Обговорення користувача:Федушко Соломія

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Назва статті

 1. Наведіть тут свої аргументи за вилучення. --Федушко Соломія (обговорення) 14:52, 12 липня 2016 (EEST)

Інформаційна бібліотечна та архівна справа

Загальна інформація

Популярність підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» в Україні (яка з 2016 р. змінила назву на «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») невпинно зростає. Спеціалісту в галузі документознавства та інформаційної діяльності відводиться особливе місце в системі ринкових і виробничих відносин. Його соціальна роль та професійне призначення визначаються необхідністю дотримання чіткого планування, ведення того чи іншого виду господарювання, налагодження комунікаційних зв’язків із партнерами регіонального та міжрегіонального рівня. Майбутній фахівець-документознавець у змозі розробити, впровадити та забезпечити функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій. Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» належить до гуманітарного напряму підготовки. Головний акцент зроблено на управлінні інформацією в документно-інформаційних системах, методах аналізу і оцінки документальних потоків, технологіях і методиці збирання та обробки інформаційних потоків, пошуку інформації; аналізу й узагальненню отриманого матеріалу. Що включає в себе «інформаційна діяльність»? Відповідно законодавства України інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави завдяки створенню інформаційних центрів, інформаційно-аналітичних служб, відділів аналізу документної інформації, центрів інформації та документації, служб комерційної інформації, інформаційних систем, мереж, баз і банків даних. Основними видами інформаційної діяльності є: одержання інформації; її використання; поширення; зберігання інформації.

Основні дисципліни

 • Інформатика і комп’ютерна техніка.
 • Управлінське документознавство.
 • Документно-інформаційні комунікації.
 • Інформаційний, кадровий менеджмент.
 • Маркетинг інформаційних продуктів і послуг.
 • Системи управління базами даних.
 • Системний аналіз інформаційних процесів.
 • Лінгвістичні основи документознавства.
 • Архівознавство, діловодство, кадрове діловодство.
 • Електронний документообіг.
 • Патентознавство, захист інформації .
 • Інтернет-технології та ресурси.
 • Комп’ютерні мережі та телекомунікації.
 • Прикладне програмне забезпечення.
 • Право.
 • Етика ділового спілкування.

Випускник зможе

 • Керувати: фірмою, службою, відділом, підрозділом персоналом та навчанням працівників.
 • Аналізувати: ринок інформаційної продукції та послуг стан та розвиток кадрового забезпечення організації.
 • Розробляти: технологічні процесів документування роботу з документами і документною інформацією.
 • Організовувати: інформаційну діяльність роботу систем управління електронними документами документообіг в установі.
 • Забезпечувати: адміністративно-розпорядчу роботу керівника функції кадрової служби.
 • Контролювати: якість виконання різноманітних завдань.

Зможе працювати:

 • документознавець;
 • менеджер інформації;
 • аналітик інформаційних ресурсів;
 • керівник/спеціаліст служби документаційного забезпечення управління
 • адміністратор бази даних;
 • головний адміністратор/адміністративний помічник;
 • менеджер інформаційно-консалтингової фірми;
 • референт/помічник керівника;
 • менеджер з персоналу;
 • архівіст;
 • начальник/спеціаліст інформаційного агенства, керівник/спеціаліст служби науково-технічної інформації;
 • викладач вищого навчального закладу або науковий співробітник;
 • спеціаліст з інформаційно-бібліографічного обслуговування;
 • організатор діловодства;
 • спеціаліст з рекламно-інформаційної діяльності;
 • офіс-менеджер.

Умови вступу

Сертифікати ЗНО:

 1. українська мова та література;
 2. історія України;
 3. математика або іноземна мова.

Будуть прийматись сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту в 2017 році почнеться 29 червня та закінчиться 25 липня. Документи приймаються за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, гол. корп., к. 101 Тел. приймальної комісії: (032)238-96-39, (032)258-22-65 Тел. кафедри СКІД: (032)258-25-95

Контакти

Адреса: вул. Митрополита Андрея 3, 4-й н.к., кім. 523
Номер(и) телефону: (032) 258-25-95.
E-mail: skid.dept@lpnu.ua, skid@ridne.net.
Веб-сайт: Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
Wiki-сторінка:Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Книги

 1. Ромака В. А. Менеджмент у сфері захисту інформації: підруч. / В. А. Ромака, Р. О. Корж, Ю. Р. Гарасим. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 462 с.

