Олексів Галина Дмитрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Олексів Галина Дмитрівна
Olecsiv.jpg
Дата народження 02. 06. 1952
Поточне місце роботи старший викладач кафедри іноземних мов

Професійний розвиток:

- 06 – 07.1996 – Курси підвищення кваліфікації викладачів ВУЗів Львова при кафедрі іноземних мов Державного університету«Львівська політехніка», Україна, під керівництвом докт. Маргарет Бредлі та Анджели Девідсон, університет Ковентрі, Великобританія, за міжнародною програмою Європейської Співдружності “Tempus-Tacis”;
- 10.1996 - 12.1996 – Університет міста Ковентрі, Великобританія; підвищення кваліфікації в рамках програми Tempus\Tacis;
- 12. 2002 – підвищення кваліфікації у Сілезькій політехніці, Польща;
Напрями наукових зацікавлень:
- проблеми викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах.

Участь у міжнародних конференціях

1. 7-ма міжнародна конференція «Проблеми української термінології». (Львів, 2002).
2. Міжнародна науково – методичної конференція «Треті Каразінські читання – методика і лінгвістика на шляху до інтеграції». (Харків, 2003).
3. Міжнародна наукова конференція «Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи». (Тернопіль, 2006).
4. VI міжнародна науково – методична конференція «Каразінські читання: людина, мова комунікація». (Харків,2007).
5. Міжнародна наукова конференція «Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи». (Тернопіль, 2008).
6. ХІ міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». (Харків, 3 лютого 2012 р.).
7. V міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». (Львів, 19 – 21 квітня 2012 р.).
8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». (Київ, 19 березня 2015 р.).
9. ХІ науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». (Львів, 30 березня – 4 квітня 2015 р.).
10. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». (Київ, Національний авіаційний університет, 17 березня 2016).
11. International Scientific-Practical Conference "Actual Questions and Problems of Development of Social Science". (Kielce (Poland), June 28-30, 2016).
12. ХV наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. (Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 5 лютого 2016).
13. I Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації» (Київ, 15.06.2017 – 16.06.2017.)
14. ХVI Наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 03.02.2017).
15. V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти" (Київ, 23.03.2017).
16. ІІІ Міжнародна наукова конференція "Людина. Комп’ютер. Комунікація" (Львів, 20.09.2017 – 22.10.2017).
17. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір психології та педагогіки", Фіктивне місто в Україні, (26.05.2017 – 27.05.2017).
18. ХІІІ Науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні" (Львів, 27.03.2017 – 31.03.2017).
19. ХVІІ наукова конференція з міжнародною участю "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація", Харків, 02.02.2018.
20. IV Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця", Полтава, 24.04.2018.
21. Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі", Київ, 06.04.2018 – 07.04.2018.
22. ІV Міжнародна наукова конференція "Людина. Комп'ютер. Комунікація", Львів, 25.09.2019-27.09.2019.
23. XVIII Наукова конференція з міжнародною участю "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація", Харків, 01.02.2019.

