЯ)
# Партин Г.О. Особливості впливу процесів залучення коштів на формування прибутку машинобудівних підприємств/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №691. Львів: Вид.-во Львівської політехніки. –2011. – С. 407-412
+
# Партин Г.О. Комплексне оцінювання зовнішнього залучення коштів на машинобудівні підприємства України / Г.О. Партин, Р.І. Задерецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. Випуск 17, частина 3. – Ужгород, 2018. С.33-39.(Фахове видання, індекс копернікус)
# Партин Г.О. Відновлення фінансової стійкості української банківської системи на основі створення «тимчасового» та «проблемного» банків/Г.О. Партин, О.М. Крачковська// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №691. Львів: Вид.-во Львівської політехніки. – 2011. – С. 193-200
+
# Партин Г.О. Функціонально – вартісний аналіз як метод інформаційного забезпечення управління витратами / Г.О. Партин, Н.І.Заяць //Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIV науково – практичної конференції. 17 -20 квітня 2018 року /Навчально – науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ” Львівська політехніка”. – 2018. – С. 80 - 81.
# Партин Г.О. Пути усовершенствования управления затратами  за центрами ответственности/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Zarzadzanie predsiebiorstwem. Teoria I paktyka. Wybrane materially XII Miesdnarodowej konferencji Naukowej.- Krakow, 27-28 maja 2010. – С.83-91
+
# Партин Г.О. Ролі контролінгу в процесах планування банківської діяльності в сучасних умовах / Г.О.Партин, Г.М.Ступницька //Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 червня 2018 року. Київ.: МЦНЛ, 2018. –С.29 -30.
# Партин Г.О. Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізації/ Г.О. Партин, О.А. Бурба// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 20.9. – Львів: РВВ ЛТУ України. –2010. –– С.215-220
+
# Партин Г.О. Поняття стратегічного контролінгу та його значення в управлінні підприємством / Г.О.Партин, М.І. Шира // Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 червня 2018 року. – Київ.: МЦНЛ, 2018. – C. 30 -31
# Партин Г.О. Особливості управління страховими ризиками/ Г.О. Партин, М.С. Мацей// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 20.8. Львів: РВВ ЛТУ України .- 2010. –– С.294-298 
+
# Загородній А.Г., Партин Г.О. Державне регулювання ринку криптовалют: необхідність, моделі та форми // Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 41‒42.
# Партин Г.О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи/ Г.О. Партин, О.В. Дідух// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 20.8. Львів: РВВ ЛТУ України. – 2010. – С.275-279.  
+
# Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388с.
# Партин Г.О. Проблеми діяльності кредитних спілок в умовах  економічної кризи в Україні/ Г.О. Партин, І.М. Заяць// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. Вип 20.8. – Львів: РВВ ЛТУ України. –2010.– С.232 -236
+
# Партин Г.О., Катірнога І.М. Особливості завдань та етапи фінансової санації підприємства // Модернізація економіки у контексті інноваційного розвитку: напрями та пріоритети: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 листопада 2018р.). – Дніпро: НО “Перспектива”, 2018. – С. 71-73.
# Партин Г.О. Особливості управління витратами машинобудівного підприємства на засадах системного підходу./Г.О. Партин, А.І., Ясінська// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «ЛП», 2009. –№ 647. – С. 157-163
+
# Zahorodniy A., Partyn H. Crupto currency – a virtual phenomenon which can destabilize financial markets // Economics Entrepreneurship Management. – 2018. - Vol. 5, № 2. – P. 59-66. ( Index Copernicus).
# Партин Г.О. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства/Г.О. Партин, А.Г. Загородній// Фінанси України. – 2009. - №9. – С. 87-97
+
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 88с. Авт. л. – 5,12
# Партин Г.О. Фінансова стратегія у системі управління фінансами підприємств/Г.О. Партин, О.Я. Митрухіна // Науковий Вісник Національного Лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип. 19,6. - Львів: РВВ НЛТУ. – 2009. –– С. 208-214
+
# Податки та оподаткування: словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 124с. Авт. л. – 3,88
# Партин Г.О. Види та місце фінансового конотролінгу на підприємстві/Г.О. Партин, Я.В. Маєвська// Науковий Вісник Національного Лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. Вип. 19,6. - Львів: РВВ НЛТУ. – 2009. –С. 199-202.
+
# Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Князь С.В., Партин Г.О. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник. Партин – Львів: Видавнича фірма ”Афіша”, 2019. – 413с. Авт. л. – 24,00
 +
# Партин Г. О., Загородній*** А. Г., Заяць*** Н. І. Соціально-репутаційний капітал підприємтва: сутність, складові, оцінювання  // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2019. – 1 (101). – С. 10–17. ( фахове видання, Індекс копернікус)
 +
# Партин Г.О., Хоркава Н.Б. Сучасні тенденції здійснення капітальних інвестицій промисловими підприємствами України / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, “Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства”. 18-19 квітня 2019р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.158-160с.
 +
