Відмінності між версіями «Нитребич Зіновій Миколайович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 43: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
''' Нитребич Зіновій Миколайович''' — доктор фізико-математичних наук, доцент [[Кафедра вищої математики|кафедри вищої математики]], [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук|Інституту прикладної математики та фундаментальних наук]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] .
+
''' Нитребич Зіновій Миколайович''' — доктор фізико-математичних наук, доцент, в.о. завідувача [[Кафедра вищої математики|кафедри вищої математики]], [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук|Інституту прикладної математики та фундаментальних наук]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] .
 
====Загальні відомості====
 
====Загальні відомості====
 
Дата народження: 27 травня 1961 року.
 
Дата народження: 27 травня 1961 року.

Версія за 17:15, 13 червня 2015

Нитребич Зіновій Миколайович
Nytrebych1.jpg
д.ф-м.н., доцент, в.о. зав кафедри
Дата народження 27 травня 1961 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1983 р.
Спеціальність механіка
Галузь наукових інтересів Диференціально-символьний метод розв’язування задач для рівнянь із частинними похідними
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Нитребич Зіновій Миколайович — доктор фізико-математичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 27 травня 1961 року.

Закінчив фізико-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1983 р.

В 1983–96 рр. працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики НАН України.

В квітні 1990 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 — диференціальні рівняння на тему «Побудова розв’язків деяких задач для лінійних диференціальних рівнянь і систем, що допускають відокремлення змінних».

Тема докторської дисертації: Диференціально-символьний метод розв’язування задач для рівнянь із частинними похідними [Текст] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Нитребич Зіновій Миколайович ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів, 2012. — 329 арк. — Бібліогр.: арк. 294-329.

Працює у «Львівській політехніці» з 1996 р.

У 1996–2012 рр. — доцент кафедри обчислювальної математики та програмування,

з 2012 р. по 2013 р. — доцент кафедри вищої математики.

З 2014 р. — професор кафедри вищої математики,

З 2015 р. — в.о. завідувача кафедри вищої математики.

Вчене звання старшого наукового співробітника отримав у 1993 році, а звання доцента отримав у 1999 р.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика
 • вища математика

Наукові інтереси

Напрямки наукових досліджень — Диференціально-символьний метод розв’язування задач для рівнянь із частинними похідними

Основні публікації

Монографії:

 • Каленюк П.И., Баранецкий Я.Е., Нитребич З.Н. Обобщенный метод разделения переменных. — К.: Наук. думка, 1993. — 232 с.
 • Каленюк П.І., Нитребич З.М. Узагальнена схема відокремлення змінних. Диференціально-символьний метод. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002. — 292 с


Наукові статті та тези міжнародних конференцій


Навчальні посібники:

 1. Дасюк Я.І., Ільків В.С., Каленюк П.І., Костробій П.П., Новіков Л.О., Нитребич З.М. та ін. Функції комплексної змінної. Перетворення Фур’є та Лапласа // ДУЛП, Львів: 1999. — 270 с. (з грифом МОН України)
 2. Рудавський Ю.К. Каленюк П.І., Тацій Р.М., Костробій П.П.,Нитребич З.М. та ін. Збірник задач з диференціальних рівнянь // Нац. ун-т «Львівська політехніка», Львів. 2001. — 240 с. (з грифом МОН України)
 3. Каленюк П.І., Гнатів Б.В., Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я. та ін. Основи дискретної математики. Частина I. Теорія множин.Комбінаторний аналіз // Нац. ун-т «Львівська політехніка», Львів: 2006. — 128с. (з грифом МОН України)
 4. Каленюк П.І., Базилевич Л.Є., Ільків В.С., Киричинська І.Б.,Нитребич З.М. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика // Нац. ун-т «Львівська політехніка», Львів: 2005. — 240 с. (з грифом НУ «Львівська політехніка»)
 5. В.С. Ільків, П.І. Каленюк, І.В. Когут, З.М. Нитребич, П.Я.Пукач, П.Л. Сохан, Р.Р. Столярчук, У.Б. Ярка Основи дискретної математики.Частина 2. Математична логіка. Теорія графів: навчальний посібник / — Львів:В-во Львівської політехніки, 2011. — 184 с.

Методичні розробки:

 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Філь Б.М., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Дослідження операцій. Лабораторні роботи:методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів технічних спеціальностей / В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. — 28 c.
 • Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О.,Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу «Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними» для студентів базових напрямків «Прикладна математика», «Видавнича справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 32 c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія графів. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. — 36c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Математична логіка. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 16c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Комбінаторика. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 16c.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія множин. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 20c.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: lp.imfn@gmail.com; omp_nzm@polynet.lviv.ua