Навчальні посібники, підручники, словники, розмовники

1998
1. Спілкуємося англійською мовою. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: СП «БаК», 1998. – 376 с. В співавторстві.
2006
2. Спілкуємося англійською мовою. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та гімназій. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.-Львів: Видавництво «Растр – 7», 2006.-236 с. В співавторстві.
2007
3. Спілкуємося англійською мовою. Підручник для студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та гімназій. Видання друге, апробоване і відкоректоване. Затверджено Міністерством освіти і науки України.-Львів: Видавництво «Растр – 7», 2007.- 236 с. В співавторстві.
2008
4. Посібник з розвитку інтегрованих навичок мовлення англійською мовою в галузі механіки та транспорту для студентів, магістрів та аспірантів «Readings in mechanical technology and transport» . – Львів: Видавництво НУ «Львівська >Політехніка»,2008.-81 с.
5. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Видання третє, відредаговане і доповнене. Затверджено Міністерством освіти і науки України.-Львів: Видавництво «Бескид - Біт», 2008.
- 252 с. В співавторстві.
2012
6. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) (За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина) Байбакова І., Балацька Л., Барабаш О. та ін. Видання п’яте (доповнене). Підручник. – Львів: Видавництво „Растр-7”, 2012. – 293 с.
7. Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень) (За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина) Байбакова І., Балацька Л., Барабаш О. та ін. Видання друге, доповнене. Підручник. – Львів: Видавництво „Растр-7”, 2012. – 226 с.
8. Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень) (За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина) Байбакова І., Балацька Л., Барабаш О. та ін. Видання друге, доповнене. Підручник. – Львів: Видавництво „Растр-7”, 2012. – 171 с.
2015
9. Readings in foundry: навчально-методичний посібник з розвитку інтегрованих навичок читання та мовлення англійською мовою у галузі ливарного виробництва для студентів ОКР «Бакалавр» / Укл. : М. І. Гавран, Н. О. Морська, Г. Д. Олексів. (За ред. Мукан Н. В.) – Львів, 2015. – 46 с.
2019
10. Короткий англійсько-український словник термінів автомобільного транспорту: навчальний посібник / Б. І. Шуневич, Г. Д. Олексів. – Львів: Сполом, 2019. – 168 c.

Навчально-методичні розробки

2003
1. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей «Laboratories». – Львів: Видавництво НУ «Львівська Політехніка»,2003. – 24с. В співавторстві.
2004
2. Науково-дослідна робота студента: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. /Укл.:Мукан Н.В., Кравець С.Ф., Байбакова І.М., Балацька Л.П., Василик С.В., ВдовінВ.В., Вислободська І.М., Гасько О.Л., Запотічна М.І., Ільницька Л.В., ІльчишинН.М., Казимира З.І., Магдач З.Т., Мазур О.П., Миськів І.С., Морська Н.О.,Олексів Г.Д., Пастирська І.Я., Савченко О.М., Сасенюк Ю.В., Хімяк Г.М., ЯремаО.В., Яремко Г.В. Національний університет „Львівська політехніка” – Львів:Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 40с.
3. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей «Engineering Profession». – Львів: Видавництво НУ «Львівська Політехніка»,2004. – 28с. В співавторстві.
2005
4. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей «Student Research Work». –Львів: Видавництво НУ «Львівська Політехніка», 2005. – 31с. В співавторстві.
2006
5. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей «Professional Ethics and Environmental Pollution».– Львів: Видавництво НУ «Львівська Політехніка», 2006. – 40 с. В співавторстві.
2007
6. Практичні завдання з розвитку інтегрованих навичок мовлення англійською мовою в галузі архітектури для студентів, магістрів та аспірантів «Readings in architecture» – Львів:Видавництво НУ «Львівська Політехніка», 2007. – 19 с. В
співавторстві.
2012
7. Балацька Л., Олексів Г. Організація, проведення й оцінювання самостійної роботи студентів. Методичні вказівки для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 36 с.