# Партин Г.О., Червінська О.С. Дослідження трансформацій податку на прибуток  / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, ”Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства” 18-19 квітня 2019р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.244-246.
 +
# Загородній А.Г., Партин Г.О. Розкриття інформації про капітал в інтегрованій звітності підприємства. / Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019р.). Ужгород: Вид.-во УжНУ “Говерла”, 2019. – С. 172-173.
 +
# Партин Г.О., Данилів І.Л. Фінансові ризики підприємства: склад, процеси та механізми управління // Інфраструктура ринку. – 2019. -  № 32. – С. 96 – 102.
 +
# Partyn H. O., Zahorodniy A. H. Use of the method of the analysis of benefits and costs for decision making on the development of enterprise financial relations with groups of economic influence (stakeholders) // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2019. – Т. 1, № 28. –  С. 196–204. 0,5 ум.д.ар. (ОА-14, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Web of Science).
 +
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення стратегічного управління витратами підприємства // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 вересня 2019 р. – Одеса: Видавець Бондаренко М. О., 2019. – С.125 -126.
 +
# Кіндрацька Г. І. Облік і оподаткування :вступ до фаху: навчальний посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, О. І. Грицай, Л. М. Пилипенко, Г. О. Партин, В. М. Чубай, Р. Л. Хом'як, М. Я. Яструбський, Л. М. Лучишин, В. Д. Шквір, Т. П. Шепель, І. В. Борщук, О. С. Височан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 260 c. (рекомендовано методичною комісією – № 43 від 26.06.2019 р.)
 +
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Стратегічне управління витратами підприємства та його інформаційне забезпечення // Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства : колективна монографія / За ред.. проф. Куцика П.О. та проф.. Пилипенка Л.М. -  Львів: Растр-7, 2019. - С.207 -219.
 +
# Загородній А.Г., Партин Г.О. Інструменти оцінювання впливу стейкхолдерів на ефективність діяльності підприємства / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції ”Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 82-83.
 +
# Партин Г. О., Жулевич* М. І. Особливості інтегрованої звітності та її вплив на залучення інвестиційних ресурсів на підприємство  // Логос. Мистецтво наукової думки. – 2019. – Випуск 4. – С. 51–54. 0,18 ум.д.ар. (Google Scholar)
 +
# Моторя К.В., Партин Г.О., Русіян А. Переваги та недоліки застосування центральними банками механізму кількісного пом’якшення з метою економічного зростання //Problems and prospects of implementation of innovative research results: collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), December 13, 2019. Valletta, Republic of Malta: European Scientific Platform NGO. . (Google Scholar).
 +
# Zahorodniy A., Partyn H. Cryptual сurrency market risks and its adjustment system // Управління ризиками у фінансовому секторі : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2019 р., Львів. – 2020. – C. 42–44.
 +
# Partyn H.O., Didukh O. V. Outsourcing risk management // Управління ризиками у фінансовому секторі : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2019 р., Львів. – 2020. – C. 18–19.
 +
# Загородній А.Г., Партин Г.О. Регулювання ринку крипто валют: системний підхід // Банківська справа. – 2019. – 2 (150). – С. 11-27.(Фахове видання)
 +
# Загородній А.Г., Партин Г.О. Розкриття соціально-репутаційного капіталу підприємства в інтегрованій звітності // Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів міжнар. наук. конф. – Житомир: Житомирська політехніка, 2019. – С. 62-63.
 +
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Природний капітал підприємства та його розкриття в інтегрованій звітності // Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування / за заг. ред.. д.е.н., доц.. Сокола О.Г. – Мелітополь: ТОВ ”Колор Принт” 2020. – С.228-235.
 +
# Загородній А.Г., Куньч З.Й., Партин Г.О. Облік, аналіз, аудит. Словник афоризмів і цитат. Видавництво Львівської політехніки. – 2020. – 182с.
 +
# Partyn H., Zahorodniy A., Tyvonchuk O. The Enterprise Relationships with Stakeholders: Information Support, Management Control and Economic Evaluation: monograph. – Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing, 2020. – 112 p.
 +
# Партин Г.О., Гоменюк В.В. Оподаткування діяльності підприємств цифрової економіки: зарубіжний досвід та можливості впровадження в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. №43. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/43-2020 (фахове видання)(Index Copernicus)
 +
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Контролінг в системі відносин – підприємство – групи економічного впливу // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/1.1/zbirka_tez.pdf
 +
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Джерела та інструменти залучення коштів для фінансування малих і середніх підприємств України // Банківська справа. – 2020. - №1(151). – С. 105-117.(фахове видання)
  
