Наукова робота кафедри української мови - 2016 рік

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 20:24, 22 лютого 2018, створена Ігор Василишин (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

2016

ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ


Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник-практикум / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Ментинська, І.Д. Шмілик. – 7-ме вид., доповн. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 308 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист № 1/11-6043 від 14.07.2011 р.).

Збірник тестових завдань з української мови: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка»: навчальний посібник / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, Н. І. Голубінка, Г. П. Городиловська, Н. З. Дрівко, Т. Я. Конівіцька, З. Й. Куньч, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська, О. Р. Микитюк, Г. В. Наконечна, Я. С. Пура, А. Я. Середницька, Ю. В. Теглівець, І. Д. Фаріон, Л. В. Харчук, І. Д. Шмілик, Б. С. Яворська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 576 c.

Збірник тестових завдань з української літератури: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / уклад.: Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин, І.Б. Ментинська. ‒ 2-ге вид, випр. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 196 с.

Булик-Верхола С.З. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для студентів музичних спеціальностей. / С.З. Булик-Верхола. – 4-е вид. доп. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 308 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист № 1/11-6351 від 01.04.2013 р.).

Основи термінознавства: навч. посібник / С. З. Булик-Верхола, Г.В. Наконечна, Ю.В. Теглівець. – 3-е вид., доповн. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 192 с. Основи теорії міжнародних відносин. Словник: навч. посіб. / уклад.: М. П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, З. Й. Куньч, Ю. Р. Лемко, Г. І. Луцишин, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с. (22,9 облік.-вид. арк.)

Риторика: підручник / Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 496 с. Риторика: підручник / Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 496 с.

Українське мовне питання в сучасних суспільно-політичних умовах / Зоряна Куньч, Ярина Турчин та ін.// Ukraina. Konflikt, transformacja, integracja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Narodowy Uniwersytet «Politechnika Lwowska», Olsztyn-Lwów 2016, Wydawnictwo «Sroka», 364 s. – C. 177 – 189 (колективна монографія).

Динаміка акцентної системи українських північнолемківських переселенських говірок / Мирослава Гнатюк та ін. // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІІ: мова (колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на філософському факультеті університету імені Масарика в Брно). – Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015. – 554 с. – С. 151 – 158.


ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Електронний навчально-методичний комплекс «Пунктуаційний практикум з української мови» (Сертифікат № 01595 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Номер та дата реєстрації: Е41-187-167/2016 від 20.05.2016 р (авторський колектив: Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин, Н.І. Голубінка, І.Б. Ментинська). – 171 с.

Електронний навчально-методичний комплекс «Сучасна українська мова. Ч.ІІ» (Сертифікат № 01594 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Номер та дата реєстрації: Е41-187-116/2016 від 20.05.2016 р. (авторський колектив: О. Микитюк, І. Фаріон). – 350 с.

Електронний навчально-методичний комплекс «Риторика» (Сертифікат № 016605 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Номер та дата реєстрації: Е41-187-168/2016 від 07.06.2016 р. (авторський колектив: Куньч З.Й., Городиловська Г.П., Шмілик І.Д., Литвин О. Г.). – 496 с.


ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ


Булик-Верхола С., Теглівець Ю. Професійний жаргон фотографів / Софія Булик-Верхола, Юлія Теглівець // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Випуск 30. – 236 с. – С. 212 – 219.

Булик-Верхола С.З, Теглівець Ю. В. Чужомовні запозичення у термінології фотосправи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2016. – Т. 23, № 1. – C. 8–10.

Булик-Верхола С. Антонімічні відношення в українській музичній термінології / Софія Булик-Верхола // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Серія: «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 842. – 181 с. – С. 111 – 114.

Василишин І. Людина в жорнах тоталітарних систем (віршована повість Михайла Ситника «Залізничний сторож») / Ігор Василишин // «Нuman in totalitarian system millstones (poetic short story «Railway guard» by Mykhailo Sytnyk)». ‒ Spheres of Culture. – Volume XІV. – Lublin, 2016. – С. 172–179.

Василишин І. «Рокована доба» – епоха в повоєнній ліриці Євгена Маланюка / Ігор Василишин // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск 81. – Львів, 2016. – С. 37–45.

Василишин І. П. Екзистенційно-філософські концепти в повоєнній ліриці Михайла Ситника / Ігор Василишин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences. – Київ: Міленіум, 2016. – Вип. 207. – С. 133–142.