Публікації у фахових виданнях

2013
1. Олексів Г., Шийка О. Особливості формування педагогічної історіографії в Австрії до середини 19-го століття // Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс», Хмельницький. – 7 листопада, 2013. – с. 496-500.
2. Олексів Г., Шийка О.. Особливості білінгвальної освіти у вищих навчальних закладах Канади (на прикладі університету Оттави) // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка та психологія: питання науки та практики». – с. 67-71. Одеса , 6-7 вересня 2013.
2014
3. Олексів Г. Д. Характеристика компетентнісного підходу у навчальному процесі європейських університетів / Г. Д. Олексів, О. І. Шийка // Молодий вчений : Науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – № 11 (14) листопад 2014. – С. 189-192. (CiteFactor, Index Copernicus)
2015
4. Олексів Г. Д., Балацька Л. П. Методологічні параметри самостійної роботи студентів / Л. П. Балацька, Г. Д. Олексів // Молодий вчений : Науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – № 2 (17) лютий 2015. – С. 11-14. (CiteFactor, Index Copernicus)
2016
5. Олексів Г. Д. Місце двомовної освіти в етносоціальній політиці держави / Галина Дмитрівна Олексів, Юлія Іванівна Шийка // Current issues and problems of social science: International Scientific-Practical Conference "Actual Questions and Problems of Development of Social Science" (Kielce (Poland), June 28-30, 2016). – Kielce, 2016. – C. 48-51.
6. Олексів Г. Д., Шийка Ю. І., Морська Н. О. Роль білінгвізму в організації навчання в дошкільних навчальних закладах та школах провінції Альберта (Канада) // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". – 2016. – Т. 74, № 1. – C. 81–85.
2017
7. Балацька Л. П., Олексів Г. Д., Шийка О. І. Стратегії та сучасні тенденції забезпечення якості університетської освіти: досвід Австрії // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". – 2017. – Т. 76, № 1. – C. 13–17. (Index Copernicus International).
2018
8. Морська Н. О., Олексів Г. Д., Шийка О. І. Досвід запровадження болонських реформ у систему освіти Австрії та можливості використання їх в Україні // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 81, т. 2. – С. 22–26. (Index Copernicus International).
2019
9. Олексів Г. Д., Шийка О. І. Розвиток університетів Німеччини у другій половині ХХ століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 87. – С. 27–32. (Index Copernicus International).
10. Олексів Г. Д., Шийка О. І. Роль та особливості стратегічного планування розвитку університетів: світовий аспект // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2019. – № 64, т. 2. – С. 91–95.