 
===Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»===
 
===Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»===
* Фінансовий менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Партин Г.О. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012.  – Сертифікат № 00139  від 04.12.2012р.
+
* Фінансовий менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Г.О. Партин. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012.  – Сертифікат № 00139  від 04.12.2012р.
* Фінансовий контролінг. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Партин Г.О., Задерецька Р.І. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013.  – Сертифікат № 00285  від 30.05.2013р.
+
* Управлінський облік. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”// А.Г. Загородній, Г.О. Партин, А.І. Ясінська, Т.І. Свідрик, Т.М. Бойчук, М.Б. Дзьоба. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра обліку і аналізу, 2012.  – Сертифікат № 00073  від 27.09.2012р.
 +
* Фінансовий контролінг. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Г.О.Партин Г.О., Р.І.Задерецька. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013.  – Сертифікат № 00285  від 30.05.2013р.
 +
* Фінансовий менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 072 “Фінанси, банкваська справа та страхування”//Г.О. Партин, О.В. Дідух. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2016.  – Сертифікат № 01495  від 31.03.2016р.
 +
* Управлінський облік (англійською мовою). Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 071 “Облік і оподаткування”//А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Н.І.Федишин. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра обліку та аналізу, 2016.  – Сертифікат № 01506  від 04.04.2016р.
  
 
==Додаткова інформація==
 
==Додаткова інформація==
* Заступник завідувача кафедри з науково-дослідної роботи студентів.
 
 
* Делегат конференції трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка.
 
* Делегат конференції трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка.
* Голова організаційного комітету щорічних студентських науково-технічних конференцій та олімпіад.
+
* Член організаційного комітету щорічних студентських науково-технічних конференцій та олімпіад.
* Наукові інтереси Партин Г.О. охоплюють проблеми вдосконалення управління формуванням і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, зокрема, управління витратами підприємств.
+
* Член громадської організації Центр регіональних ініціатив "Астрея".
 +
* Наукові інтереси Партин Г.О. охоплюють проблеми вдосконалення управління формуванням і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, контролінгу взаємовідносин зі стейкхолдерами, управління витратами підприємств.
  
  
 
[[Кафедра фінансів]]
 
[[Кафедра фінансів]]
 
[[Категорія:Викладачі]]
 
[[Категорія:Викладачі]]

Поточна версія на 19:22, 20 вересня 2020

Партин Галина Остапівна
Partyngo.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 1979
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1993
Вчене звання професор кафедри фінансів
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2011 – дотепер - професор кафедри фінансів

Загальний науково-педагогічний стаж роботи – 35 років

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

 • Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін: „Фінансовий контролінг”, „Фінансовий менеджмент”, "Фінанси підприємств".
 • Керує курсовими і дипломними магістерськими роботами студентів спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування".
 • Проводить навчальні семінари з управлінського обліку для економістів, фінансистів, бухгалтерів-практиків в рамках Міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CAP/CIPA.
 • Проводила навчальні заняття для студентів, що навчаються за програмою подвійних дипломів, в університеті AGH (Краків, Республіка Польща)

Науково-дослідна робота

Брала участь у виконанні ряду науково-дослідних тем, в одній з яких була відповідальним виконавцем.

Тема кандидатської дисертації

 • «Резервування виробничих потужностей будівельних організацій», 08.0005 Економіка планування, організації, управління народним господарством та його галузями.

Керування науковою роботою аспірантів

 • Керує науковою роботою аспірантів і студентів. Шість аспірантів успішно захистили кандидатські дисертації. Науково-пошукові роботи студентів, виконані під керівництвом Партин Г.О., неодноразово були призерами на Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.