Вознюк Г., Василишин І. Методичні засади роботи з електронними навчальними комплексами «Орфографічний практикум з української мови» та «Пунктуаційний практикум з української мови». – Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : Матеріали 8-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 22-24 листопада 2016 року / Відп. за випуск Л.Д. Озірковський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 48–52.

Вознюк Г., Наконечна Г. Чужослови в системі української фінансово-економічної термінології: проблеми адаптації / Геннадій Вознюк, Галина Наконечна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Серія: «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 842. – 181 с. – С. 48 – 50.

Вознюк Г., Куньч З. Культуромовна підготовка як чинник професійно-комунікативної компетентності суспільства / Геннадій Вознюк, Зоряна Куньч. // Матеріали V Міжнародної наукової конференції ІКС-2016 «Інформація, комунікація, суспільство 2016». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 340 с. – С. 204 – 205.

Голубінка Н. І. Творчість Тараса Шевченка в оцінці Миколи Євшана // Spheres of Culture. – 2016. – Vol. 15. – С. 82-86.

Городиловська Г. Мовна палітра творів Романа Іваничука / Галина Городиловська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Випуск 21. – Том 1. – 162 с. – С. 32 – 36.

Городиловська Г. Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука / Галина Городиловська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Серія: «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 842. – 181 с.

Куньч З. Удосконалення навичок культури мовлення на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) та риторики / Геннадій Вознюк, Зоряна Куньч // Український смисл: науковий збірник / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ: Ліра, 2016. – 336 с. – С. 47 – 56.

Куньч З. Полісемія в українській електроенергетичній термінології / Зоряна Куньч, Лілія Харчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Серія: «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 842. – 181 с.

Куньч З. Українська мова як засіб національної ідентичності українців діаспори / Зоряна Куньч // Європейська інтеграція та національна ідентичність: інституційний і ціннісний виміри / Матеріали II Українсько-польського наукового форуму, Львів, 12– 13 травня 2016 р. – Львів – Olsztyn: ПП «Сорока», 2016. – 484 с. – С. 181 – 185.

Куньч З. Політичний контекст мовного питання в Україні / Зоряна Куньч // Сучасна Україна: конфлікт-трансформація-інтеграція / Матеріали I Польсько-українського наукового форуму (18–19 грудня, Olsztyn). – Olsztyn–Львів: ПП «Сорока», 2016. – С. 79 – 85.

Куньч З. Й., Куньч М. Р. Державна мова в Україні: суспільно-політичний контекст // Українська мова у світі : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 9-10 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 128–134.

Колодій Н., Колодій І. Культура професійної мови / Наталія Колодій, Ігор Колодій // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XII науково-практичної конференції, Львів, 4 – 8 квітня 2016 р. – Львів: Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 274 с. – С. 189 – 192.

Колодій І. С., Колодій Н. В. Формування мовленнєвої компетенції студентів вищого технічного навчального закладу // Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, 25 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 133–136.

Литвин О., Голубінка Н. Проблеми культури мови професійного спілкування в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю / Оксана Литвин, Надія Голубінка // Український смисл: науковий збірник / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ: Ліра, 2016. – 336 с. – С. 57 – 65.

Литвин О.Г., Голубінка Н.І, Голубінка Ю.І. Полісемія в українській геодезичній термінології / О.Г.Литвин, Н.І. Голубінка, Ю.І. Голубінка*** // Геодезія, картографія і аерофотознімання: міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 82. – 154 с. – С. 41 – 47. (Збірник входить в базу “Index Copernicus”).

Ментинська І. Унормування галузевої терміносистеми як один з аспектів культури мовлення в науковому дискурсі (на матеріалі сучасної комп’ютерної термінології) / Ірина Ментинська, Галина Наконечна // Український смисл: науковий збірник / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ: Ліра, 2016. – 336 с. – С. 78 – 87.

Ментинська І., Наконечна Г. Структурно-словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології / Ірина Ментинська, Галина Наконечна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Серія: «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 842. – 181 с. – С. 86 – 91.

Ментинська І., Ментинська Ю. Терміни веб-дизайну у фаховій комунікації: особливості походження / Ірина Ментинська, Юлія Ментинська // Матеріали V Міжнародної наукової конференції ІКС-2016 «Інформація, комунікація, суспільство 2016». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 340 с. – С. 206 – 207.

Ментинська І. Найпродуктивніші суфіксальні моделі комп’ютерної термінології / Ірина Ментинська // Сучасна українська нація: мова, історія, культура [Текст]: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / [наукові редактори: проф. В. В. Чоп’як, проф. А. В. Магльований]. – Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – 470 с. – С. 60 – 62.