Інші публікації

1. Олексів Г. Д. Методичні засади розвитку усного мовлення в студентів першого курсу // Вісник НУ «Львівська політехніка». 1996. №308. с. 38-41. В співавторстві.
2. Олексів Г. Д. Неологізми у фаховій літературі.» Вісник НУ «Львівська політехніка. - 1998. №355. с. 73-76.
3. Олексів Г. Д. Особливості термінів – словосполучень та способи їх перекладу // Вісник НУ «Львівська політехніка». - 1999. -№375. -с. 38-41. В співавторстві.
4. Олексів Г. Д. Труднощі аудіювання та його роль при вивченні іноземної мови // Вісник НУ «Львівська політехніка». - 2000.- №381. с. 30-32.
5. Олексів Г. Д. Особливості перекладу конструкцій пасивного стану (на прикладах видань з архітектури) // Вісник НУ «Львівська політехніка». - 2000. - №410. - с. 379-282.
6. Л.Балацька, Н.Морська, Г.Олексів. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Мотиваційні аспекти // Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харків, Харківський національний університет ім. Каразіна. 3 лютого 2012р. – 2 с.
7. Л.Балацька, Н.Морська, Г.Олексів. До питання розширення чи звуження інформаційної структури тексту при перекладі // Матеріали УІІІ науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». Львів, НУ «ЛП», Інститут підприємництва та перспективних технологій. 26-31 березня 2012р. – 2 с.
8. Л.Балацька, Г.Олексів. До питання організації самостійної роботи студентів з курсу іноземна мова за професійним спрямуванням // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 19 – 21 квітня 2012 р. – с. 11.
9. Г.Олексів, О.Шийка. Розвиток історії педагогіки в Австрії до середини 19-го століття (історіографічний аспект) // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка та психологія: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень», Київ, 19 жовтня, 2013. – с. 11-15.
10. Л.Балацька, Н.Морська, Г.Олексів. Віртуальне-навчальне середовище як один з додаткових засобів при вивченні іноземної мови // Матеріали ІІ Міжнародної Науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», Київ – 20 березня, 2014 р. – с. 17-18.
11. Л.Балацька, Н.Морська, Г.Олексів. Міжкультурна освіта як модель глобального мультикультуралізму // Матеріали Х Науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», Львів – 31 березня-05 квітня 2014 р.
12. Балацька Л. П., Морська Н. О., Олексів Г.Д. Аналіз шляхів словотворення в галузі інформаційних технологій в англійській мові / Л. П. Балацька, Н. О. Морська, Г. Д. Олексів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : Збірник тез доповідей ХІ науково-практичної конференції. (Львів, 30 березня - 4 квітня 2015 р.) – Львів : Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка», 2015. – С. 244-246.
13. Балацька Л. П., Морська Н. О., Олексів Г.Д. До питання індивідуалізації освіти при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням / Л. П. Балацька, Н. О. Морська, Г. Д. Олексів // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 19 березня 2015 р.) – Київ : Національний авіаційний університет, 2015. – С. 97-98.
14. Олексів Г. Д. Індивідуальне навчальне середовище як засіб позааудиторного вивчення іноземної мови / Л. П. Балацька, Н. О. Морська, Г. Д. Олексів // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й рік англійської мови : Тези доповідей ХV наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 5 лютого 2016 р.) – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 8-9.
15. Олексів Г. Д. Методи самостійної роботи студентів / Л. П. Балацька, Н. О. Морська, Г. Д. Олексів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : Збірник тез доповідей ХІІ науково-практичної конференції. (Львів, 4–8 квітня 2016 р.) – Львів : Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка", 2016. – С. 227-229.
16. Олексів Г. Д. Тлумачні словники як засіб підготовки інженерів / Л. П. Балацька, Н. О. Морська, Г. Д. Олексів // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 17 березня 2016 р.) – Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – С. 18-19.
17. Балацька Л. П., Морська Н. О., Олексів Г. Д. Основні принципи навчальної діяльності при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XVI Наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 3 лютого 2017 р.). – 2017. – C. 7–8.
18. Балацька Л. П., Морська Н. О., Олексів Г. Д. Роль аудіювання у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 березня 2017 р.). – 2017. – C. 140.
19. Балацька Л. П., Морська Н. О., Олексів Г. Д. Формування професійної мобільності майбутніх професіоналів засобами іноземної мови // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C. 142–143.
20. Балацька Л. П., Олексів Г. Д., Шийка*** О. І. Система присвоєння рівнів та ступенів вищої освіти: досвід Австрії // Сучасний вимір психології та педагогіки : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 26-27 травня 2017 р. – 2017. – C. 154–157.
21. Драпалюк Г. С., Олексів Г. Д., Шийка*** Ю. І. Білінгвізм як ознака функціонування сучасного полікультурного суспільства // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць міжнародної наукової конференції (Львів, 20-22 вересня 2017 р.). – 2017. – C. 185–187.
22. Олексів Г., Шийка*** О. Роль та особливості стратегічного планування розвитку університетів: досвід Австрії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.). – 2017. – C. 63–65.
23. Балацька Л. П., Олексів Г. Д., Шийка О. І. Огляд традиційних та інноваційних методів викладання іноземної мови // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 6–7 квітня 2018 р. – 2018. – C. 71–74.
24. Балацька Л. П., Олексів Г. Д., Шийка Ю. І. Вплив шкільної білінгвальної освіти на двомовний простір Канади // Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 24 квітня 2018 р. – 2018. – C. 150–153.
25. Морська Н. О., Балацька Л. П., Олексів Г. Д. Індивідуалізація навчання як необхідний підхід до вивчення англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах технічного профілю // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XVII наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 2 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 10–12.
26. Шийка Ю. І., Олексів Г. Д., Морська Н. О. Двомовність: етносоціальні аспекти // Людина. Комп'ютер. Комунікація: збірник наукових праць (Львів, 25-27 вересня 2019 року). – 2019. – C. 164–167.
27. Морська Н. О., Олексів Г. Д. Організація європейського процесу навчання стосовно освіти в Україні // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XVIIІ Наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 1 лютого 2019 р.). – 2019. – C. 113–114.