Членство у НМК та експертних радах

 • Партин Г.О. неодноразово залучалась до участі в експертних комісіях щодо ліцензування та акредитації спеціальностей та вищих навчальних закладів України.

Почесні звання та нагороди

За значні досягнення в навчальній і науковій роботі Галина Остапівна нагороджена:

 • Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації,
 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України,
 • Почесною грамотою Національного банку України.
 • Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти".

Підвищення кваліфікації

 • Підвищувала кваліфікацію у провідних навчальних закладах Італії, Данії, США. Польщі, а також у фінансових установах України.

Захищені під керівництвом кандидати економічних наук

 • Слобода Л.Я., 2006 р., за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.
 • Гук О.В. 2008р., Тивончук О.І., 2008р., Ясінська А.І., 2010р. - за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).
 • Дідух О.В., 2015р., Задерецька Р.І., 2017 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).

Основні публікації

Опублікувала понад 350 наукових та науково-методичних праць. З них 7 монографій, 4 підручники, 25 навчальних посібників (14 з грифом МОН України), десятки статей у журналах "Фінанси України", "Регіональна економіка", "Вісник НБУ", "Вища школа" в тому числі включених до науковометричних баз даних Web of Science, Skopus, Index Copernicus.

Підручники та навчальні посібники

 1. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник/Партин Г.О.// Київ: Т-ва «Знання», «КОО», 2000. – 245 с.
 2. Управлінський облік: Навчальний посібник/ Партин Г.О.// Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – 194 с.
 3. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. Друге видання/ Г.О.Партин, А.Г. Загородній// К.:Товариство: «Знання» 2003. – 327с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 200 від 2 березня 2001 р.)
 4. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник/Г.О. Партин, Хом’як Р. Л., Полякова Л. М. Устінова І. Г. та ін.// Львів: «Інтелект – Захід», 2003. – 795с
 5. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник, 3-тє видання доповнене і перероблене/Г.О. Партин, Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Мороз А. С.// Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект», інститут післядипломної освіти) «Інтелект-Захід», 2004.–912с. (Рекомендовано МОН України. Лист №1/11 - 1843 від 28.04.2004 р.
 6. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник/Г.О. Партин, Загородній А. Г.,Корягін М.// Серія Дистанційне навчання. – 26. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005.–248с./Рекомендовано МОН України. Лист № 12.2-2358 від 10.12.2002р./
 7. Інвестиційний словник: Навчальний посібник/Г.О. Партин, Загородній А. Г.,Вознюк Г. Л.// Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. –512с. (Рекомендовано МОН України. Лист №1/11- 6115 від 26.11.2004 р.)
 8. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник/ Г.О. Партин, Загородній А.Г. Пилипенко Л.М.// Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 264 с.(Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 2413 від 31.10.2005 р.)
 9. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник.-4-те вид.,перероб. і доп./ Партин Г.О., Загородній А.Г., Пилипенко Л.М // К.:Знання, 2007 р.- 550 с. (Затверджено МОН України. Лист №14/18.2- 2346 від 26.10.2005 р.)
 10. Фінанси підприємств: Навчальний посібник/ Загородній А.Г.// Львів, Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 258с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 496 від 11 березня 2002р.)
 11. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник.-4-те вид.,перероб. і доп./ Партин Г.О., Загородній А.Г., Пилипенко Л.М // К.: Знання: 2009. – 422 с.(Затверджено МОН України. Лист №14/18.2- 2346 від 26.10.2005 р.)
 12. Управлінський облік: Підручник/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук// Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
 13. Управлінський облік:.-2-ге вид., випр. і доп.: Навчальний посібник/ Партин Г.О., загородній А.Г// К.: Знання, 2007.-303с.(Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 802 від 29.03.2006 р.)
 14. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського, Партин Г.О., Римарська Н.І. Дідик А.М// Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2008. – 1112 с.
 15. Облік, аналіз, аудит: Навчальний посібник/ партин Г.О., Білик М.С., Загородній А.Г., Кіндрацька Г.І., Корягін М.В.// К.: Кондор, 2008. – 618 с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18-Г - 138 від 23.01.2007 р.)
 16. Фінансовий менеджмент:. Навчальний посібник/ Партин Г.О., Селюченко Н.Є// Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 332с.
 17. Облік і аудит: термінологічний словник/ А.Г. Загородній, Г.Л., Вознюк, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид. доопр, та доп. Львів: Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»; ПП НВФ «Біарп», 2012. – 632с.
 18. Фінансовий контролінг: навч.посібник/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 232с.
 19. Управлінський облік: Підручник/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
 20. Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенька Т.І. Управлінський облік: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
 21. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с.
 22. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388с.
 23. Податки та оподаткування: словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 124с. Авт. л. – 3,88
 24. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Князь С.В., Партин Г.О. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник. Партин – Львів: Видавнича фірма ”Афіша”, 2019. – 413с. Авт. л. – 24,00