2019

 1. Korzh R., Peleshchyshyn A., Trach O., Tsiutsiura M. (2020) Increasing the Efficiency of the Processes of Formation of the Informational Image of the HEI. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham, 661-679.
 2. Peleschyshyn, A., Korzh, R., Trach, O., & Tsiutsiura, M. (2019). Building of Information Activity Management System of Higher Educational Establishment in the Social Environments of the Internet. 2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), 58-61.
 3. Korzh R., Peleshchyshyn A., Trach O., Tsiutsiura M.: Analysis of the integrity and completeness of the higher education institution informational image coverage In: Proceedings of International Scientific Conference Computer Sciences and Information Technologies (CSIT-2019), vol. 3, pp. 48–50. IEEE (2019)

2018

 1. Корж Р. О. Формування кількісних характеристик та оцінювання інформаційного образу закладу вищої освіти // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія Технічні науки». 2018. Том 29(68). №2. с. 142–148.
 2. Корж Р. О. Система прогнозування об’єму мережевого трафіку // Вісник інженерної академії України. 2018. Вип. № 2. С. 151–156.
 3. Корж Р. О. Формальний опис агресії в соціальних середовищах інтернету // Вісник інженерної академії України. 2018. Вип. № 1. С. 70–74.

2017

 1. Korzh R., Peleshchyshyn A., Syerov Yu., Fedushko S. University’s Information Image as a Result of University Web Communities’ Activities // Advances in Intelligent Systems and Computing: Selected Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2016, September 6-10 Lviv, Ukraine, Shakhovska N. (Ed.). Springer International Publishing. 2017. Series Volume 512. pp. 115–127.
 2. Korzh R., Peleshchyshyn A., Fedushko S., Syerov Y. Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions // Advances in Intelligent Systems and Computing: Recent Advances in Systems, Control and Information Technology, Proceedings of the International Conference SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland. Springer International Publishing. 2017. Series Volume 543. pp. 104–110. (ISSN: 2194-5357)
 3. Shulha V., Kozlovskyi V., Prykhodko T., Korzh R. , Nevinskyi D. Chain model of knowledge base of telecommunication systems dielectric structures // Procedia Computer Science. 2017. Vol. 120. pp. 939–944.
 4. Корж Р. О., Федушко С. С., Трач О. Р., Мастикаш О. В. , Бандровський Г. О. Аналіз підрозділів ВНЗ для успішного виконання завдань з інформаційної діяльності // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. Х.: НТУ «ХПІ». 2017. № 7 (1229). с. 142–149.
 5. Корж Р., Пелещишин А., Мастикаш О. Інформаційна система взаємодії ВНЗ з соціальними середовищами Інтернету // Вісник національного університету «Львівська політехніка», Серія: «Інформаційні системи та мережі». 2017. №872. с. 69–83.
 6. Корж Р., Пелещишин А., Мастикаш О. Побудова програмного комплексу управління ІД ВНЗ у соціальних середовищах Інтернету // Вісник національного університету «Львівська політехніка», Серія: «Інформатизація вищого навчального закладу». 2017. с. 64–76.
 7. Korzh R., Fedushko S., Trach O., Shved L., Bandrovskyi H. Detection of department with low information activity. // Proceedings of the XIIth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT-2017). Lviv, 05-08 September 2017. 2017. P. 224–227. (Scopus)
 8. Пелещишин А., Корж Р. Фактори підвищення вразливості ІО ВНЗ до агресії та шляхи їх мінімізації. Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2017. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 43–45.

