Паранчук Степан Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 10:04, 13 жовтня 2020, створена Клап Андрій (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Паранчук Степан Васильович
SParanchuk.jpg
stepan.v.paranchuk@lpnu.ua
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 1969
Спеціальність Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 28.11.1975 р.
Вчене звання професор кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 16.05.2014 р.
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2007 – дотепер професор кафедри фінансів
 • 2002 – 2007 - доцент кафедри фінансів
 • 1999 – 2005 - заступник проректора з навчальної роботи університету
 • 1996 – 1998 - відповідальний секретар Приймальної комісії НУ “Львівська політехніка”
 • 1995 - 2002 - доцент кафедри економіки, фінансів та обліку
 • 1991 – 1995 - декан інженерно-економічного факультету
 • 1989 – 1991 - заступник декана інженерно-економічного факультету
 • 1979 – 1995 - доцент кафедри економіки і організації машинобудування і приладобудування
 • 1976-1979 - старший викладач кафедри економіки і організації машинобудування і приладобудування


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Податковий менеджмент

 1. Паранчук С.В. Організування інформаційної взаємодії суб’єктів податкової діяльності / С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Інститут регіональних досліджень НАН України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми розвитку промислового виробництва регіону. Збірник наукових праць. – Львів, 2009. Вип. 4 (78). – С.324 – 334.
 2. Паранчук С.В. Удосконалення інформаційної системи організування податкової діяльності на підприємстві / С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №640. «Проблеми економіки та управління». Львів, 2009. – С.367-373.
 3. Паранчук С.В. Трансформація систем фінансового менеджменту в умовах переходу до постіндустріальної економіки / С.В. Паранчук, П.І. Віблий // Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки», 2011р. №7 С. 34-40.
 4. Паранчук С.В. Оподаткування нерухомого майна: новації податкового кодексу України / С.В. Паранчук // Формування ринкової економіки в Україні: [збірник наукових праць]. – Львів: Львівський національний університет ім.. Ів.Франка, 2012. – Вип. 26. Частина 2 – С.79 – 82.
 5. Паранчук С.В. Вплив фіскальної політики на стан оборотного капіталу у корпоративному секторі / С.В. Паранчук, О.М чубка // Бізнес Інформ. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. - №2 – С. 11-15.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

"Нормування завантаження устаткування, як фактор підвищення ефективності виробництва", спеціальність 08.00.05, 1975 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2017 р. - стажування у Головному управлінні ДФС у Львівській області
 • 2013 рік - ДПІ у Шевченківському районі м. Львова

Захищені під керівництвом кандидати економічних наук

Топій І.І., Віблий П.І., Корбутяк А.Г.


Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Податковий менеджмент: навчальний посібник / С.В.Паранчук, А.С. Мороз, О.С. Червінська., Н.Г. Синютка - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 296с.
 2. Фінанси підприємств: навч. посібник оновлений і доповнений / О.М.Рудницька, С.В.Паранчук, О.М.Чубка. - Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2012р. Рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Монографії

 1. Паранчук С.В. Планування процесу інформатизації податкової діяльності на підприємстві (розділ) / С.В. Паранчук, О.С. Червінська - Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту. Харків: ФОП Александрова К.М. ВД «ІНЖЕК», 2009. – С.55-65.
 2. Паранчук С.В. Проблемы налогового стимулирования и регулирования иннновационной деятельности (раздел) / С.В. Паранчук, И.В. Алексеев // Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика / Под редакцией И.А.Майбурова,Ю.Б. Иванова, А.И. Крисоватого. – Киев: КОНДОР, 2011. - С.261 – 272.
 3. Паранчук С.В. Конкурентоспроможність і проблеми фінансування і стимулювання інновацій (розділ) / С.В. Паранчук, І.В. Алєксєєв, О.С. Червінська // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики. Під ред. д.е.н., професора Пономаренка В.С., д.е.н., професора Кізима М.О., д.е.н., професора Іванова Ю.Б. – Х.: ФОП Павленко О.Г.: ВД «ІНЖЕК», 2011 - С.39 – 53.


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Паранчук С.В. Податок на нерухомість як значиме джерело наповнення бюджету / С.В. Паранчук, О.М. Піхоцька, О.С. Червінська // Тези доповіді. Фінанси, банківництво, страхування: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Львів (22-23 вересня 2016р.) 1електр. опт. диск (CD-ROM). ISBN 978-617-607-979-8.
 2. Паранчук С.В. Управління податковим навантаженням підприємств: / І.В. Алєксєєв, С.В. Паранчук, О.С. Червінська, Н.Г. Синютка // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал інституту регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2016. - №4 (82). – С.145-153 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernikus», Польща.
 3. I. Alieksieiev, S. Paranchuk, O. Chervinska. Controlling the tax Burden of the enterprise in the realities of UKRAINIAN legislation. Wroclaw Economic University. Wroclaw, 2017. – P. (віднесено до інших Міжнародних наукометричних баз даних).
 4. Паранчук С.В., Скоропад І.С., Червінська О.С. Вплив оподаткування та інфляційних процесів на формування інвестиційного клімату держави// Фінансовий ринок: інституції та інструменти: МАТЕРІАЛИ XVII Міжнародної наукової конференції, Львів, 3-6 червня 2018 р - Львів: Видавництво Львівської політехніки. - С. 80-81.
 5. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Податкові і неподаткові потоки об'єднаних територіальних громад // Проблеми економіки. – 2019. – № 3 (41). – С. 186–193.
 6. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Суб'єкти та ефективність податкового контролю // Регіональна економіка. – 2019. – № 3. – С. 98–105
 7. Alieksieiev I., Paranchuk S., Chervinska O. Monitoring of tax and non-tax flows // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2020. – Vol. 7, No. 1. – P. 1–9
 8. Boyko N., Mochurad L., Chervinska O. Cost-effective use of mathematical methods for the organization and management of data in the cloud // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654 : Proceedings of the International workshop on cyber hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019). Kyiv, Ukraine; November 30, 2019. – P. 444–457

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 • Паранчук С.В. Податкова система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // С.В. Паранчук, О.С. Червінська, М.М. Мужеляк, І.О. Кривецький - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 185 с. – Сертифікат №374 від 30.09.13 р.


Додаткові відомості

 • Керує науковою роботою аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.


Кафедра фінансів