Монографії

 1. Партин Г.О. Внутрішньобанківське регулювання кредитних ризиків: Монографія/ Г.О. Партин, Л.І. Слобода// К.: УСБ НБУ, 2007. – 254с.
 2. Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: Монографія/ Г.О. Партин// К.: УСБ НБУ, 2008. – 219 с.
 3. Партин Г.О. Аутсорсинг как фактор повишения эффективности бизенс-процесов / Г.О. Партин, А.Г. Загродній// Uwarunkowania rozwoju systemov zarza,dzania: Monografia.Redakcia naukowa H. Howaniec, W.Waszkielewicz. – Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009.-417с. – С. 127-131
 4. Партин Г.О. Формування підсистеми стратегічного управління витратами підприємства та його обліково-аналітичне забезпечення. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.-168с. – С.66-81
 5. Партин Г.О. Аналіз форм стимулювання залучення коштів на інноваційну діяльність підприємств. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія /Г.О. Партин, О.І. Тивончук// Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.-168с. – С.66-81
 6. Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: Монографія/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Л.: ЗУКЦ, ППНВФ «Біапр».- 2011. – 200с.
 7. Партин Г.О., Загородній А.Г. Види капіталів підприємства та їхнє розкриття в інтегрованій звітності // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 111‒125.(МОНОГРАФІЯ)
 8. Партин Г.О. Подходы и методы оценки имущественного потенциала предприятия/ Г.О. Партин, С.Я. Фаріон// Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария: коллективная монографія/ Под. ред.. проф.. И.Й.Яремко и проф.. Г.Ронэка-Львов: Издательство Львовской политехники, 2014.-С.88-99.
 9. Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 88с. Авт. л. – 5,12
# Partyn H., Zahorodniy A., Tyvonchuk O. The Enterprise Relationships with Stakeholders: Information Support, Management Control and Economic Evaluation: monograph. – Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing, 2020. – 112 p.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Аутсорсингова діяльність виробничих підприємств : монографія / І. В. Алєксєєв, Г. О. Партин, О. В. Дідух ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 124–133 (185 назв).
 2. Облік і аудит: вступ до фаху : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, Л. М. Пилипенко, Г. О. Партин, І. В. Борщук, О. С. Височан, В. І. Воськало, Я. С. Карп’як, В. С. Мохняк, С. Й. Сажинець, Р. Л. Хом’як, В. М. Чубай, В. Д. Шквір, І. Й. Яремко, М. Я. Яструбський ; [за заг. ред. А. Г. Загороднього] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2-ге вид., доопрац. і випр. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 288 с.
 3. Асиметрія обліково-аналітичної інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень / М. І. Диба, А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Проблеми економіки та упр. : зб. наук. пр. – 2015. – № 815. – С. 271–275. – Бібліогр.: 10 назв.
 4. Форми і види організування взаємовідносин підприємства з аутсорсинговою компанією / Г. О. Партин, О. В. Дідух // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. – 2015. – № 835. – С. 82–89. – Бібліогр.: 14 назв.
 5. Формування системи показників контролю зовнішнього залучення коштів на машинобудівні підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька, Б. О. Горбай // Технол. аудит та резерви вир-ва. – 2015. – № 6/6 (26). – С. 8–11. – Бібліогр.: 10 назв.
 6. Контроль залучення коштів на машинобудівні підприємства на основі формування системи показників / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обіку, контролю та аналізу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16–17 жовт. 2015 р. : до 20-річчя каф. обліку і аудиту ІФНТУНГ / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 230–232. – Бібліогр.: 2 назви.
 7. Перспективи залучення коштів для розвитку інноваційної інфраструктури машинобудівного комплексу / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 5–6 черв. 2015 р. : [у 4 ч.] / Наук. екон. орг. «Перспектива». – Дніпропетровськ, 2015. – Ч. 3. – C. 43–46. – Бібліогр.: 2 назви.
 8. Asymmetry and assessment of information value in the course of managerial decision-making / A. Zahorodniy, I. Kryvtsun, H. Partyn // Current problems in management : [monograph] / Univ. of Bielsko-Biała ; ed. by: A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara. – Bielsko-Biała, 2015. – P. 65–76. – Bibliogr.: 4 titles.
 9. Etapy działalnosci outsourcingowej przedsiębiorstwa i ocena jej efektywności / H. Partyn, O. Didukh // Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie : międzynar. konf. nauk., Lublin, 21–22 maja 2015 r. / Zakł. rachunkowości Uniw. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra rachunkowości i analizy ekon. Nar. Uniw. Politech. Lwowska we Lwowie, Katedra rachunkowości i audytu Nar. Uniw. Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem. – Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 26–27. – Bibliogr.: 6 nazw.
 10. Accounting I (General Theory) : the texts of lectures for the students of bachelor direction 6.030509 «Accounting and Auditing» / A. Zahorodniy, H. Partyn, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk ; Min. of education and science Ukraine, Lviv Polytechnic Nat. Univ., Dep.of accounting and analysis. – Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2015. – 124 p. – Bibliogr.: p. 121–122.
 11. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : електрон. навч.-метод. комплекс / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух. – 2016. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=7322 (31.03.16). – Метод. рек. до викон. курс. проекту, контрол. та самост. роботи, для практ. і самост. занять ; конспект лекцій ; глосарій. – Назва з екрана.
