Відмінності між версіями «Павловський Юрій Павлович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Контакти)
 
Рядок 86: Рядок 86:
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Інститут хімії та хімічних технологій]]
 
[[Категорія:Інститут хімії та хімічних технологій]]
[[Категорія: Кафедра фізичної та колоїдної хімії]]
+
[[Категорія: Кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії]]
 
[[Категорія:Викладачі]]
 
[[Категорія:Викладачі]]

Поточна версія на 12:40, 25 жовтня 2019

Павловський Юрій Павлович
Павловський Ю.П..jpg
Дата народження 28 жовтня 1955 р.
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 27 грудня 1985 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 27 травня 1997 р.
Поточне місце роботи Кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Павловський Юрій Павлович — кандидат хімічних наук, доцент Кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Науково-педагогічна діяльність

Наукові інтереси

Термодинаміка фазових переходів органічних та елементорганічних сполук та їх розчинів

Лекційні курси

 • «Фізична та колоїдна хімія»;
 • «Фізична хімія»;
 • «Колоїдна хімія».

Стажування

З 31.10.16 по 26.01.17 підвищував кваліфікацію в НУ «Львівська політехніка» за програмою «Технології розроблення та проведення відеолекцій для дистанційного навчання» (180 год.)

Навчально-методична діяльність

 1. Розрахунок ентальпії змішування для системи метилетакрилат-етилакрилова кислота /B. В.Сергеєв, Ю.П.Павловський, Ю.Я.Ван-Чин-Сян // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». 1999. — № 361: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 32 — 33. — Бібліогр.: 2 назви.
 2. Термодинамічні параметри дисоціації димерних молекул акрилової кислоти в газовій фазі / В.В.Кочубей, Н.С.Качуріна, Ю.П.Павловський// Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». 1999. — № 361: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 33 — 35.
 3. Диференціальний термічний аналіз шихти Si-Se, Ag-Si-Se в процесі її нагрівання та синтезу сполук SiSe2, Ag8SiSe6 / М. В. Чекайло, В. О. Українець,Г. А. Ільчук, Ю. П. Павловський // Електроніка : [зб. наук. пр.] / відп. ред.Д. Заячук. — Л. : Вид-во Нац. ун­ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 29-37. — (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка»; № 646). — Бібліогр.: 27 назв.
 4. Фазові переходи і хімічні реакції при нагріванні шихти Se, Ag-Se, Si-Se, Ag-Si-Se і синтезі сполук Ag2Se, SiSe2, Ag8SiSe6 / М. В. Чекайло, В. О. Українець, Г. А. Ільчук, Ю. П.Павловський, Г. А. Кондрай // Дванадцята відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки, 7-9 квітня 2009 р. : тези доп. /Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2009. — С. 60.
 5. Фізична хімія: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів базового напряму 050202 "Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології"». Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2013. – 28 с.
 6. Поверхневі явища та дисперсні системи: Збірник задач до самостійної роботи для студентів базових напрямів 051301 "Хімічна технологія", 051401 "Біотехнологія", 051701 "Харчова інженерія", 120201 "Фармація". Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2014. – 88 с.
 7. Основи природознавства: Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму, розрахункових робіт та самостійної роботи студентів базових напрямів 030503 "Світова економіка", 030504 "Економіка підприємств", 030507 "Маркетинг", 030508 "Фінанси і кредит", 030509 "Облік і аудит", 030601. "Менеджмент". Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2014. – 52 с.
 8. Відеофільм для студентів дистанційного навчання: Лабораторна робота №7. Залежність температури кипіння води від тиску. – 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=Lbz0_e8paVY&feature=youtu.be

Профіль у:

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 142

тел.: +38(032)258-23-40

Ел. пошта : yurii.p.pavlovskyi@lpnu.ua