2016

 1. Peleschyshyn A., Korzh R. Forming University’s Information Image Based On Image Information Generator // Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology. 2016. Vol. 3. Issue 1. P. 3621–3624.
 2. Гайдук Н., Герасим Г., Корж Р. До питання імплементації інклюзивної освітньої політики у вищій школі // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. 2016. №4. С. 187–200.
 3. Korzh R. , Peleshchyshyn A. , Holub Z. Analysis of integrity and coverage completeness of informational image of a Higher Education Institutions // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали XIII Міжнар. конф., 23–26 лютого 2016 р., Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". Л. : Вид-во Львів. Політехніки. 2016. С. 825–827.
 4. Fedushko S. , Syerov Y., Korzh R. Validation of the user accounts personal data of online academic community // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали XIII Міжнар. конф., 23–26 лютого 2016 р., Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. Політехніки. 2016. С. 863–866.
 5. Korzh R., Peleschyshyn A., Syerov Yu., Fedushko S. Principles of University’s Information Image Protection from Aggression // Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference (CSIT 2016). Lviv:Lviv Polytechnic Publishing House. 2016. pp. 77–79.
 6. Peleshchyshyn A., Peleshchyshyn O., Korzh R. Formal procedures of the exit from a community for a university social media agency // Інформація, комунікація, суспільство 2016: матеріали 5-ої Міжнар. наук. конф. ІКС – 2016, 19-21 трав. 2016р., Україна, Львів, Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». 2016. с. 46–47.
 7. Peleshchyshyn A., Korzh R., Fedushko S. Protection of university information image from focused aggressive actions // Systems, Control and Information Technology. Warsaw, 20-21.05.2016.

2015

 1. Пелещишин А. М., Корж Р. О. Формування структури соціально-інформаційних інтерфейсів як вирішення задачі про призначення // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2015. №1/2 (73). С. 17–23.
 2. Пелещишин А. М., Корж Р. О. Базові характеристики та модель підрозділів ВНЗ як суб’єкта інформаційної діяльності // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2015. № 2/2 (74). С. 27–34.
 3. Korzh R., Fedushko S., Peleschyshyn A. Methods for forming an informational image of a higher education institution // Webology. 2015. Vol. 12. №. 2. P. 1–10.
 4. Fedushko S., Syerov Yu., Peleschyshyn A., Korzh R. Determination of the account personal data adequacy of web-community member // International Journal of Computer Science and Business Informatics (IJCSBI). 2015. Vol. 15. No. 1. P. 1–12.
 5. Пелещишин А. М., Корж Р. О., Трач О. Р. Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ // Інформатизація вищого навчального закладу : зб. наук. пр. / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2015. № 831. С. 65–75.
 6. Пелещишин А. М., Корж Р. О. Ієрархічна структура ВНЗ як суб’єкта інформаційної діяльності // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / ред. кол. Тюрменко І. І., та ін.. К.: «Талком». 2015. с. 358–361.
 7. Корж Р. О., Пелещишин А. М. Формування комплексного тематичного опису ВНЗ // Інформація, комунікація, суспільство 2015 : матеріали 4-ої Міжнар. наук. конф. ІКС – 2015, 20-23 трав. 2015р., Україна, Львів, Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». 2015. с. 54–55.
 8. Корж Р. О., Пелещишин А. М., Трач О. Р. Захист репутації ВНЗ в соціальних середовищах Інтернету // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 7-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 17-19 листопада 2015 року./ Відп. за випуск Л.Д. Озірковський. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2015. с. 108–113.

2014

 1. Determination of the Set of Virtual Communities Indicators for Higher Education Institutions (HEI) / R. Korzh, A. Peleshchyshyn, O. Trach // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали XII Міжнар. конф., присвяч. 170-річчю заснування Національного університету «Львівська політехніка», 25.02–01.03 2014 р., Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – С. 357-360.
 2. Verification of the Socio-demographic Characteristics of Virtual Community Members / S. Fedushko, A. Peleshchyshyn, R. Korzh, Yu. Syerov // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали XII Міжнар. конф., присвяч. 170-річчю заснування Національного університету «Львівська політехніка», 25.02–01.03 2014 р., Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – С. 632.
 3. Пелещишин А. М. Визначення комплексу показників віртуальної спільноти для вищих навчальних закладів / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, О. Р. Трач // Східно–Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2014. - №2/2 (68) – С. 16-23. Бібліогр.: 12 назв.
 4. Корж Р. О. Етапи формування цілісного інформаційного образу ВНЗ та їхня характеристика / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-ої Міжнар. наук. конф. ІКС – 2014, 21-24 трав. 2013р., Україна, Львів, Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014. – Бібліогр.: 2 назви.
 5. Korz, R., Peleschyshyn, A., Syerov, Y., Fedushko, S. (2014). “The cataloging of virtual communities of education thematic.” Webology, 11(1), Article 117. Available at: http://www.webology.org/2014/v11n1/a117.pdf