 12. Застосування зовнішнього залучення коштів для зростання фінансово-економічного потенціалу підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Міжнар. екон. відносини та світ. госп-во». – 2016. – Вип. 6, ч. 1 – С. 129–132.
 13. Контролінг відносин підприємства з основними стейкхолдерами / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Актуал. проблеми економіки. – 2016. – № 12 (186). – С. 167–179. – Бібліогр.: 27 назв.(Фахове видання,Skopus)
 14. Формування фінансового потенціалу підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька, О. В. Граціян // Ефектив. економіка. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4754 (дата звернення: 23.06.17). – Назва з екрана.
 15. Внутрішні групи впливу підприємства (стейкхолдери): специфіка відносин, інтересів та внесків / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи : матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 12–13 лют. 2016 р. : [у 2 ч.] / Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород, 2016. – Ч. 1. – С. 114–117.
 16. Завдання та об’єкти контролінгу відносин підприємства з основними групами економічного впливу (стейкхолдерами) / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : ХIV Всеукр. наук. конф., присвяч. пам'яті д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України О. С. Бородкіна (15.03.1930 – 14.03.2002), Київ, 25 берез. 2016 р. : тези доп. учасників / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – С. 183–186.
 17. Інтегрована звітність підприємства як елемент взаємовідносин з групами економічного впливу (стейкхолдерами) / А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана» та 20-річчю Федерації проф. бухгалтерів і аудиторів України, Київ, 25 листоп. 2016 р. / Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ, 2016. – С. 47–49.
 18. Постачальники як група економічного впливу: вибір та оцінювання результатів співпраці / А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Конкурентоспроможність національної економіки: показники, фактори впливу та шляхи підвищення : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 30 верес. 2016 р. : [у 2 ч.] / ГО "Київ. екон. наук. центр". – Київ, 2016. – Ч. 1. – С. 49–52.
 19. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, # Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенька Т.І. Управлінський облік: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
 20. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів другого (магістер ського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, Р. І. Задерецька]. – Львів, 2017. – 20 с.
 21. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів другого (магістер ського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, П.А. Гориславець]. – Львів, 2017. – 16с.
 22. Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенська Т.І., Дзьоба Н.Б. Управлінський облік: практикум. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 364с.
 23. Партин Г.О., Дідух О.В., Задерецька Р.І. Management of outsourcing risks in the process of enterprise financial activity //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 2017. – Т.2(№23). – С.118-125. (Фахове видання, Web of Science)
 24. Партин Г.О., Загородній А.Г. Капітал підприємства: види та форми представлення в інтегрованій звітності // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. ‒ Х.: ХДУХТ, 2018. – С. 161–162.
 25. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с.
 26. Загородній А.Г., Партин Г.О. Державне регулювання ринку криптовалют: необхідність, моделі та форми // Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 41‒42.
 27. Партин Г.О., Загородній А.Г. Види капіталів підприємства та їхнє розкриття в інтегрованій звітності // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 111‒125.(МОНОГРАФІЯ)
 28. Партин Г.О. Комплексне оцінювання зовнішнього залучення коштів на машинобудівні підприємства України / Г.О. Партин, Р.І. Задерецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. Випуск 17, частина 3. – Ужгород, 2018. – С.33-39.(Фахове видання, індекс копернікус)
 29. Партин Г.О. Функціонально – вартісний аналіз як метод інформаційного забезпечення управління витратами / Г.О. Партин, Н.І.Заяць //Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIV науково – практичної конференції. 17 -20 квітня 2018 року /Навчально – науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ” Львівська політехніка”. – 2018. – С. 80 - 81.
 30. Партин Г.О. Ролі контролінгу в процесах планування банківської діяльності в сучасних умовах / Г.О.Партин, Г.М.Ступницька //Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 червня 2018 року. – Київ.: МЦНЛ, 2018. –С.29 -30.
 31. Партин Г.О. Поняття стратегічного контролінгу та його значення в управлінні підприємством / Г.О.Партин, М.І. Шира // Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 червня 2018 року. – Київ.: МЦНЛ, 2018. – C. 30 -31
 32. Загородній А.Г., Партин Г.О. Державне регулювання ринку криптовалют: необхідність, моделі та форми // Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 41‒42.
 33. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388с.
 34. Партин Г.О., Катірнога І.М. Особливості завдань та етапи фінансової санації підприємства // Модернізація економіки у контексті інноваційного розвитку: напрями та пріоритети: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 листопада 2018р.). – Дніпро: НО “Перспектива”, 2018. – С. 71-73.
 35. Zahorodniy A., Partyn H. Crupto currency – a virtual phenomenon which can destabilize financial markets // Economics Entrepreneurship Management. – 2018. - Vol. 5, № 2. – P. 59-66. ( Index Copernicus).
 36. Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 88с. Авт. л. – 5,12
 37. Податки та оподаткування: словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 124с. Авт. л. – 3,88
