Орел Вадим Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Орел Вадим Ігорович

(Orel Vadym)

002.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 25 березня 1973 року
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність Водопостачання, каналізація, раціональне використання та охорона водних ресурсів
Галузь наукових інтересів втрати напору на місцевих гідравлічних опорах; напірні потоки зі змінною витратою
Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Чернюк Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра гідротехніки та водної інженерії

Орел Вадим Ігорович - кандидат технічних наук, доцент Кафедра гідротехніки та водної інженерії Інституту будівництва та інженерних систем, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 25 березня 1973 року.

У 1995 році з відзнакою закінчив Державний університет «Львівська політехніка», отримавши кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю «Водопостачання, каналізація, раціональне використання та охорона водних ресурсів ».

У 1996 році захистив магістерську роботу на тему «Дослідження ефекту Томса на раптових звуженнях і розширеннях труб».

Працює на кафедрі з 1999 року на посаді лаборанта, інженера, асистента а відтак доцента кафедри гідравліки і сантехніки.

Перелік навчальних дисциплін

 • Санітарно-технічне обладнання будівель
 • Гідротранспортування
 • Гідрогазодинаміка
 • Технічна механіка рідини та газу
 • Проектування водопостачання та водовідведення малих обєктів

Наукова робота:

Протягом 1996–1999 рр. навчався в аспірантурі Державного університету «Львівська політехніка».

У 2003 році захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему «Вплив додатків поліакриламіду на втрати напору в раптових звуженнях і розширеннях труб [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / Орел Вадим Ігорович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 160 арк. — арк. 130-154».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Чернюк Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»

Сфера наукових інтересів

 • втрати напору на місцевих гідравлічних опорах; напірні потоки зі змінною витратою.

Вибрані публікації

 1. Влияние добавок полиакриламида на потери напора во внезапных сужениях и расширениях труб / В.В. Чернюк , Б.С. Піцишин , В.И. Орел, В.М. Жук // Инж.-физ. журн. – 2002. – Т.75, №4. – С.115-122.
 2. Influence of Polyacrylamide Additions on the Head Loss in Abrupt Contractions and Expansions of Pipes / V.V. Chernyuk (В.В. Чернюк ), B.S. Pitsishin ( Б.С. Піцишин ), V.I. Orel, V.M. Zhuk ( В.М. Жук ) // J. Eng. Phys. and Thermophys. – July - August, 2002. – Vol. 75, Issue 4. – P.910-919.
 3. Орел В. І., Чернюк В.В.. Вплив деструкції розчину поліакриламіду на гідравлічний опір раптового розширення труб // Прикладна гідромеханіка. – 2005. – Т.7 (79). – № 1. – С.50-55.
 4. Вплив додатків поліакриламіду на нерівномірність дискретної шляхової роздачі води з напірного трубопроводу / В.В. Чернюк , В.І. Орел // Промислова гідравліка і пневматика. – 2006. – № 4 (14). – С.37-40.
 5. Experimental Verification of a New Method of Calculation for Pressure Distributive Pipelines / Volodymyr V. Chernyuk (В.В. Чернюк ), Vadym I. Orel // Zeszyty Naukowy Politechniki Rzeszowskiej. – Z.54. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2009. – Nr 266. – S.27-34.
 6. Зменшення гідравлічного опору раптового звуження трубопроводу за допомогою прямолінійної циліндричної вставки / В.І. Орел // Труды Второго международного научно-практического семинара «Повховские научные чтения» / Под общ. ред. А.Б. Ступина. – Донецк: ДонНУ, 2012. – C.28-33.
 7. Дослідження вкладу необоротних втрат у загальні втрати тиску при раптовому звуженні труби / В.І. Орел // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науково-технічний збірник. Випуск 21 / Головний редактор А.М. Тугай. – К.: КНУБА, 2013. – С.181-190.
 8. Регулювання напору в гідравлічній системі / В.І. Орел // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва. –Л. :Вид-во «Львів. політехніка». — (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; – 2013. – № 755. – С. 281-284.
 9. Гідравлічний опір випускної трубки, яка виступає всередину напірного розподільного трубопроводу / В.І. Орел, В.В. Чернюк // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. –Л. :Вид-во «Львів. політехніка». — (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; – 2014. – № 795. – С. 51-56.
 10. Визначення довжини прямолінійної циліндричної вставки при заміні раптового розширення трубопроводу ступінчастим / В.І. Орел, В.О. Шевчук // VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода в харчовій промисловості»: Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Одеса: ОНАХТ, 2015. – C.91-94. – Режим доступу: http://aqua-technolog.od.ua/content/water_2015.pdf
 11. Дослідження дії вітру при поливанні газонів / В.І. Орел, Н.М. Поцюрко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2017. – № 877. – C.151-159.

Авторські свідоцтва та патенти

 1. Декларац. пат. на корисну модель 10465 Україна, МПК E 03 F 11/00. Спосіб влаштування перепаду в трубчастому перепадному колодязі / В.І. Орел (Україна); Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – № U200504174; Заявлено 29.04.2005; Опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11. – 1 с.
 2. Пат. на корисну модель 122711 Україна, МПК Е03F 5/12. Водовипускна споруда для скидання зворотних вод у водний об’єкт / В.І. Орел (Україна); Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – №u201707247; Заявлено 10.07.2017; Опубл. 25.01.2018, Бюл. №2. – 2 c.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 103

Тел.: +38 (032) 258-25-14

E-mail: vadim_orel@yachoo.com