2013

 1. Пелещишин А. М. Відповідальна комунікація – актуальна потреба користувачів Інтернету / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж // Інформація, комунікація, суспільство 2013 : матеріали 2-ої Міжнар. наук. конф. ІКС – 2013, 16-19 трав. 2013р., Україна, Львів, Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013. – С. 18-20. Бібліогр.: 2 назви.
 2. Корж Р. О. Формалізація процесу формування інформаційного образу ВНЗ в соціальних середовищах Інтернету / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин // Східно–Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2013. - №5/3 (65) – С. 4-8. Бібліогр.: 10 назв.
 3. Romaka V. V. Peculiarities of thermoelectric half-HEUSLER phase formation in Zr-Co-Sb ternary system / V. V. Romaka, L. Romaka, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, R. Korzh, Z. Duriagina, A. Horyn // Journal of Alloys and Compounds, 2013. Бібліогр.: 29 назв.
 4. Пелещишин А. М. Оцінювання якості надання адміністративних послуг / А. М. Пелещишин, О. Марковець, Р. О. Корж // Системи – 2013. Термографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань : матеріали Міжн. наук.-техн. конференції 23-27 вересня 2013р., Львів, Україна. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2013. – С. 224.– Бібліогр.: 2 назви.
 5. Марковець О. В. Дослідження засобів комунікації користувачів мережі Інтернет з органами місцевої влади / О. В. Марковець, Р. О. Корж, У. Б. Ярка // Східно–Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2013. - №3/9 (63) – С. 38-41. Бібліогр.: 10 назв.
 6. Корж Р. О. Аналіз сучасних видів та методів інформаційної діяльності ВНЗ в Інтернеті / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин // Східно–Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2013. - №2/2 (62) – С. 62-65. Бібліогр.: 10 назв.
 7. Lobur M. Simulation Software Development Of Dispersion In A Single-Mode Fibre / M. Lobur, R. O. Korzh, G. Vaskiv, V. Procyk, S. Lebid, A. Zahriychuk // матеріали XII Міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лют. 2013р., Поляна–Свалява, Україна – C., 2013. С. 222-223.
 8. Пелещишин А. М. Інформаційна діяльність в Інтернет – сучасні види та методи / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, 21-22 березня 2013р., Київ, Україна. – Київ, 2013. – С. 106-108. Бібліогр.: 2 назви.
 9. Пелещишин А. М. Формування віртуального інформаційного образу геопросторових об’єктів / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, І. О. Хміль // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2013. – С. 56-58. Бібліогр.: 8 назв.

2012

 1. Корж Р. О. Програмна реалізація моделювання дисперсії в одномодових волоконних світловодах / Р. О. Корж, Г. М. Васьків, В. І. Процик, С. Ю. Лебідь, А. Я. Загрійчук // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. – Л., 2012. – С. 189-192. Бібліогр.: 4 назви.
 2. Peleshchyshyn A. M. Advanced search query for identifying web-forum threads relevant to given subject area / A. M. Peleshchyshyn, R. O. Korzh, O. Tymovchak-Maksymets // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали XI Міжнар. конф., присвяч. 60-річчю заснування радіотехн. ф-ту у Львів. політехніці, 21-24 лют. 2012р., Львів-Славське, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012. - С. 229
 3. Korzh R. O. Simulation software development of dispersion in a single-mode fibre / R. O. Korzh, G. Vaskiv, V. Procyk, S. Lebid, A. Zahriychuk // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали XI Міжнар. конф., присвяч. 60-річчю заснування радіотехн. ф-ту у Львів. політехніці, 21-24 лют. 2012р., Львів-Славське, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012. С. 302-303. Бібліогр.: 5 назв.
 4. Пелещишин А. М. Інформаційна діяльність ВНЗ України в соціальних середовищах Інтернету / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж // Інформація, комунікація, суспільство : матеріали І Міжнар. наук. конф. ІКС-2012, 25-28 квіт. 2012р., Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка», Каф. соц. комунікацій та інформ. діяльн., Каф. інформ. систем та мереж. – Л., 2012. – С. 102-103.
 5. Пелещишин А. М. Захист інформаційного образу ВНЗ від цілеспрямованих дій у соціальних середовищах Інтернету / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, У. Б. Ярка // «Захист інформації» наук.-практ. журнал / Нац. авіаційний універ. – Київ, 2012. - №3 (56). – С. 87-93. Бібліогр.: 8 назв.
 6. Корж Р. О. Реалізація сканувального електромагнітно-акустиного методу / Р. О. Корж, І. М. Лях, С. Т. Притуляк, Я. Г. Притуляк // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012) : Матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конференції, 7-10 червня 2012р., Бучач, Україна. - Б. 2012. – С. 166-168. Бібліогр.: 4 назви.
 7. Корж Р. О. Освітня та наукова діяльність НУ «ЛП» в сфері електронного урядування / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин // «Електронне урядування – відкрита влада для мешканців» : Форум Львівської міської ради, 15-16 листопада 2012р., Львів, Україна. – Л., 2012.