 38. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Князь С.В., Партин Г.О. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник. Партин – Львів: Видавнича фірма ”Афіша”, 2019. – 413с. Авт. л. – 24,00
 39. Партин Г. О., Загородній*** А. Г., Заяць*** Н. І. Соціально-репутаційний капітал підприємтва: сутність, складові, оцінювання // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2019. – 1 (101). – С. 10–17. ( фахове видання, Індекс копернікус)
 40. Партин Г.О., Хоркава Н.Б. Сучасні тенденції здійснення капітальних інвестицій промисловими підприємствами України / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, “Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства”. 18-19 квітня 2019р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.158-160с.
 41. Партин Г.О., Червінська О.С. Дослідження трансформацій податку на прибуток / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, ”Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства” 18-19 квітня 2019р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.244-246.
 42. Загородній А.Г., Партин Г.О. Розкриття інформації про капітал в інтегрованій звітності підприємства. / Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019р.). Ужгород: Вид.-во УжНУ “Говерла”, 2019. – С. 172-173.
 43. Партин Г.О., Данилів І.Л. Фінансові ризики підприємства: склад, процеси та механізми управління // Інфраструктура ринку. – 2019. - № 32. – С. 96 – 102.
 44. Partyn H. O., Zahorodniy A. H. Use of the method of the analysis of benefits and costs for decision making on the development of enterprise financial relations with groups of economic influence (stakeholders) // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2019. – Т. 1, № 28. – С. 196–204. 0,5 ум.д.ар. (ОА-14, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Web of Science).
 45. Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення стратегічного управління витратами підприємства // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 вересня 2019 р. – Одеса: Видавець Бондаренко М. О., 2019. – С.125 -126.
 46. Кіндрацька Г. І. Облік і оподаткування :вступ до фаху: навчальний посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, О. І. Грицай, Л. М. Пилипенко, Г. О. Партин, В. М. Чубай, Р. Л. Хом'як, М. Я. Яструбський, Л. М. Лучишин, В. Д. Шквір, Т. П. Шепель, І. В. Борщук, О. С. Височан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 260 c. (рекомендовано методичною комісією – № 43 від 26.06.2019 р.)
 47. Партин Г.О., Загородній А.Г. Стратегічне управління витратами підприємства та його інформаційне забезпечення // Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства : колективна монографія / За ред.. проф. Куцика П.О. та проф.. Пилипенка Л.М. - Львів: Растр-7, 2019. - С.207 -219.
 48. Загородній А.Г., Партин Г.О. Інструменти оцінювання впливу стейкхолдерів на ефективність діяльності підприємства / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції ”Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 82-83.
 49. Партин Г. О., Жулевич* М. І. Особливості інтегрованої звітності та її вплив на залучення інвестиційних ресурсів на підприємство // Логос. Мистецтво наукової думки. – 2019. – Випуск 4. – С. 51–54. 0,18 ум.д.ар. (Google Scholar)
 50. Моторя К.В., Партин Г.О., Русіян А. Переваги та недоліки застосування центральними банками механізму кількісного пом’якшення з метою економічного зростання //Problems and prospects of implementation of innovative research results: collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), December 13, 2019. Valletta, Republic of Malta: European Scientific Platform NGO. . (Google Scholar).
 51. Zahorodniy A., Partyn H. Cryptual сurrency market risks and its adjustment system // Управління ризиками у фінансовому секторі : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2019 р., Львів. – 2020. – C. 42–44.
 52. Partyn H.O., Didukh O. V. Outsourcing risk management // Управління ризиками у фінансовому секторі : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2019 р., Львів. – 2020. – C. 18–19.
 53. Загородній А.Г., Партин Г.О. Регулювання ринку крипто валют: системний підхід // Банківська справа. – 2019. – 2 (150). – С. 11-27.(Фахове видання)
 54. Загородній А.Г., Партин Г.О. Розкриття соціально-репутаційного капіталу підприємства в інтегрованій звітності // Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів міжнар. наук. конф. – Житомир: Житомирська політехніка, 2019. – С. 62-63.
 55. Партин Г.О., Загородній А.Г. Природний капітал підприємства та його розкриття в інтегрованій звітності // Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування / за заг. ред.. д.е.н., доц.. Сокола О.Г. – Мелітополь: ТОВ ”Колор Принт” 2020. – С.228-235.
 56. Загородній А.Г., Куньч З.Й., Партин Г.О. Облік, аналіз, аудит. Словник афоризмів і цитат. Видавництво Львівської політехніки. – 2020. – 182с.
 57. Partyn H., Zahorodniy A., Tyvonchuk O. The Enterprise Relationships with Stakeholders: Information Support, Management Control and Economic Evaluation: monograph. – Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing, 2020. – 112 p.
 58. Партин Г.О., Гоменюк В.В. Оподаткування діяльності підприємств цифрової економіки: зарубіжний досвід та можливості впровадження в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. №43. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/43-2020 (фахове видання)(Index Copernicus)
 59. Партин Г.О., Загородній А.Г. Контролінг в системі відносин – підприємство – групи економічного впливу // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/1.1/zbirka_tez.pdf
 60. Партин Г.О., Загородній А.Г. Джерела та інструменти залучення коштів для фінансування малих і середніх підприємств України // Банківська справа. – 2020. - №1(151). – С. 105-117.(фахове видання)

