Нитребич Зіновій Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 22:22, 15 травня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Нитребич Зіновій Миколайович | Зображення (фото) = Nytrebych.jpg‎ | Підпис зобр...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Нитребич Зіновій Миколайович
Nytrebych.jpg
д.ф-м.н., доцент
Дата народження 27 травня 1961 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1983 р.
Спеціальність механіка
Галузь наукових інтересів Диференціально-символьнийметод розв’язування задач для рівнянь із частинними похідними
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівськаполітехніка»,Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математикита фундаментальних наук

Нитребич Зіновій Миколайович — докторфізико-математичних наук, доцент кафедри вищоїматематики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівськаполітехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 27 травня 1961 року.

Закінчив фізико-математичний факультет Львівськогонаціонального університету ім. Івана Франка у 1983 р.

В 1983–96 рр. працював в Інституті прикладних проблеммеханіки та математики НАН України.

В квітні 1990 р. захистив кандидатську дисертацію зіспеціальності 01.01.02 — диференціальні рівняння на тему «Побудова розв’язківдеяких задач для лінійних диференціальних рівнянь і систем, що допускаютьвідокремлення змінних».

Тема докторської дисертації: Диференціально-символьний методрозв’язування задач для рівнянь із частинними похідними [Текст] : дис. ... д-рафіз.-мат. наук : 01.01.02 / Нитребич Зіновій Миколайович ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів, 2012. — 329 арк. — Бібліогр.: арк. 294-329.

Працює у «Львівській політехніці» з 1996 р.

У 1996–2012 рр. — доцент кафедри обчислювальної математикита програмування,

з 2012 р. по 2013 р. — доцент кафедри вищої математики.

З 2014 р. — професор кафедри вищої математики.

Вчене звання старшого наукового співробітника отримав у 1993році, а звання доцента отримав у 1999 р.

Навчальна робота

В університеті читає курси

математичний аналіз

лінійна алгебра та аналітична геометрія

диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики

теорія ймовірностей, випадкові процеси та математичнастатистика

вища математика

Наукові інтереси

Напрямки наукових досліджень — Диференціально-символьнийметод розв’язування задач для рівнянь із частинними похідними

====Основні публікації====

Монографії:

Каленюк П.И., Баранецкий Я.Е., Нитребич З.Н. Обобщенныйметод разделения переменных. — К.: Наук. думка, 1993. — 232 с.

Каленюк П.І., Нитребич З.М. Узагальнена схема відокремленнязмінних. Диференціально-символьний метод. — Львів: Вид-во НУ «Львівськаполітехніка», 2002. — 292 с.


Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

Навчальні посібники:

Дасюк Я.І., Ільків В.С., Каленюк П.І., Костробій П.П.,Новіков Л.О., Нитребич З.М. та ін. Функції комплексної змінної. ПеретворенняФур’є та Лапласа // ДУЛП, Львів: 1999. — 270 с. (з грифом МОН України)

Рудавський Ю.К. Каленюк П.І., Тацій Р.М., Костробій П.П.,Нитребич З.М. та ін. Збірник задач з диференціальних рівнянь // Нац. ун-т«Львівська політехніка», Львів. 2001. — 240 с. (з грифом МОН України)

Каленюк П.І., Гнатів Б.В., Ільків В.С., Нитребич З.М., ПукачП.Я. та ін. Основи дискретної математики. Частина I. Теорія множин.Комбінаторний аналіз // Нац. ун-т «Львівська політехніка», Львів: 2006. — 128с. (з грифом МОН України)

Каленюк П.І., Базилевич Л.Є., Ільків В.С., Киричинська І.Б.,Нитребич З.М. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика // Нац. ун-т«Львівська політехніка», Львів: 2005. — 240 с. (з грифом НУ «Львівськаполітехніка»)

В.С. Ільків, П.І. Каленюк, І.В. Когут, З.М. Нитребич, П.Я.Пукач, П.Л. Сохан, Р.Р. Столярчук, У.Б. Ярка Основи дискретної математики.Частина 2. Математична логіка. Теорія графів: навчальний посібник / — Львів:В-во Львівської політехніки, 2011. — 184 с.

Методичні розробки:

Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., ФільБ.М., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Дослідження операцій. Лабораторні роботи:методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів технічнихспеціальностей / В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. — 28 c.

Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О.,Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р.Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичнівказівки та завдання до типових розрахунків з курсу «Диференціальні рівняння тарівняння із частинними похідними» для студентів базових напрямків «Прикладнаматематика», «Видавнича справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 32 c.

Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., КогутІ.В., Столярчук Р.Р. Теорія графів. Методичні вказівки з курсу «Дискретнаматематика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. — 36c.

Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., КогутІ.В., Столярчук Р.Р. Математична логіка. Методичні вказівки з курсу «Дискретнаматематика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 16c.

Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., КогутІ.В., Столярчук Р.Р. Комбінаторика. Методичні вказівки з курсу «Дискретнаматематика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 16c.

Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., КогутІ.В., Столярчук Р.Р. Теорія множин. Методичні вказівки з курсу «Дискретнаматематика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 20c.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: lp.imfn@gmail.com; omp_nzm@polynet.lviv.ua