Відмінності між версіями «Науково-дослідна частина»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Підрозділи)
 
(Не показано 20 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
{{Загально-університетський_структурний_підрозділ| Офіційна назва              =  Науково-дослідна частина| Зображення                  = <!-- герб, логотип, фото будівлі або приміщення -->| Підпис зображення            =| Абревіатура                  = НДЧ| Тип підрозділу              = структурний підрозділ  | Призначення                  = науково-технічна діяльність в системі університету | Девіз                        =| Гімн                        =| Дата заснування              = 1978 рік| Засновники                  = [[Львівський політехнічний інститут]]| Дата ліквідації              =| Причина ліквідації          =| Кількість співробітників    =| Приналежність                =[[Національний університет «Львівська політехніка»]] | Попередник                  = науково-дослідний сектор [[Львівський політехнічний інститут|ЛПІ]]| Наступник                    =| Керівник                    = проректор з наукової роботи д.е.н., проф. [[Чухрай Наталія Іванівна]]| Начальник                    =| Директор                    =| Розташування (адреса)        = вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 306 | Періодичне друковане видання =| Сторінка на lp_edu_ua        = http://lp.edu.ua/ndch| Власний сайт                = http://lp.edu.ua/nauka
+
{{Загально-університетський_структурний_підрозділ| Офіційна назва              =  Науково-дослідна частина| Зображення                  = <!-- герб, логотип, фото будівлі або приміщення -->| Підпис зображення            =| Абревіатура                  = НДЧ| Тип підрозділу              = структурний підрозділ  | Призначення                  = науково-технічна діяльність в системі університету | Девіз                        =| Гімн                        =| Дата заснування              = 1978 рік| Засновники                  = [[Львівський політехнічний інститут]]| Дата ліквідації              =| Причина ліквідації          =| Кількість співробітників    =| Приналежність                =[[Національний університет «Львівська політехніка»]] | Попередник                  = науково-дослідний сектор [[Львівський політехнічний інститут|ЛПІ]]| Наступник                    =| Керівник                    = | Начальник                    = к.т.н., доц. [[Жук Лілія Володимирівна]]| Директор                    =| Розташування (адреса)        = вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 306 | Періодичне друковане видання =| Сторінка на lp_edu_ua        = http://lp.edu.ua/ndch| Власний сайт                = http://lp.edu.ua/nauka
 
}}
 
}}
 
== Загальні відомості ==
 
== Загальні відомості ==
  
 
Науково-дослідна частина є структурним підрозділом  
 
Науково-дослідна частина є структурним підрозділом  
[[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]], що об’єднує підрозділи, які виконують науково-дослідні роботи та розробки з усіх напрямів діяльності згідно зі спеціалізацією університету (науково-дослідні лабораторії, науково-дослідний та конструкторський інститут (НДКІ ЕЛВІТ), науково-дослідні центри, конструкторське бюро, науково-дослідні відділи і держбюджетні науково-дослідні групи). НДЧ не має самостійного балансу і статусу юридичної особи.
+
[[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]], що об'єднує підрозділи, які виконують науково-дослідні роботи та розробки з усіх напрямів діяльності згідно зі спеціалізацією університету. НДЧ не має самостійного балансу і статусу юридичної особи. Науково-дослідна частина створена на базі підрозділів університету наказом Мінвузу УРСР від 12.11.1978 р. № 426 та передбачена статутом Національного університету «Львівська політехніка».
Науково-дослідна частина створена на базі існуючих підрозділів наказом Мінвузу УРСР від 12.11.1978 р. № 426 та передбачена статутом Національного університету «Львівська політехніка».
+
  
 
== Історія Науково-дослідної частини (НДЧ) ==
 
== Історія Науково-дослідної частини (НДЧ) ==
 
Науково-дослідна частина (НДЧ) [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] створена у квітні 1978 р. постановою Кабінету Міністрів СРСР і є правонаступницею науково-дослідного сектору, який було утворено в 1946 р. Протягом трьох десятиріч змінювалися керівники НДЧ, зазнала змін і сама структура науково-дослідної частини, в якій, на вимогу часу, для ефективного вирішення поставлених завдань з’являлися нові підрозділи, але незмінними залишалися високий професіоналізм працівників та якість виконаних науково-дослідних робіт.
 