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 • Фінансовий менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Г.О. Партин. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012. – Сертифікат № 00139 від 04.12.2012р.
 • Управлінський облік. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”// А.Г. Загородній, Г.О. Партин, А.І. Ясінська, Т.І. Свідрик, Т.М. Бойчук, М.Б. Дзьоба. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра обліку і аналізу, 2012. – Сертифікат № 00073 від 27.09.2012р.
 • Фінансовий контролінг. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Г.О.Партин Г.О., Р.І.Задерецька. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – Сертифікат № 00285 від 30.05.2013р.
 • Фінансовий менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 072 “Фінанси, банкваська справа та страхування”//Г.О. Партин, О.В. Дідух. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2016. – Сертифікат № 01495 від 31.03.2016р.
 • Управлінський облік (англійською мовою). Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 071 “Облік і оподаткування”//А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Н.І.Федишин. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра обліку та аналізу, 2016. – Сертифікат № 01506 від 04.04.2016р.

Додаткова інформація

 • Делегат конференції трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка.
 • Член організаційного комітету щорічних студентських науково-технічних конференцій та олімпіад.
 • Член громадської організації Центр регіональних ініціатив "Астрея".
 • Наукові інтереси Партин Г.О. охоплюють проблеми вдосконалення управління формуванням і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, контролінгу взаємовідносин зі стейкхолдерами, управління витратами підприємств.


Кафедра фінансів