2011

 1. Дурняк Б. Методологія та засоби технічної діагностики небезпечних об’єктів / Б. Дурняк, Р. Корж, І. Костюк, І. Лях, Я. Притуляк // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр. акад. друкарства ; [редкол. Б. В. Дурняк (відп. ред.) та ін.]. – Л., 2011. - №26. – С. 214-219. – Бібліогр.: 5 назв.
 2. Положення про організацію та проведення державної атестації студентів / Нац. ун-т «Львівська політехніка» ; [уклад.: А. Г. Загородній, Р. О. Корж, Г. М. Лисяк, О. Ю. Лозинський, Б. В. Моркляник, В. А. Павлиш, Л. М. Пилипенко, В. М. Свірідов]. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 40с. Шифр: 35.078.2(060.13) Авторський знак: П522
 3. Romanyshyn Y. M. Volterra series for the FitzHugh-Nagumo neuron model / Y. M. Romanyshyn, V. A. Pavlysh, R. O. Korzh, S. R. Pukish, Y. R. Kokhalevych // “Nauka: teoria i praktyka – 2011” materiały IV Międzynar. nauk.-prakt. konf., Przemyś, 07-15 sierpnia 2011 r. - Przemyśl : Nauka i studia, 2011. V. 9 : Techniczne nauki, Matematyka, Fizyka, Budownictwo i architektura, Fizyczna kultura i sport. S. 61-67. Бібліогр.: 4 назви.

2010

 1. Романишин Ю. М. Представлення моделі ФітцХ’ю-Нагумо нейрона рядом Вольтера / Ю. М. Романишин, В. А. Павлиш, Р. О. Корж, Ю. Р. Кохалевич, С. Р. Пукіш // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л., 2010. – Вип. 20.14. – С. 305–310. – Бібліогр.: 4 назви.

2009

 1. Павлиш В. А. Принципи та методи отримання діелектрично неоднорідних структур / В. А. Павлиш, Л. І. Закалик, Р. О. Корж, С. Ю. Лебідь // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л., 2009. – Вип. 19.13. – С. 249–254. – Бібліогр.: 15 назв.
 2. Ляпандра А. С. Оцінка похибок перетворення хемілюмінесцентного сигналу та їх мінімізація / А. С. Ляпандра, Я. Г. Притуляк, Р. О. Корж // Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. Моделювання та інформаційні технології. – К., 2008. – Вип. 51. – С. 132–137. – Бібліогр.: 4 назви.

2008

 1. Романишин Ю. М. Застосування вейвлет–перетворень для масштабно–часового аналізу сигналів в нейронних структурах / Ю. М. Романишин, В. А. Павлиш, Р. О. Корж // Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. Моделювання та інформаційні технології. – К., 2008. – Вип. 47. – С. 176–181. – Бібліогр.: 4 назви.
 2. Павлиш В. А. Моделювання електричних характеристик нанорозмірного транзистора / В. А. Павлиш, Л. І. Закалик, Р. О. Корж, З. І. Доскоч // Радіоелектроніка та телекомунікації: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. – Л., 2008. – С. 11-16. – Бібліогр.: 15 назв.
 3. Павлиш В. А. Метод моделювання одноелектронного транзистора: функція Гріна / В. А. Павлиш, Л. І. Закалик, Р. О. Корж, З. І. Доскоч // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л., 2008. – Вип. 18.6. – С. 249–252. – Бібліогр.: 5 назв.

