Науково-дослідна частина

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Науково-дослідна частина
Абревіатура НДЧ
Тип підрозділу структурний підрозділ
Призначення науково-технічна діяльність в системі університету
Дата заснування 1978 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник науково-дослідний сектор ЛПІ
Керівник проректор з наукової роботи д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
Розташування (адреса) вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 306
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/463
Власний сайт http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4622

Загальні відомості

Науково-дослідна частина є структурним підрозділом Національного університету «Львівська політехніка», що об’єднує підрозділи, які виконують науково-дослідні роботи та розробки з усіх напрямів діяльності згідно зі спеціалізацією університету (науково-дослідні лабораторії, науково-дослідний та конструкторський інститут (НДКІ ЕЛВІТ), науково-дослідні центри, конструкторське бюро, науково-дослідні відділи і держбюджетні науково-дослідні групи). НДЧ не має самостійного балансу і статусу юридичної особи. Науково-дослідна частина створена на базі існуючих підрозділів наказом Мінвузу УРСР від 12.11.1978 р. № 426 та передбачена статутом Національного університету «Львівська політехніка».

Історія Науково-дослідної частини (НДЧ)

Науково-дослідна частина (НДЧ) Національного університету «Львівська політехніка» створена у квітні 1978 р. постановою Кабінету Міністрів СРСР і є правонаступницею науково-дослідного сектору, який було утворено в 1946 р. Протягом трьох десятиріч змінювалися керівники НДЧ, зазнала змін і сама структура науково-дослідної частини, в якій, на вимогу часу, для ефективного вирішення поставлених завдань з’являлися нові підрозділи, але незмінними залишалися високий професіоналізм працівників та якість виконаних науково-дослідних робіт.

Нині науково-дослідна частина — один із основних структурних підрозділів університету. До її складу входять 72 науково-дослідні лабораторії (НДЛ), зокрема:

  • 5 НДЛ спеціального конструкторського бюро електромеханічних систем (СКБ ЕМС);
  • науково-проектна лабораторія;
  • територіальна науково-дослідна лабораторія;
  • 11 галузевих НДЛ;
  • регіональна НДЛ;
  • 4 випробувальні лабораторії;
  • 3 органи сертифікації;
  • центр «Кристал»;
  • центр технологічної безпеки.

Докладніше

Управління науково-дослідною частиною

Проректор з наукової роботи

Чухрай Наталія Іванівна

тел. (032)258-20-25

e-mail: natalia.i.chuhraj@lp.edu.ua

Заступник начальника науково-дослідної частини

Жук Лілія Володимирівна

тел. (032)258-21-43

e-mail: zhuk@polynet.lviv.ua

Вчений секретар

Ятчишин Юрій Йосипович

тел. (032)258-22-46

e-mail: yurayat@yahoo.com

Відділ організації наукових досліджень та маркетингу

Віннічек Надія Романівна

тел. (032)258-22-14

e-mail: vinnichek@polynet.lviv.ua

Відділ докторантури та аспірантури

Шишкіна Інна Олегівна

тел. (032)258-23-98

e-mail: shishkina@polynet.lviv.ua

Галузева лабораторія міжнародного науково-технічного співробітництва

Лазько Галина Вікторівна

тел. (032)258-27-46

e-mail: lazko@polynet.lviv.ua

Планово-фінансова група науково-дослідної частини

Чулой Тетяна Миколаївна

тел. (032)258-25-93

e-mail: chuloi@polynet.lviv.ua

Відділ стандартизації, метрології та сертифікації

Михалюсь Любомир Васильович

тел. (032)258-22-02

Відділ інформаційного супроводу наукових досліджень

тел. (032)258-25-34

e-mail: ndch@lp.edu.ua

Підрозділи НДЧ

Трансфер технологій та захист прав інтелектуальної власності

В Національному університеті «Львівська політехніка» на виконання Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 995 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у складі відділу організації наукових досліджень та маркетингу на основі групи захисту інтелектуальної власності створено Центр інноваційного розвитку.

Більш детальна інформація розміщена на сайті НАУКА Національного університету «Львівська політехніка».

Підготовка та атестація науково-педагогічних і наукових кадрів

Національний університет «Львівська політехніка» є одним з провідних центрів в Україні, який готує фахівців вищої кваліфікації для потреб закладів освіти, наукових установ та промислових підприємств, що забезпечує подальший розвиток пріоритетних напрямків народного господарства в цілому.

Ця робота зосереджена в рамках виконання Комплексної програми підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів університету, складеної з врахуванням досягнутого рівня забезпеченості окремих кафедр та інститутів висококваліфікованими спеціалістами, а також існуючого досвіду їх підготовки.

В університеті існує система безперервної підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації з використанням різноманітних форм підготовки: докторантура, аспірантура, переведення на посаду наукового співробітника для завершення докторської дисертації, надання творчих відпусток для завершення роботи над дисертаціями, прикріплення до кафедр здобувачів наукового ступеня для виконання дисертаційних робіт, підготовки та складання кандидатських іспитів.

Для підготовки фахівців вищої наукової кваліфікації в університеті відкрита постійнодіюча докторантура з 26 спеціальностей, аспірантура з 89 спеціальностей. Профіль підготовки докторантів та аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та фактично охоплює всі напрямки, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

На даний час в докторантурі університету проходять підготовку понад 40 докторантів, в аспірантурі навчаються 505 аспірантів, з них 2/3 — з відривом від виробництва. Для виконання дисертаційних досліджень та складання кандидатських іспитів до кафедр університету прикріплено близько 300 здобувачів. Одночасно з підготовкою спеціалістів за рахунок держбюджетних коштів, в університеті ведеться підготовка спеціалістів на контрактній основі. На даний час за кошти юридичних та фізичних осіб навчається близько 50 аспірантів та здобувачів наукового ступеня, в тому числі іноземних громадян.

Для ефективної підготовки фахівців вищої кваліфікації в університеті створено 17 спеціалізованих вчених рад для захисту докторських та кандидатських дисертацій із 49 спеціальностей, з них 15 докторських з 46 спеціальностей. Щорічно на засіданнях спеціалізованих вчених радах захищається понад 100 дисертацій працівниками нашого університету та інших організацій. На засіданнях спеціалізованих вчених рад відбуваються захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів наук з технічних, хімічних, економічних наук, геодезії, будівництва та архітектури.

Більш детальна інформація розміщена на сайті НАУКА Національного університету «Львівська політехніка».

Видавнича діяльність

Науковцям

Студентам