Наукова діяльність кафедри КМП

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:14, 23 лютого 2015, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: Науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано багато наукових праць, проте...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано багато наукових праць, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших вищих навчальних закладів України. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами, юридичним установами та інститутом приватного права і підприємництва Академії правових наук України тощо.

Кафедральна наукова робота ґрунтується на основі комплексної наукової теми: «Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід».

На кафедрі активно ведуться наукові розробки проблематики зазначеної теми, результати яких відображаються в змісті посібників, монографій, дисертаційних дослідженнях наукових статей опублікованих у провідних періодичних виданнях, визнаних ВАК: «Право України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник Конституційного Суду України», «Митна справа», «Вісник Національної академії правових наук України», «Проблеми законності», «Проблеми правознавства», «Держава і право» та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують науково-організаційну роботу. Беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, є членами спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Із числа науково-педагогічних працівників кафедри д.ю.н. проф. Ковальчук В.Б. є членом спеціалізованої вченої ради.

Організаційно-виховна робота кафедри, крім щоденної роботи зі студентами, яку проводить кожен науково-педагогічний працівник, представлена значною кількістю культурно-просвітницьких заходів, запланованих та виконаних колективом кафедри в цілому, а також організовано роботу науково студентського гуртка з напрямів: конституційного права, міжнародного права.

Студенти з першого курсу проводять науково-дослідну роботу: беруть участь в регіональних, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах і конкурсах наукових робіт. Адже, організація виховної роботи у вищому навчальному закладі віддзеркалює новітні технології виховання студентства, роль та функції куратора академічної групи в управлінні системою позааудиторної виховної роботи, що становить аналіз і прогнозування, планування та організацію, контроль і координацію, оцінку та корегування.

Саме у процесі виховання студентів має бути реалізована мета та основні принципи національного виховання, що передбачає, з одного боку, поглиблений аналіз соціально-психологічної природи виховання як особистісно-комунікативного, особистісно-орієнтованого процесу, з іншого – розглядає організацію виховної роботи зі студентами крізь призму історично зумовлених соціальних функцій вищої школи та її цільового призначення