2007

 1. Шелест М. Є. Локалізація джерел широкосмугових акустичних сигналів з використанням розподіленого векторно-сенсорного мікрофонного масиву / М. Є. Шелест, В. А. Павлиш, Р. О. Корж, С. Ю. Спіченков // Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. – К., 2007. – Вип. 39. – С. 110–118. – Бібліогр.: 6 назв.
 2. Романишин Ю. М. Числова реалізація конформного перетворення за допомогою інтеграла Крістоффеля-Шварца / Ю. М. Романишин, В. А. Павлиш, Р. О. Корж // Зб. наук. пр. / НАН України. Моделювання та інформаційні технології. – К., 2007. – Вип. 40. – С. 92–97. – Бібліогр.: 7 назв.
 3. Романишин Ю. М. Особливості функціонування рекурентних нейронних мереж з різними моделями нейронів / Ю. М. Романишин, В. А. Павлиш, Р. О. Корж // Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. – К., 2007. – Вип. 42. – С. 75–81. – Бібліогр.: 6 назв.
 4. Лозинський О. Ю. Особливості впровадження положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів (Навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами / О. Ю. Лозинський, Р. О. Корж // Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. «Сучасні освітні технології у вищій школі», 1-2 листопада 2007р., Київ. – К., 2007. Ч. 2 : Тези доповідей – С. 51-52.
 5. Pavlysh V. A. Experience of application of education credit-modular system in Lviv Polytechnic National University / V. A. Pavlysh, A. G. Zagorodniy, R. O. Korzh, L. M. Yankiv-Vitkovska // Meeting of the WG2 – research, Latvia, Riga, September 28-29, 2007
 6. Павлишин В. Теоретична модель одноелектронного транзистора. / В. Павлишин, Л. Закалик, Р. Корж // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М. В. Лобур. - Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 132 c. : іл. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка"; № 591). - С. 91-94. Бібліогр.: 1 назва.

2006

 1. Павлиш В. А. Нелінійні властивості фотонних кристалів: стимуляційні методи передбачення релаксаційних напружень / В. А. Павлиш, Л. І. Закалик, Р. О. Корж // Вісн. Нац. Ун-ту «Львів. політехніка». Радіоелектрон. та телекомунікації. – 2006. - №557. С. 184-188. – Бібліогр.: 17 назв.

2005

 1. Романишин Ю. М. Аналіз похибок визначення просторових координат джерела акустичних сигналів / Ю.М. Романишин, С.Ю. Спіченков, В.А. Павлиш, Р.О. Корж // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2005. – № 534 : Радіоелектрон. та телекомунікації. – С. 97–103. – Бібліогр.: 6 назв.
 2. Романишин Ю. М. Визначення та аналіз похибок локалізації джерела акустичних сигналів / Ю.М. Романишин, С.Ю. Спіченков, В.А. Павлиш, Р.О. Корж // Матеріали VIII Міжнар. практ. конф. “Динаміка наук. дослідж.’ 2005", 20–30 черв. 2005 р., Дніпропетровськ. – Д., 2005. – Т. 52 : Техн. науки. – С. 42–45. – Бібліогр.: 5 назв.
 3. Веселовський З. П. Дослідження провідникової пасти для товстоплівкових НВЧ мікрозборок / З.П. Веселовський, С.І. Осенчкін, Р.О. Корж, Г.М. Васьків // Моделювання та інформ. технології : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. – К., 2005. – Вип. 30. – С. 125–128. – Бібліогр.: 5 назв.
 4. Веселовський З. П. Дослідницькі аспекти діелектичної конденсаторної пасти / З.П. Веселовський, В.А. Павлиш, С.І. Осечкін, Р.О. Корж // Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. Моделювання в енергетиці. – К., 2005. – Вип. 31. – С. 130–134. – Бібліогр.: 7 назв.
 5. Шелест М. Є. Нові прямі підходи до стійкої локалізації джерела акустичних сигналів / М.Є. Шелест, В.А. Павлиш, Р.О. Корж, С.Ю. Спіченков // Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. – К., 2005. – Вип. 30. – С. 69–74. – Бібліогр.: 6 назв.

2004

 1. Павлиш В. А. Моделювання поширення електромагнітних хвиль у волокнах на фотонних кристалах / В. А. Павлиш, Л. І. Закалик, Р. О. Корж // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М. В. Лобур. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. – С. 126–128. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 522). – Бібліогр.: 1 назва.