Науково-дослідна частина (НДЧ) [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] створена у квітні 1978 р. постановою Кабінету Міністрів СРСР і є правонаступницею науково-дослідного сектору, який було утворено в 1946 р. Протягом трьох десятиріч змінювалися керівники НДЧ, зазнала змін і сама структура науково-дослідної частини, в якій, на вимогу часу, для ефективного вирішення поставлених завдань з’являлися нові підрозділи, але незмінними залишалися високий професіоналізм працівників та якість виконаних науково-дослідних робіт.
+
 
Нині науково-дослідна частина — один із основних структурних підрозділів університету. До її складу входять 72 науково-дослідні лабораторії (НДЛ), зокрема:
+
== Структура НДЧ ==
 +
Нині науково-дослідна частина — один із основних структурних підрозділів університету.  
 +
 
 +
===Наукові підрозділи===
 
 
* 5 НДЛ спеціального конструкторського бюро електромеханічних систем (СКБ ЕМС);
+
* держбюджетні групи при кафедрах;
* науково-проектна лабораторія;
+
* тимчасові творчі колективи;
* територіальна науково-дослідна лабораторія;
+
* науково-дослідні, науково-проектні, навчально-наукові та випробувальні лабораторії при кафедрах;
* 11 галузевих НДЛ;
+
* галузеві та регіональні науково-дослідні лабораторії;
* регіональна НДЛ;
+
* науково-дослідний конструкторський інститут (НДKI EЛBIT);
* 4 випробувальні лабораторії;
+
* спеціальне конструкторське бюро електромеханічних систем (СКБ ЕМС);
* 3 органи сертифікації;
+
* науково-дослідний центр твердотільної електроніки та сенсорів центр «Кристал»;
* центр «Кристал»;
+
* органи сертифікації;
* центр технологічної безпеки.
+
* центр технологічної безпеки;
 +
* спеціальні науково-дослідні лабораторії з академічними і галузевими установами та підприємствами.
  
 
[http://lp.edu.ua/research-unit '''Докладніше''']
 
[http://lp.edu.ua/research-unit '''Докладніше''']
  
== Управління науково-дослідною частиною ==
+
=== Управління науково-дослідною частиною ===
 +
НДЧ очолює начальник, який здійснює оперативне керівництво її діяльністю, та підпорядковується [[Чухрай Наталія Іванівна|проректору з наукової роботи]]
 +
 
 
'''Проректор з наукової роботи'''
 
'''Проректор з наукової роботи'''
  
 
[[Чухрай Наталія Іванівна]]
 
[[Чухрай Наталія Іванівна]]
  
тел. (032)258-20-25
+
тел.: (032)258-20-25
  
 
''e-mail:'' natalia.i.chuhraj@lp.edu.ua
 
''e-mail:'' natalia.i.chuhraj@lp.edu.ua
  
'''Заступник начальника науково-дослідної частини'''
+
'''Начальник науково-дослідної частини'''
  
 
[[Жук Лілія Володимирівна]]
 
[[Жук Лілія Володимирівна]]
  
тел. (032)258-21-43
+
тел.: (032)258-21-43
  
''e-mail:'' zhuk@polynet.lviv.ua
+
''e-mail:'' liliia.v.zhuk@lpnu.ua
  
 
'''Вчений секретар'''
 
'''Вчений секретар'''
Рядок 45: Рядок 50:
 
[[Ятчишин Юрій Йосипович]]
 
[[Ятчишин Юрій Йосипович]]
  
тел. (032)258-22-46
+
тел.: (032)258-22-46
 
 
''e-mail:'' yurayat@yahoo.com
+
''e-mail:'' yuriy.y.yatchyshyn@lpnu.ua
  
'''[[Відділ організації наукових досліджень та маркетингу]]'''
+
===Підрозділи===
  
Віннічек Надія Романівна
+
* [[відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень]] (відділ НОСНД);
+
* [[відділ маркетингу та інноватики]];
тел. (032)258-22-14
+
* [[відділ метрології]];
+
* [[відділ докторантури та аспірантури]];
''e-mail:'' vinnichek@polynet.lviv.ua
+
* планово-фінансова група;
 +
* сектор бухгалтерії НДЧ;
 +
* сектор кадрового забезпечення;
 +
* сектор підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.
  