Ментинська І. Б., Наконечна Г.В. Препозитиви чужомовного походження в комп’ютерній термінології / І. Б. Ментинська, Г. В. Наконечна // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри»: збірник наукових праць / [відп. ред. Л.Д. Малевич]. – Рівне: НУВГП, 2016. – 310 с. – С. 237 – 239.

Микитюк О. Уживання форм множини від власних назв у творі Дмитра Донцова «Дух нашої давнини» / Оксана Микитюк // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – № 2. – 326 c. – С. 256 – 265.

Микитюк О. Правописна норма як відтворення звукових та морфологічних особливостей української мови (на прикладі твору «Дух нашої давнини» Дмитра Донцова) / Оксана Микитюк // Український смисл: науковий збірник / за ред. І. С. Попової. – Дніпропетровськ: Ліра. – 336 с. – С. 169 – 178.

Микитюк О. Кольороназви як відтворення ідеології Дмитра Донцова / Оксана Микитюк // Лінгвостилістичні студії: наук. журн. / [редкол.: С. К. Богдан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк: Вид-во Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, 2016. – Випуск. 4. – 268 с. – С. 144 – 153.

Микитюк О. Семантичне навантаження релігійної лексики в творі Дмитра Донцова «Дух нашої давнини» / Оксана Микитюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий Дім «Родовід», 2016. – Вип. 769. Романо-слов’янський дискурс. – 104 с. – С. 13 – 17.

Микитюк О. Р. Індивідуально-авторські кольоролексеми Дмитра Донцова в аспекті антитези // Сучасна українська нація: мова, історія, культура [Текст]: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / наукові редактори: проф. В. В. Чоп’як, проф. А. В. Магльований – Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – 471 с – С. 45 – 47.

Микитюк О. Р. Лексико-семантичний зріз мовної картини світу Дмитра Донцова / Оксана Микитюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences. – Київ: Міленіум, 2016. – Вип. 207. – С. 152–162.

Середницька А. Відмінності між мовною і концептуальною картинами світу з погляду сучасного мовознавства / Анна Середницька // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Випуск 21. – 162 с. – С. 69 – 71.

Середницька А. Я. Ідеографічне класифікування дієслів переміщення сучасної української мови // Мова: класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2016. – Т.2. – C. 390–398.

Фаріон І. Староукраїнська (руська) мова – фокус соціолінгвальних взаємин у ХVII ст. / Ірина Фаріон // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – № 2. – 326 с. – С. 288 – 299.

Фаріон І. Мовно-політичний світогляд Івана Пулюя / Ірина Фаріон // Лінгвостилістичні студії. Науковий журнал. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – Випуск 4. – С. 235 – 245.

Фаріон І. Листи Івана Пулюя як джерело історії перекладу Біблії / Ірина Фаріон // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий Дім «Родовід», 2016. – Випуск 769. Романо-слов’янський дискурс. – 104 с. – С. 56 – 61.

Фаріон І. До історії наукової мови у роздумах Івана Пулюя / Ірина Фаріон // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Серія: «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 842. – 181 с. – С. 102 – 106.

Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка крізь призму його лексики / Ірина Фаріон // Сучасна українська нація: мова, історія, культура [Текст]: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / [наук. редактори: проф. В. В. Чоп’як, проф. А. В. Магльований]. – Львів : Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – 470 с. – С. 60 – 62.

Фаріон І. Націєтвірна функція мови в рецепції І. Франка та І. Пулюя / Ірина Фаріон // Іван Франко у творенні української національної ідентичності: зб. наук. праць / голов. ред. О. О. Рафальський, П. М. Чернега. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.; К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 400 с. – С. 87 – 95.

Фаріон І. Д. До проблем динаміки лексико-семантичної норми за листами Івана Пулюя (пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Ірина Фаріон // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences. – Київ: Міленіум, 2016. – Вип. 207. – С. 14–25.

Харчук Л. Використання інтернет-ресурсів у фаховій комунікації електроенергетиків / Лілія Харчук // Матеріали V Міжнародної наукової конференції ІКС-2016 «Інформація, комунікація, суспільство 2016». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 340 с. – C. 214 – 215.

Харчук Л. Явище антонімії в українській електроенергетичній терміносистемі / Лілія Харчук // Science and Education a New Dimension. Philology, III (16), Issue: 70, 2015. – 102 p. – P. 91 – 93. (Збірник входить в базу “Index Copernicus”).

Шмілик І. Синтаксичні засоби в мовленні реклами / Ірина Шмілик // Український смисл: науковий збірник / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ: Ліра, 2016. – 336 с. – С. 242 – 253.