Оліховський Володимир Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 18:25, 3 березня 2020, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Оліховський Володимир Ярославович
1985-07-05IMG 0159.jpg
асистент
Дата народження 5 липня 1985 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «Облік і аудит».
Галузь наукових інтересів податкового планування на підприємстві.
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки і підприємництва
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Оліховський Володимир Ярославович — асистент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 5 липня 1985 року.

Вищу освіту здобув у 2007 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. З 01 вересня 2007 р. — асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка». У листопаді 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та інструменти податкового планування в системі менеджменту підприємства», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник: Загородній Анатолій Григорович, кандидат економічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка».

З 01 липня 2007 р. до 31 березня 2010 р. працював головним бухгалтером у ТзОВ «Паритет». Стажування на підвищення кваліфікації:

– семінар психолого-педагогічних знань 2007-2008 рр. у Національному університеті «Львівська політехніка», посвідчення № 08-074 від 03 липня 2008 р.;

– стажування у ТзОВ «Гал-Дизайн» з 02 січня до 31 січня 2009 р.; – підвищення кваліфікації за програмою «Розробка електронних курсів у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки» з 05 червня 2012 р. до 29 вересня 2012 р. у Національному університеті «Львівська політехніка», сертифікат № 907 від 10 жовтня 2012 р.; – стажування у ТзОВ «Гал-Дизайн» з 14 січня 2013 р. до 14 лютого 2013 р.; – семінар психолого-педагогічних знань 2013-2014 рр. у Національному університеті «Львівська політехніка», посвідчення №102-2014 від 13 червня 2014 р.; – Медок IS, реєстраційний номер НУЛП/п 0009 від 11 грудня 2014 р.; – ТзОВ СУНП «Делім-Україна» з 21 березня 2018 р. до 21 травня 2018 р.; – Медок IS, реєстраційний номер НУЛП/п 0022 від 15 травня 2019 р.; – Міжнародне навчально-наукове стажування за темою «Методичні підходи до організації навчального процесу та науково-дослідницької діяльності в європейській системі освіти» з 15 жовтня 2019 р. до 15 січня 2020 р. у Гірничо-металургійній академії ім. С.Сташіца (м. Краків).


У 2013-2014 н. р. пройшов курс навчання на семінарі психолого-педагогічних знань.

Педагогічний стаж — 12 років. Адміністратор кафедри з ВНС «Львівської політехніки».


Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • «Податкове планування»;
 • «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті»;
 • «Бухгалтерський облік».

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень: податкове планування на підприємстві.

Вибрані публікації

Оліховський В.Я. підготував у співавторстві з викладачами кафедри 39 методичних праць та 22 електронні навчально-методичні комплекси у ВНС ЛП.

Співавтор 4-х навчальних посібників:

 1. Контроль і ревізія : навч. посіб. / Р. Л. Хом’як, Н. С. Станасюк, В. М. Чубай, Т. М. Бойчук, В. І. Воськало, В. І. Лемішовський, Ю. П. Матюшко, В. Я. Оліховський, Т. Р. Хом’як. — 4-те вид., оновл. й доповн. — Л. : Магнолія 2006, 2010. — 322 с.
 2. Загородній А.Г. Податки. Оподаткування. Податкове планування: навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Л.М. Лучишин, В.Я. Оліховський. – Львів: ЗУКЦ, 2017. − 512 с.
 3. Менеджмент організацій : навч. посіб. / М. В. Оліховська, Л. І. Лелик, В. Я. Оліховський. – Львів : ТОВ «Ліга – Прес», 2018. – 392 с.
 4. Костецька І. І., Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Бізнес-планування у системі менеджменту : навчальний посібник. Дрогобич : «Посвіт», 2019.– 272 с.


Співавтор 52 наукових праць, з них 3 монографій, 10 статей, та 39 тез доповідей.

Монографії:

 1. Оліховська М.В. Особливості формування підприємств агробізнесу регіону та перспективи їх розвитку / М.В. Оліховська, В.Я. Оліховський [Колективна монографія] // Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку; За заг. Ред. Г.Є. Жуйкова, Я.В. Сухій, В.С. Ніценка. – Книга 2. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2012. – С. 282-294 .
 2. Губені Ю.Є. Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / Ю.Є. Губені, М.В. Оліховська, В.Я. Оліховський. – Львів.: Ліга-Прес, 2014. – 206 с.
 3. Загородній А. Г. Технологічні карти податкового планування / А. Г. Загородній, В.Я. Оліховський [монографія] // Wubrane zagadnienia wspołczesnej rachunkowosci w Polsce i na Ukraine; pod redakcją Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej. - 2015. – C. 263-276.

Наукові статті:

 1. Оліховський В.Я. Напрями реалізації внутрішньовиробничого податкового планування / В.Я. Оліховський //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 647 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 146-151.
 2. Оліховський В.Я. Методика розрахунку сумарного податкового навантаження виробництва певного виду продукції / В.Я. Оліховський //Науковий журнал «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту». Серія: економіка і менеджмент № 2 (8) – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту., 2010. – С.95-101.
 3. Оліховський В.Я. Теоретичні аспекти податкового планування / В.Я. Оліховський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 722 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – С. 177-181.
 4. Загородній А.Г. Зміна термінів сплати податків як елемент податкового планування / А.Г. Загородній, В.Я. Оліховський // Вісник Хмельницького Національного університету № 2, Т.2 (Економічні науки). – Хмельницький: Редакційно-видавничий центр Хмельницького національного університету, 2013. – С. 71-76.
 5. Оліховський В. Я. Шляхи оптимізації податкового навантаження на оплату праці / В.Я. Оліховський // Бізнес Інформ. – 2014. – №6. – C. 218–222.
 6. Оліховський В. Я. Технологічні карти та можливості їх використання у податковому плануванні / В.Я. Оліховський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 794 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – С. 295-304.
 7. Оліховський В. Я. Використання резервів як інструменту податкового планування / В.Я. Оліховський // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Економічні науки», випуск 7, частина 3. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 140-144
 8. Zagorodniy A.G. Concept of tax planning at the enterprise/ A.G. Zagorodniy, V.YA Olikhovskyi // «Economics, Entrepreneuship, Management» Volume 4, Number 2, 2017 – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – С. 15-24.
 9. Оліховська М.В. Концепція податкового планування у системі менеджменту організацій / М.В. Оліховська, В.Я. Оліховський // Приазовський економічний вісник, випуск 6 (11). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – С. 243-247.
 10. Височан О.О., Оліховський В.Я. Облік адміністративних витрат у ракурсі вітчизняної науки. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. Херсон, 2019. № 6 (55). С. 211–217.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: volodymyr.y.olikhovskyi@lpnu.ua