'''[[Відділ докторантури та аспірантури]]'''
+
== Основні завдання НДЧ ==
 +
* отримання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів шляхом провадження науково-технічної та інноваційної діяльності;
 +
* забезпечення органічного поєднання в діяльності університету освітньої, наукової та інноваційної діяльності; формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного розробляти та впроваджувати інноваційні наукові розробки; популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 +
* налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної діяльності в галузі науки.
  
Шишкіна Інна Олегівна
+
== Підготовка та атестація науково-педагогічних і наукових кадрів ==
+
тел. (032)258-23-98
+
 
+
''e-mail:'' shishkina@polynet.lviv.ua
+
 
+
'''[[Галузева лабораторія міжнародного науково-технічного співробітництва]]'''
+
 
+
Лазько Галина Вікторівна
+
+
тел. (032)258-27-46
+
+
''e-mail:'' lazko@polynet.lviv.ua
+
 
+
'''Планово-фінансова група науково-дослідної частини'''
+
 
+
Чулой Тетяна Миколаївна
+
+
тел. (032)258-25-93
+
 
+
''e-mail:'' chuloi@polynet.lviv.ua
+
 
+
'''[[Відділ стандартизації, метрології та сертифікації]]'''
+
 
+
Михалюсь Любомир Васильович
+
+
тел. (032)258-22-02
+
+
'''Відділ інформаційного супроводу наукових досліджень'''
+
+
тел. (032)258-25-34
+
+
''e-mail:'' ndch@lp.edu.ua
+
 
+
=== Підрозділи НДЧ ===
+
* [[Відділ докторантури та аспірантури]]
+
* [[Галузева лабораторія міжнародного науково-технічного співробітництва]] (ГЛМНТС)
+
* [[Відділ організації наукових досліджень та маркетингу]]
+
* [[Відділ стандартизації, метрології та сертифікації]] (СМС)
+
* [[Державне підприємство «Сертифікаційний центр продукції та послуг »(ДП СЦ «Галсерт»)‎|Державне підприємство «Сертифікаційний центр продукції та послуг» (ДП СЦ «Галсерт»)]]
+
* [[Науково-дослідний конструкторський інститут електронної вимірювальної та обчислювальної техніки (НДКІ ЕЛВІТ)]]
+
* [[Орган з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій «ЛьвівСЕПРОбуд»]]
+
* [[СКБ ЕМС (Спеціальне конструкторське бюро електромеханічних систем):|Спеціальне конструкторське бюро електромеханічних систем (СКБ ЕМС)]]
+
* [[Науково-дослідні лабораторії|НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ]]
+
 
+
=== Трансфер технологій та захист прав інтелектуальної власності ===
+
В Національному університеті «Львівська політехніка» на виконання Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 995 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у складі відділу організації наукових досліджень та маркетингу на основі групи захисту інтелектуальної власності створено '''[[Центр інноваційного розвитку]]'''.
+
 
+
Більш детальна інформація розміщена на сайті '''[http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=2681# НАУКА]''' Національного університету «Львівська політехніка».
+
 
+
=== Підготовка та атестація науково-педагогічних і наукових кадрів ===
+
  
 
Національний університет «Львівська політехніка» є одним з провідних центрів в Україні, який готує фахівців вищої кваліфікації для потреб закладів освіти, наукових установ та промислових підприємств, що забезпечує подальший розвиток пріоритетних напрямків народного господарства в цілому.
 
Національний університет «Львівська політехніка» є одним з провідних центрів в Україні, який готує фахівців вищої кваліфікації для потреб закладів освіти, наукових установ та промислових підприємств, що забезпечує подальший розвиток пріоритетних напрямків народного господарства в цілому.
  
Ця робота зосереджена в рамках виконання Комплексної програми підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів університету, складеної з врахуванням досягнутого рівня забезпеченості окремих кафедр та інститутів висококваліфікованими спеціалістами, а також існуючого досвіду їх підготовки.
+
Ця робота зосереджена в рамках виконання Комплексної програми підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів університету, складеної з врахуванням досягнутого рівня забезпеченості окремих кафедр та інститутів висококваліфікованими спеціалістами, а також наявного досвіду їх підготовки.
 
+
В університеті існує система безперервної підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації з використанням різноманітних форм підготовки: докторантура, аспірантура, переведення на посаду наукового співробітника для завершення докторської дисертації, надання творчих відпусток для завершення роботи над дисертаціями, прикріплення до кафедр здобувачів наукового ступеня для виконання дисертаційних робіт, підготовки та складання кандидатських іспитів.
+
 
+
Для підготовки фахівців вищої наукової кваліфікації в університеті відкрита постійнодіюча докторантура з 26 спеціальностей, аспірантура з 89 спеціальностей. Профіль підготовки докторантів та аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та фактично охоплює всі напрямки, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.
+
 
+
На даний час в докторантурі університету проходять підготовку понад 40 докторантів, в аспірантурі навчаються 505 аспірантів, з них 2/3 — з відривом від виробництва. Для виконання дисертаційних досліджень та складання кандидатських іспитів до кафедр університету прикріплено близько 300 здобувачів. Одночасно з підготовкою спеціалістів за рахунок держбюджетних коштів, в університеті ведеться підготовка спеціалістів на контрактній основі. На даний час за кошти юридичних та фізичних осіб навчається близько 50 аспірантів та здобувачів наукового ступеня, в тому числі іноземних громадян.
+
 
+
Для ефективної підготовки фахівців вищої кваліфікації в університеті створено 17 спеціалізованих вчених рад для захисту докторських та кандидатських дисертацій із 49 спеціальностей, з них 15 докторських з 46 спеціальностей. Щорічно на засіданнях спеціалізованих вчених радах захищається понад 100 дисертацій працівниками нашого університету та інших організацій. На засіданнях спеціалізованих вчених рад відбуваються захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів наук з технічних, хімічних, економічних наук, геодезії, будівництва та архітектури.
+
  
Більш детальна інформація розміщена на сайті '''[http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=2681# НАУКА]''' [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
+
В університеті існує система безперервної підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації з використанням різноманітних форм підготовки: [http://lp.edu.ua/node/326 докторантура], [http://lp.edu.ua/node/327 аспірантура], переведення на посаду наукового співробітника для завершення докторської дисертації, надання творчих відпусток для завершення роботи над дисертаціями, прикріплення до кафедр здобувачів наукового ступеня для виконання дисертаційних робіт, підготовки та складання кандидатських іспитів.
 +
Для підготовки фахівців вищої наукової кваліфікації в університеті відкрита докторантура з 37 спеціальностей, а також ліцензовано 54 спеціальності аспірантури. Профіль підготовки докторантів та аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та фактично охоплює всі напрямки, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.
  
=== Видавнича діяльність ===
+
Одночасно з підготовкою спеціалістів за рахунок держбюджетних коштів, в університеті ведеться підготовка спеціалістів на контрактній основі.
  
=== Науковцям ===
+
Для ефективної підготовки фахівців вищої кваліфікації в університеті створено [http://lp.edu.ua/research/disscoun 23 спеціалізовані вчені ради] для захисту докторських та кандидатських дисертацій.
  
=== Студентам ===
+
==Джерела==
 +
* Про науково-дослідну частину Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : положення від 18 травня 2015 року № 22-2-10 / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". — Львів. — 2015.
 +
[[Файл:Положення про науково-дослідну частину.pdf|міні]]

Поточна версія на 15:52, 1 серпня 2017

Науково-дослідна частина
Абревіатура НДЧ
Тип підрозділу структурний підрозділ
Призначення науково-технічна діяльність в системі університету
Дата заснування 1978 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник науково-дослідний сектор ЛПІ
Начальник к.т.н., доц. Жук Лілія Володимирівна
Розташування (адреса) вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 306
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ndch
Власний сайт http://lp.edu.ua/nauka

Загальні відомості

Науково-дослідна частина є структурним підрозділом Національного університету «Львівська політехніка», що об'єднує підрозділи, які виконують науково-дослідні роботи та розробки з усіх напрямів діяльності згідно зі спеціалізацією університету. НДЧ не має самостійного балансу і статусу юридичної особи. Науково-дослідна частина створена на базі підрозділів університету наказом Мінвузу УРСР від 12.11.1978 р. № 426 та передбачена статутом Національного університету «Львівська політехніка».

Історія Науково-дослідної частини (НДЧ)

Науково-дослідна частина (НДЧ) Національного університету «Львівська політехніка» створена у квітні 1978 р. постановою Кабінету Міністрів СРСР і є правонаступницею науково-дослідного сектору, який було утворено в 1946 р. Протягом трьох десятиріч змінювалися керівники НДЧ, зазнала змін і сама структура науково-дослідної частини, в якій, на вимогу часу, для ефективного вирішення поставлених завдань з’являлися нові підрозділи, але незмінними залишалися високий професіоналізм працівників та якість виконаних науково-дослідних робіт.

Структура НДЧ

Нині науково-дослідна частина — один із основних структурних підрозділів університету.

Наукові підрозділи

 • держбюджетні групи при кафедрах;
 • тимчасові творчі колективи;
 • науково-дослідні, науково-проектні, навчально-наукові та випробувальні лабораторії при кафедрах;
 • галузеві та регіональні науково-дослідні лабораторії;
 • науково-дослідний конструкторський інститут (НДKI EЛBIT);
 • спеціальне конструкторське бюро електромеханічних систем (СКБ ЕМС);
 • науково-дослідний центр твердотільної електроніки та сенсорів центр «Кристал»;
 • органи сертифікації;
 • центр технологічної безпеки;
 • спеціальні науково-дослідні лабораторії з академічними і галузевими установами та підприємствами.

Докладніше

Управління науково-дослідною частиною

НДЧ очолює начальник, який здійснює оперативне керівництво її діяльністю, та підпорядковується проректору з наукової роботи

Проректор з наукової роботи

Чухрай Наталія Іванівна

тел.: (032)258-20-25

e-mail: natalia.i.chuhraj@lp.edu.ua

Начальник науково-дослідної частини

Жук Лілія Володимирівна

тел.: (032)258-21-43

e-mail: liliia.v.zhuk@lpnu.ua

Вчений секретар

Ятчишин Юрій Йосипович

тел.: (032)258-22-46

e-mail: yuriy.y.yatchyshyn@lpnu.ua

Підрозділи

Основні завдання НДЧ

 • отримання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів шляхом провадження науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • забезпечення органічного поєднання в діяльності університету освітньої, наукової та інноваційної діяльності; формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного розробляти та впроваджувати інноваційні наукові розробки; популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної діяльності в галузі науки.

Підготовка та атестація науково-педагогічних і наукових кадрів

Національний університет «Львівська політехніка» є одним з провідних центрів в Україні, який готує фахівців вищої кваліфікації для потреб закладів освіти, наукових установ та промислових підприємств, що забезпечує подальший розвиток пріоритетних напрямків народного господарства в цілому.

Ця робота зосереджена в рамках виконання Комплексної програми підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів університету, складеної з врахуванням досягнутого рівня забезпеченості окремих кафедр та інститутів висококваліфікованими спеціалістами, а також наявного досвіду їх підготовки.

В університеті існує система безперервної підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації з використанням різноманітних форм підготовки: докторантура, аспірантура, переведення на посаду наукового співробітника для завершення докторської дисертації, надання творчих відпусток для завершення роботи над дисертаціями, прикріплення до кафедр здобувачів наукового ступеня для виконання дисертаційних робіт, підготовки та складання кандидатських іспитів. Для підготовки фахівців вищої наукової кваліфікації в університеті відкрита докторантура з 37 спеціальностей, а також ліцензовано 54 спеціальності аспірантури. Профіль підготовки докторантів та аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та фактично охоплює всі напрямки, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Одночасно з підготовкою спеціалістів за рахунок держбюджетних коштів, в університеті ведеться підготовка спеціалістів на контрактній основі.

Для ефективної підготовки фахівців вищої кваліфікації в університеті створено 23 спеціалізовані вчені ради для захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Джерела

 • Про науково-дослідну частину Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : положення від 18 травня 2015 року № 22-2-10 / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". — Львів. — 2015.

Файл:Положення про науково-дослідну частину.pdf